Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

sayfa18/18
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

TABLO 23: DERİN DENİZ DEŞARJLARI İÇİN UYGULANACAK KRİTERLER

 

PARAMETRE

 

 

LIMIT

 

 

 

Sıcaklık

Deniz ortamının seyreltme kapasitesi ne olursa olsun, denize deşarj edilecek suların sıcaklığı 35 ˚C yi aşamaz. Sıcak su deşarjları difüzörün fiziksel olarak sağladığı birinci seyrelme (S1) sonucun da karıştığı deniz suyunun sıcaklığını Haziran-Eylül aylarını kapsayan yaz döneminde 1 ˚C’den, diğer aylarda ise 2 ˚C den fazla arttıramaz. Ancak, deniz suyu sıcaklığının 28 C’nin üzerinde olduğu durumlarda, soğutma amaçlı olarak kullanılan deniz suyunun deşarj sıçaklığına herhangi bir sınırlama getirilmeksizin alıcı ortam sıcaklığını 3 C’den fazla artırmayacak şekilde deşarjına izin verilebilir.

En muhtemel sayı (EMS) olarak toplam ve fekal koliformlar

Derin deniz deşarjıyla sağlanacak olan toplam seyrelme sonucunda insan teması olan koruma bölgesinde, zamanın % 90’ında, EMS olarak toplam koliform seviyesi 1000 TC/100 ml ve fekal koliform seviyesi 200 FC/100 ml’den az olmalıdır.

 

Katı ve yüzen maddeler

Difüzör çıkışı üzerinde, toplam genişliği o noktadaki deniz suyu derinliğine eşit olan bir şerit dışında gözle izlenebilecek katı ve yüzer maddeler bulunmayacaktır.

Diğer parametreler

 

Tablo 4 te verilen limitlere uyulacaktır.

 

TABLO 24: EVSEL ATIKSU DEBİLERİNE GÖRE MİNİMUM DEŞARJ BORU BOYU

 

NÜFUS

 

DEBI

 

MINIMUM DEŞARJ BORU BOYU

<1000

200 m3/gün

500 m

1000-10 000

200-2000 m3/gün

1300 m

 
(Değişik:RG-13/2/2008-26786)

TABLO 25: ATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE DEŞARJINDA ÖNGÖRÜLEN ATIKSU STANDARTLARI

 

PARAMETRE

KANALIZASYON SISTEMLERI TAM ARITMA ILE SONUÇLANAN ATIKSU ALTYAPI TESISLERINDE

KANALIZASYON SISTEMLERI DERIN DENIZ DEŞARJI ILE SONUÇLANAN ATIKSU ALTYAPI TESISLERINDE

Sıcaklık (˚C)

40

40

pH

6.5-10.0

6.0-10.0

Askıda katı madde (mg/L)

500

350

Yağ ve gres (mg/L)

250

50

Katran ve petrol kökenli yağlar (mg/L)

50

10

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L)

4000

600

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) (mg/L)

-

400

Sülfat (SO4=) (mg/L)

1700

1700

Toplam sülfür (S) (mg/L)

2

2

Fenol (mg/L)

20

10

Serbest klor (mg/L)

5

5

Toplam azot (N) (mg/L)

(a)

40

Toplam fosfor (P) (mg/L)

(a)

10

Arsenik (As) (mg/L)

3

10

Toplam siyanür (Toplam CNˉ) (mg/L)

10

10

Toplam kurşun (Pb) (mg/L)

3

3

Toplam kadmiyum (Cd) (mg/L)

2

2

Toplam krom (Cr) (mg/L)

5

5

Toplam civa (Hg) (mg/L) 

0.2

0.2

Toplam bakır (Cu) (mg/L)

2

2

Toplam nikel (Ni) (mg/L)

5

5

Toplam çinko (Zn) (mg/L)

10

10

Toplam kalay (Sn) (mg/L)

5

5

Toplam gümüş (Ag) (mg/L)

5

5

Clˉ (Klorür) (mg/L)

10000

-

Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri(MBAS) (mg/L)

Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır.

a) Bu parametrelere atıksu değerlendirilmesinde bakılmayacaktır.

b) Bünyesinde %2’den fazla inert KOİ içeren ve toplam KOİ değeri 5000 mg/L den fazla olan kuvvetli organik atıksular için KOİ yerine BOİ5 değeri esas alınır.

 

 
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Benzer:

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 iconResmi Gazete Tarihi: 23. 09. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25592

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 iconResmi Gazete Tarihi: 30. 07. 2008 Resmi Gazete Sayısı: 26952

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 iconResmi Gazete Tarihi: 19. 09. 2013 Resmi Gazete Sayısı: 28770

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 iconResmi Gazete Tarihi: 30. 07. 2008 Resmi Gazete Sayısı: 26952

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 iconYayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19. 12. 2012/28502

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 icon18. 04. 2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle...

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 iconYayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 iconGeliş/Received: 19. 11. 2004; Kabul/Accepted: 07. 02. 2006 Özet

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 iconProgramin adi : tariHİ

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 icon2009 uygulama tariHİ: 3 – 28 haziran


Arabalar© 2000-2017
kişileri
araba.ogren-sen.com