Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

sayfa8/18
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

 

Tablo 6.3: Sektör: İçki Sanayii (Malt Üretimi, Bira İmali ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE 

 24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

120

100

pH

 -

6-9

6-9

(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co)

280

260

 

Tablo 6.4: Sektör: İçki Sanayii (Melastan Alkol Üretimi)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

 

ANLIK NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

-

400

ÇÖKEBİLİR KATI MADDE

(ml/L)

0.3

-

(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co)

280

260

 

TABLO 7: MADEN SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 7.1: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Metali, Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve Endüstrisi,  Çinko Madenciliği, Kurşun ve Çinkonun Rafinize Edildiği Tesisler, Kalsiyum, Florür, Grafit ve Benzeri Cevherlerin Hazırlanması) (*)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

80

60

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

70

50

KURŞUN (Pb)

(mg/L)

0.5

-

TOPLAM SİYANÜR (CN‾)

(mg/L)

0.1

-

DEMİR (Fe)

(mg/L)

3

-

ÇİNKO (Zn)

(mg/L)

3

-

SERBEST KÜKÜRT (S)

(mg/L)

15

10

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

-

4

-

CİVA (Hg)

(mg/L)

-

0.05

KADMİYUM (Cd)

(mg/L)

-

0,2

BAKIR (Cu)

(mg/L)

5

3

TOPLAM KROM

(mg/L)

2

1

pH

-

6-9

6-9

(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co)

280

260

(*)  Deniz dibi veya hidrotermal kaynaklı cevherlerde KOİ için 150 mg/l değerine izin verilir. Grafit cevherinin  hazırlanmasında

KOİ konsantrasyonu 65 mg/l, demir konsantrasyon 10 mg/l   olarak kabul edilmiştir.

 

Tablo 7.2: Sektör: Maden Sanayii (Kömür Üretimi ve Nakli)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

200

100

ASKIDA KATI MADDE

(mg/L)

150

100

pH

 -

6-9

6-9

 

(Değişik:RG-13/2/2008-26786) Tablo 7.3: Sektör: Metalik Olmayan Maden Sanayii (Bor Cevheri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

100

 -

BOR (B)

(mg/L)

500*

-

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

 -

   8

-

pH

 -

6-9

6-9

*Alıcı ortamda, Teknik Usuller Tebliğinde yer alan Tablo 4 Sulama Sularının ınıflandırılmasında esas alınan Sulama Suyu Kalite Parametreleri ve Tablo 9 “Bitkilerin Bor Mineraline karşı dayanıklılıklarına göre sulama sularının sınıflandırılması kriterlerindeki Bor limit değerlerinin aşılmaması şarttır. Aşılması durumunda limit Bakanlıkca azaltılır.

 

Tablo 7.4: Sektör: Maden Sanayii (Seramik ve Topraktan Çanak-Çömlek Yapımı ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

80

-

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

100

-

KURŞUN (Pb)

(mg/L)

1

-

KADMİYUM (Cd)

(mg/L)

0.1

-

ÇİNKO (Zn)

 (mg/L)

3

-

pH

 -

6-9

6-9

 

Tablo 7.5: Sektör: Maden Sanayii (Çimento, Taş Kırma, Karo, Plaka İmalatı, Mermer İşleme, Toprak

Sanayi, ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE  

24 SAATLİK

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

100

-

KROM (CR+6)

(mg/L)

0.3

-

YAĞ VE GRES

(mg/L)

10

-

pH

-

6-9

6-9

(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co)

280

260

 

Tablo 7.6: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Bileşiklerinin İmali((*)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KADMİYUM (Cd)

(mg/L)

-

0. 2**

(*)  Kadmiyum;  kimyasal element olarak kadmiyum veya içeriğinde kadmiyum bulunan bileşiklerdir. Kadmiyumun işlenmesi(imali); kadmiyum  üretimi yada kullanımını içeren endüstriyel işlem  yada içinde kalıcı(kalıtsal)  olarak kadmiyum bulunan herhangi bir işlemi anlatır                                                  .

(**)  Toplam kadmiyum’un aylık ortalama konsantrasyonudur.

 

Tablo 8: Cam Sanayii Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları

 

PARAMETRE

 

BİRİM

 

ANLIK NUMUNE

KOMPOZİT

 NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

-

160**-250*

FLORÜR (F‾)

(mg/L)

-

30

NİKEL (Ni)

(mg/L)

-

3

GÜMÜŞ (Ag)

(mg/L)

-

1

KURŞUN (Pb)

(mg/L)

-

1.0

SÜLFAT (SO4‾2)

(mg/L)

-

3000

pH

-

6-9

6-9

(*)  Tesisin kirlilik yükü 1000 kg KOİ/yıl’dan küçükse, gümüş kaplamalı ayna imalinde KOİ-250 mg/l  ve gümüş kaplamasız

 ayna imalinde KOİ-200 mg/l alınacaktır.

(**)  Tesisin kirlilik yükü 1000 kg KOİ/yıl’dan büyükse, gümüş kaplamalı  ayna imalinde KOİ-200 mg/l ve gümüş kaplamasız  ayna imalinde KOİ-160 mg/l alınacaktır.

 

TABLO 9: KÖMÜR HAZIRLAMA, İŞLEME VE ENERJİ ÜRETME TESİSLERİ ATIK SULARININ

ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 9.1: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Taşkömürü ve Linyit Kömürü  Hazırlama)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

200

100

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

150

100

YAĞ VE GRES

(mg/L)

20

10

TOPLAM SİYANÜR (CN‾)

(mg/L)

-

0.5

SICAKLIK

(C)

35

30

pH

 -

6-9

6-9

 

Tablo 9.2: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri(Kok ve Havagazı Üretimi ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

150

100

YAĞ VE GRES

(mg/L)

20

10

TOPLAM SİYANÜR (CN‾)

(mg/L)

 

0.5

FENOL

(mg/L)

1.0

0.5

SICAKLIK

(C)

35

30

pH

 -

6-9

6-9

 

Tablo 9.3: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Termik Santraller ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

60

30

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

150

100

YAĞ VE GRES

(mg/L)

20

10

TOPLAM FOSFOR

(mg/L) 

8

-

TOPLAM SİYANÜR (CN‾)

(mg/L)

-

0.5

SICAKLIK

(C)

-

35

pH

 -

6-9

6-9

 


Tablo 9.4: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri  (Nükleer Santraller)(*)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE 

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE  

24 SAATLİK

SICAKLIK

(C)

35

30

(*) 2690 sayılı Kanun ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna verilen yetki alanına giren, insan sağlığı ve çevrenin nükleer yakıt

ve diğer  radyoaktif maddelerin radyasyonundan korunmasında kullanılacak kısıtlayıcı değerler bu yönetmeliğin kapsamı

dışındadır.

 

Tablo 9.5: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Jeotermal Kaynaklar ve Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Sıcak  Sular)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

60

30

YAĞ VE GRES

(mg/L)

20

10

TOPLAM SİYANÜR (CN‾)

(mg/L) 0.5

SICAKLIK

(C)35

pH

 -

6-9

6-9

 

Tablo 9.6: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Soğutma Suyu ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

YAĞ VE GRES

(mg/L)

20

10

ASKIDA KATI MADDE(AKM)

(mg/L)

150

100

SICAKLIK*

(C)

35

30

pH

-

6-9

6-9

(*) Soğutma amaçlı olarak deniz suyu kullanılması durumunda Tablo 23 deki sıcaklık kriteri dikkate alınır.

 

Tablo 9.7: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri  (Kapalı Devre Çalışan Endüstriyel Soğutma Suları)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

 24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

40ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

100SERBEST KLOR

(mg/L)

0.3TOPLAM FOSFOR

(mg/L)

5.0ÇİNKO (Zn)

(mg/L)

4.0 

Tablo 9. 8: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri  (Fuel-Oil ve Kömürle Çalışan

 Buhar Kazanları Soğutma Suları) ( * )

 

 

PARAMETRE

 

BİRİM

ANLIK NUMUNE

KOMPOZİT

 NUMUNE

  2 SAATLİK

ÇÖKEBİLİR KATI MADDE

(ml/L)

0.3

-

HİDRAZİN

(mg/L)

5

-

TOPLAM FOSFOR

(mg/L)

-

8**

VANADİUM

(mg/L)

-

 3***

DEMİR

(mg/L)

-

   7****
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Benzer:

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 iconResmi Gazete Tarihi: 23. 09. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25592

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 iconResmi Gazete Tarihi: 30. 07. 2008 Resmi Gazete Sayısı: 26952

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 iconResmi Gazete Tarihi: 19. 09. 2013 Resmi Gazete Sayısı: 28770

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 iconResmi Gazete Tarihi: 30. 07. 2008 Resmi Gazete Sayısı: 26952

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 iconYayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19. 12. 2012/28502

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 icon18. 04. 2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle...

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 iconYayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 iconGeliş/Received: 19. 11. 2004; Kabul/Accepted: 07. 02. 2006 Özet

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 iconProgramin adi : tariHİ

Resmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 icon2009 uygulama tariHİ: 3 – 28 haziran


Arabalar© 2000-2017
kişileri
araba.ogren-sen.com