2009 uygulama tariHİ: 3 – 28 haziran

sayfa1/3
araba.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3
KONU: “ ” PROGRAMI

YAŞ GRUBU : 2009

UYGULAMA TARİHİ: 3 – 28 HAZİRAN

UYGULAMA SÜRESİ: 1 Ay

KONULAR

03-07 GERİ DÖNÜŞÜM

10 -15 YAZ MEVSİMİ

17 -21 YAZ MEVSİMİ

24 -28 SENE SONU


AYIN PARTİLERİ &AİLE KATILIMLARI

YAZA MERHABA PARTİSİ: Evden yaz ile ilgili kıyafetler giyinip gelmelerini istenir.
Bahçedeki su havuzunda baloncuk şöleni yapılır. Top havuzun da eğlence düzenlenir.

Parti oyunları

Eşli kovalamaca
sınırları belli bir oyun alanında, çocuklar arasından altı kişi seçilir. Bunlar ikişer ikişer eşlendirilir ve birbirlerinin ellerinden tutarlar: oyuna başlama: oyunu yöneten işaret verince, elele tutan eşler tek olanları kovalamaya başlar, eşlerden birisi bu arada hangi oyuncuya elini değdirmişse onunla yer değiştirir. Belli bir süre sonra hiç vurulmamış olanlar oyunda başarılı sayılır.
Halat çekme

Yere paralel iki çizgi çekilir. Çocuklar iki eşit guruba ayrılır. Çizgiler arasında, halat üzerine bir fular bağlanır. Halatı çekerek fuları kendi tarafına geçiren grup kazanır. 

Hıgh/scope temel deneyimleri

8. Sıralama

Nesneleri tek boyut üzerinde karşılaştırma (daha uzun/daha kısa, daha büyük/daha küçük)

Nesneleri belirli bir seri ya da kalıp izleyerek dizme ve aralarındaki ilişkileri tanımlama (büyük/daha büyük/en büyük

Veya kırmızı/mavi/kırmızı/mavi)sıralanmış bir grup nesne ile diğer bir grup nesneyi deneme-yanılma yoluyla eşleştirme, (küçük fincan-küçük

Tabak/orta boy fincan-orta boy tabak/büyük fincan-büyük tabak)

9. Sayı

Nesnelerin miktarlarını karşılaştırarak hangisinin “daha çok”, “daha az”, ya da “aynı sayıda” olduğunu belirleme

İki grup nesneyi birebir eşleme

Somut ve soyut nesneleri sayma

10. Alan

Doldurma ve boşaltma

Nesneleri birbirine geçirme, birleştirme ve ayırma

Nesnelerin şeklini ve sırasını değiştirme (ambalajlama, katlama, bükme, germe, yığma, kapama, çevreleme)

İnsanları, yerleri ve nesneleri farklı bakış açılarından inceleme

Göreli konumlar, yönler ve uzaklıklarla ilgili deneyim edinme ve tanımlama

Çizim, resim ve fotoğraflardaki mekansal ilişkileri yorumlama

Kendi bedeni ile ilgili deneyim kazanma ve bunu ifade etme

Sınıfta, okulda ve mahallede eşyaların yerini belirlemeyi öğrenme

11. Zaman

Bir eylemi bir sinyale göre başlatıp durdurma

Hareketlerin farklı hızları ile ilgili deneyim edinme ve tanımlama

Zaman dilimleriyle ilgili deneyim edinme ve tanımlama

Değişmeyle ilgili deneyim edinme ve ifade etme

Olayları hatırlama, olayları değerlendirme ve olayların sırasını belirleme

Geleneksel zaman birimlerini kullanma, saatlerin ve takvimlerin zamanın akışını tanımladığını gözleme

KONU 1: GERi DÖNÜŞÜM
KONU 1:

ANADİLİ ETKİNLİĞİ

1.GÜN

Geri dönüşüm nedir öğreniyoruz.

İnsanoğlu tarafından tüketilen atıklardan, değerlendirilebilen atıklar çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dâhil edilmesine geri dönüşüm denir. İkinci bir tanım olarak ta geri dönüşüm terimini, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak açıklayabiliriz.

Geri dönüşebilen maddeler; cam, kağıt, alüminyum, plastik, piller, motor yağı, akümülatörler, beton, organik atıklar ve elektronik atıklardır.

Tabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği şüphesizdir. Kaynak israfını önlemenin yanında, hayat standartlarını yükseltme çabaları ve ortaya çıkan enerji krizi ile bu gerçeği gören gelişmiş ülkeler atıkların geri kazınılması ve tekrar kullanılması için yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir. Aynı gerçeğin ışığı altında Avrupa Ekonomik Topluluğu üye ülkelerde atıkların geri kazanılması şartını getirmiştir. Ülkemizde de aynı doğrultuda altyapı çalışmaları sürmekte ve yeni yönetmelik ve tebliğler ile düzenlemeler hayata geçirilmek üzeredir.2.GÜN

Geri dönüşüm için neler toplanıyor öğreniyoruz. Geri Dönüşümün Önemi

1.Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar.

2.Enerji tasarrufu sağlamamıza yardım eder.

3.Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar.

4.Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur.

Geri Dönüşebilen Maddeler

Demir • Çelik • Bakır • Aliminyum • Kurşun • Piller • Kağıt • Plastik • Kauçuk • Cam • Motor yağları • Atık yağlar • Akümülatörler • Araç lastikleri • Beton • Röntgen filmleri • Elektronik atıklar • Organik atıklar

Geri Dönüşümde Yasal Mevzuat

Ülkemizde geri dönüşüm; Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenmektedir.

Bu yönetmelkikler aşağıda sıralanmıştır
3.GÜN

geri dönüşüm eşyalarını gruplara ayırıyoruz.

Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.
Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle hammadde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. Örneğin, yeniden kazanılabilir alüminyumun kullanılması alüminyumun sıfırdan imal edilmesine oranla %35'e varan enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Atık malzemelerin hammadde olarak kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da önemlidir. Hurda kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, suağacın kesilmesi önlenebilmektedir. kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltabilmektedir. Örneğin bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 20 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.


CAM

Cam tamamiyle yeniden kullanılabilir bir materyaldir. Yeniden kullanılabilir camdan tekrar cam imal edilmesi sıfırdan cam edilmesine göre çok daha az enerji tüketir.

Genellikle renksiz camdan renksiz, renkli camdan renkli cam ürünleri üretilir. Bu nedenle renkli camları renkli cam dönüşüm kumbaralarına; renksizlere atmalıyız. Ayrıca cam şişe, kavanoz vb. gibi ürünleri yeniden dönüşüm kumbaralarına atarken kapaklarınıda çıkarmalıyız.

KAĞIT

Ülkemizde üretilen kağıt ve karton imalinde SEKA'nın bazı fabrikaları hariç olmak üzere, üretim tamamen hazır ithal eslüloz, saman ve atık kağıttan yapılmaktadır. İyi organize edilmiş bir toplama sistemi belediyelerin katı atık toplama yüklerini hafifleteceği gibi, katı atıkların çöplüklerde yığılması da önleyebilecektir. Ayrıca, üretimin atık kağıt kullanarak yapılması halinde imalat için gerekli olan su ve kimyasal maddelerin daha az kullanılacak olması çevre korunması açısından son derece önemlidir.

Türkiye’de orman kaynakları kağıt üretimine paralel olarak gelişememekte, bu yüzden kağıt sanayii için hammadde sıkıntısı doğmaktadır. 1 ton kağıt üretimi için takriben 3 m³ ağaca ihtiyaç vardır ki, atık kağıdın değerlendirilebilmesi ile odun kullanımı sınırlandırılabilmektedir.

Kağıt üretiminde odun yerine atık kağıt kullanılması durumunda üretim için gerekli enerji ihtiyacı daha azdır. Atık kağıt, hammadde olarak kullanılan odundan selüloz üretimine nazaran çok daha az enerji harcanarak hammadde haline getirilebilmektedir. Bu yüzden mühim ölçüde enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Atık kağıdın ülke içinde toplanıp kullanılması ile yurt dışından selüloz ve atık kağıt ithalinin azalması ile önemli ölçüde tasarruf elde edilecektir. Ayrıca, atık kağıdın toplanması, tasnifi ve nakliyesi dolayısıyla yeni iş alanları ortaya çıkacaktır.

ALÜMİNYUM

Alüminyum ev atık maddeleri en degerli yeniden kazanılabilir maddelerdir. Alüminyum kutuların geri dönüştürülmesi ile enerjiden tasarruf elde ederiz. Bir madeni kutunun alüminyum olup olmadığını anlamak için mıknatıs kullanabiliriz; eğer mıknatıs kutuya yapışmaz ise bu o kutunun alüminyum olduğunu gösterir. Alüminyum maddeleri yeniden dönüşüm kumbaralarına atmadan önce eğer böceklerin kumbaralara yerleşmesini istemiyorsak, çalkalamalı ve de yerden tasarruf edebilmek için de ezmeliyiz.

PLASTİK

Plastik Endüstrisinde plastiğin yeniden dönüşümünde kolaylık sağlanması için bir kodlama sistemi geliştirilmiştir. Kodlar pekçok plastik şişenin altında okunabilir. İki temel plastik çeşidi vardır:

Plastik Soda Şişeleri: Plastik soda-kola şişelerinin yapımında hammadde olarak poliethilen kullanılır ve bunlar PET şişe olarak adlandırılır. Bu şişelerden %30 oranında geri kananım mümkündür. Mutfaklarımızdaki plastik çöp konteyneri, uyku tulumu yalıtkanları, alet kutuları ve pekçok ürünün PET şişeden elde edilmektedir. Kullanılan şişeleri geri dönüşüm kumbaralarına atmadan kapaklarını ve klipslerini çıkarmalı ve de yerden tasarruf edebilmek için ezip düzleştirebiliriz.

Plastik Süt Kutuları: Bu kutuların yapımında hammadde olarak yüksek yoğunlukta poliethilen-HDPE kullanılır ve bunlar 2 rakamıyla ve de HDPE harfleriyle kodlanmaktadırlar.

YAZICI TONERLERİ

Boş yazıcı tonerleride gerek parçalarının tekrar kullanılabilmesi gerekse özel merkezlerde yeniden doldurulabilmeleri nedeniyle yeniden kazanılabilen maddelerdendir. Üniversitemizde boş tonerler Destek Hizmetler Birimi tarafından toplanmakta ve de TEMA vakfına verilmektedir.

MOTOR YAĞI

Eger motor-makina yağı kanalizasyona, toprağa veya derelere kontrolsüz bir şekilde bırakılırsa bu durum içtiğimiz suyun kirlenmesine neden olabilir. Fakat kullanılan ve işlevini yitiren motor yağı tekrar yeni motor yağına, yakıta ve makina yağına dönüştürülebilir. Bunun için yapmamız gereken şey, yalnızca işlevini yitiren motor yağını kapalı ve sağlam bir konteynere koyup kullanılmış yağ alan otomobil tamirhanelerinden herhangi birine teslim etmek.

Otomobil aküsünü, akü satan herhangi bir firmadan yenisi ile değiştirerek veya yakınınızdaki bir geri dönüşüm merkezine teslim ederek yeniden kullanılabilir hale getirebilirsiniz.

PİLLER

Çeşitli cihazlarda kullandığımız pekçok pil çeşidinde yüksek miktarda ağır metal (civa, katminyum vb.) bulunmaktadır. Bunlar kontrolsüz bir şekilde doğaya atılırsa doğaya oldukça önemli zararlar verebilmektedirler. Bu nedenle evvela elektrik enerjisini veya civa, katminyum gibi ağır metal içermeyen pilleri seçmeliyiz. Biten pilleri pil torbasına biriktirip merkezi yerlerdeki pil kutularına atmalıyız. Bilkent Üniversitesi içinde, Destek Hizmetler Birimi pil toplanması görevini de yerine getirmektedir.

4.GÜN

Geri dönüşümün nasıl olduğunu öğreniyoruz.Çöpün içindeki geri dönüştürülebilir malzemelerin önemli bir miktarını yiyecek ve içecek ambalajlarında kullanılan metal plastik ve cam atıklar ile kağıt ve karton oluşturmaktadır. Tüm bu malzemelerin tekrar üretim sürecine geçmesi için aşağıdaki beş temel basamak gerçekleştirilir.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2009 uygulama tariHİ: 3 – 28 haziran iconVI. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi 1-4 Haziran 2016, Kapodakya

2009 uygulama tariHİ: 3 – 28 haziran iconBülteni 11/2009

2009 uygulama tariHİ: 3 – 28 haziran iconAraştirmasi® 2009 yili iÇERİK

2009 uygulama tariHİ: 3 – 28 haziran iconÜnaldı, M., New Research on Biofuels, Chapter 6 "The Energy Balance...

2009 uygulama tariHİ: 3 – 28 haziran iconGÜn işIĞi aşağıdaki parçayı okuyunuz ve ilgili soruları yanıtlayınız....

2009 uygulama tariHİ: 3 – 28 haziran iconProgramin adi : tariHİ

2009 uygulama tariHİ: 3 – 28 haziran iconYayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19. 12. 2012/28502

2009 uygulama tariHİ: 3 – 28 haziran iconResmi Gazete Tarihi: 23. 09. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25592

2009 uygulama tariHİ: 3 – 28 haziran iconResmi Gazete Tarihi: 30. 07. 2008 Resmi Gazete Sayısı: 26952

2009 uygulama tariHİ: 3 – 28 haziran iconResmi Gazete Tarihi: 19. 09. 2013 Resmi Gazete Sayısı: 28770


Arabalar© 2000-2017
kişileri
araba.ogren-sen.com