1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?


sayfa5/26
araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

50. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücü araç yüklenirken yüklemeye 1,5 saat yardım ettikten sonra her iki saatte bir mola vermiştir. Toplam kaç saatlik araç kullanma süresinden sonra günlük dinlenmeyi hak eder?

 1. En az 15 er dakika mola ve toplam 7,5 saat

 2. En az 45 er dakika mola ve toplam 7,5 saat

 3. En az 15 er dakika mola ve toplam 9 saat

 4. En az 45 er dakika mola ve toplam 9 saat


51. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü ilk hafta 2 günü 10 saat diğerleri 9 saat olmak üzere 6 gün çalıştıktan sonra haftalık dinlenmesini de yapmıştır. Takip eden hafta ne kadar süre çalıştıktan sonra haftalık dinlenmeyi hak eder?

 1. Günlük en fazla 9 ar saatten toplam 36 saat çalıştıktan sonra

 2. Günlük 9 ar saatlik çalışma ile 4 gün sonra

 3. Günlük en fazla 9 ar saatten toplam 34 saat çalıştıktan sonra

 4. Günlük 9 ar saatlik çalışma ile 6 gün sonra

52. Hangi araçlarda hız sınırlayıcı cihaz bulundurulması zorunludur?

 1. Otomobillerde

 2. Minibüslerde

 3. N3 sınıfı kamyon ve çekiciler, Azami ağırlığı 10 tonu geçen M3 sınıfı otobüslerde

 4. Hiçbiri


53. AETR Sözleşmesine göre günlük dinlenme süresinin araç üzerinde kullanılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yerine getirmelidir?

 1. Araçta ikinci bir sürü olması durumunda

 2. Araçta yiyecek ve içecek bulundurulması durumunda

 3. Aracının hızının hız limitinin altında sürülmesi durumunda

 4. Aracın durdurulması ve araç içinde bir ranza bulunması durumunda

54. "Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ......... süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra .......... hafta tatilini kullanmak zorundadırlar."

Yukarıdaki boşluğu doldurunuz (BU SORU SADECE SRC 1 ALANLAR İÇİN SORULMUŞTUR)

 1. 7 gün - 2 günlük

 2. 10 gün - 2 günlük

 3. 12 gün - 1 günlük

 4. 12 gün - 2 günlük


ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ CEVAP ANAHTARI

1

C

31

D

2

D

32

A

3

C

33

B

4

C

34

A

5

D

35

D

6

A

36

D

7

C

37

C

8

A

38

A

9

C

39

C

10

B

40

A

11

B

41

A

12

B

42

D

13

D

43

A

14

C

44

B

15

C

45

C

16

B

46

B

17

C

47

C

18

C

48

C

19

B

49

B

20

C

50

A

21

C

51

C

22

A

52

C

23

A

53

D

24

B

54

D

25

C26

A

 
27

C

 
28

B

 
29

B

 
30

A

 
TRAFİK KURALLARI VE CEZALAR SORULARI
1. Kontrolsüz kavşaklarda hangisi yanlıştır?

 1. Motorsuz taşıtlar motorlu taşıtlara yol verir.

 2. Traktör ve İş makineleri diğer motorlu taşıtlara yol verir.

 3. (T) kavşaklarda dönüş yapanlar düz gidenlere yol verir.

 4. Soldan gelene yol verilir.


2. Kontrolsüz kavşakta öncelik hangi aracındır?

 1. Sağdan yaklaşan

 2. Soldan yaklaşan

 3. Motorsuz aracın

 4. Hiçbiri


3. Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Motorlu araç sürücüleri, motorsuz araçlara,

 2. Lastik tekerlekli traktör ile iş makinesi sürücüleri, diğer motorlu araçlara,

 3. Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca,

 4. Dönüş yapan sürücüler, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere,


4. Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen ve geçen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır.

 2. Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere geçiş hakkını vermek zorundadır.

 3. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır.

 4. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır.


5. Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara geçiş hakkı vermek zorundadır.

 2. Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır.

 3. Trafik yoğunluğu bakımından kolları eşit olan kavşakta soldaki araç sürücüleri sağdaki araca geçiş hakkı vermek zorundadır.

 4. Motorlu araç sürücüleri lastik tekerlekli traktör ile iş makinesine geçiş hakkı vermek zorundadır.


6. Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermek zorundadır.

 2. Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir.

 3. Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.

 4. Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol vermelidir.

7. Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara yol verir

 2. Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca yol verir

 3. Lastik tekerlekli traktörler, diğer motorlu araçlara yol verir

 4. Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca yol verir


8. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise; geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

 1. Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır

 2. Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır

 3. Motorlu araç sürücüleri motorsuz araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır

 4. Büyük araçlar küçük araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır


9. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Geçiş yolları önünde ve üzerinde park etmek yasaktır

 2. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır

 3. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.

 4. Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.


10. Trafik işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde ve yerleşim birimi dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

 1. 10 metre - 50 metre

 2. 15 metre - 100 metre

 3. 20 metre - 100 metre

 4. 20 metre - 150 metre


11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren levhalara 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.

 2. Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.

 3. Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.

 4. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.


12. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

 1. 5

 2. 10

 3. 15

 4. 20


13. Yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında bulunan kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarına en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?

 1. Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre

 2. Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre

 3. Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre

 4. Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre


14. Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Yerleşim yerleri içinde (metre) Yerleşim yerleri dışında (met)

 1. 5 100

 2. 10 100

 3. 15 150

 4. 50 150


15. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Geçiş yolları önünde ve üzerinde parketmek yasaktır

 2. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır

 3. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır

 4. Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 5 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır


16. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Geçiş yolları önünde ve üzerinde park etmek yasaktır

 2. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır

 3. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.

 4. Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 5 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.


17. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içerisinde park etmek yasaktır?

 1. 5

 2. 15

 3. 20

 4. 25


18. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Otomobil kamyonete

 2. Kamyon arazi taşıtına

 3. Kamyon lastik tekerlekli traktöre

 4. Kamyonet minibüse

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Benzer:

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde...

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconRayli ulaşim toplu taşima sistemi

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconUluslararası Enerji Ajansı’nın Değişimi ve Geleceği

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconAtik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com