1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?


sayfa6/26
araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

19. Sürücüler, iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerin hangisini yapmak zorundadır?

 1. Hızını azaltarak yoluna devam eder

 2. Selektör yaparak gelen aracı uyarır

 3. Karşıdan gelenin durmasını bekler

 4. Aracını sağ kenara yanaştırır, gerektiğinde sağa yanaşıp durur


20. Bir otobüs ile bir kamyonun aynı anda emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan bir yolda karşılaşmaları halinde, aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

 1. Sürücüler anlaşarak geçerler

 2. Otobüs sürücüsü, kamyona

 3. Kamyon sürücüsü, otobüse

 4. Şeridi daralmış olan diğerine


21. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 1. Motorlu taşıt sürücüsü, motorsuz taşıta

 2. Şeridi daralmış olan, diğerine

 3. Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine

 4. Motorsuz taşıt sürücüsü, motorlu taşıta


22. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

 1. Otomobil sürücüsü, otobüse

 2. Otobüs sürücüsü, otomobile

 3. Şeridi daralmış olan, diğerine

 4. Azami ağırlığı az olan, diğerine


23. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araçlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Çıkan aracın inen araca yol vermesi

 2. İnen aracın çıkan araca yol vermesi

 3. İnen aracın motoru durdurup, vitesi boşa alması

 4. İnen aracın çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması


24. İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?

 1. Bütün motorlu ve motorsuz araçlarda 1 adet

 2. Sadece motorlu araçlarda 1 adet

 3. Özel otomobillerde 1 adet

 4. Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün motorlu araçlarda en az 2 adet


25. Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

 1. Aracın önüne 20 metre uzaklıkta

 2. Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta

 3. Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta

 4. Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta


26. Aracınız dönemeç veya tepe üstü gibi, görüşün yeterli olmadığı bir yerde bozulup kalırsa önüne ve arkasına koyacağınız kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışık veren cihazı, diğer sürücülerin en az kaç metreden görebilecekleri yerlere konulur?

 1. 50

 2. 100

 3. 125

 4. 150


27. “Karayolunda bozulan araçlar;   dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ........... metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ....... metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.”

Yukarıdaki boşlukları doldurunuz?

 1. 50m/150m  

 2. 30m/150m  

 3. 80m/50m  

 4. 50m/50m  


28. “Yol, hava ve trafik durumu ile gece ve gündüz oluşuna göre nizami park ve kuyruk ışıkları yakılmadığı, yakılamadığı veya yakılması halinde dahi ........ metre mesafeden diğer araç sürücüleri tarafından açıkça görülemediği takdirde, bozulan aracın ön ve arkasına uygun yerlere diğer araç sürücülerinin ......... metre mesafeden açıkça görebilecekleri şekilde birer kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulması gerekir.”

Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 1. 150m/150m

 2. 100m/150m

 3. 50m/100m

 4. 100m/100m


29. “Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az …………..net olarak görülebilecek şekilde …………….ebadında teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması zorunludur.”

Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

 1. 100 metreden- 150x25 cm.

 2. 150 metreden - 150x25 cm.

 3. 100 metreden - 150x50 cm.

 4. 150 metreden – 150x50 cm.


30. Freni bozuk araç saatte en fazla kaç kilometrelik hızla çekilebilir?

 1. 30

 2. 25

 3. 20

 4. 15


31. "Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ............, diğer hallerde ...........kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur."

Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 1. 10 kilometre - 15 kilometre

 2. 15 kilometre - 20 kilometre

 3. 20 kilometre - 25 kilometre

 4. 20 kilometre - 30 kilometre


32. Çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

 1. 2 metre

 2. 3 metre

 3. 4 metre

 4. 5 metre


33. Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmız yansıtıcı asılmalıdır?

 1. 2,5

 2. 3,5

 3. 4,5

 4. 5,5

34. Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

 1. Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması 

 2. Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması 

 3. Her iki aracın dolu olması  

 4. Çekilen aracın dolu, çeken aracın boş olması  


35. Arızalı aracın ışık donanımı bozuk ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 1. Çeken araca gündüz kırmızı bez asılmalı

 2. Çeken araca gece kırmızı yansıtıcı asılmalı

 3. İki araç arasına gece kırmızı ışık, gündüz kırmızı bez konulmalı

 4. Çekilen aracın arkasına gündüz kırmızı bez, gece kırmızı yansıtıcı konulmalı


36. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapmak yasaktır?

 1. Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek veya çektirmek

 2. Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak

 3. Freni bozuk aracı çeki demiriyle bağlayıp çekmek

 4. Kamyon ile kamyoneti çekmek veya çektirmek


37. Arızalı araçların karayolunda çekilmesi sırasında bağlantı gereci olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 1. Kendir veya kenevirden yapılmış halat

 2. Dayanıklı plastik çubuk

 3. Çelik çubuk veya zincir

 4. Naylon halat


38. Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

 1. Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.

 2. Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır.

 3. Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.

 4. Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır.


39. Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin bölünmüş yolların hangi bölümüne girmesi yasaktır?

 1. Karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölüme girmek yasaktır.

 2. Gidişe ayrılan kısmın en sol şeridine girmek yasaktır.

 3. Gidişe ayrılan kısmın en sağ şeridine girmek yasaktır.

 4. Gidişe ayrılan kısmın orta şeridine girmek yasaktır.


40. Yerleşim yerleri içinde ve dışında kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

Yerleşim Yeri İçinde Yerleşim Yeri Dışında

 1. 30 120

 2. 50 120

 3. 30 150

 4. 50 150


41. Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

 1. Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.

 2. Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.

 3. Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.

 4. Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.

42. Aşağıdakilerin hangisinde sürücü geriye gidebilir?

 1. Bağlantı yollarında.

 2. İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamada.

 3. Erişme kontrollü kara yolunda.

 4. Tek yönlü yollarda duraklama ve park etme dışında.

43. Herhangi bir sebeple geri gitmek zorunda kalan sürücülerin, hangisini yapmaları yasaktır?

 1. Manevra dışında şerit değiştirmeleri

 2. Bulundukları şeritte geri gitmeleri

 3. Yolun sağından geri gitmeleri

 4. Geri giderken dönüş ışıklarıyla işaret vermeleri


44. Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?

 1. Bağlantı yolunda seyrederken

 2. Tek yönlü yollarda park ederken

 3. İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken

 4. Tek yönlü yollarda duraklarken


45. Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?  

 1. Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır  

 2. Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır

 3. Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır  

 4. Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır  


I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek.

II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.

III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek.

IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.

46. Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir?

 1. I-II-III-IV 

 2. II-III-I-IV

 3. II-I-III-IV

 4. I-IV-III-II


47. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 1. Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması

 2. Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi

 3. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması

 4. Önünde araç varsa takip mesafesini artırması


48. Şerit değiştirmek isteyen sürücüler, işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?

 1. Arkadan gelen aracın hızını tahmin etmek

 2. Arkadan gelen aracın cinsini ve mesafesini tahmin etmek

 3. Öndeki araçların hızlarını ve mesafelerini gözlemek

 4. Gireceği şeridin boş olup olmadığını kontrol etmek, bu şeritten gelen araç varsa emniyetle geçmesini beklemek.  


49. Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki şeritten geçilebilir?

 1. En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,

 2. Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,

 3. Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların,

 4. Yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların,


50. Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar?

 1. Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından

 2. Gidişe ayrılan şeritlerin en solundan

 3. Gidişe ayrılan şeritlerin ortasından

 4. Yol ve trafik durumuna göre, hızının gerektirdiği şeritten


51. Gidişe ayrılan en soldaki şeridin kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Sadece ambulans ve itfaiye tarafından kullanılır.

 2. Sadece otomobiller tarafından kullanılır.

 3. Sadece geçme ve dönme halinde kullanılır.

 4. Sadece çok hızlı araçlar tarafından kullanılır.


52. İki veya daha çok karayolunun kesişmesi ya da birleşmesi ile oluşan ortak alana ne ad verilir?

 1. Tali yol

 2. Kavşak

 3. Taşıt yolu

 4. Şerit


53. Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?

 1. Bağlantı yolu

 2. Servis yolu

 3. Tek yönlü karayolu

 4. Çift yönlü karayolu


54. Geçiş yolunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Karayolunun sadece bisikletlilerinin kullanmalarına ayrılan kısım.

 2. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayolu üzerinde bulunan kısım.

 3. İki ve ya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alan.

 4. Taşıt yolunda yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alan.


55. Görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

 1. Geçiş hakkı

 2. Geçiş kolaylığı  

 3. Geçiş üstünlüğü

 4. Geçiş önceliği


56. Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

 1. İtfaiye - zabıta- sivil savunma

 2. Trafik - zabıta - cankurtaran

 3. Cankurtaran - itfaiye - zabıta

 4. Koruyan ve korunan araçlar - sivil savunma - trafik – cankurtaran

57. Hız sınırlarını % 10 - %30 (%30 dahil) aşan sürücülere kaç ceza puanı verilir?

 1. 5 ceza puanı

 2. 10 ceza puanı

 3. 15 ceza puanı

 4. 20 ceza puanı


58. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %30’dan fazla aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?

 1. Trafikten men

 2. Hafif hapis cezası

 3. Para cezası ve 15 ceza puanı

 4. Para cezası


59. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taşıma sınırı üzerinde yolcu alan sürücülere verilen ceza hangisidir?

 1. Para cezası

 2. Hafif hapis cezası

 3. Para cezası ve 5 ceza puanı

 4. Para cezası ve 10 ceza puanı


60. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız tespiti yapan cihazların yerini belirleyici cihaz kullanan sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Para cezası

 2. Trafikten men

 3. Para cezası ve hapis cezası

 4. Cezası yoktur


61. Trafik ışıkları yanında bir de ışıklı ok varsa ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır?

 1. Işıklı ok yeşil yandığında

 2. Işıklı ok söndüğünde

 3. Ana lamba yeşil yandığında

 4. Işıklı ok kırmızı yandığında


62. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir?

 1. Cankurtaran veya özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar,

 2. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları.

 3. Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar.

 4. Görev hali dışındaki itfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Benzer:

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde...

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconRayli ulaşim toplu taşima sistemi

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconUluslararası Enerji Ajansı’nın Değişimi ve Geleceği

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconAtik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com