1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?


sayfa7/26
araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

63. Trafik işaretlerine uymada; önceliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

 1. Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları

 2. Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları

 3. Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları

 4. Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi


64. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

 1. Dur anlamındadır. Yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir.

 2. Dur anlamındadır. Bir trafik kazasının olduğunu bildirir

 3. Yavaşla anlamındadır. Diğer araçlara yol verileceğini gösterir

 4. Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir.

65. Sürücüler karayolları üzerinde, kavşaklara yaklaştıklarında, fasılalı yanıp sönen kırmızı ışığı gördüklerinde ne yapmak zorundadırlar?

 1. Hızlarını yavaşlatmak zorundadırlar.

 2. Hızlarını kesmeden devam etmek zorundadırlar.

 3. Kesinlikle durup trafiği kontrol ettikten sonra trafik müsaade ediyorsa geçmek zorundadırlar.

 4. Yavaşlayıp durmadan geçebilirler.


66. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre fasılalı (aralıklı) yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir?

 1. Dur, yolu kontrol et sonra geç

 2. Yavaşla, dikkatlice geç

 3. Durakla, yolda çalışma var

 4. Yavaşla, yol trafiğe kapalıdır


67. Devamlı yol çizgisinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?  

 1. Öndeki araç geçilmez  

 2. Sağa dönülmez  

 3. Durulmaz  

 4. Sağdaki şeride geçilmez  


68. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kesik yol çizgileri hangi yola çizilir?

 1. Tepe üstüne yaklaşan yollara

 2. Görüş açısı açık olan yollara

 3. Köprü ve tünele yaklaşan yollara

 4. Dönemeç veya yaya geçitlerine yaklaşan yollara


69. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafikte suç unsuru olarak değerlendirilir?

 1. Yaya kaldırımlarına park ederek yayaların geçişini zorlaştırmak.

 2. Dönüşlerde ilk geçiş hakkını yayalara vermek.

 3. Tali yollardan çıkış yaparken ilk geçiş hakkını anayolda seyreden araçlara vermek.

 4. Dönel kavşaklarda ilk geçiş hakkını döner kavşak içersindeki araç sürücülerine vermek.


70. Aşağıdakilerden hangisi cezayı gerektiren bir trafik suçudur?

 1. Bir tehlike karşısında yavaşlamak ve durmak

 2. Güvenlik nedeni veya verilen bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ve ani yavaşlamak

 3. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, karşıya geçenler olmadığı halde yavaşlamak

 4. Demiryolu geçitlerine yaklaşıldığında, demiryolundan gelen araç olmadığı halde yavaşlamak


71. Aşağıdakilerden hangisinde araçların trafikten men edilmesi gerekir?

 1. Mali mesuliyet sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.

 2. Kasko sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.

 3. Fenni muayenesi olmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.

 4. Emniyet kemeri bağlamadan trafiğe çıkan sürücülerin kullandığı araçlar.72. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Araç sürücüleri, şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemek zorundadırlar.

 2. Araç sürücüleri, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek zorundadırlar.

 3. Araç sürücüleri, gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmemek zorundadırlar.

 4. İki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet, minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında en sol şeridi izlemek zorundadırlar.


73. Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?

 1. Arkadan gelen araç yoksa işaret vermeden manevraya başlayarak.

 2. Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra işaret vererek.

 3. Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket ederek.

 4. Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak


74. Motorlu araçlarda, şerit değiştirmelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Şerit değiştirmeden önce geçmek için işaret vermiş başka aracın olmaması gerekir.

 2. Geçmek istenilen aracın başka bir aracı geçmek için işaret vermemiş olması gerekir.

 3. Geçmek amacı ile girilecek şeritten gelen araçların güvenle geçişlerini beklemek gerekir.

 4. İşaret verildiği anda aniden şerit değiştirmek gerekir.


75. Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?

 1. Karşı yönden gelen araç görülene kadar

 2. İstenildiği kadar.

 3. Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar.

 4. Geçilen araç işaret verene kadar


76. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şerit değiştirme hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Sizi geçmek için işaret vermiş başka aracın olmaması gerekir

 2. Geçmek istediğiniz aracın başka bir aracı geçmek için işaret vermemiş olması gerekir

 3. Geçmek amacı ile gireceğiniz şeritten gelen araçların güvenle geçişlerini beklemek gerekir

 4. Karşıdan gelen araç yoksa geçmek serbesttir


77. Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası

 2. Ağır para cezası ve sekiz aya kadar hapis cezası

 3. Sadece ağır para cezası

 4. Sadece ağır hapis cezası


78. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü içki aldığı ikinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

 1. 3 ay

 2. 6 ay

 3. 1 yıl

 4. 2 yıl


79. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır?

 1. 10

 2. 5

 3. 3

 4. 2


80. Kara yollarında sürücülerin kural hataları yapmaları neticesinde karşılaştıkları para cezasını yasal süre içinde ödemedikleri takdirde uygulanacak olan aylık faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Bir ay sona ikiye katlar

 2. % 10

 3. % 5

 4. % 7,5


81. Trafik cezalarında tahsilât derhal yapılmadığı durumlarda, ceza ne kadar süre içerisinde ödendiğinde zamsız ödenir?

 1. Tutanağın tebliği tarihinden 10 gün sonra

 2. Bir ay içerisinde

 3. Tutanağın tebliği tarihinden 7 gün sonra

 4. Tutanağın tebliği tarihinden sonra 7 gün içinde


82. Ticari araçları kullanan sürücüler için yasal alkol sınırı ne kadardır?

 1. 0.50 promil

 2. 0.75 promil

 3. 0.10 promil

 4. 0 promil


83. Yönetmelikte belirtilen miktarlar üzerinde alkollü araç kullanıldığı tespit edilen, araç sürücülerine suçun işlendiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde; birinci defasında aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

 1. Sürücü belgeleri 8 ay süre ile geri alınır ve para cezası verilir

 2. Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır ve para cezası verilir

 3. Sürücü belgeleri 2 yıl süre ile geri alınır ve para cezası verilir

 4. Sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır ve para cezası verilir


84. Yönetmelikte belirtilen miktarlar üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığı tespit edilen sürücüler suçun işlendiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde; üçüncü defasında aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

 1. Sürücü belgeleri 2 yıl süre ile geri alınır ve para cezası ile cezalandırılır

 2. Sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır ve para cezası ile hapis cezası verilir

 3. Sürücü belgeleri 3 yıl süre ile geri alınır ve para cezası ile hapis cezası cezalandırılır

 4. Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır ve para cezası ile cezalandırılır


85. Hangi şartlarda sürücüler araç kullanmaktan derhal men edilirler?

 1. Hız limitini %30 aşmaları halinde

 2. Yönetmeliğe aykırı ışık takılması

 3. Egzoz gaz ölçümünün zamanında yapılmaması

 4. Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri kullanarak güvenli sürüş yeteneklerini kaybetmeleri halinde


86. Yayaların hayvanların ve araçların karayolundaki hal ve hareketlerine…………denir?

 1. Karayolu

 2. Trafik

 3. Yönetmelik

 4. Trafik kazası


87. Aşağıdakilerden hangisi yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

 1. Kırmızı ile birlikte yanan sarı ışık

 2. Aralıklı yanan sarı ışık

 3. Kırmızı ışık

 4. Yeşilden sonra yanan sarı ışık


88. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

 1. Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir

 2. Yavaşlayıp durmalıdır

 3. Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir

 4. Kalkışa hazırlanmalıdır


89. 1 yıl içinde 5 defa % 30 dan fazla hız kuralını ihlal edenlerin ehliyeti ne kadar süre ile geri alınır?

 1. 6 ay

 2. 5 yıl

 3. 1 yıl

 4. Süresiz


90. Özellikle transit trafiğe tahsis edilen belirli yer ve koşullar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoluna ne ad verilir?

 1. Geçiş Yolu

 2. Otoyol

 3. Banket

 4. Servis yolu


91. Otoyola girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

 1. Bağlantı şeridi.

 2. Yavaşlama şeridi

 3. Hızlanma şeridi.

 4. Emniyet şeridi.


92. Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

 1. Bağlantı şeridi.

 2. Yavaşlama şeridi

 3. Hızlanma şeridi.

 4. Emniyet şeridi.


93. Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 1. Hızın azaltılması

 2. Bariyer kapalı ise durması

 3. Öndeki aracın geçilmesi

 4. Bariyer açık ise dikkatli geçmesi


94. Kontrolsüz (bariyersiz) demiryolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir?

 1. Uygun bir mesafede mutlaka durmalıdır

 2. Demiryolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmelidirler

 3. Hızlarını arttırarak geçmelidirler

 4. Demiryolu tek hatlı ise yavaş ve dikkatli geçmelidirler


95. Bariyerli demiryolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?

 1. Yol açıksa hızla geçerek uzaklaşmalı

 2. Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli

 3. Geçide geldiğinde durup görevlinin işaretini beklemeli

 4. Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi halinde uygun hızla geçmeli

TRAFİK KURALLARI VE CEZALAR CEVAP ANAHTARI1

D

26

D

51

C

76

D

2

A

27

B

52

B

77

A

3

A

28

A

53

A

78

D

4

B

29

B

54

B

79

B

5

D

30

D

55

C

80

C

6

B

31

B

56

C

81

B

7

D

32

D

57

B

82

D

8

A

33

A

58

C

83

B

9

D

34

A

59

D

84

B

10

B

35

D

60

C

85

D

11

C

36

B

61

A

86

B

12

C

37

C

62

D

87

D

13

A

38

A

63

B

88

B

14

A

39

A

64

A

89

C

15

C

40

C

65

C

90

B

16

B

41

A

66

B

91

C

17

B

42

B

67

A

92

B

18

D

43

A

68

B

93

C

19

D

44

A

69

A

94

A

20

C

45

A

70

B

95

D

21

D

46

B

71

A

 
22

B

47

C

72

D

 
23

B

48

D

73

B

 
24

D

49

D

74

D

 
25

B

50

D

75

C

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

Benzer:

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde...

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconRayli ulaşim toplu taşima sistemi

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconUluslararası Enerji Ajansı’nın Değişimi ve Geleceği

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconAtik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com