1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?


sayfa26/26
araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

51. İşaretleme mecburiyeti olan bir taşımada uygun bir ikaz yeleği hangi durumlarda bulundurulmalıdır?

 1. Sadece tank konteyner ile yapılan taşımalarda

 2. Birden fazla tehlikeli madde taşımalarında

 3. Sadece sınıf 3’e ait tehlikeli madde taşımalarında

 4. Tüm taşımalarda


52. Yüklü ve yüksüz ağırlıkları gösteren madeni levha aracın neresinde ve hangi ebatta olmalıdır?

 1. Kasanın arka kapak ortasında 24x24 cm. ebadında

 2. Kasanın sağ yan kapak ortasında 24x24 cm. ebadında

 3. Kasanın sol yan kapak ortasında 24x24 cm. ebadında

 4. Kasanın her üç kapağının ortasında 24x24 cm. ebadında


53. Kuvvetler, yükü nerede dengelerler?

 1. Germe kayışlarında.

 2. Ağırlık noktasında.

 3. Lateral noktada.

 4. Temas alanlarında.


54. Tehlikeli maddeler bir araç kasası üzerinde nasıl emniyet altına alınmalıdır?

 1. Ağır paketler örneğin paletler ağır oldukları için tekrar bağlamaya gerek yoktur

 2. Parçalar tek tek birbirine iple bağlanmalıdır

 3. Paketler kapaklarına doğru ya da birbirlerine doğru hareket etmeyecek şekilde sabitlenmelidir.

 4. Limana ve limandan alınan paketleri bağlamaya gerek yoktur


55. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda aşağıdakilerden hangisi zorunludur?

 1. 20 X 25 cm. ebadında “TEHLİKELİ MADDE” yazısı bulunması

 2. Ön ve arkasında ikişer adet 30 X 30 cm. ebadında kırmızı flama bulunması

 3. Taşıdığı malın cinsini belirten yazı

 4. Hepsi


56. Yanma noktası düşük olan mı, yoksa yüksek olan yanıcı sıvı maddeler daha tehlikelidir?

 1. Yanma noktası yüksek olan

 2. Yanma noktası düşük olan sadece yazın tehlikelidir

 3. Yanma noktası düşük olan

 4. Yanma noktası önemli değildir. Önemli olan yakacak maddenin ne kadar tehlikeli olduğudur


57. Tehlike tanıma numaralarında 20 ne anlama gelir?

 1. Boğucu gaz veya ilave risk taşımayan gaz

 2. Soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz, boğucu

 3. Tutuşabilir gaz

 4. Tutuşabilir sıvı


58. Aşağıdaki maddelerden hangisi Sınıf 8 kapsamındadır?

 1. Alevlenebilen sıvı maddeler

 2. Aşındırıcı maddeler

 3. Alevlenebilen katı maddeler

 4. Patlayıcı maddeler


59. ADR nin sınıf 9’a ait bir madde için paketleme gurubu II ne anlama gelir?

 1. Tehlikesiz madde

 2. Tehlikesi az olan madde

 3. Tehlikesi orta derecede olan madde

 4. Tehlikesi yüksek olan madde


60. Tehlikeli yük nakliyelerinde kaç adet ayaklı uyarı levhası bulundurulması zorunludur?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. Hiçbiri


61. Aşağıdaki belirtilen ekipman/donanımlardan hangisi her bir araç personeli için taşıma ünitesi içinde bulundurulmalıdır?

 1. Bir çift koruyucu eldiven

 2. Bir adet taşınabilir aydınlatma aracı

 3. Göz koruma ekipmanı

 4. Hepsi


62. Taşıma birimi üzerindeki turuncu renkli ikaz levhalarını açmaktan ve takmaktan kim sorumludur?

 1. Güvenlik danışmanı

 2. Yükleyen (dolduran)

 3. Araç sürücüsü

 4. Araç sahibi


63. Tehlikeli madde taşıyan bir araçta başlayan bir yangına, toz dolu bir yangın söndürücü ile nasıl müdahale edilmelidir?

 1. Yangına ortadan dışa doğru müdahale etmelidir.

 2. Yangını rüzgârla birlikte aşağıdan ve önden başlayarak söndürmelidir.

 3. Yangın söndürücüyü rüzgâra karşı yangının ortasına devamlı tutmalıdır.

 4. Söndürücünün tozunu yangının üstünden püskürtmelidir.


64. Hangi refakat evrakı üzerinde, taşınan tehlikeli yüklerden doğabilecek tehlikeler açıklanmıştır?

 1. ADR izin belgesinde

 2. Yazılı talimatlarda

 3. Güzergâh belgesinde

 4. Aracın üretim izin belgesinde


65. Tehlikeli sıvı madde taşıyan tankerlerin sarnıçlarındaki doluluk oranı en az % kaç oranında dolu olmalıdır?

 1. % 30

 2. % 60

 3. % 80

 4. % 100


66. Kaza talimatnamesini kim hazırlar?

 1. Gönderen

 2. Sürücü

 3. Alıcı

 4. Taşıma şirketi


67. Tehlike etiketlerinin amacı nedir?

 1. Maddenin dayanıklılığı hakkında bilgi verir

 2. Paketlerin ortaya çıkarabileceği tehlikeleri belirtirler

 3. Renk uyumuna katkıda bulunurlar

 4. Paketlerin düşme yüksekliğini belirtirler


68. Turuncu renkli levha üzerinde bulunan, “60” numarası hangi tür tehlikeli maddeyi ifade eder?

 1. Çevre için tehlike oluşturan madde

 2. Zehirli ya da hafif zehirli madde

 3. Tutuşabilir katı madde

 4. Tutuşabilir sıvı madde


TEHLİKELİ MADDE CEVAP ANAHTARI


1

C

36

B

2

A

37

D

3

C

38

A

4

A

39

D

5

B

40

D

6

B

41

D

7

B

42

C

8

D

43

C

9

D

44

A

10

B

45

D

11

A

46

A

12

C

47

A

13

B

48

C

14

D

49

D

15

B

50

A

16

A

51

D

17

A

52

A

18

C

53

B

19

C

54

C

20

C

55

D

21

D

56

C

22

D

57

C

23

B

58

B

24

D

59

C

25

C

60

B

26

B

61

D

27

C

62

B

28

C

63

B

29

A

64

B

30

B

65

C

31

B

66

A

32

D

67

B

33

D

68

B

34

A35

A1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Benzer:

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde...

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconRayli ulaşim toplu taşima sistemi

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconUluslararası Enerji Ajansı’nın Değişimi ve Geleceği

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconAtik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com