1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?


sayfa4/26
araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

3. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

 1. 5

 2. 8

 3. 9

 4. 11


4. Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüleri mola vermeden devamlı olarak en fazla kaç saat çalışabilir?

 1. 4 saat

 2. 4.5 saat

 3. 5 saat

 4. 6 saat


5. Dört saat otuz dakikalık taşıt kullanma süresinin sonunda sürücü bir dinlenme süresini kullanmaya başlamayacaksa en az kaç dakikalık bir mola verir?

 1. 30

 2. 35

 3. 40

 4. 45


6. Karayolları Trafik yönetmeliğine göre molalar sürekli araç kullanma süreleri içerisinde en az kaç dakikalık molalar şeklinde de kullanılabilir

 1. 15 dakika

 2. 30 dakika

 3. 45 dakika

 4. 60 dakika


7. Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?

 1. 9 saat, 5 saat, 30 dakika

 2. 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika

 3. 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika

 4. 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika


8. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri en fazla 6 günlük araç kullanma süresinden sonra ne kadar süre hafta tatili kullanmak zorundadır?

 1. 1 gün

 2. 2 gün

 3. 3 gün

 4. 12 saat


9. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, bir sürücünün haftalık dinlenme süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 8 saat

 2. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 10 saat

 3. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün

 4. 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün


10. AETR’ye göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücücülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi iki haftada bir olmak üzere kaç kez 10 saate çıkarılabilir?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. Çıkarılamaz


11. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan şoförlerinin bir haftada toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

 1. 45

 2. 56

 3. 60

 4. 90


12. AETR’ye göre; herhangi bir onbeş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

 1. 70

 2. 90

 3. 120

 4. 150


13. AETR’ye göre toplam 90 saatlik taşıt kullanma süresi en az kaç günlük sürede gerçekleşmelidir?

 1. 8

 2. 10

 3. 12

 4. 15


14. "Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)"na göre; yirmi dört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?

 1. 5 saat

 2. 6 saat

 3. 11 saat

 4. 24 saatI- Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir.

II - Hafta tatili en az 24 saattir.

15. Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. I doğru II yanlış

 2. I yanlış II doğru

 3. Her ikisi de doğru

 4. Her ikisi de yanlış16. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

 1. 6 saat

 2. 8 saat

 3. 10 saat

 4. 11 saat


17. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4


18. “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?

 1. 7

 2. 8

 3. 9

 4. 10


19. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürücülerin her 24 saat içinde 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saati kesintisiz olmak üzere en fazla kaç ayrı süre halinde kullanılabilir?

 1. 1

 2. 3

 3. 4

 4. 5


20. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

 1. 3 Defa, 10 Saat

 2. 2 Defa, 9 Saat

 3. 3 Defa, 9 Saat

 4. 2 Defa. 10 Saat


21. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürücülerin her 24 saat içinde 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saati kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılırsa günlük dinlenme süresi 1 saat daha eklenerek en fazla kaç saate çıkartılır?

 1. 10

 2. 11

 3. 12

 4. 14


22. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

 1. 1 Saat eklenerek 12 Saate çıkartılır

 2. 2 Saat eklenerek 13 Saate çıkartılır

 3. 3 Saat eklenerek 14 Saate çıkartılır

 4. 4 Saat eklenerek 15 Saate çıkartılır


23. Çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin 11 saatlik günlük dinlenme süresi hangi durumda 12 saate çıkarılır?

 1. Günlük dinlenme süresinin kesintiye uğraması durumunda

 2. Yeterli dinlenmenin sağlandığı durumda

 3. Sürücünün talebi ile

 4. İşin az olduğu durumlarda


24. AETR’ye göre şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?

 1. Herhangi bir şey yapılmaz

 2. Bu süreye 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır

 3. Bu süreye 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır

 4. Bu süreye 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır


25. Sürücülerin 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmek zorunda kalınırsa, bu sürenin bir bölümü en az kaç saat kesintisiz olması gerekmektedir?

 1. 4.5 saat

 2. 5 saat

 3. 8 saat

 4. 11 saat


26. "AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

 1. 24 Saat

 2. 30 Saat

 3. 36 Saat

 4. 48 Saat


27. AETR Sözleşmesine göre, dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerde geçirilecekse kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

 1. 24 Saat

 2. 30 Saat

 3. 36 Saat

 4. 48 Saat


28. AETR’ye göre, molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılır mı?

 1. Sayılır

 2. Sayılmaz

 3. 45 dakikanın üzerinde ise sayılmaz

 4. 15 Dakikanın üzerinde ise sayılır


29. Molalar süresince ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç ile ilgili başka bir işle meşgul olurlarsa bu süre molla sayılır mı?

 1. Evet

 2. Sayılmaz

 3. Otoparka ise evet

 4. Direksiyonun arkasında ise evet


30. AETR Sözleşmesine göre; göre sürücü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresinde ne gibi bir değişiklik olur?

 1. Bir değişiklik olmaz

 2. Günlük dinlenme süresi 2 saat azaltılır

 3. Günlük dinlenme süresi 1 saat azaltılır

 4. Günlük dinlenme süresi 2 saat arttırılır


31. Takograf kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Sürücü son otuz günlük takograf kayıtlarını aracında muhafaza etmek zorundadır.

 2. İşletenler veya firma yetkilileri 5 yıllık takograf kayıtlarını muhafaza etmek zorundadırlar.

 3. Sürücü 1 aylık süresi dolan kayıtları işletene veya firma yetkilisine teslim etmek zorundadır.

 4. İşleten veya firma yetkilisi 30 günlük yasal süresini dolduran takograf kayıtlarını imha ettiğinde bunu bir tutanak ile kayıt altına almak zorundadır.


32. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre, arızalı takoğraf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır?

 1. İdari para cezası, 20 ceza puanı ve eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.

 2. Sadece eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.

 3. Sadece idari para cezası uygulanır.

 4. Sadece 20 ceza puanı cezası uygulanır.


33. Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?

 1. 15 gün

 2. 1 ay

 3. 3 ay

 4. 6 ay


34. Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?

 1. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri

 2. Sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri

 3. Sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri

 4. Özel araçlar ve iş makinesi kullananlar


35. Ticari taşıt kullanan sürücüler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. İlgili mevzuatın öngördüğü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahibi olmaları şarttır.

 2. Takoğrafı bulunmayan veya takoğrafları işler durumda olmayan taşıtlar ile trafiğe çıkmamaları gerekir.

 3. Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri zorunludur.

 4. Hepsi


36. Aşağıdakilerden hangisi takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süre ile araçlarında bulundurmak zorundadır?

 1. Sadece kamyon şoförleri

 2. Sadece otobüs şoförleri

 3. Sadece tır şoförleri

 4. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıması yapan bütün şoförler.


37. Bir şoförün takoğraf kâğıdını incelediğinizde 2 saat ara ile 15 dakika mola verdiğini gördünüz ne düşünürsünüz?

 1. Fazla mola verdiğini düşünürüm

 2. Kaytardığını düşünür kesinti yaparım

 3. Kurallara uygun olduğunu düşünürüm

 4. Mola süresinin 45 dakika olduğunu bir daha tekrar etmemesi gerektiğini


38. AETR Sözleşmesine göre yük ya da yolcu taşıma işlerinde çalışan sürücü feribot veya trenle nakledilen bir taşıta eşlik ediyorsa günlük dinlenme süresi en fazla kaç kez bölünebilir?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4


39. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün aracının feribotla veya trenle taşınması durumunda günlük dinlenme süresinin kesintiye uğraması halinde dinlenme süresi kaç saat uzatılır?

 1. Bir değişiklik olmaz.

 2. 1 saat uzatılır.

 3. 2 saat uzatılır.

 4. 3 saat uzatılır.


40. Şoförlerin hangi durumlarda günlük dinlenme süreleri kesintiye uğrayabilir?  

 1. Araçlarının feribotla veya trenle taşınması durumunda  

 2. Araçlarının arızalarıyla uğraşması durumunda

 3. Aracın yüküyle uğraşması durumunda  

 4. Çalışmaksızın iş yerinde hazır beklemesi durumunda


41. AETR Sözleşmesine göre, varsa römork veya yarı römorklar dahil, müsaade edilen azami ağırlığı 7,5 tonu aşmayan taşıtlarda yük taşımacılığı işinde çalışan sürücülerin yaşları en az kaç olmalıdır?

 1. 18

 2. 19

 3. 20

 4. 21


42. AETR Sözleşmesine göre, varsa römork veya yarı römorklar dahil, müsaade edilen azami ağırlığı 7,5 tonu aşan taşıtlarda yük taşımacılığı işinde çalışan sürücülerin yaşları en az kaç olmalıdır?

 1. 18

 2. 19

 3. 20

 4. 21


43. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması zorunlu donanım hangisidir?

 1. Takoğraf

 2. Taksimetre

 3. Telsiz

 4. Telefon


44. Takoğraf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

 1. Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir.

 2. Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmektir.

 3. Sürücünün çalıştığı günleri ve ücretini tespit etmektir.

 4. Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir.45. “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması" (AETR)'na göre; takografta kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi ne kadardır?

 1. Sürücüde 2 ay, firmada 4 yıl

 2. Sadece firmada 2 yıl

 3. Taşıtta 1 ay, firmada 5 yıl

 4. Sadece sürücüde 1 yıl


46. AETR’ ye göre kontrol aygıtında kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi nedir?

 1. Sadece sürücüde 1 yıl

 2. Sürücüde 1 hafta ve firmada 12 ay

 3. Sürücüde 3 ay ve firmada 3 yıl

 4. Sadece taşıtta 1 ay


47. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde 9 saat dinlenmiş ancak daha sonra sefere çıkmıştır. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresi kaç saat kalmıştır?

 1. 2 saat

 2. 4 saat

 3. 3 saat

 4. Sefere çıktığı için günlük dinlenme süresinin tamamlamıştır


48. Taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile gidilecek yeri kaydettikleri defteri veya listeyi kim tutmalıdır?

 1. Şoförler

 2. Araç personeli

 3. Araç İşletenleri

 4. Emniyet görevlileri


49. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden devamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir?

 1. 3 saat 30 dakika

 2. 4 saat

 3. 4 saat 30 dakika

 4. 5 saat 30 dakika

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Benzer:

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde...

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconRayli ulaşim toplu taşima sistemi

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconUluslararası Enerji Ajansı’nın Değişimi ve Geleceği

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconAtik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com