1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?


sayfa8/26
araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26


TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİ SORULARI
1. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

 1. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek

 2. Trafik polisinin dur emrine uymamak

 3. Hız sınırlarını % 30’ u aşmak

 4. Şehirlerarası karayollarının taşıt yolu kısmı üzerinde zorunlu haller dışında park etme duraklama yapmak


2. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

 1. Arkadan çarpmak

 2. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek

 3. Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamak

 4. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek


3. Aşağıdakilerden hangisinin kazaları önlemede etkisi yoktur?

 1. Park edilen aracın tekerleklerine takoz koymak

 2. Araçta hava yastığı bulundurmak

 3. Karlı ve buzlu havalarda tekerleklere zincir takmak

 4. Sisli havalarda takip mesafesini arttırmak


4. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

 1. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak

 2. Takip mesafesine uymamak

 3. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak

 4. Kurallara uygun olarak parketmiş araçlara çarpmak


5. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

 1. Kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak

 2. Kusurlu dahi olsalar, bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını vermek

 3. Yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak

 4. Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini sağlamak


6. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?

 1. Bir araca arkadan çarpma

 2. Kırmızı ışıkta geçme

 3. Sürücü belgesi olmadan araç kullanma

 4. Dönüş kurallarına uymama7. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay geri alınır?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5


8. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde üçüncü defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

 1. Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır.

 2. Sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınır.

 3. Sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır.

 4. Sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.


9. Aşağıdakilerden hangisi "trafik kazasında" asli kusur sebebi sayılır?

 1. Şeride tecavüz etmek

 2. Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak

 3. Öndeki aracı yakından takip etmek

 4. Öndeki aracı geçmek


10. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

 1. Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak

 2. Öndeki aracı yakından takip etmek

 3. Öndeki aracı geçmek

 4. Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymamak.


11. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

 1. Aşırı hızla seyretmek

 2. Yorgun ve uykusuz araç kullanmak

 3. Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak

 4. Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek


12. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

 1. Sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınır.

 2. Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır.

 3. Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır.

 4. Sürücü belgesine 100 ceza puanı verilir.


13. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?

 1. Kavşaklarda dönüş manevralarını yanlış yapma

 2. Yolun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymama

 3. Geçme yasağı olan yerlerden geçme

 4. Ani fren yaparak kazaya neden olma


14. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?

 1. En soldaki şeridi sürekli işgal etmek

 2. Öndeki araca arkadan çarpmak

 3. Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek

 4. Takip mesafesine uymamak


15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Ehliyetsiz traktör sürücüsüne arkadan çarpan sürücü kusursuzdur.

 2. Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun "DUR" işaretinde durmayan sürücü asli kusurludur.

 3. Taşıma sınırının üstünde yük veya yolcu alan sürücü asli kusurludur.

 4. İşaret vermeden veya verildiği anda şerit değiştiren sürücü asli kusurludur.


16. Aşağıdakilerden hangisi kaza önleme formülü değildir?

 1. Tehlikeyi önceden fark etmek

 2. Doğru tepkiler verebilmek

 3. Doğru tepkileri zamanında gösterebilmek

 4. Sabırla sonucu beklemek


17. Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

 1. Tek yönlü yola ters yönden girmek.

 2. İki yönlü yola ters yönden girmek.

 3. Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek

 4. Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek.


18. Trafik kazasına karışan bir sürücü (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) aşağıdakilerden hangisini yapmakla sorumludur?

 1. Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek..

 2. Trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almak.

 3. Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmek.

 4. Kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi ettirmek


19. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından değildir?

 1. Hız

 2. Yanlış uyarı levhası

 3. Geç algılama

 4. Hatalı sollama


20. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

 1. Öndeki aracın geçilmesi

 2. İki yönlü yola ters yönden girmek

 3. Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek

 4. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek


21. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

 1. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak

 2. Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek.

 3. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak

 4. Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak


22. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sürücülerin hukuki sorumluluklarından biri değildir?

 1. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirleri almak

 2. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

 3. Yetkililerin isteği halinde yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

 4. Kazaya karışan araçlardaki eşyaları tahliye etmek


23. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

 1. Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak

 2. Hız sınırlarının altında bir hızla seyretmek

 3. Aşırı hızla seyretmek

 4. Uykusuzken araç kullanmak


24. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılan hallerden değildir?

 1. Alkollü araç kullanma

 2. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,

 3. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,

 4. Şeride tecavüz etme,


25. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

 1. Alkollü olarak araç kullanmak

 2. Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak

 3. Hız sınırlamalarına uymamak

 4. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek


26. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

 1. Arkadan çarpmak.

 2. Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak.

 3. Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak.

 4. Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek


27. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?  


 1. Zorunlu bir sebep olmadıkça yavaş sürmek
 1. Öndeki aracı yakından takip etmek
 1. Dönüş manevralarını yanlış yapmak
 1. Öndeki aracı hızlı geçmek


28. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

 1. Bölünmüş yolda, en sol şeridi devamlı işgal etmek.

 2. Bölünmüş yolda, gelen trafiğe ait kısma girmek.

 3. Bölünmüş yolda, aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.

 4. Bölünmüş yolda, arızalanan aracın başında gözcü bulundurmamak.


29. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

 1. İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamamak

 2. Kaza yerini terk etmek

 3. Kırmızı ışıkta durmamak

 4. Trafik görevlisine uymamak


30. Doğru ifadeyi seçiniz?

 1. Ehliyetsiz traktör sürücüsüne arkadan çarpan sürücü kusursuzdur.

 2. Tarlada devrilen traktörün trafik kazasında trafik zabıtası görevlendirilir.

 3. Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletindir.

 4. Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletlinin değil, motorlu taşıtındır.


31. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?


 1. Güvenlik için yansıtıcı cihazlarını koyması
 1. Bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
 1. Olayı yetkililere bildirmesi
 1. Kazaya karışan aracı yol dışına çekmesi


32. “Trafik kazasına karışan bir sürücünün dikkat edeceği hususlardan biri de;....................”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 1. Trafiği etkilemeyen, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeyen, ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı kazalarda sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dâhil, kaza yerindeki durum değiştirmemektir,

 2. Kaza yerindeki durumu krokiye geçirmek ve rapor halinde ilgililere vermektir,

 3. Yeniden bir trafik kazası olmasın diye yolu trafiğe kapamaktır,

 4. Aksine, yolu trafiğe açık tutmak için diğer araçları durdurup, yolcu ve sürücülerin yardımını sağlamaktır.


33. Aşağıdakilerden hangisi karayollarında meydana gelen trafik kazalarında sürücülerin hukuki sorumluluklarından biri değildir?

 1. Usulüne uygun ilkyardım yapmak

 2. Olay yerinde gerekli tedbirleri almak

 3. İlgililere haber vermek

 4. Ölenlerle ilgili tutanak düzenlemek


34. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından birisi değildir?

 1. Teknik arıza

 2. İlk hareket hatası

 3. Hız

 4. Geç algılama


35. İstatistiklere göre trafik kazaları en çok aşağıdaki saatlerin hangisinde gerçekleşmektedir?


 1. Öğlen 13.00 – 15.00, gece:03.00 – 05.00
 1. Öğlen 15.00 – 17.00, gece:05.00 – 06.00
 1. Öğlen 12.00 – 13.00, gece:03.00 – 05.00
 1. Öğlen 12.00 – 13.00, gece:05.00 – 06.00


36. Trafik kazalarının en önemli nedeni nedir?

 1. Karayollarının bakım eksikliğidir

 2. Karayollarının işaretlenmesi eksikliğidir

 3. Sürücü bilgi ve beceri eksikliğidir

 4. Kullanılan araçların bakım eksikliğidir


37. Trafik kazalarının sebepleri arasında aşağıdaki faktörlerden hangisinin kusurlu olması en önde gelir?

 1. Aşırı özgüven

 2. Tecrübe

 3. Yol kalitesinin arttırılması

 4. Şoför kusurlarının denetlenmesi


38. Sonucu itibariyle genellikle en tehlikeli trafik kazası türü aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Karşı şeride girerek yapılan kazalar

 2. Sabit cisme çarpmalarda

 3. Park yeri kazaları

 4. Geri giderken yapılan kazalar


39. Yurdumuzda meydana gelen trafik kaza sebeplerinden % 70 gibi büyük bir oran sahip faktör aşağıdakilerden hangisidir?  


 1. Alkol
 1. Virajlı yol
 1. Yorgunluk ve uykusuzluk
 1. Teknik nedenler


40. Aşağıdaki kurallar, hangisinin temel kurallarındandır?

Her zaman seyahat planı yapmak, her zaman dikkatli ve bilinçli bir yolculuk yapmak, her zaman trafik kurallarına uymak, hiçbir zaman yorgunken araç kullanmamak

 1. Araç maliyetlerini düşürmek

 2. Trafik kazalarını önlemek

 3. Yolları korumak

 4. Saygı


41. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzdaki trafik kazalarının oluşmasında etkili olan sürücü hatalarından değildir?

 1. Güvenli sürüş tekniği ve bilgi yetersizliği

 2. Kendine aşırı güven

 3. Sürüş pozisyon hatası

 4. Trafik işaretlerinin yetersizliği


42. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılan hallerden değildir?

 1. Arkadan çarpma,

 2. Geçme yasağı olan yerlerden geçme,

 3. Yakın takip,

 4. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,


43. İstatistiklere göre; araç kullanırken cep telefonu kullanımı, kaza olasılığı kaç kat arttırmaktadır?  


 1. 2 kat
 1. 3 kat
 1. 4 kat
 1. 5 kat

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

Benzer:

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde...

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconRayli ulaşim toplu taşima sistemi

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconUluslararası Enerji Ajansı’nın Değişimi ve Geleceği

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer? iconAtik yağlarin kontrolü YÖnetmeliĞİ


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com