Güçte, Ulukışla ddy istasyonlarında kurulu olan sinyal ekipmanlarını besleyen sistemin, şebeke elektrik enerjisi kesildiğinde yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak 1 adet 3 fazlı en az 400 kva stand By (360kva prime)


araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar

Sayfa /


6. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında bulunan istasyonlara 8 adet jeneratör temini işi TEKNİK ŞARTNAMESİ
 

 1. KAPSAM :

Bu teknik  şartname Durak, KaraisalıBucağı, Hacıkırı, Belemedik, Pozantı, Gümüş ve Çiftehan DDY İstasyonlarında kurulu olan sinyal ekipmanlarını besleyen sistemin, şebeke elektrik enerjisi kesildiğinde yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere  kullanılacak 7 adet 3  fazlı en az 275 kVA Stand By (250kVA  prime) güçte, Ulukışla DDY İstasyonlarında kurulu olan sinyal ekipmanlarını besleyen sistemin, şebeke elektrik enerjisi kesildiğinde yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere  kullanılacak 1 adet 3  fazlı en az 400 kVA Stand By (360kVA  prime) güçte, dizel motorlu, ses izolasyon kabinli, otomatik  elektrojen grubunun teknik özelliklerini, montaj mahalline naklini, her türlü elektrik, inşaat işleri ve tadilatı ile montajının yapılarak çalışır halde teslim şartlarını kapsar.

Ayrıca DDY Belemedik İstasyonunda çalışır vaziyette kurulu olan 70kVA Stand By gücündeki 1 adet jeneratörün demonte edilerek, TCDD 6.Bölge Müdürlüğü mıntıkası içerisinde belirlenecek yere naklini, her türlü elektrik, inşaat işleri ve tadilatı ile montajının yapılarak çalışır halde teslim şartlarını kapsar.                                                                                   

 2.  GENEL ÖZELLİKLER ve HUSUSLAR:

2.1  Teklif verecek firmalar  teklife dair;

Satın alınacak jeneratör grubunun, kabul edilen dünya standardları olan SE, BS, DN. ISO, VDE, IEC, NEMA, CE  ve  benzeri eş değer standartlardan birisine  uygun olduğu belgelendireceklerdir.

2.2. Alternatör, dizel motor üretici firması ISO kalite belgesine sahip olacaktır. Teklif edilecek jeneratör seti ise TSE belgesine sahip olacaktır. Teklif edilecek jeneratörde kullanılacak olan alternatör ve motor Uzakdoğu menşeili olmayacaktır. Bu ürünler kabul edilmeyecektir.

2.3.Teklif verecek firmanın, teklif ettiği jeneratör ile ilgili olarak satış sonrası servis hizmetleri yeterlilik belgesi olacaktır. Sözleşme imzalanmasına müteakip satış sonrası servis hizmetleri yeterlilik belgesi istenecektir.

 2.4  Temin edilecek jeneratör grupları üç  fazlı olup, teknik şartnamede belirtildiği üzere tüm fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde montajı yapılmış çalışır halde teslim edilecektir.

2.5  Temin edilecek jeneratör grubu aşırı sıcaklık, aşırı hız, aşırı voltaj ve düşük yağ basıncı ve genel koruma devrelerine haiz olacaktır. Jeneratör grubu yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

2.6  Jeneratör ve şebekenin yükü beslemesi için yapılacak transfer işlemi,  transfer panosuyla yapılacaktır.

2.7  Jeneratörler -10, +50 °C  arasında çalışabilecek özellikte olacaktır.

2.8  Alternatör ile  motor yekpare bir çelik konstrüksiyon şase üzerinde elastiki bir kaplin ile birbirine rijit  şekilde akuple edilmiş olacaktır. Şase – motor, alternatör  ve kumanda  panosu  şase bağlantısı  vibrasyon emici elastiki takozlarla titreşimi önleyecek şekilde monte edilecektir. Ayrıca jeneratörün zemine montajı jeneratörün çalışma esnasında  gezmesini önleyen  şase altında monte edilmiş vakumlu elastiki takozlar vasıtası ile yapılacaktır.

2.9  Alternatör sargıları en üst düzeyde yalıtım ve koruma derecelerine sahip olacak  ve çalışma esnasında sargılarda gevşeme aşırı ısınma gibi durumlar olmayacaktır. Sargıda kullanılan teller yüksek kaliteli iletkenliğe sahip bakır telden olacaktır.

2.10. Bütün ekipmanlar yeni ve kullanılmamış olacaktır.

2.10. Birim fiyat teklif cetvelinde 7 adet 275 kVA ve 1 adet 400 kVA jeneratör için verilen teklifte, montaj işleri dahil(7.madde) olarak teklif verilecektir. İlave bir ödeme yapılmayacaktır.

2.11. Birim fiyat teklif cetvelinde demontaj/montaj olarak verilecek fiyatta Belemedik istasyonunda kurulu olan 1 adet jeneratör için her şey dahil olarak(8.madde) fiyat verilecektir. İlave bir ödeme yapılmayacaktır.

2.12. Jeneratör seti ilk dolum yağ ve antifrizi içerecektir.

2.13. İşin süresi yer teslimi tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

2.14. Jeneratör montajları şantiye şefi olan ELEKTRİK MÜH./ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ kontrolünde yapılacaktır.

3. JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ ;

3.1. 275 kVA (STANDBY) JENERATÖR

3.1.1. DİZEL MOTOR:                                                                                                                         3.1.1.1. Dizel motor aşağıdaki özelliklere sahip olacakır.

Motorun Prime gücü                : En az  250kVA olacaktır.                                                            

Zaman Sayısı                          :  4 zamanlı

Silindir sayısı                             : En az 6 silindirli ve sıralı tip olacaktır.                                            Devri                                       : 1500 D/dk

Hız Regülasyon Sistemi            : Elektronik governörlü olacaktır.

Soğutma  şekli                         Su soğutmalı,

Motor Yol verme şekli               : Akülü 12V DC. veya 24V D.C. marş motoru ile                             Hava emiş(aspirasyon) şekli    : Turbo – İntercooler sistem

Ateşleme şekli                          : Direkt enjeksiyonlu

Tam yükte yakıt sarfiyatı        : Tam (%100) yükte 60 lt /saat’ten  fazla olmayacaktır.

3.1.1.2. Dizel motor  değişken yükler altında 24 saat çalışmaya uygun olacaktır. Standby çalışmada 12 saat  süre içinde değişik yük altında çalışma şartlarında  1 saat süre ile nominal yükün %10 fazlasını   besleyecek kapasitede olacaktır.

3.1.1.3. Otomatik jeneratör Dizel motorunun soğuk havalarda istenen sürede yol alıp enerji üretebilmesi için  termostat ayarlı otomatik motor blok ısıtıcısı bulunacaktır.

3.1.1.4. Soğutma radyatör fanına dokunmayı önleyici muhafaza olacaktır.

3.1.1.5.  Jeneratörle birlikte verilecek aküler  kurşun asitli bakımsız akü olacaktır.

3.1.1.6.  Dizel motor yağ karteri altında bir yağ tavası ve  yağı boşaltımı için yeterli tahliye tapa ve vanası bulunacaktır.

3.1.1.7. Jeneratör yakıt deposu jeneratörün şasesi içinde olacak ve tam yükte jeneratörü  en az 8 saat süreyle besleyecek kapasitede  olacaktır.

3.1.1.8. Jeneratör Yakıt dolum kapağı görünmeyecek şekilde anahtarlı bir düzenek ile kapatılacaktır(ürünün orijinal üretiminde bulunmaması durumunda, montaj esnasında aparat yapılacaktır).

 3.1.2. ALTERNATÖR

3.1.2.1.   4 kutuplu, tek yataklı, fırçasız, kendinden ikazlı otomatik voltaj regülatörlü alternatör aşağıdaki özelliklere uygun olacaktır.

- Faz Sayısı                             : 3(Trifaze) faz olacaktır.

- Prime gücü                             : 250 kVA ’dan az olmayacaktır.

- Nominal çıkış gerilimi(voltajı)   :Tek faz 230V AC / Üç faz 400V AC

- Devri                                         : 1500 d/dk

- Frekans                                    : 50 Hertz.

- Güç faktörü (Cos.fi)                 : En az 0.8

- Verimi  (tam yükte)                  : % 85’den  az  olmayacak.

- Yalıtım sınıfı                            : En az  ‘’ H ‘‘sınıfı olacaktır.

- Koruma sınıfı                           : IP-21 den aşağı olmayacaktır.

- Dalga formu                             : Sinüsoidal

3.1.2.2. İkaz devresinde aşırı voltaj koruyucu (tıkaç)  bulunacaktır.

3.1.2.3. Alternatör 12 saatte 1 saat süreyle çalışmada 1 saat süreyle %10 aşırı yüke, 1 dakika süreyle de % 50 aşırı yüke dayanıklı olacaktır.

3.1.2.4. Aşırı yüklenmeye karşı Jeneratörü koruma için  4 kutuplu Termik Manyetik şalter konulacaktır.

3.2. 400 KVA (STANDBY) JENERATÖR

3.2.1. DİZEL MOTOR:                                                                                                                                3.2.1.1. Dizel motor aşağıdaki özelliklere sahip olacakır.

Motorun Prime gücü                : En az  360 kVA olacaktır.                                                            

Zaman Sayısı                          :  4 zamanlı

Silindir sayısı                             : En az 6 silindirli ve sıralı tip olacaktır.                                            Devri                                       : 1500 D/dk

Hız Regülasyon Sistemi            : Elektronik governörlü olacaktır.

Soğutma  şekli                         Su soğutmalı,

Motor Yol verme şekli               : Akülü 12V DC. veya 24V D.C. marş motoru ile                             Hava emiş(aspirasyon) şekli    : Turbo – İntercooler sistem

Ateşleme şekli                          : Direkt enjeksiyonlu

Tam yükte yakıt sarfiyatı        : Tam (%100) yükte 90 lt /saat’ten  fazla olmayacaktır.

3.2.1.2. Dizel motor  değişken yükler altında 24 saat çalışmaya uygun olacaktır. Standby çalışmada 12 saat  süre içinde değişik yük altında çalışma şartlarında  1 saat süre ile nominal yükün %10 fazlasını   besleyecek kapasitede olacaktır.

3.2.1.3. Otomatik jeneratör Dizel motorunun soğuk havalarda istenen sürede yol alıp enerji üretebilmesi için  termostat ayarlı otomatik motor blok ısıtıcısı bulunacaktır.

3.2.1.4. Soğutma radyatör fanına dokunmayı önleyici muhafaza olacaktır.

3.2.1.5.  Jeneratörle birlikte verilecek aküler  kurşun asitli bakımsız akü olacaktır.

3.2.1.6.  Dizel motor yağ karteri altında bir yağ tavası ve  yağı boşaltımı için yeterli tahliye tapa ve vanası bulunacaktır.

3.2.1.7. Jeneratör yakıt deposu jeneratörün şasesi içinde olacak ve tam yükte jeneratörü  en az 8 saat süreyle besleyecek kapasitede  olacaktır.

3.2.1.8. Jeneratör Yakıt dolum kapağı görünmeyecek şekilde anahtarlı bir düzenek ile kapatılacaktır(ürünün orijinal üretiminde bulunmaması durumunda, montaj esnasında aparat yapılacaktır).

 3.2.2. ALTERNATÖR

3.2.2.1.   4 kutuplu, tek yataklı, fırçasız, kendinden ikazlı otomatik voltaj regülatörlü alternatör aşağıdaki özelliklere uygun olacaktır.

- Faz Sayısı                             : 3(Trifaze) faz olacaktır.

- Prime gücü                             : 360 kVA ’dan az olmayacaktır.

- Nominal çıkış gerilimi(voltajı)   :Tek faz 230V AC / Üç faz 400V AC

- Devri                                         : 1500 d/dk

- Frekans                                    : 50 Hertz.

- Güç faktörü (Cos.fi)                 : En az 0.8

- Verimi  (tam yükte)                  : % 85’den  az  olmayacak.

- Yalıtım sınıfı                            : En az  ‘’ H ‘‘sınıfı olacaktır.

- Koruma sınıfı                           : IP-21 den aşağı olmayacaktır.

- Dalga formu                             : Sinüsoidal

3.2.2.2. İkaz devresinde aşırı voltaj koruyucu (tıkaç)  bulunacaktır.

3.2.2.3. Alternatör 12 saatte 1 saat süreyle çalışmada 1 saat süreyle %10 aşırı yüke, 1 dakika süreyle de % 50 aşırı yüke dayanıklı olacaktır.

3.2.2.4.  Aşırı yüklenmeye karşı Jeneratörü koruma için  4 kutuplu Termik Manyetik şalter konulacaktır.
4. SES İZOLASYON KABİNİ  

4.1  Ses izolasyonlu kabin aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

Ses izolasyon kabini, jeneratöre teknik personel tarafından rahatça bakım yapacak hacme sahip, uygun kalitede içine ses izolasyonu için yanmaz süngerli yalıtım yapılacaktır.

4.2. Egzoz susturucusu, yalıtılmış olarak jeneratör kabini içinde bulunacaktır.

4.3. Kabin kapakları kilitli kapaklı olacak ayrıca kabin dışına mantar başlı acil stop butonu konulacaktır.

4.5. Kabinin hava giriş/çıkış kanalları, güç düşümü ve hararete meydan vermeyecek şekilde tasarlanacaktır. Ayrıca küçük haşeratın giremeyeceği şekilde olacaktır.

4.6. Kabinli grubu taşımak için uygun yerlerinde taşıma kancası olacaktır.

4.7 Motor ve alternatör kendi orijinal renginde, panolar ve kabin ise paslanmaya karşı astar ve elektro statik boya ile boyanacaktır.

4.8. Yağ , su ve yakıt gibi ikmallerin rahatça  yapılabilmesine imkan verecek şekilde uygun ergonomik yapıda olacaktır.

 5. OTOMATİK KUMANDA PANOSU(KONTROL PANOSU) VE TRANSFER PANOSU

5.1 Kumanda panosu kabin içinde jeneratör şasesine elastiki takozlarla bağlı, transfer kontaktörleri ise ayrı bir pano içerisinde olacaktır.

5.2. Elektronik  otomatik Kumanda panosunda bulunacak ekipmanlar:

- Elektronik kontrol (Beyni) paneli

- Manuel çalıştırma anahtarı

- Voltmetre komitatörü

- Acil durdurma (Emergency) stop butonu

- Çalışma zaman sayacı

- Voltmetre

- Ampermetre

- Frekansmetre

- Uzaktan cihaza bağlanmayı sağlayacak giriş( Ethernet/RS232/RS485)

- Tampon şarj redresörü

- Şarj ikaz lambası

- Yağ basınç göstergesi

- Hararet göstergesi

- Depo üzerinde yakıt göstergesi

- Genel sesli ve ışıklı alarm sistemi ikaz lambaları

- Gerekli pako şalterler, anahtarlar, butonlar.

 5.3. Tüm gösterge ve ekipmanlar etiketli olacaktır.

5.4.Tüm elektrik sisteminde kullanılan kablo donanımları renkli  numaratörler ile numaralandırılmış  olacaktır.

5.5. Kontrol panosuna ethernet/RS232/RS485 vasıtasıyla uzaktan erişilebilmelidir. Bu erişim vasıtasıyla uzaktan start/stop yapılabilmeli, ayarlara erişilebilmelidir. Yetkisiz kişilerin pano ayarlarına PC üzerinden girişini engellemek için şifre korumalı olmalıdır.

5.6. Kontrol panosu üzerindeki panelde, sisteme ait durum ikazlarıyla beraber, şebeke faz-faz, faz-nötr gerilimleri, akü voltaj değeri, motor yağ basıncı değeri, motor hararet sıcaklık değeri, jeneratör frekansı, jeneratör devri, üç faz akımı, çalışma saati değerleri görülebilecektir.

5.7. Jeneratör Şebekenin gelmesi ve kesilmesi halinde otomatik elektronik kontrol paneli vasıtası ile aşağıdaki şekilde fonksiyonunu  icra edecektir.

- Jeneratör Otomatik konuma getirildikten sonra şebekenin alt ve üst gerilim sınırlarını sürekli izleyerek %15  artması veya azalması durumunda şebeke kontaktörünü veya şalterini bıraktırıp jeneratör kontaktörü veya şalterini kapayarak yükleri besleyecektir.

- Şebekenin kesilmesi halinde hemen çalışıp en fazla 20 saniye içinde şebeke kontaktörünü açıp, jeneratör kontaktörünü kapatarak yükleri besleyecek, şebeke gelip nominal değerlerine ulaşınca jeneratör kontaktörünü açarak  şebeke kontaktörünü kapayıp, yüklerin şebekeden beslenmesini sağlayacaktır.

- Jeneratör ile şebeke arasında elektriksel kilitleme olacaktır. İkisi aynı anda devrede olmayacaktır.

- Gerek TEST  ve gerekse OTOMATİK  konumda şebekenin kesilmesi ve belirlenen parametrik değerlerin dışına çıkması durumunda jeneneratör çalışıp şebeke kontaktörünü açarak jeneratör kontaktörünü kapayarak en fazla 20 saniye içinde yükleri beslemeye başlayacaktır. MANUAL durumda ise ancak elle devreye sokulup çıkarılacaktır.

5.8. Jeneratörde aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde OTOMATİK STOP edecektir. Gösterge panelinde arızanın türü görünecektir.

-  Yağ basıncının belirlenen limitin altına düşmesi,

-  Motor soğutma suyu sıcaklığının belirlenen değerin üzerine çıkması durumunda,

-  Motor devrinin belirlenen değerin üzerine çıkması veya altına düşmesi durumunda,

-  İstenmeyen gerilim oluştuğunda ,

- Start arızası.

-  Aşırı akım / aşırı yük arızaları vs.

5.9. Ayrıca kumanda panosu, şarj alternatörünün çalışmaması veya aküyü şarj edecek gerilimi sağlamayıp akünün şarj olmaması durumunda ikaz verecektir. Ancak jeneratörü STOP ettirmeyecektir.

6. TEKNİK DOKÜMAN ve KABUL TESTLERİ

6.1 Jeneratörün bakım onarım ve işletilmesi için gerekli dokümanlar jeneratörle birlikte verilecektir.    6.2. Jeneratörün rahat görülebilen bir yerine jeneratörün ana tanıtım plakası konulacaktır.

6.3. Jeneratörlerin üretildikleri fabrikada TCDD heyeti tarafından fabrika testleri yapılacaktır. Testten geçtikten sonra sahaya sevk edileceklerdir. Fabrika testi için yapılacak tüm masraflar (ulaşım, konaklama vb.) yükleniciye ait olacaktır. Fabrika testi, yük testi, soğuk başlatma testi ve gerekebilecek ilave testlerden oluşmaktadır.

6.4. Yük Testi, tam yükte (%100) 2 saat çalışma, tam yükün %80 miktarını sağlarken 4 saat çalışma testi yapılmalı ve bu testlerde Zaman, kW, Voltaj, Amper, Motor devri (RPM), giriş suyu sıcaklığı, çıkış suyu sıcaklığı, giriş yağı sıcaklığı, çıkış yağı sıcaklığı, yakıt basıncı, yağ basıncı, ortam sıcaklığı parametreleri her 20 dakikada bir kayda alınacaktır.

6.5. Soğuk başlama testinde, belirtilen ortam sıcaklığında ,Jeneratörün anma gerilim, frekans ve kW değerinin zamana göre değişimi kayda alınacaktır.

6.6. Üretici FİRMA veya FİRMA tüm testler için yakıt, test ve ölçüm düzenekleri, yük bankası gibi tüm teçhizatları sağlamakla yükümlüdür.

6.7. Sahada montajlar TCDD heyeti kontrolünde yapılacaktır. Montajlar tamamlandıktan sonra ve kontrol heyeti tarafından montaj tamamlanmıştır tutanağı tutulduktan sonra, ayrı bir kabul heyeti tarafından geçici kabul işlemleri yapılacaktır.

6.8. Geçici kabul onaylandıktan sonra 2 yıl garanti süresi başlayacaktır. 2 yıl sonunda kesin kabulü yapılacaktır.

6.9. Geçici kabul ile kesin kabul arasındaki 2 yıl sürede jeneratörler işçilik ve malzeme garantisi altında olacaktır. Bu sürede jeneratörlerde hatalı kullanımdan kaynaklanmayan tüm onarım ve yedek parça değişimleri yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

6.10. Yüklenici tarafından, Jeneratörlerin bakım ve işletmeciliği açısından TCDD ‘nin belirleyeceği 6 personele 1(bir) gün süreli kullanıcı teknik eğitimi verilecektir.

6.11. Geçici kabul – kesin kabul tarihleri arasında jeneratörlerin periyodik bakımları yüklenici sorumluluğundadır.

6.12. Jeneratörün uygun yerine monte edilecek olan tanıtıcı etikette jeneratör seti ile ilgili bilgiler yer alacaktır. Bu etikette minimum Marka, Model, Seri Numarası, Standby Gücü, Faz sayısı, Gerilim değeri, Akım değeri, Frekans değeri, RPM değeri, Güç Faktörü değeri, Alternatör İzolasyon Sınıfı, İmalat Yılı, ISO 8528’e göre performans sınıfı, bilgileri yer alacaktır.

7. MONTAJ( 8 ADET JENERATÖR)

7.1. Tüm montaj işleri EKAT yönetmeliklerine uygun olarak yapılacaktır.

7.2. Jeneratörler için teklif verecek firmalar, montaj için gerekebilecek her türlü inşaat, elektrik işleri,kablo, nakliye, vb. giderler de göz önüne alarak teklif verecektir. İlave herhangi bir ücret(kablo maliyeti, inşaat gideri, beton, tel çit, sundurma, kazı, topraklama vb.) ödenmeyecektir.

7.3. Jeneratörler, yüklenici tarafından yapılacak olan 20 cm yüksekliğinde beton platform üzerine konacaktır. Beton içerisinde hasır çelik kullanılacaktır. Beton dökülecek alan, jeneratörün dört köşesinden 75 cm dışarı olacak boyutlarda dökülecektir. Beton platform şekli Ek1’de verilmiştir.

7.4. Beton içerisindeki hasır Çelik etrafında, 4 köşesinden 50x3mm çelik lama ile birbirlerine irtibatlandırılacaktır. Beton dökülen alan kenarına, topraklama direnci 5 ohm’un altında olmasını sağlayacak sayıda topraklama çubuğu çakılacaktır. Topraklama çubuklarından beton içerisindeki çelik lamaya irtibat yapılacaktır. Ayrıca beton çevresine yapılacak olan tel çit ve jeneratörün metal kısımları bu toprak ağına irtibatlandırılacaktır.

7.5. Dökülen beton köşelerinden itibaren, Jeneratör çevresine sıcak daldırma galvanizden tel çit yapılacaktır. Üzerine sundurma çatı yapılacaktır. Jeneratör izolasyon kabini, tel çit vb. topraklanacaktır.

7.6. Transfer panosu girişlerinden şebeke girişi olarak; mevcut sinyal sistemini besleyen şebeke ucundan transfer panosuna kablo çekilecektir. Jeneratör ucu olarak da jeneratör çıkışından transfer panosuna kablo çekilecektir. Transfer panosu çıkışından ise sinyal sistemini besleyen TMŞ ile aynı değerde ve 4 kutuplu TMŞ ile sinyal sistemini besleyen kabloya irtibat sağlanacaktır. Çekilecek kablo kesitleri Tablo – 1’de verilmiştir. Teklif verecek firmalar kullanılacak olan kablo kesitini ve metrajını göz önünde bulundurarak tekliflerini vereceklerdir. Kullanılacak olan kablo için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. Kullanılacak olan kablonun maliyetinin jeneratör için verilen teklifi içerisinde olduğu kabul edilecektir. İletken kesitleri aşağıda Tablo-1’de verilmiştir:


İstasyon Adı

Jeneratör Gücü (StandBy)

Jeneratör – Transfer Panosu Arası Çekilecek Kablo Kesiti mm2 (NYY)

Sinyal Sistemi Panosu – Transfer Panosu Arası Çekilecek Kablo Kesiti mm2 (NYY)

Durak

275 kVA

2 (3*95+50)

3*95+50

KaraisalıBucağı

275 kVA

2 (3*95+50)

3*95+50

Hacıkırı

275 kVA

2 (3*95+50)

2(3*70+35)

Belemedik

275 kVA

2 (3*95+50)

3*95+50

Pozantı

275 kVA

2 (3*95+50)

2(3*240+120)

Çiftehan

275 kVA

2 (3*95+50)

3*95+50

Gümüş

275 kVA

2 (3*95+50)

3*95+50

Ulukışla

400 kVA

2(3*150+95)

2(3*240+120)


Tablo -1: Kullanılacak olan iletken kesitleri tablosu

7.7. Transfer panosu kapakları kilitli olacaktır. Transfer panosu iletken girişlerinde, izole bir malzeme ile temas engellenecektir. Müdahale edileceği zaman açılabilecek türden bir koruma olacaktır. Transfer panosu montajı için gerekebilecek çelik konstrüksiyon, malzeme, işçilik vb. teklif bedeline dahil olacaktır.

7.8. Teklif verecek firmalar, jeneratör monte edilecek yerleri görecek ve gerekebilecek ilave işleri hesaplayarak tekliflerini vereceklerdir. Teklif veren firmaların jeneratör konulacak yerleri gördükleri ve çıkabilecek ilave işleri hesaplayarak teklif verdikleri kabul edilecektir.

7.9. Yel altından çekilecek kablo, uygun kesitte PVC boru içerisinden çekilecektir. Kazı 80 cm derinlikte 40 cm genişlikte yapılacaktır. Kablo altına ve üstüne 10 cm yüksekliğinde kum serilecek arasına PVC boru içerisinde kablo konulacaktır. Boru üzerindeki 10 cm kumun üzerine harman tuğlası dizilecektir. Harman tuğlası üzerine 20 cm toprak doldurulacak, üzerine emniyet şeridi çekilecek ve kazı kapatılacaktır.

7.10. Sinyal sistemini besleyen enerji kablosunu sökmek gerektiği durumda, gerekebilecek her türlü kazı, inşaat işleri vb. İşler yüklenici tarafından yapılacaktır.

7.11. Montaj ve devreye alma esnasında gerek duyulabilecek ilave inşaat işleri, demontaj / montaj, kablo ve işçilik ve bağlantı işleri yükleniciye aittir. Jeneratörler, kablo bağlantıları yapılmış, sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. İlave yapılacak işler ücretsiz yapılacaktır.

8. DEMONTAJ / MONTAJ İŞLERİ ( 1 adet Jeneratör)

8.1. Belemedik İstasyonunda 1 adet 70 kVA Stand By gücünde jeneratör monte edilmiş çalışır vaziyettedir. Bu jeneratörler mevcut sinyal sistemini beslemesinde güçleri yetersiz geldiği için yerleri değiştirilecektir.

8.2. Belemedik İstasyonundan demonte edilecek 1 adet jeneratör, TCDD 6.Bölge Müdürlüğü mıntıkası içerisinde TCDD’nin belirleyeceği yere monte edilecektir. Verilecek demontaj/montaj fiyatı içerisinde jeneratörlerin demontajları, monte edilecek yerlere nakliyeleri, montajları, gerekebilecek her türlü türlü inşaat, elektrik işleri, kablo, beton,sundurma vb. dahil olacaktır. İlave herhangi bir ücret(kablo maliyeti, inşaat gideri vb.) ödenmeyecektir.

8.3. Demonte edilen 1 adet jeneratörün montaj esasları, yeni alınacak olan 8 adet jeneratör ile aynı olacaktır(beton platform, tel çit vb.)

8.4. Demonte edilen jeneratörün montajında kullanılacak olan kablo kesiti 3x35+16 mm2 NYY olacaktır.

9. GARANTİ ŞARTLARI

9.1.  Jeneratör  grubu fabrikasyon hata, kalitesiz malzeme ve işçilikle ilgili olumsuzluklara karşı 2 (iki )  yıl süre ile garantili olacak ve bu garanti geçici kabulün onaylandığı tarihten itibaren başlayacaktır. Kısmi kabul yapılmayacaktır. Geçici kabul, 8 adet jeneratör montajı ile 1 adet jeneratör demontaj / montaj tamamlandıktan sonra tüm malzemeler için yapılacaktır.

9.2. Demontaj / montaj yapılacak olan 1 adet jeneratör, 2 yıl sadece işçilik garantili olacaktır.

9.3. Yüklenici firma, garanti süresini takiben en az 10 yıl süre ile ücreti mukabili yedek parça temin etmeyi taahhüt edecektir.

9.4. Garanti süresi içerisinde oluşabilecek arızalara müdahale süresi 48 saati geçmeyecektir.


Sayfa /


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Güçte, Ulukışla ddy istasyonlarında kurulu olan sinyal ekipmanlarını besleyen sistemin, şebeke elektrik enerjisi kesildiğinde yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak 1 adet 3 fazlı en az 400 kva stand By (360kva prime) iconEnerjisi Tedarik Zinciri Yönetimi, Elektrik Enerjisi, Elektrik Enerjisi...

Güçte, Ulukışla ddy istasyonlarında kurulu olan sinyal ekipmanlarını besleyen sistemin, şebeke elektrik enerjisi kesildiğinde yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak 1 adet 3 fazlı en az 400 kva stand By (360kva prime) iconÖzet dünyanın entalpi kaynakları; herhangi bir yolla dünyanın ısınmasına...

Güçte, Ulukışla ddy istasyonlarında kurulu olan sinyal ekipmanlarını besleyen sistemin, şebeke elektrik enerjisi kesildiğinde yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak 1 adet 3 fazlı en az 400 kva stand By (360kva prime) iconUluslararası Enerji Ajansı’nın Değişimi ve Geleceği

Güçte, Ulukışla ddy istasyonlarında kurulu olan sinyal ekipmanlarını besleyen sistemin, şebeke elektrik enerjisi kesildiğinde yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak 1 adet 3 fazlı en az 400 kva stand By (360kva prime) iconEk-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler

Güçte, Ulukışla ddy istasyonlarında kurulu olan sinyal ekipmanlarını besleyen sistemin, şebeke elektrik enerjisi kesildiğinde yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak 1 adet 3 fazlı en az 400 kva stand By (360kva prime) iconBu teknik şartname, Telekomünikasyon Dairesi’nin ihtiyacı için yurtiçinden/yurtdışından...

Güçte, Ulukışla ddy istasyonlarında kurulu olan sinyal ekipmanlarını besleyen sistemin, şebeke elektrik enerjisi kesildiğinde yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak 1 adet 3 fazlı en az 400 kva stand By (360kva prime) iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi...

Güçte, Ulukışla ddy istasyonlarında kurulu olan sinyal ekipmanlarını besleyen sistemin, şebeke elektrik enerjisi kesildiğinde yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak 1 adet 3 fazlı en az 400 kva stand By (360kva prime) iconİstanbul büYÜKŞEHİr belediyesi Hİzmetlerinde kullanilmak üzere satin...

Güçte, Ulukışla ddy istasyonlarında kurulu olan sinyal ekipmanlarını besleyen sistemin, şebeke elektrik enerjisi kesildiğinde yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak 1 adet 3 fazlı en az 400 kva stand By (360kva prime) iconPresler, elektrik motorundan alınan dönme hareketini mekanik enerjiye...

Güçte, Ulukışla ddy istasyonlarında kurulu olan sinyal ekipmanlarını besleyen sistemin, şebeke elektrik enerjisi kesildiğinde yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak 1 adet 3 fazlı en az 400 kva stand By (360kva prime) iconMikalar, Çizelge 1’de görüldüğü üzere kimyasal bileşimleri açısından...

Güçte, Ulukışla ddy istasyonlarında kurulu olan sinyal ekipmanlarını besleyen sistemin, şebeke elektrik enerjisi kesildiğinde yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak 1 adet 3 fazlı en az 400 kva stand By (360kva prime) icon8. Kapalı kap içine basınçlı bir akışkan gönderdiğimizde kaba bağlı...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com