Vergi tutarları uygulanarak teslim edilen motorin ve kırsal motorinin


araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
KARİNE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

www.karineymm.com

SİRKÜLER NO : 2013-51

ÖTVK EKLİ I SAYILI LİSTEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

(2013/5595 Sayılı BKK)

  • ÖTVK ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen motorin ve kırsal motorinin (2710.19.41.0011, 2710.19.41.00.13, 2710.19.45.0012 G.T.İ.P numaralı) vergi tutarları, (01.01.2014 tarihinden itibaren),

  • Bu mallara yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak Türkiye’de toplanan kullanılmış kızartmalık bitkisel yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağlardan elde edilen “oto biodizel” in (3824.90.97.90.54 G.T.İ.P) harmanlanmış olduğunun tespiti halinde,

  • Oto biodizel miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanır,

  • Ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarları motorin ve kırsal motorin için (2710.19.41.0011, 2710.19.41.0013 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P) I sayılı listenin (A) cetvelinde belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamaz.

  • Bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan vergi tutarında virgülden sonraki 4 hane dikkate alınır.

  • Bu mallara daha önce uygulanan vergi tutarları ile yukarıda belirlenen orana göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark için iade işlemi yapılır.  • ÖTVK Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi 02.12.2013 tarihinden itibaren aşağıdaki listede belirtildiği gibi uygulanacaktır.
(I)                SAYILI LİSTE (B) CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

ORAN (%)

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen)

0,75

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

0,75

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

0,75

2707.50.00.00.11

Solventnafta(Çözücü nafta)                                                                                             

0,75

2707.50.00.00.19

Diğerleri

0,75

2707.99.19.00.00

Diğerleri

0,75

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

0,75

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

0,75

2710.12.21.00.00

White spirit

0,75

2710.12.25.00.00

Diğerleri

0,75

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

0,75

2710.12.90.00.19

Diğerleri                                                                                                                

0,75

2710.19.29.00.00

Diğerleri

0,75

2710.20.90.00.00

Diğeryağlar
[Yalnız;
-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]  0,75

28,50

2901.10.00.90.11

Hekzan

0,75

2901.10.00.90.12

Heptan

0,75

2901.10.00.90.13

Pentan

0,75

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

0,75

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

0,75

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

0,75

2902.60.00.00.00

Etil benzen

0,75

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

0,75

38.11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

0,75

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar2,50

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

2,50

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                               

28,50

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

28,50

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

28,50

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                      

28,50

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin (Yağlama yağları; diğer yağlar)

28,50

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

28,50

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

28,50

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)        

28,50

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

28,50

2710.19.99.00.21  

Spindle oil

28,50

2710.19.99.00.22  

Light neutral

28,50

2710.19.99.00.23  

Heavy neutral

28,50

2710.19.99.00.24 

Bright stock

28,50

2710.19.99.00.98

Diğerleri

28,50

2712.20

Ağırlık itibariyle % 0,75'den az yağ içeren parafin

28,50

2710.19.25.00.11

Gazyağı

2,00

2710.19.25.00.19

Diğerleri

2,00

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)

1,43

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları)1,43

3403.19.90.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,43

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)1,43

3403.99.00.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,43  • ÖTVK ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen 2710.19.99.00.21, 2710.19.99.00.22, 2710.19.99.00.23, 2710.19.99.00.24 ve 2710.19.99.00.98 G.T.İ.P numaralarında yer alan baz yağların, aynı cetvelde yer alan G.T.İ.P numaraları aşağıdaki yazılı malların imalında kullanılması halinde ve imal edilen malların ihraç edilmesi veya teslim edilerek ihracın gerçekleşmesi halinde baz yağlar için ÖTV tutarı 0.0500 TL/KG. olarak uygulanır. Baz yağların teslim tarihi itibarıyla uygulanan vergi tutarları ile 0.0500 TL/KG. arasındaki fark için iade işlemi uygulanır. 02.12.2013 tarihi itibarıyla liste aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                               

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                      

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)        

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar
[Yalnız; 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]    


3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları)

3403.19.90.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)

3403.99.00.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Vergi tutarları uygulanarak teslim edilen motorin ve kırsal motorinin iconEgzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ

Vergi tutarları uygulanarak teslim edilen motorin ve kırsal motorinin iconVergi usul kanunu 458 sira no. Lu genel tebliĞ

Vergi tutarları uygulanarak teslim edilen motorin ve kırsal motorinin iconOtomobillerdeki yakit sistem değİŞİKLİĞİNİn vergi ve tüketiCİ yatirim poliTİkalarina

Vergi tutarları uygulanarak teslim edilen motorin ve kırsal motorinin iconİşbu "Araç Kira Sözleşmesi" (Kısaca "Sözleşme") taraflar arasında...

Vergi tutarları uygulanarak teslim edilen motorin ve kırsal motorinin icon01. 01. 2006 – 20. 10. 2006 tarihleri arasında yukarıda adı geçen...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com