Yeni kangal istasyonu sinyalizasyon sistemi role odasina jeneratör alimi tekniK Şartnamesi


araba.ogren-sen.com > Arabalar > EvraklarTÜRKİYE CUMHURİYETİ

DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4. BÖLGE TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS


YENİ KANGAL İSTASYONU SİNYALİZASYON SİSTEMİ ROLE ODASINA JENERATÖR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ


HAZIRLAYANLAR

Mustafa DOĞAN

Tesisler Şefi
GÖRÜLMÜŞTÜR


GÖRÜLMÜŞTÜR


Macit DERİCİ

Bölge Müdür Yardımcısı

Özgür KEPENEK

Mühendis

Orhan EVCİ

Tesisler Kontrolörü V.


O N A Y
H. Ahmet ŞENER

Bölge Müdürü


Naci TUR

Tesisler Müdürü V.

SAYFA SAYISI


8


DÜZENLEME & DEĞİŞİKLİK TARİHİ26.05.2016YENİ KANGAL İSTASYONU SİNYALİZASYON SİSTEMİ ROLE ODASINA JENERATÖR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
DİZEL JENERATÖR TESİSİNİN KURULACAĞI YER:
Adı : Yenikangal Tren İstasyonu

Miktarı : Bir (1) Adet

Gücü : 150 kVA

En Yüksek Çevre Sıcaklığı : + 45 0C

En Düşük Çevre Sıcaklığı : - 35 0C

Deniz Seviyesinden Yüksekliği : 1300 Mt

KAPSAM:
Bu teknik şartname TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından satın alınacak olan ve şebeke elektrik enerjisi kesildiğinde yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak 150 kVA stand-by güçte, dizel motorlu, otomatik elektrojen grubunun teknik özelliklerini, prefabrik (M-BLOK) jeneratör beton köşk teknik özelliklerini, montaj mahalline naklini ve montajının yapılarak çalışır halde teslim şartlarını kapsar.
1- ÖZELLİKLER:
1.1. Satın alınacak jeneratör grubu, gerekli teçhizatı ile birlikte, tamamı ile yeni, kullanılmamış olacak, kaynaklı imal edilmiş çelik şase üzerine montajı yapılmış, dizel motor ve soğutma radyatörü, senkron alternatör ve esnek bağlantı diskleri, yakıt tankı, otomatik kontrol ve transfer panosu, start aküsü ve egzoz susturucusundan meydana gelecektir. Grup taşınabilir olacaktır. Jeneratör setinin uygun ve görünen bir yerinde bulunacak etiketi üzerinde; imal yılı, seri no su, tipi vb. gibi bilgiler bulunacaktır.

1.2. Jeneratör üretimi yapan firmanın aşağıda belirtilmiş olan kalite belgelerine sahip olması zorunludur. Buna göre;

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

 • Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK)

 • ISO Kalite Belgeleri (ISO 9001-2008) teklif dosyasında idaremize sunacaklardır.

1.3. Satın alınacak jeneratör grubu dünya standardı olan SE, BS, DN, ISO, VDE, IEC, NEMA, CE ve benzeri eş değer standartlardan birisine uygun olacaktır.
2- JENERATÖR GRUBU:
2.1.Otomatik devreye girme tertibatlı dizel jeneratör grubu aşağıdaki maddelerde belirtilen teknik özellikleri sağlayacak şekilde tasarlanacaktır;

2.2. Dizel motor ve alternatör, esnek disklerle birbirine bağlanacak, vibrasyon etkilerini önleyici izolatörler yardımı ile grup şasesine monte edilecektir.

2.3.Yakıt deposu jeneratör grubu şasesi içerisinde olacaktır. Yakıt tankı üzerinde dolum kapağı, seviye göstergesi ve boşaltma tapası olacaktır. Yakıt tankı, motoru değişken yük altında yaklaşık 8 (sekiz) saat süre ile çalıştırabilecek kapasitede olacaktır. Yakıt tankı ile motor yakıt sistemi birbirine esnek yakıt hortumları ile bağlanmış olacaktır.

2.4. Kolay taşıma ve kaldırma için, şase içerisinde fork-lift cepleri ve şase üzerinde kaldırma halkaları olacaktır.

3- DİZEL MOTOR:
3.1. Tahrik kaynağı olarak kullanılacak dizel motor; 4 zamanlı, 1500 d/dak., su soğutmalı, turbo-şarjlı ve yanma havası soğutucusu havayı su ile soğutan (after-cooler) sistemli, ve direkt enjeksiyon yakıt sistemli olacaktır. Değişken yükler altında 24 (yirmi dört) saat sürekli çalışmaya elverişli olacaktır. Dizel Motor ile ilgili olarak yapılacak her türlü güç hesaplamalarında esas alınacak güç değeri, Dizel Motor üreticisince yayımlanmış, Orijinal Güç Çizelgelerindeki, “Stand by Engine Output” (kW) cinsinden belirtilen güç değeridir. Bu güç değeri jeneratörün 40°C ortam sıcaklığı ve 1500 devir/dakikada minimum 138 kW olacaktır.

3.2. Dizel motor sabit yük durumunda devir/frekans regülasyonu % 1 olacaktır.

3.3. Dizel motor 6 silindirli, sıralı tip olacaktır.

3.4. Dizel motor soğutma sistemi +50 (artı elli)C çevre/ortam sıcaklığında motorun sürekli çalışmasını sağlayacak, motora monteli radyatör ve motordan tahrikli fan olacaktır. Suyun sıcaklığını ayarlamak için termostat bulunacaktır. Soğuk havalarda motor bloğunun belli bir ısıda tutularak kolay çalışmasını ve yükü üzerine almasını sağlamak amacıyla, termostat kontrollü ceket suyu ısıtıcısı bulunacaktır. Soğutma radyatör fanına dokunmayı önleyici muhafaza monte edilmiş olacaktır.

3.5. Dizel motor yağlaması basınçlı tipte, sisteminde krank milinden tahrikli dişli tip yağ pompası, yağ soğutucusu, yağlama sistemi hattı üzerinde değiştirilebilen, dikey olarak montajlı yağ filtresi olacaktır. Periyodik bakımlarda motor yağlama yağını boşaltmak için yağ karteri üzerinde yağ boşaltma vanası olacaktır.

3.6. Dizel motor yakıt sisteminde yakıt ön besleme pompası, sıralı tip yakıt enjeksiyon pompası, her bir silindir için enjektör olacaktır. Yakıt hattı üzerinde değiştirilebilen tip çift yakıt filtresi olacak, bu filtrelerden birisi yakıt - su ayırıcı özellikte olacaktır.

3.7. Dizel motorun hız kontrolü için elektronik tip governır olacaktır. Governır hassasiyeti  %0,25 olacaktır.

3.8. Dizel motorun çalıştırılması 24 Vdc elektrik sistemiyle olacak ve bu amaçla 12 (on iki) voltluk bakım gerektirmeyen, iki adet kurşun asitli akü kullanılacaktır. Akünün tam şarjlı tutulması için dizel motordan tahrikli şarj alternatörü bulunacaktır. Marş motoru üzerinde akü bağlantı kabloları bağlanmış olacaktır.

3.9.Motor egzoz sistemi için esnek genleşme kompansatörü, flanşlar, uygun kapasitede susturucu olacaktır.

3.10. Motor hava emiş sisteminde kuru tip değiştirilebilir elemanlı hava filtresi olacaktır. Hava fitre elemanı muhafaza içerisinde ve kirlilik göstergesi olacaktır.
4- ALTERNATÖR:
4.1. Senkron alternatör, tek yataklı, 4 kutuplu, kendinden ikazlı ve kendinden regülasyonlu, fırçasız ve elektronik tip otomatik voltaj regülatörü olacaktır. Alternatör, aşağıda belirtilen maddelerdeki teknik özellikleri sağlayacaktır. Firmalar tekliflerinde alternatör özelliklerini belirteceklerdir.

4.1.1. Stand by çıkış gücü : 150 kVA

4.1.2. Çıkış gerilimi : 230 / 400 Vac

4.1.3. Çıkış frekansı : 50 Hz

4.1.4. Güç faktörü : 0,8

4.1.5. Devir sayısı : 1500 d/dk

4.1.6. Faz sayısı : 3 fazlı

4.1.7. Dalga şekli : Sinüzoidal

4.1.8. Bağlantı şekli : Yıldız

4.1.9. İzolasyon sınıfı : H

4.1.10.Koruma derecesi : IP 21 veya IP 23

4.2. Sabit yük ve güç faktörü 0.8 (sıfır nokta sekiz) ile 1 (bir) değeri arasında iken voltaj regülasyonu ± % 1,5 den fazla olmayacaktır.

4.3. Alternatör, her 12 (on iki) saat çalışma süresi sonunda 1(bir) saat süre ile nominal gücün %110 (yüz de yüz on) kadar yüke dayanacak şekilde tasarlanmış olacaktır.

4.4. Alternatör çıkışında aşırı akım ve kısa devreye karşı koruma için jeneratör gücüne uygun termik manyetik şalter olacaktır.

5- OTOMATİK KONTROL PANOSU:
5.1. Jeneratör kontrol panosu çelik sacdan üretilecek, pano kapağı menteşeli ve kilitli olacaktır. Pano sacı kimyasal temizleme işleminden geçirildikten sonra elektrostatik toz boya ile boyanacak ve fırınlanmış olacaktır.

5.2. Kontrol panosu, jeneratör grubu şasesi üzerine monte edilecektir. Panoda, jeneratör otomatik kontrol ve koruma ünitesi, statik akü şarj cihazı, acil durdurma butonu, gerekli röleler, sigortalar ve bağlantı terminalleri olacaktır.

Otomatik jeneratör kontrol ünitesi, aşağıda maddelerde belirtilen çalışma şekillerini sağlayacaktır. Jeneratörün tüm kontrol ve koruması elektronik mikro-işlemcili kontrol modülü vasıtası ile yapılacaktır.

5.3.Jeneratör kontrol modülü üzerinde aşağıdaki basma butonlar ile işletme durumu seçilebilecektir.

Kapalı/Reset – Manuel – Test - Otomatik – Start. Butonlar modülün ön yüzünde olacaklardır.

5.4. Kapalı/Reset konumu; bu pozisyonda modül görev yapmayacak, şebeke beslemesi mevcut ise şebekeyi devreye verecek ve arıza/alarm durumu meydana geldiğinde ilgili alarm durumu reset edilecektir.

5.5. El konumu: El butonuna basılarak el pozisyonu seçilecek ve start butonu ile jeneratör çalıştırılacaktır. El pozisyonunda çalışan jeneratör, modül kapalı konuma alındığında duracaktır.

5.6. Test konumu: Test butonuna basılarak test pozisyonu seçilecek ve Start butonuna basılarak test çalışması başlatılacaktır. Test çalışmasında, dizel motor, yakıt yolu üzerindeki bobine enerji verilerek yakıt yolu açılacak ve 3 kez marş denemesi yapılacaktır. Dizel motor çalışmaz ise tekrar marş denemesi yapılmayacak ve start arızası sembolü modül ekranı üzerinde gösterilecektir. Motor ateşlendiğinde ve alternatör çıkış voltajından 20 Hz frekans ölçüldüğü zaman modül marş motorunun enerjisini kesecektir. Jeneratörün hasar görmemesi amacıyla, jeneratör normal çalışıyor sinyalleri alınıncaya kadar yük jeneratöre verilmeyecektir. Jeneratörün normal çalışmasından sonra yük jeneratör tarafından beslenecek ve otomatik veya kapalı pozisyonu seçilinceye kadar jeneratör yükte çalışacaktır.

5.7. Otomatik konumu: otomatik butonuna basılarak otomatik pozisyonu seçilecektir. Şebeke gerilimi ayarlanan limitlerin dışına çıkması halinde en fazla 20 (yirmi) sn. içinde jeneratör devreye girecektir.

5.8. Jeneratör kontrol modülü otomatik konumda, şehir şebeke enerjisi kesildiğinde veya ayarlanan düşük ve yüksek voltaj limitlerinin dışına çıkıldığında; jeneratöre start sinyali verecek, 10 sn. marş ile 10 sn. beklemeden oluşan üç marş denemesi yapacaktır. Jeneratör start denemelerinin sonucunda devreye giremez ise tekrar denemede bulunmayacak ve kontrol modülü start arızası sinyali verecektir. Başarılı start işlemi sonunda ayarlanan voltaj ve frekans ’a ulaşıldığında jeneratöre ait kontaktör devreye verilecek ve müşteri yüklerini besleyecektir.

5.9. Şebeke enerjisinin geri gelmesi veya voltajın uygun limitler içerisine dönmesi sonucunda jeneratör otomatik olarak yükü şebekeye devredecek ve 0 sn ile 30 dk arasında ayarlanabilen soğutma süresinin sonunda otomatik olarak duracak ve aktif halde bekleyecektir.

5.10.Kontrol modülü aşağıdaki ikaz ve koruma devrelerine sahip olacaktır.

5.10.1. İkaz alarmları:

İkaz alarmı meydana geldiğinde motor çalışmaya devam edecektir.

Şarj alternatörü arızası; jeneratör çalışır iken şarj alternatörünün aküyü şarj edecek gerilimi üretmemesi halinde ekranda ilgili arıza sembol LED i yanarak arıza durumu gösterilecektir.

Düşük akü voltajı alarmı; modül DC besleme voltajını izleyecek, voltaj 0sn - 60dk arasında ayarlanabilir bir süre sonunda, 0-25Vdc arasında ayarlanabilen limitlerin altına düştüğünde arıza sembol LED i yanarak arıza durumu ekranda gösterilecektir.

5.10.2. Durdurma alarmları:

Durdurma alarmları meydana geldiğinde jeneratör duracak ve modül reset edilerek arıza alarmı kaldırılacaktır. Motorun ilk çalışması sırasında oluşacak arızaların modül tarafından tespit edilip sistemin durmasını önlemek amacıyla 8 saniye ile 1 dakika arasında istenilen değere ayarlanabilecek bir emniyet zamanı bulunacaktır.

- Start arızası; üç adet marş denemesinden sonra sistem çalışmazsa ilgili arıza sembolü yanacaktır.

- Düşük yağ basıncı; motorda yağ basıncı, limitin altına düştüğünde ilgili arıza sembolü ekranda gösterilecek ve gecikmesiz olarak dizel motor stop edecektir.

- Yüksek motor sıcaklığı; dizel motor soğutma suyu sıcaklığı, limitin üzerine çıktığında ilgili arıza sembolü ekranda gösterilecek ve gecikmesiz olarak dizel motor stop edecektir.

- Aşırı hız/Yüksek frekans; motor devri ayarlanan değeri aştığı zaman ilgili arıza sembolü ekranda gösterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

- Düşük hız/Düşük frekans; motor devri ayarlanan değerin altına düştüğünde ilgili arıza sembolü ekranda gösterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

- Düşük jeneratör voltajı; sistem start aldıktan sonra jeneratör voltajı 50-333V faz-nötr arasında ayarlanabilen yükleme voltajı seviyesine ulaşamamışsa ilgili arıza sembolü ekranda gösterilecek ve motor stop edecektir.

- Jeneratör çalışma frekansı; sistem start aldıktan sonra jeneratör frekansı 20-60Hz arasında ayarlanabilen çalışma frekansı seviyesine ulaşamamışsa ilgili arıza sembolü ekranda gösterilecek ve motor stop edecektir.

5.11. Kontrol modülü ön paneli üzerinde şebeke ve jeneratör ile, ilgili kontaktörlerin durumunu bildiren LED ’li mimik diyagram olacaktır.

5.12. Kontrol modülü ön paneli üzerinden ya da PC ile kontrol modülüne bağlanarak, jeneratör işletme programına ait zaman ayarları, şebeke düşük ve yüksek voltaj seviye ayarları, dijital giriş ve çıkış konfigürasyonları gibi tüm ayarlar yapılacaktır.

5.13. Kontrol modülü programlanabilen minimum 2 adet dijital girişe ve 2 adet dijital çıkışa sahip olacaktır. Dijital girişlerin 0 sn ile 10sn arasında ayarlanabilen aktivasyon gecikmesi bulunacaktır.

5.14. Ayrıca kontrol modülü programlanabilen dijital bir giriş vasıtasıyla uzaktan çalıştırılıp, yükü besleyebilmeli veya otomatik çalışma konumunda şebekeyi her zaman varsayıp jeneratörün çalışmasını engelleyebilmelidir.

5.15. Kontrol modülü yetkisiz kişilerin modül ayarlarına PC üzerinden girişini engellemek amacıyla operatör ve mühendis olmak üzere iki seviye şifre koruma düzeneğine sahip olacaktır.

5.16. Kontrol modülü, jeneratör çalışma akımı, tam yük akımının %50 - %120 değerleri ve 0-30 saniye arasında ayarlanabilen aşırı akım korumasına sahip olacaktır. Aşırı akım durumu oluştuğunda, modül programlanmış olan uyarı, ani durdurma ya da jeneratör kontaktörünü açtırarak soğutma süresi boyunca çalıştıktan sonra durma işlemini gerçekleştirecektir.

5.17. Kontrol modülü üzerindeki LCD panel üzerinden sisteme ait arıza durum ikazlarıyla beraber,

 • Şebeke faz-faz, faz-nötr gerilimleri,

 • Akü voltajı,

 • Motor yağ basıncı,

 • Motor soğutma suyu sıcaklığı,

 • Jeneratör frekansı,

 • Jeneratör devri,

 • Jeneratör faz-nötr voltajı,

 • Jeneratör üç faz akımı,

 • Çalışma saati değerleri izlenebilecektir.

5.18. Jeneratör kontrol panosundaki tüm elemanlar ve kablolar, arıza durumunda devre takibinin kolay olması için numaralandırılmış ve bu numaralar ilgili kumanda şemalarında belirtilmiş olacaktır. İlgili kumanda şemaları, kolay anlaşılacak şekilde tasarlanacaktır.
6- OTOMATİK ŞEBEKE/JENERATÖR GÜÇ TRANSFER PANOSU:
6.1. Güç transfer panosu jeneratör grubundan ayrı duvara montaj edilen tip olacaktır. Pano çelik sacdan imal edilmiş, menteşeli, kilitli ve kapaklı olacaktır. Pano sacı elektrostatik toz boya ile boyanmış ve fırınlanmış olacaktır. Transfer panosunda; şebeke ve jeneratör devreleri girişlerinde jeneratör gücüne uygun kontaktörler olacaktır.

6.2. Şebeke ve Jeneratör kontaktörleri arasında elektriksel kilitleme devresi olacaktır.

6.3. Enerji altındaki tüm güç devresi dikkatsizce dokunmaya karşı koruma altına alınacaktır.

6.4. Gerilim altında olmayan tüm metal aksam topraklanacaktır.

6.5. Tüm kumanda devreleri uygun değerde hat başı sigortaları ile korunacaktır.
7- JENERATÖR GÜÇ ÇIKIŞ MODÜLÜ
7.1. Jeneratöre bağlanacak güç kablolarının kolay bağlanabilmesi için jeneratör şasesi üzerine montajı yapılmış güç çıkış modülü olacaktır. Jeneratör güç çıkış modülü, çelik sacdan imal edilecek ve elektro statik toz boya ile boyanmış ve fırınlanmış olacaktır. Alternatörden gelen güç kablolarının ve yüke gidecek güç kablolarının bağlantısı için modül içerisinde uygun kesitte bara veya terminal olacaktır.
8. PREFABRİK (M-BLOK) JENERATÖR BETON KÖŞK
8.1. M-BLOK beton köşkler üç bölümden meydana gelecektir.

 1. Çatı

 2. Gövde

 3. Kapı ve havalandırma panelleridir.

8.2. Çatı:

Beton kalitesi TS 500’e göre C35 olacaktır.

En az 2500 N/m2 yüke dayanıklı olacaktır.

Gövde üzerine gerekirse sökülebilecek şekilde monte edilecektir.

Koruma sınıfı IP23’tır.

Kar ve yağmur sularının üzerinde birikmemesi ve kolayca akması için, uygun bir eğime sahip olacaktır.

8.3. Gövde:

Beton köşklerin taban ve duvarları monoblok yapıda olacaktır..

Beton kalitesi TS 500’e göre C35’olacaktır.

Dış cephe silikon esaslı dış cephe boyası ile boyalı olacaktır.

Duvar kalınlıkları 10 cm olacaktır.

Koruma sınıfı IP23 olacaktır.

İç duvarlarda plastik boya ile boyalı olacaktır.

Gövdenin alt kısmında zayıf mukavemetli kısımda çeşitli yönde ve miktarda kablo giriş çıkışı olacaktır.

Taşıma kolaylığı için dört köşesinde kaldırma noktaları olacaktır.

8.4. Kapı ve Havalandırma Panelleri:

Kapılar ve havalandırma panelleri hazır galvanizli saclardan üretilecek ve elektrostatik toz boya ile boyanacaktır.

Kapılar, işlemleri kolaylaştıracak şekilde en az 120° açık konumda kalabilecek özellikte monte edilir olacaktır.

Kapılar tek anahtarla 3 noktadan kilitlenebilir ve asma kilide uygun olacaktır.

Koruma sınıfı IP23 olacaktır.

Havalandırma panelleri filtreleme amaçlı kafes tel ile donatılarak küçük cisimlerin köşk içine girmesi önlenmiştir.

 8.5. Prefabrik (M-BLOK) jeneratör beton köşk ölçüleri;

En: 2500 mm - Boy: 5350 mm - Yükseklik: 3500 mm olacaktır.

8.6. Prefabrik (M-BLOK) jeneratör beton köşk altına en: 3000 mm - boy: 6000 mm - yükseklik: 500 mm ebatlarında üzerindeki yükü taşıyacak özelliklerde temel betonu yüklenici firma tarafından dökülecektir.

9. MONTAJ
9.1. Bu Teknik Şartname ile alımı yapılacak olan dizel elektrojen grubu TCDD 4. Bölge Müdürlüğü'nün belirleyeceği yere montajı yapılacaktır.

9.2. Mahalde jeneratörün yatay-düşey taşınması kabin altına beton temel yapılması ve kabin içine konulması sonrasındaki her türlü inşaat işleri, güç ve kumanda kablolarının çekilmesi; susturucusu ve borulamaları dahil olmak üzere egzost sisteminin oluşturulması, radyatörün hava atış penceresine davlumbazla bağlanması, topraklama yapımı, akü ve enerji kablolarının üniteye bağlantısının yapılması ve devreye alma işlemlerinden ibarettir.
10.İŞİN SÜRESİ
İşin süresi 75 Takvim Günüdür.
11. EĞİTİM
11.1 Yüklenici montaj işleminin tamamlanmasını takiben işletmeye alacak ve idarenin tayin edeceği iki personele yüklenici tarafından en az sekiz saat ile jeneratör mahallinde işletme bakım eğitimi verilecektir.
12. TEKNİK DOKÜMAN
12.1 Jeneratörün bakım onarım ve işletilmesi için gerekli dokümanlar jeneratörle birlikte verilecektir.

 • Jeneratör çalıştırma ve bakım kılavuzu

 • Elektrik kumanda ve devre şeması

12.2 jeneratörün rahat görülebilen bir yerine jeneratörün ana tanıtım plakası konulacaktır.
13. GARANTİ ŞARTLARI
13.1. Dizel jeneratör setinin garanti süresi, 24 ay olacak ve bu garanti jeneratörün montaj mahalline indirilip işletmeye alındığı tarihten itibaren başlayacaktır. Ayrıca yüklenici 10 yıl süresince bedeli karşılığı yedek parça teminini sağlayacağını taahhüt edecektir. Garanti hükümleri içerisinde temin edilecek malzeme, imalatta kullanılan orijinal malzemenin aynısı olacaktır.

13.2. Arıza talebi gelmesi durumunda 24 (Yirmi dört) saat içerisinde müdahale edilecektir.

13.3. Dizel jeneratör sisteminin garanti süresi boyunca ayda 1(bir) defa toplam 24 (yirmi dört) defa periyodik bakımları, 6 (altı) ayda 1 (bir) toplam 4 (dört) defa filtre, yağ, antifriz değişimleri yüklenici firmanın teknik personeli tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.Mustafa DOĞAN

Özgür KEPENEK

Orhan EVCİ

Tesisler Şefi

Mühendis

Tesisler Kontrolörü V.
Naci TUR

Tesisler Müdürü V.sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yeni kangal istasyonu sinyalizasyon sistemi role odasina jeneratör alimi tekniK Şartnamesi iconPolatli yht gar’da bulunan asansörler, YÜRÜyen merdivenler, otomatik...

Yeni kangal istasyonu sinyalizasyon sistemi role odasina jeneratör alimi tekniK Şartnamesi iconAriza bulma-giderme, bakim, revizyon, KORUYUCU bakim, DÜzeltiCİ bakim,...

Yeni kangal istasyonu sinyalizasyon sistemi role odasina jeneratör alimi tekniK Şartnamesi iconHasta nakil ambulansi tekniK Şartnamesi

Yeni kangal istasyonu sinyalizasyon sistemi role odasina jeneratör alimi tekniK Şartnamesi iconTcdd hi zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi

Yeni kangal istasyonu sinyalizasyon sistemi role odasina jeneratör alimi tekniK Şartnamesi iconTcdd süRÜCÜLÜ Hİ zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi

Yeni kangal istasyonu sinyalizasyon sistemi role odasina jeneratör alimi tekniK Şartnamesi icon3 aylik periyodik bakim sözleşmesi (jeneratöR)

Yeni kangal istasyonu sinyalizasyon sistemi role odasina jeneratör alimi tekniK Şartnamesi iconSİNDİRİm sistemi ve aloe vera

Yeni kangal istasyonu sinyalizasyon sistemi role odasina jeneratör alimi tekniK Şartnamesi iconRayli ulaşim toplu taşima sistemi

Yeni kangal istasyonu sinyalizasyon sistemi role odasina jeneratör alimi tekniK Şartnamesi iconDeprem olmadan önce belirleme ve biLDİRİm sistemi

Yeni kangal istasyonu sinyalizasyon sistemi role odasina jeneratör alimi tekniK Şartnamesi iconTekniK Şartname


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com