3. Ekonomik çalışmaları için yapılması gereken işlemlere bakım adı verilir


araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
12. BAKIM

İş makinalarına;

1. Uzun ömürlü olmaları

2. Verimli çalışmaları

3. Ekonomik çalışmaları için yapılması gereken işlemlere bakım adı verilir.

Bu gerekçelerin içinde makinanın arıza yapmadan çalışması, onarım ve yedek parça maliyetinin düşürülmesi, öngörülen revizyon sürelerinin sağlanması gibi unsurlar vardır.

Makina üreticileri talimatlarında gün, saat, km cinsinden yapılması gereken bakımlar operatör veya yardımcıları tarafından yerine getirilir. Makina işleticilerinin bakımla ilgili statüleri farklılıklar gösterebilir. Ancak bakım işlemi yardımcılar tarafından yerine getirilse bile operatörün 1. derece sorumlu tutulabilmesi bir standart olmalıdır.

Makinalara nerede, ne zaman, nasıl bakım yapılacağı üretici firmaların bakım talimatlarında belirtildiği şekilde yerine getirilmelidir.

Bakım yapılabilmesinin en önemli şartı kayıt tutmaktır. Bu da makinaya ait çalışma sürelerini gösteren çalışma saatlerinin faal durumda olmaları ile mümkündür. Operatör gün sonunda çalışma saatinden okuduğu değeri yazmalıdır.

12.1 BAKIM ŞEKiLLERİ

Operatörler ve yardımcılarının iş makinalarında yapacakları bakım işlemleri aşağıdaki gibi

sınıflandırılabilir.

12.1.1 Kontrol

Iş makinası operatörünün makinasıyla işe başlamadan önce ya da iş bitiminde yapmış olduğu kontrolde gözle muayenesi ve şüphelendiği durumlarda elle yapmış olduğu kontrollerdir (makinanın genel durumunun değerlendirilmesi, gevşek cıvataların kontrolü ve sıkılması).

12.1.2 Tamamlama

ş makinası motorunda ve diğer elemanlarında kullanılan yağ, hidrolik ve su kontrolü ve eksikse tamamlanması işlemidir (motor yağı, hidrolik yağı, soğutma suyu, akümülatör sıvısı).

12.1.3 Değiştirme

Makinalarda kullanılan bazı parçaların ve yardımcı sıvıların kullanma sürelerinin bitiminde yenisiyle değiştirilmesi işlemidir (motor yağı, filtreler, tekerlek lastiği vb.).

12.1.4 Ayarlama

İş makinalarında çalıştırma talimatı değerlerinin üstünde ya da altında bir durum söz konusu ise belirlenen değere ulaşabilmesi için yapılması gereken işlemlerdir. (Motor ayarları, vantilatör kayışının gerginlik ayarı, basınç ayarları, ekipman ayarları vb.)

12.1.5 Kuru Yağlama (Şasi Yağlaması)

Makina üreticisi ve işleticisi firmaların bakım talimatlarına göre makina üzerindeki gresörlüklerin, açıkta çalışan dişli, zincir, halat gibi parçaların gresle yağlanması işlemidir.

12.1.6 Onarım

Operatörün bilgi ve öğrendikleri çerçevesinde makinasının çalışmayan aksamlarını çalışır duruma getirmesi işlemidir.

12.2 BAKIM ZAMANLARI

Genellikle aşağıda belirtilen zamanlarda bakım yapılması tavsiye edilir:

1. Günlük Bakım: 1-10 çalışma saati

2. Periyodik Bakım: 50, 250, 500, 1000, 2000 çalışma saatleri

3. s.o.s bakım (Erken uyarı)

4. Depolama bakım veya kışlık bakım.

12.2.1 Günlük Bakım

Operatörün 1-10 saatte (her gün) ya da vardiya değişiminde, makina imalatçısının ve işyerinin

talimatları doğrultusunda yaptığı bakımdır.

Genel metotlar ve işlemler 4 faaliyette toplanabilir.

1. Çalıştırma öncesi kontrol ve bakım

2. Isıtma sırasında kontrol

3. Çalışma sırasında kontrol

4. iş bitimi kontrolü ve bakımı

12.2.1.1 Çalıştırma Öncesi Kontrol ve Bakım

Operatör kendi emniyet ve makinanın azami ömrü bakımından çalıştırmadan önce makina etrafında dolaşarak şu kontrol ve bakımları yapar.

a) Hasarlı, gevşek ve aşınmış parçalar: Makinanın dış aksam durumu, yürüyüş takımları ve ataşmanlarda gözle görülebilecek gevşeme, çatlama, kırılma, aşınma gibi durumların olup olmadığının kontrolü, varsa arızaların giderilmesidir.

b) Sıvı sızıntıları: Hidrolik yağ, yakıt, su sızıntıları ile fren hidrolik sızıntıları, şanzıman ve hidrolik devrede olabilecek sızıntılar kontrolü, varsa önlem alınması.

c) Sıvı seviyeleri: Motor yağ seviyesi, soğutma suyu seviyesi, akü eriyik seviyesi, fren hidroliği seviyesi kontrolü ve gereğinin yapılmasıdır.

d) On temizleyici ve hava filtresi: Günlük olarak ön temizleyicinin temizlenmesi, tıkanmış hava fiitresinin temizlenmesi veya değiştirilmesi.

e) Lastikler: Hava basınçlarının kontrolü, aşırı aşınma, kesilme ve yanak hasarlarının kontrolü ve eksikliklerin giderilmesi.

f) Yakıt sistemi: Depo ve sistemdeki su ve tortunun tahliye edilmesi.

g) Vantilatör kayışı: Gerginliği ve genel durumu kontrolü.

12.2.1.2 isıtma Sırasında Kontrol

1. Motor çalıştırılır. (Park freni uygulanmış, ataşmanlar yere indirilmiş, vites boş konumda)

2. Motorun 3-5 dakika ısınması sağlanır.

3. Motor yağ basınç, sıcaklık, şan göstergelerinin çalışması kontrol edilir.

4. Varsa fren hava basınç göstergesi ve ilave göstergelerin de çalışması kontrol edilir.

5. Makinanın aydınlatma ve uyarı sistemleri kontrol edilir.

6. Boş halde kumanda levyeleri kullanılarak ataşman hareketleri kontrol edilir.

7. Makina yürütülerek yön vitesleri, direksiyon ve frenler tatbik edilerek kontrol edilir.

8. Bu kontroller tamamsa çalışmaya hazırdır.

12.2.1.3 Çalışma Sırasında Kontrol

1. Motorda veya makinada anormal sesler olup olmadığı dinlenir.

2. Göstergelerin normal çalışıp çalışmadıkları gözlenir.

3. Makinadaki performans değişiklikleri takip edilir.

12.21.4 İş Bitimi Kontrolü ve Bakımı

1. Akaryakıt ikmali yapılır.

2. Toz ve pislikler temizlenir.

3. Makina parka çekilir, ataşmanlar yere indirilir, park freni uygulanır.

4. Motor durdurulmadan önce 3-5 dakika rölantide çalıştırılır.

5. Motor stop edilir, çalışma saati kaydedilir.

6. Varsa fren hava tankları boşaltılır.

12.2.2 Periyodik Bakım

Periyodik bakım, kontrol, tamamlama gibi diğer bakım şekillerine ilave olarak “kuru yağlama” ve “ayarlama”yı da kapsamaktadır. Makina üreticisi firmalar bakım zamanlarını; örnek olarak 50, 250, 500, 1000, 2000 gibi çalışma saatleriyle vermişlerdir. Bu periyodik bakım zamanlarında genellikle aşağıdaki işlemler yapılır.

3. s.o.s bakım (Erken uyarı)

4. Depolama bakım veya kışlık bakım.

12.2.1 Günlük Bakım

Operatörün 1-10 saatte (her gün) ya da vardiya değişiminde, makina imalatçısının ve işyerinin

talimatları doğrultusunda yaptığı bakımdır.

Genel metotlar ve işlemler 4 faaliyette toplanabilir.

1. Çalıştırma öncesi kontrol ve bakım

2. Isıtma sırasında kontrol

3. Çalışma sırasında kontrol

4. iş bitimi kontrolü ve bakımı

12.2.1.1 Çalış tırma Öncesi Kontrol ve Bakım

Operatör kendi emniyet ve makinanın azami ömrü bakımından çalıştırmadan önce makina etrafında dolaşarak şu kontrol ve bakımları yapar.

a) Hasarlı, gevşek ve aşınmış parçalar: Makinanın dış aksam durumu, yürüyüş takımları ve ataşmanlarda gözle görülebilecek gevşeme, çatlama, kırılma, aşınma gibi durumların olup olmadığının kontrolü, varsa arızaların giderilmesidir.

b) Sıvı sızıntıları: Hidrolik yağ, yakıt, su sızıntıları ile fren hidrolik sızıntıları, şanzıman ve hidrolik devrede olabilecek sızıntılar kontrolü, varsa önlem alınması.

c) Sıvı seviyeleri: Motor yağ seviyesi, soğutma suyu seviyesi, akü eriyik seviyesi, fren hidroliği seviyesi kontrolü ve gereğinin yapılmasıdır.

d) On temizleyici ve hava filtresi: Günlük olarak ön temizleyicinin temizlenmesi, tıkannıış hava fiitresinin temizlenmesi veya değiştirilmesi.

e) Lastikler: Hava basınçlarının kontrolü, aşırı aşınma, kesilme ve yanak hasarlarının kontrolü ve eksikliklerin giderilmesi.

f) Yakıt sistemi: Depo ve sistemdeki su ve tortunun tahliye edilmesi.

g) Vantilatör kayışı: Gerginliği ve genel durumu kontrolü.

12.2.1.2 isıtma Sırasında Kontrol

1. Motor çalıştırılır. (Park freni uygulanmış, ataşmanlar yere indirilmiş, vites boş konumda)

2. Motorun 3-5 dakika ısınması sağlanır.

3. Motor yağ basınç, sıcaklık, şan göstergelerinin çalışması kontrol edilir.

4. Varsa fren hava basınç göstergesi ve ilave göstergelerin de çalışması kontrol edilir.

5. Makinanın aydınlatma ve uyarı sistemleri kontrol edilir.

6. Boş halde kumanda levyeleri kullanılarak ataşman hareketleri kontrol edilir.

7. Makina yürütülerek yön vitesleri, direksiyon ve frenler tatbik edilerek kontrol edilir.

8. Bu kontroller tamamsa çalışmaya hazırdır.

12.2.1.3 Çalışma Sırasında Kontrol

1. Motorda veya makinada anormal sesler olup olmadığı dinlenir.

2. Göstergelerin normal çalışıp çalışmadıkları gözlenir.

3. Makinadaki performans değişiklikleri takip edilir.

12.21.4 İş Bitimi Kontrolü ve Bakımı

1. Akaryakıt ikmali yapılır.

2. Toz ve pislikler temizlenir.

3. Makina parka çekilir, ataşmanlar yere indirilir, park freni uygulanır.

4. Motor durdurulmadan önce 3-5 dakika rölantide çalıştırılır.

5. Motor stop edilir, çalışma saati kaydedilir.

6. Varsa fren hava tankları boşaltılır.

12.2.2 Periyodik Bakım

Periyodik bakım, kontrol, tamamlama gibi diğer bakım şekillerine ilave olarak “kuru yağlama” ve “ayarlama”yı da kapsamaktadır. Makina üreticisi firmalar bakım zamanlarını; örnek olarak 50, 250, 500, 1000, 2000 gibi çalışma saatleriyle vermişlerdir. Bu periyodik bakım zamanlarında genellikle aşağıdaki işlemler yapılır.

9. ARIZACILIK
iş makinalarının yapı ve fonskiyonlarının birbirinden farklı olması, bu makinalarda oluşablecek iarın da çok farklı olmasını beraberinde getirecektir. Bu nedenle bu bölümde tüm arızalardan
nseoıımeyecek, ancak bir operatörün genel olarak karşılaşabileceği arızalar ve nedenteri ntatılmaya çalışılacaktır.
Makinanın arıza yapmaması veya az arıza yapması ancak yi bir bakım ve kulianımla sağlanabilir. Arızanın tespitinde göz önünde bulundurulacak ana kaide “ONCE BASİT ŞEYLERİ KONTROL ET’ olmalıdır. Hava fiitresinin değiştirilmesi, sıvı seviyelerinin kontrolü, basit ayarların kontrolü v.b işlemlerin yapılması ile ileride ortaya çıkabilecek arızatarın önüne geçilir.
İş makinalarında arıza belirtisi;
Makinanın çalışırken çıkardığı anormal ses,
— Kumanda panosundaki göstergelerdeki değerin normal değerin dışına çıkması,
— Makinanın iş yapma gücünün düşmesi şeklinde ortaya çıkar.
9.1 ÇIKARDIKLARI SESE GÖRE ARIZA
İş makinası dururken yapılan kontroller kadar, hareket halinde çıkardığı anormal sesleri dinlemek de önemlidir. Bazı parçaların çalışması sırasında çıkardığı sesler meydana gelebilecek arızanın ilk habercisidir. Çıkan anormal sesler gürültüye dönüştüğünde geç katınmış olabilir.
Bir makinanın çalışma sırasında çıkardığı normal seslerin, anormal ses ve gürültüden ayırt edilmesi zamanla ve deneyimle elde edilir. Operatörün her gün dinlediği seslerden birinin değiştiğiriin fark etmesi, arızanın önüne geçmek için ilk uyarı olur.
9.1.1. Düzerısiz Şekilde ki Sesler
Düzensiz şekilde çıkan sesler çoğunlukla gevşek olan hareketli parçaları, etrafı ve altı göz ve elle kontrol edilerek arıormal sesi çıkaran parça bulunabilir.
9.1.2 Düzenli Şekildeki Sesler
Düzenli şekilde çıkan anormal sesler çeşitli arızaların nedeni olabilir. Bu tip seslerden;
— Vuruntu sesi; Motor ana kol yataklarıncian veya piston piminden getir.
Ana yataklarda rölanti ve üzerindeki devirlerde boğuk bir vuruntu şeklindedir.
— Kol yataklarında motor devri arttıkça devirle doğru orantılı olarak artan sert bir vuruntu şeklindedir.
— Piston pimi burcunun aşınmasında ise balyoz darbesini andıran vuruntu şeklindedir.
— Şakırtı sesi; Motor düşük devirdeyken duyulan şakırtı sesi supapların ayarsızlığını gösterir.
— Vınlama sesi; Dönen herhangi bir parçanın yataklarının veya rulmanın yağsız kalması veya aşınmasındarı olabilir.
— Uğultu sesi; Makina hızlandıkça artan uğultulu gürültüler kardan milinden, arka dingilinden veya tekerleklerden gelebilir.

9.2 ARIZALAR ve NEDENLERİ
9.2.1 Motor Arızaları
a) Marş Bastığı Halde Motor Çalışmıyor
— Yakıt deposu boş — Isıtma bujisi arızalı
— Yakıt sisteminde hava var — Yakıt pompası ayarsız
— Yakıt filtresi tıkalı veya kirli — Enjektör arızalı
— Yakıta su karışmış — Kompresyon düşük
— Yakıt transfer pompası arızalı
b) Motor Düzgün Çalışmıyor

— Yüksek basınç yakıt borularında hava var

— Yakıtın kalitesi düşük

— Hava fiitresi tıkalı

c) Motorda Güç Kaybı

— Yakıt borularında hava var

— Yakıt filtresi tıkalı veya kirli

— Hava fiitresi kirli

— Yakıtın kalitesi düşük

— Enjektör memeleri arızalı


e) Motor Aşırı Isınıyor


— Soğutma su soviycsi düşük

— Vantilatör kayışı gevşek veya kopmuş

— Termostat arızalı

— Radyatör veya motor yüzeyi kirli

f) Motor Yağ Basıncı Düşük

— Yağ çok incelmiş

— Karterdeki yağ seviyesi düşük

— Motor aşınmış

ii) Motorda Aşıntı Erken Oluyor

— Hava filtresi yırtık veya hava emişinde kaçak var

— Yağ ama yağı kirli

— Yağın içine yakıt karışıyor

— Yağın içine su karışıyor

i) Motor Aniden Duruyor

— Yakıtdeposu boş

— Yakıt deposu havalandırması tıkalı

— Yakıt borusu tıkalı

— Motorda mekanik arıza var

9.2.2 Hidrolik Şanzıman Arızacılığı

— Motor ısısı çok düşük

— Enjektörler arızalı

— Rölanti devri düşük

— Yakıt pompası zaman ayarı bozuk

— Regülatörün ayarı çok düşük

— Motor segmanları aşınmış

— Supaplar ayarsız

— Radyatör kapağı arızalı

— Yakıt pompası zamanlama ayarı bozuk

— Egzoz borusu tıkalı

— Motor aşırı yüklü

— Yağ pompası emiş süzgeci kapalı

— Yağ basınç ayar valli arızalı

— Yağ pompası aşınmış

a) Viteste Olmasına Rağmen Makina Hareket Etmiyor

— Vites kolu bağlantıları ayarsız

— Motor devri düşük

— Şanzıman yağ basıncı düşük

b) Şanzımanda Hararet Var

— Şanzıman yağ seviyesi düşük

— Şanzıman yağ soğutucusu tıkalı

— Makina uzun süre bayılma durumunda çalışıyor

— Kavrama diskleri aşınmış

c) Tork Konverter Hararet Yapıyor

— Yağ basıncı düşük

— Yağ soğutucusu tıkalı

— Soğutma suyu sıcaklığı yüksek

— Makina yanlış kullanılıyor

— Erenler sıkı

— Tork konverter arızalı

d) Egzozdan Aşırı Duman Çıkıyor

— Beyaz duman, ateşleme zaman ayarının bozuk olduğunu

— Mavi duman; motorun yağ yaktığını

— Siyah duman; aşırı yakıt sarfiyatını gösterir.

g) Motorda Titreşim Var

— Motor bağlantı kulakları gevşek veya aşınmış

— Krank kasnağı veya titreşim damperi gevşek veya aşınmış

— Motorda tekleme var

9.2.3 Hidrostatik Sistem Arızaları

a) Makinada Güç Kaybı

Motor normal çalışmıyor

— Park fren bağlantı ayarı bozuk

— Hidrostatik sistemde hava var

— Hidrostatik sistem yağ basıncı düşük

b) Makina Her İki Yönde Hareketsiz

— Sistem yağ seviyesi düşük

— Sistemde arıza var

c) Makina Sadece Bir Yönde Çalışmıyor

— Kumanda valli bağlantısı hatalı

— Sistemde arıza var

9.2.4 Fren Sistem Arızaları

a) Fren Pedalına Normalden Sert Basılıyor

— Fren pabuçları veya pedalı sıkışık — Fren boruları tıkalı veya arızalı

— Fren balataları aşınmış — Fren tekerlek silindirleri korozyonlu

— Fren merkez silindiri korozyonlu

b) Frenler Tutukluk Yapıyor

— Fren balatalarında yağ veya gres var — Frenler ayarsız

— Fren pabuçları arızalı — Fren tekerlek silindirleri yağ kaçırıyor

— Kampanalarda anormal aşıntı

c) Frenler Darbeli Çalışıyor

Fren sisteminde hava var

d) Tekerlekler Yalpa Yapıyor

— Bijon somunları gevşek

— Direksiyon ve rod bağlantıları gevşek

— Akson pimi burç ve yatakları aşınmış

e) Lastikler Anormal ve Erken Aşınıyor

Lastikler yağ, gres ile temasta — Frenlerin dengesiz çalışması

Eksantrik fren kampanaları — Lastik hava basınçlarının uygun

— Aşınmış veya gevşek porya yatakları olmaması

9.2.5 Hidrolik Sistem Arızaları

Hidrolik sistemde arızanın başlıca nedenleri; gevşek borular, yağ seviyesinin düşük olması, sistemde hava olması ile yağın ve filtrenin kirli olmasıdır.

Arızaların bazıları boruları değiştirmek, sıkmak veya havasını almak suretiyle giderilir. Ancak pompa, hidrolik motor ve valflerle ilgili onarım ancak teknik servisce yapılmalıdır.


a) Hidrolik Yağ Aşırı Isınıyor


— Yağ seviyesi düşük — Sistemde hava var

— Yağ soğutucusu tıkalı (varsa) — Sistemde dahili kaçak var

— Filtre veya emiş borusu tıkalı — Makina aşırı yükleniyor

b) Sistem Gürültülü Çalışıyor

— Yağ seviyesi düşük — Filtre veya emiş borusu tıkalı

Sistemde hava var — Pompa aşınmış

— Hortum bağlantılarında sızıntı var

c) Hidrolik Yağ Köpürüyor

— Yağ seviyesi düşük

— Sistemde hava var

--Yağ viskozitesi uygun değil

9.2.6 Şan Sistemi Arızaları

a) Altarnatör Şarj Yapmıyor veya Şan Akımı Düşük

--- V kayışı kaydırıyor — Diyotlar anzalı

— Devrede gevşek veya kopuk kablo bağlantısı var — Regülatör arızalı

--- Kömürler arızalı — Rotor sargısı kopuk
b) Altarnatör Ses Yapıyor


— V kayış ayarı bozuk veya aşınmış

— Tahrik kasnağı gevşek

— Yataklar aşınmış

— Diyotlarda kısa devre var

c) Aşırı Şarj Akımı

— Altarnatör veya regülatör bağlantıları gevşek

— Regülatör arızalı

9.2.7 Marş Sistemi Arızaları

a) Marş Motoru, Motoru Döndüremiyor

— Akü kabloları gevşek veya paslanmış — Marş motoru arızalı

— Akü boşalmış — Motorun iç aksamında sıkışma var

— Se!enoid, kontak anahtarı veya elektrik
bağlantıları arızalı


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

3. Ekonomik çalışmaları için yapılması gereken işlemlere bakım adı verilir iconAriza bulma-giderme, bakim, revizyon, KORUYUCU bakim, DÜzeltiCİ bakim,...

3. Ekonomik çalışmaları için yapılması gereken işlemlere bakım adı verilir icon01. 01. 2006 – 20. 10. 2006 tarihleri arasında yukarıda adı geçen...

3. Ekonomik çalışmaları için yapılması gereken işlemlere bakım adı verilir icon1. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir?

3. Ekonomik çalışmaları için yapılması gereken işlemlere bakım adı verilir iconProgramin adi : tariHİ

3. Ekonomik çalışmaları için yapılması gereken işlemlere bakım adı verilir iconAraç bakim dairesi başkanliğI

3. Ekonomik çalışmaları için yapılması gereken işlemlere bakım adı verilir icon3 aylik periyodik bakim sözleşmesi (jeneratöR)

3. Ekonomik çalışmaları için yapılması gereken işlemlere bakım adı verilir iconSoru 1-Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini...

3. Ekonomik çalışmaları için yapılması gereken işlemlere bakım adı verilir icon1. Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak...

3. Ekonomik çalışmaları için yapılması gereken işlemlere bakım adı verilir icon1. Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak...

3. Ekonomik çalışmaları için yapılması gereken işlemlere bakım adı verilir iconKarayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com