Ek I genel tanimlar


sayfa1/19
araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Ek I
GENEL TANIMLAR


1- ARAÇ KATEGORİLERİ
1.1- L Kategorisi Araçlar: 4’ten az tekerleği bulunan motorlu araçlardır.
1.1.1- L1 kategorisi araçlar: Silindir hacmi 50cm3 den az veya eşit ve yapısı bakımından azami hızı 45 km/h’ı geçmeyen 2 tekerlekli motorlu araçtır.
1.1.2- L2 kategorisi araçlar: Silindir hacmi 50 cm3’den az veya eşit ve yapısı bakımından azami hızı 45 km/h’ı geçmeyen 3 tekerlekli motorlu araçtır.
1.1.3- L3 kategorisi araçlar: Silindir hacmi 50 cm3’den büyük ve yapısı bakımından azami hızı 45 km/h’ı geçen 2 tekerlekli motorlu araçtır.
1.1.4- L4 kategorisi araçlar: Silindir hacmi 50 cm3’den büyük, yapısı bakımından azami hızı 45 km/h’den fazla ve (ABOD) eksenine göre asimetrik olarak yerleştirilmiş 3 tekerlekli motorlu araçtır.
1.1.5- L5 kategorisi araçlar: Silindir hacmi 50 cm3’den büyük, yapısı bakımından azami hızı 45 km/h’dan fazla, azami yüklü ağırlığı 1.000 Kg’ dan az veya eşit ve (ABOD) eksenine göre simetrik olarak yerleştirilmiş 3 tekerlekli motorlu araçtır.
1.1.6- Elektrikli araçlarda akü hariç, yüksüz ağırlığı 350 kg’dan, azami tasarım hızı 45 km/h’den, kıvılcım ateşlemeli motorlarda silindir kapasitesi 50cm3’den ve azami net gücü 4kw’dan fazla olmayan hafif dört tekerlekli araçtır. Bu araçlar moped kapsamında değerlendirilir.
1.1.7- Bu Ekin madde 1.1.6’sı dışında kalan elektrikli araçlarda akü hariç, yüksüz ağırlığı 400 kg’dan (eşya taşıma amaçlı olanlar 550 kg) ve azami net motor gücü 15 kW’dan fazla olmayan dört tekerlekli motosiklettir. Bu araçlar üç tekerlekli motosikletler kapsamında değerlendirilir.
1.2- M Kategorisi Araçlar: En az dört tekerlekli, motorlu yolcu taşıma amaçlı araçlardır.
1.2.1- M1 kategorisi araçlar: Sürücü dışında en fazla sekiz kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlardır.
1.2.2- M2 kategorisi araçlar: Sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik ve azami kütlesi 5 tonu aşmayan, motorlu araçlardır.
1.2.3- M3 kategorisi araçlar: Sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan , yolcu taşımaya yönelik ve azami kütlesi 5 tonu aşan, motorlu araçlardır.
1.3- N Kategorisi Araçlar: En az dört tekerlekli , motorlu yük taşıma araçlarıdır.
1.3.1- N1 kategorisi araçlar: Azami kütlesi 3,5 tonu aşmayan, motorlu yük taşıma araçlarıdır.
1.3.2- N2 kategorisi araçlar: Azami kütlesi 3,5 tonu aşan, 12 tonu aşmayan, motorlu yük taşıma araçlarıdır.
1.3.3- N3 kategorisi araçlar: Azami kütlesi 12 tonu aşan, motorlu yük taşıma araçlarıdır.
1.3.4- Bir yarı römorku veya merkezi dingilli römorku çekmek için tasarlanmış bir çekici araçta, aracın sınıflandırılmasında kullanılacak kütle; işler durumda çekicinin kütlesine, yarı römork veya merkezi dingilli römork tarafından çekici araca uygulanan azami statik düşey yüke tekabül eden kütle ve (uygulanabilirliği varsa) çekici araca yüklenebilecek azami kütlenin eklenmesiyle hesaplanır.
1.3.5- Yolcu taşımak için belirlenmemiş özel araçların donatımları N Sınıfı araçlardaki gibi yük olarak kabul edilir.
1.4- O Kategorisi Araçlar: Römorklar (yarı römorklar dahil).
1.4.1- O1 kategorisi araçlar: Azami kütlesi 0,75 tonu aşmayan römorklardır.
1.4.2- O2 kategorisi araçlar: Azami kütlesi 0,75 tonu aşan, 3.5 tonu aşmayan römorklardır.
1.4.3- O3 kategorisi araçlar: Azami kütlesi 3,5 tonu aşan 10 tonu aşmayan römorklardır.
1.4.4- O4 Kategorisi Araçlar: Azami kütlesi 10 tonu aşan römorklardır.

1.4.5- Bir yarı römork veya merkezi dingilli römorkta, aracın sınıflandırılmasında kullanılacak azami kütle, çekici araca bağlı ve azami yükte iken, yarı römork veya merkezi dingilli römorkun dingili/dingilleri tarafından yere uygulanan statik düşey yüke tekabül eder.
1.5- Arazi tipi araçlar (G sembollü)
1.5.1- N1 kategorisi araçlardan azami kütlesi 2 ton’u aşmayanlar ve M1 kategorisi motorlu araçlar, aşağıdaki koşullara uygun iseler, arazi tipi araç olarak kabul edilir:

- En az bir ön dingili ve en az bir arka dingili eşzamanlı tahrikli olarak tasarlanmış, bir dingilinin tahriki ayrılabilen araçlar dahil,

- En az bir diferansiyel kilit mekanizması veya buna benzer işleve de en az bir mekanizması varsa ve tek araç için hesaplanan %30’luk bir eğimi tırmanabiliyorsa.
Ek olarak, aşağıdaki 6 koşuldan en az beşini de yerine getirmesi gerekir:

-Yaklaşma açısı en az 25 derece olmalıdır.

-Uzaklaşma açısı en az 20 derece olmalıdır.

-Rampa açısı en az 20 derece olmalıdır.

-Ön dingil altında, alt açıklık en az 180 mm olmalıdır.

-Arka dingil altında, alt açıklık en az 180 mm olmalıdır.

-Dingiller arasında, alt açıklık en az 200 mm olmalıdır.
1.5.2- N1 kategorisi araçlardan azami kütlesi iki tonu aşanlar ile N2 , M2 veya M3 kategorisi araçlardan azami kütlesi 12 ton’u aşmayanların arazi tipi araç sayılabilmesi için, bir dingilinin tahriki ayrılabilen araçlar dâhil olmak üzere, bütün tekerleklerinin eşzamanlı tahrikli olması veya aşağıdaki 3 koşulu yerine getirmesi gerekir:
- Bir dingilinin tahriki ayrılabilen araçlar dâhil, en az bir ön dingili ve en az bir arka dingili eşzamanlı tahrikli olarak tasarlanmış,

-En az bir diferansiyel kilit mekanizması veya buna benzer işlevde en az bir mekanizması olan,

-Tek araç için hesaplanan %25’lik bir eğimi tırmanabilen.
1.5.3- M3 kategorisi araçlardan azami kütlesi 12 ton’u aşanlar ile N3 kategorisi araçların arazi tipi araç sayılabilmesi için bir dingilinin tahriki ayrılabilen araçlar dâhil olmak üzere ya tekerleklerinin eşzamanlı tahrikli olması veya aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekir:
-Tekerleklerin en az yarısı tahrikli olan,

-En az bir diferansiyel kilit mekanizması veya buna benzer işlevde en az bir mekanizması olan,

-Tek araç için hesaplanan %25’lik eğimi tırmanabilen,

-Aşağıdaki altı koşuldan en az dördünü yerine getiren;

-Yaklaşma açısı en az 25 derece olmalıdır.

-Uzaklaşma açısı en az 25 derece olmalıdır.

-Rampa açısı en az 25 derece olmalıdır.

-Ön dingil altında, alt açıklık en az 250 mm olmalıdır.

-Arka dingil altında alt açıklık en az 250 mm olmalıdır.

-Dingiller arasında alt açıklık en az 300 mm olmalıdır.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ek I genel tanimlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

Ek I genel tanimlar iconGenel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması

Ek I genel tanimlar iconBİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Ek I genel tanimlar icon2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3

Ek I genel tanimlar iconVergi usul kanunu 458 sira no. Lu genel tebliĞ

Ek I genel tanimlar iconKarayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar...

Ek I genel tanimlar iconÇevre Bakanlığından: Çİmento fabrikalarinda atiklarin alternatif...

Ek I genel tanimlar iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR

Ek I genel tanimlar iconKaraden?Z balikзi gem?Ler?N?N genel yapisal цzell?KLer?
Цrne?in sьrьtme a??yla avc?l?k yapan bir bal?kз? teknesi trol teknesi, veya зevirme a?? kullanan bir gemi ise g?rg?r teknesi olarak...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com