1. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir?


araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
8 Aralık 2012 Src 2 Soruları

1. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir?

 A.        Sırt

B.        Omuz

C.        Yanak

D.        Topuk

 

2.Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

A.        Şarj dinamosu

B.        Konjektör / Regülatör

C.        Distribütör

D.        Ateşleme bobini

 

3.         Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

 A.        Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu

B.        Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu

C.        Marş kablosunu

D.        Şarj kablosunu

 

4.         Silindir bloğunun görevi nedir?

 A.        Motor yağını soğutur.

B.        Vites dişlisine yataklık yapar.

C.        Motorda bulunan suyu soğutur.

D.        Krank mili ve pistonlara yataklık yapar.

 

5.         "AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üstlendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

 A.        24 Saat

B.        30 Saat

C.        36 Saat

D.        48 Saat

 

6.         Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

 A.        Hiçbir değişiklik olmaz

B.        Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır

C.        Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır

D.        Günlük dinlenme süresi 2 saat artar

  

7.         Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir? 

 A.        1  

B.        2  

C.        3  

D.        Çıkarılamaz  

 

8.           Birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saattir?

 A.        88

B.        90

C.        100

D.        135

 

9.         Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?  

 A.        Gözlem  

B.        Mülakat  

C.        Anket  

D.        Test  

 

10.       Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?

 A.        Bireyin etkileşimde bulunduğu diğer insanların davranışları ve kendi düşünceleri

B.        Davranışı tetikleyen nedenler ve davranışın ardından takip eden sonuçlar

C.        Duygular ve düşünceler

D.        Bireyin eğitimi ve kültür düzeyi

 

11.       Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?

 A.        Yargılama yerine tanımlama

B.        Denetleme yerine işbirliği

C.        İçtenlik yerine art niyet

D.        Umursamazlık yerine değer verme

 

12.       Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?

 A.        Aile faktörü kişiliği etkilemez.

B.        Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.

C.        Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.

D.        Sadece aile faktörü kişiliği etkiler.

 

13.       4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.        Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır.

B.        Yeri ve zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri ilgili mevzuatta tespit edilen ara duraklarda da yolcu indirmesi ve bindirmesi yapılabilir.

C.        Yolcu taşımacılarının, en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.

D.        Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.

 

14.       Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?

A.        8

B.        12

C.        19

D.        Yaş şartı aranmaz.

 

15.       "D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları ............... ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler."

 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz?

 

A.        Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere

B.        Özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere

C.        Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere

D.        Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere

 

16.       Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır?

 A.        Her 10 koltuk için en az 1 adet

B.        Her 14 koltuk için en az 1 adet

C.        Her 15 koltuk için en az 1 adet

D.        Her 18 koltuk için en az 1 adet

 

17.       Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

A.        Lastik yan duvarları aşırı esner.

B.        Lastikler orta kısımlarından aşınır.

C.        Direksiyonda sarsıntı meydana gelir.

D.        Ön düzen ayarları bozulur.

 

18.       Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?

A.        Çevreden bilgi toplama süresinde artış

B.        Seçici dikkatin azalması

C.        Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk

D.        Görüş mesafesinde daralma

  

19.       Tünel görüşü nedir?

 A.        Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu sürücünün çevresindeki olayları algılayamama durumudur.

B.        Sürücünün tünelden geçerken dikkatinin dağılmasıdır.

C.        Sürücünün taşıt içerisinden uzak mesafeleri görebilmesidir.

D.        Alkollü sürücünün karayolunu görüşü şeklidir.

 

20.       İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A.        Hızını azaltarak yoluna devam etmek

B.        Selektör yaparak gelen aracı uyarmak

C.        Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek

D.        Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak

 

21.       Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?  

A.        Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması  

B.        Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi  

C.        Önünde araç varsa takip mesafesini artırması  

D.        Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması

 

22.       Yola çıkmadan önce aracın lastiklerine ilişkin kontrolde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  

A.        Akslar üzerindeki lastiklerin aynı desende olması  

B.        Lastiklerin kontrolü soğukken yapılmalı  

C.        Diş derinliği 1,6 mm. altındaki lastiklerin kesinlikle değiştirilmesi  

D.        Temas noktaları için lastik hava basıncını normalin yarısına düşürmeliyiz  

 

23.       Aşağıdaki özelliklerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

A.        Küçültme oranı azdır  

B.        Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır

C.        Bozulma oranı azdır.

D.        Şekillerin ayrıntısı azdır  

 

24.       Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?

A.        Su ile ilgili tüm detayları.

B.        Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.

C.        Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).

D.        Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.

 

25.         Uydudan yapılan araç takip sistemi ile aşağıdaki verilerden hangisi izlenemez?

A.        Aracın nerede olduğu

B.        Aracın yük ağırlığı

C.        Aracın durma noktası

D.        Sürücünün dinlenme süresi

 

26.       Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?  

A.        Araçların otoyollarda otomatik geçişlerinde  

B.        Navigasyon amaçlı dijital haritaların oluşturulmasında  

C.        Filoların merkezi bir sistem halinde görüntülenmesinde  

D.        Araçların yağ değişim sürelerinin takibinde  

 

27.       Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?

A.        Sırtüstü yatar

B.        Sırtüstü düz, ayaklar dizden bükülmüş

C.        Yüzükoyun yan yatar

D.        Sırtüstü düz, ayakları desteklenmiş pozisyon

 

28.       Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A.        Göbek bölgesi

B.        Kasık iç kısmı

C.        Bacak dış kısmı

D.        Dizin ön üst kısmı

 

29.       Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir?

A.        Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik

B.        Solunumun olmaması

C.        Solunum güçlüğü

D.        Uyuklama, huzursuzluk

 

30.       Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A.        Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.

B.        Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.

C.        Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.

D.        Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.

 

31.       Aşağıdakilerden hangisi transfer araçlarında bulundurulması zorunlu belgelerden değildir?

A.        Transfer yapılan yolcu listesi

B.        TURSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi

C.        Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise sözleşme sureti

D.        Seyahat acentesi vergi levhası

 

32.       Turizm taşımacılığında “Tur” un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  

A.        Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyettir.

B.        Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan ticarî faaliyettir.  

C.        Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtmayı kapsayan, ancak ulaştırmayı kapsamayan, tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyettir.  

D.        Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan ticarî faaliyettir.  

  

33.       Tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle en az kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A.        75

B.        90

C.        100

D.        150

 

34.       Tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisiyanlıştır?

A.        Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur

B.        Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.

C.        Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.

D.        Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.

 

35.       Sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zaman aşımına uğrar?

A.        1

B.        2

C.        3

D.        5

 

36.       "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Malî Sorumluluk Sigortasını yaptırmakla yükümlü olan taşımacı; kazanın hak sahibinin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse ....................."

 Karayolu Taşıma Kanunu'na göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

 A.        Sorumluluktan kurtulur.

B.        Sorumluluktan kurtulamaz.

C.        Tazminattan indirim yapılabilir.

D.        Tazminattan indirim yapılamaz.

 

37.       4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.        Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yaptıramazlar.

B.        Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılabilir.

C.        Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur.

D.        Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları bu sıfatla yapmış oldukları faaliyetlerden taşımacı ile müştereken sorumludur.

 

38.       Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A.        Düzenli

B.        Arızi

C.        Mekik

D.        Servis

 

39.       Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?

A.        Aracın yurtdışına çıkması halinde.

B.        Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta süresinin bitmesi halinde.

C.        Üzerinde teknik değişiklik yapılması halinde.

D.        Aracın el değiştirmesi halinde.

 

 

40.       Tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

A.        10

B.        20

C.        30

D.        Özel indirim uygulanamaz

 

41.       Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A.        İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir

B.        İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir

C.        İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir

D.        İlk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir

 

42.       Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

A.        Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri

B.        Taşıma acenteleri

C.        Taşıma işleri komisyoncuları

D.        Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar

 

43.       Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

A.        Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak.

B.        Öndeki aracı yakından takip etmek.

C.        Öndeki aracı geçmek.

D.        Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymamak.

 

44.       "Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az ............... net olarak görülebilecek şekilde ............. ebadında teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması zorunludur."

 

Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A.        100 metreden- 150x25 cm.  

B.        150 metreden - 150x25 cm.  

C.        100 metreden - 150x50 cm.  

D.        150 metreden - 150x50 cm.  

 

45.       Aşağıdakilerden hangisinde araçların trafikten men edilmesi gerekir?

A.        Mali mesuliyet sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.

B.        Kasko sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.

C.        Fenni muayenesi olmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.

D.        Emniyet kemeri bağlamadan trafiğe çıkan sürücülerin kullandığı araçlar.

 

46.       Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?

A.        Bağlantı yolu

B.        Servis yolu

C.        Tek yönlü karayolu

D.        Çift yönlü karayolu

 

47.       Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?

A.        Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi

B.        Doğrudan gözlem becerisi

C.        Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi

D.        Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci

 

48.       I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek.

II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.

III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek .

IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.

 

 Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir?

 

A.        I-II-III-IV 

B.        II-III-I-IV

C.        II-I-III-IV

D.        I-IV-III-II

 

49.         Otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı aşağıdakilerden hangisidir?

A.        50  

B.        80

C.        90

D.        100

 

50.       Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A.        Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.

B.        Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.

C.        Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.

D.        Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir? iconMal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergiSİ oranlarinin tespiTİne...

1. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir? icon1. Lastiğin yanağında yazan P215/65R15 89H tanıtıcı bilgisindeki "15" neyi ifade eder?

1. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir? icon3. Ekonomik çalışmaları için yapılması gereken işlemlere bakım adı verilir

1. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir? iconSoru 1-Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini...

1. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir? iconTarihinde çocuklarımız ile BÜYÜkleriM partisi kutlayacağız. Çocuklarımız...

1. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir? iconÖN ve son muayeneleri İle iLGİLİ AÇiklamalar

1. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir? iconEgzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ

1. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir? icon5. gef-5 DÖnemi odak alan stratejileri ve grup bulgulari ile değerlendirme

1. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir? icon1-Bakanlık Makamı'nın 14. 04. 2015 Günlü 7209606 ile 7209885 Sayılı Onayların İncelenmesi


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com