Uzakyol baş MÜhendiSİ / uzakyol baş makiNİSTİ


araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
UZAKYOL BAŞ MÜHENDİSİ / UZAKYOL BAŞ MAKİNİSTİ
ANA MAKİNE OPERASYON VE BAKIMI

1. Volan hız dalgalanmalarını aşağıdakilerden hangisi ile azaltır?

 1. Sabit indeks (rak) ayarı sağlayarak
 2. Kinetik enerji yüklenerek


 3. Eşit egzoz basıncı sürdürerek

 4. Eşit kem şaft hızı sağlayarak

 5. Titreşimleri söndürerek


2. İki parçadan yapılan pistonlarda segmanları taşıyan bölümün yapımında aşağıda belirtilen malzemelerden hangisi kullanılır?

 1. Dökme demir

 2. Dövme alüminyum
 3. Dökme çelik


 4. Dövme çelik

 5. Türlü bronzlar


3. Karşıt pistonlu dizel makinelerine uygulanan süpürme yönteminin adı nedir?

 1. Tek pistonlu doğru akımlı süpürme
 2. 2 pistonlu doğru akımlı süpürme


 3. Port ve valflı süpürme

 4. Ters akımlı süpürme

 5. İlmek süpürme


4. Doğru akımlı dizel motorlarında süpürme portları egzoz valflarına göre ne zaman açılır?

 1. Egzoz valflarından önce

 2. Egzoz valflarıyla aynı anda
 3. Egzoz valflarından sonra


 4. Önce açılır ve önce kapanır

 5. Önce açılır ve sonra kapanır


5. Motorlarda püskürtme gecikmesini karşılamak için ne yapılır?

 1. Yakıt püskürtme basıncı yükseltilir

 2. Yakıt miktarı arttırılır

 3. Yakıt ısıtılır İPTAL
 4. Yakıta püskürtme avansı verilir


 5. Meme delikleri büyütülür


6. Gavernörlerde servomotorun rolü nedir?

 1. Püskürtülen yakıt miktarını kontrol etmek

 2. Gavernör ağırlıklarına hareket vermek

 3. Yakıtın geri dönüşünü önlemek

 4. Yakıtın püskürtme basıncını arttırmak
 5. Gavernör emrini rak koluna iletmek7. Bir dizel makinesi silindirine püskürtülen yakıt miktarı öncelikle neye bağlıdır?
 1. Enjektör nozulundaki deliklerin ölçüsüne


 2. Yakıt püskürtme pompasının zamanlamasına

 3. Yakıt püskürtme pompasının sağladığı basınca

 4. Yanma odasının şekline

 5. Silindirdeki yanma basıncına8. Strok hacimi 10 000 cm3 olan bir silindire tam yükte püskürtülecek yakıt miktarı kaç cm3 olacaktır?

 1. 5 cm3

 2. 2 cm3

 3. 2,5 cm3

 4. 0,5 cm3

 5. 0,1 cm39. Dizel makinelerinde normale göre çok daha fazla yağ tüketilmesinin nedeni ne olabilir?

 1. Kirli yağlama yağı filtresi
 2. Çok aşınmış piston segmanları


 3. Yüksek yağlama yağı viskozitesi

 4. Düşük yağlama yağı sıcaklığı

 5. Düşük yağ basıncı


10. Yağ kontrol segmanları yuvalarının iç kısmına açılan yağ frengileri (yağlama yağı delikleri) tıkanırsa, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 1. Yağ kontrol segmanları yuvalarına düzgün oturmaz ve hızla aşınır

 2. Yeterli olmayan yağlama nedeniyle piston aşırı ısınır
 3. Silindir duvarlarında aşırı miktarda yağ kalır

 4. Makine egzozunda uçuk kahverengi duman görünür

 5. Makine egzozunda uçuk gri duman görünür


11. Aşırı doldurmalı, orta hızlı bir dizel makinesinde kullanılan zayıf nitelikli yakıt aşağıda belirtilenlerden hangisine neden olabilir?

 1. İlk hareket zorluğuna

 2. Aşırı yakıt tüketimine

 3. Güç kaybına

 4. Tam olmayan yanmaya
 5. Yukarıdakilerden herhangi birine12. Sabathé çevriminde, yanma sonundaki hacmin klerens hacmine oranı neyi belirtir?

 1. Genişleme derecesini

 2. Basınç artması oranını

 3. Sıkıştırma oranını
 4. Ön genişleme oranını

 5. A ve B


13. 21800 hp gücündeki bir dizel makine kaç kW güç üretir?
 1. 16268 kW


 2. 29648 kW

 3. 15400 kW

 4. 15900 kW

 5. 25690 kW


14. Süperşarj havası sıcaklığındaki her 100C’lük yükselme, makinenin ürettiği güçte ne gibi bir değişim meydana getirir?

 1. Üretilen güç % 10 - % 12 azalır

 2. Üretilen güç % 10 - % 12 artar
 3. Üretilen güç % 50 azalır
 4. Üretilen güç % 3 kadar azalır


 5. Üretilen güç % 2 - % 3 kadar çoğalır


15. İki zamanlı bir dizel makinesinin bir silindirinden alınan p-V diyagramının alanı 962 mm2 ve diyagramın boyu 90 mm olarak bulunmuştur. Diyagramın alındığı cihazın yay numarası 0,88 mm/bar olduğuna göre, makinenin endike ortalama basıncı kaç bar olacaktır?

 1. 13,14 bar
 2. 12,14 bar


 3. 14,14 bar

 4. 11,14 bar

 5. 15,14 bar


16. Motorlarda yatak ısınması neyin habercisidir?
 1. Kötü yağlamanın


 2. Yatak yükünün azalmasının ÇİFT DOĞRU

 3. Maksimum basıncın bir miktar düşmesinin

 4. Yağın kirlenmesinin

 5. Yatak sarmasının


17. Dizel makinelerinde enjektörler kaç saatte bir temizlenip açma basınçları ayarlanır?

 1. 800 saatte bir

 2. 4000 saatte bir İPTAL
 3. 6000 saatte bir
 4. 1500 saatte bir


 5. 600 saatte bir


18. Soğutma sisteminde gri renkli, sert kışır oluşturan ve içme sularında çözünmüş olarak bulunan kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kalsiyum karbonat
 2. Trisodyum Fosfat


 3. Sodyum silikat

 4. Sodyum karbonat

 5. Magnezyum karbonat


19. Çevresinde 1 sıra hareketli kanat bulunan 1 rotor ve birkaç nozuldan oluşan türbin aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Parson

 2. Hero

 3. Rato

 4. Körtis

 5. De Laval


20. Aşağıdaki arızalardan hangisinde türbin üst keysini kaldırmak gerekir?

 1. Sırast ayarının bozulması

 2. Nozul klerensinin bozulması

 3. Nozul valflarının tutukluk yapması

 4. Türbin kanatlarında hasar oluşması

 5. Türbin devrindeki ayarsızlık

sosyal ağlarda paylaşma
Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com