1- motorun çalışması sarsıntılı ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
A2-B-D-E ve FARK SINIFI
MOTOR SORU BANKASI

1-
Motorun çalışması sarsıntılı ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
a.
Yağ seviyesi düşüktür
b. Yakıt seviyesi düşüktür
c. Akümülatör zayıftır
d. Buji kablolarından biri çıkmıştır2- Yakıt otomatiği (pompası) aşağıdaki parçalardan hangilerinin arasında bulunur?

a. Yakıt deposu ile karbüratör arasında
b. Yakıt deposu ile hava filtresi arasında

c. Yakıt deposu ile emme manifoldu arasında
d. Yakıt deposu ile egzoz manifoldu arasında3- Araçta kontak anahtarını açıp marşa basma süresi ne kadar olmalıdır? 

a. 10-15 sn b. 20 - 60 sn

c. 60 - 80 sn d. 80 - 90 sn
4- Servis (ayak) frenine basıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?  
a.
Ön tekerlekler durur

b. Arka tekerlekler durur

c. Ön ve arka tekerlekler birlikte durur

d. Ön ve arka tekerlekler ayrı ayrı durur

5- Fren pedalına basıldığında, fren lambalarından biri yanmıyorsa, sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
a
. Fren hidroliği fazladır

b. Fren sisteminde hava vardır

c. Fren balataları yaşlanmıştır

d. Yanmayan lambanın ampulü yanmıştır

6-Aracın kilometre saati hiçbir değer göstermiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Yağı azalmıştır b. Yağı fazladır

c. Araç yavaş gidiyordur d. Teli kopmuştur

7- Araçta, egzozdan fazla ses çıkıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Motor hararet yapmıştır b. Motor yağı fazladır

c. Egzoz susturucusu deliktir d. Hava filtresi deliktir

8- Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardan biridir? 

a. Buji ayarı b. Debriyaj ayarı

c. Platin ayarı d. Rölanti ayarı

9- Rot (ön düzen) ayarı bozuk olan bir araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir? 

a. Arka lastikler ortadan aşınır

b. Ön lastikler içten veya dıştan aşınır

c. Direksiyon mili eğilir

d. Direksiyon kovanı eğilir

10- Yoldan dolayı meydana gelen titreşim ve darbeleri üzerine alan parça aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Diferansiyel b. Amortisör

c. Rotlar d. Rotiller

11- İçten yanmalı motor, aşağıdakilerden hangisini sağlar? a. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmeyi

b. Yakıttan elde ettiği mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmeyi

c. Akümülatörden aldığı enerjiyi durgun enerjiye çevirmeyi

d. Akümülatörden aldığı enerjiyi ısı enerjisine çevirmeyi

12- Motorlar, yakıt cinslerine göre nasıl sınıflandırılır? 

a. Dizel, fueloil ve LPG b. Mazot, fueloil ve LPG

c. Dizel, benzinli ve LPG d. Gazyağı, mazotlu ve LPG


13- Silindir bloğunun görevi nedir? 

a. Motorda bulunan suyu soğutur
b. Krank mili ve pistonlara yataklık yapar

c. Motor yağını soğutur
d. Vites dişlilerine yataklık yapar

14- Motordaki yağın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Motorun erken ısınmasını sağlamak

b. Sürtünmeden dolayı oluşan aşınmayı önlemek

c. Motorda yakıt tasarrufu sağlamak

d. Motorda düzgün ateşlemeyi sağlamak

15- Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır? 

a. Şaft b. Aks c. Krank Mili d. İstavroz Dişlisi

16- Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır? 

a. Balata b. Rotil c. Kavrama d. Enjektör17- Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılır? 

a. Su ve hava soğutmalı b. Su ve yağ soğutmalı

c. Su ve benzin soğutmalı d. Su ve motorin soğutmalı18. Motorlar çalışma zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır? 

a. Bir ve üç zamanlı b. İki ve dört zamanlı
c. İki ve beş zamanlı d. Bir ve dört zamanlı19- Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Duran araca ilk hareketi vermek
b. Aracın emniyetli olarak durmasını sağlamak

c. Aracın emniyetli olarak hızını azaltmak
d. Duran aracı sabitlemek20- Yağ pompası hareketini hangi parçadan alır? 
a.
Eksantrik (Kam) mili b. Volan
c. Subaplar d. Şaft


CEVAPLAR:

1 – D 11 - A
2 – A 12 - C
3 – A 13- B
4 – C 14-- B

5 – D 15- C
6 – D 16- D

7 – C 17- A

8 – D 18- B

9 – B 19- D

10- B 20- A

A2-B-D-E ve FARK SINIFI
MOTOR SORU BANKASI


1-
Enjeksiyon pompasına basınçlı şekilde mazotu gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir? 
a.
Beslenme pompası b. Enjektör
c. Endüksiyon bobini d. Kondansatör2-Dizel motoru özellikle soğuk havalarda kolay çalıştırabilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
a.
Antifriz b. Termostat

c. Kızdırma bujileri d. Hava filtresi3-Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? 
a. Günlük b. Haftalık

c. Aylık d. Yıllık


4-
Motor sıcakken radyatöre su ilave etmek gerekirse aşağıdakilerden hangisi yapılır? 
a.Motor durdurulduktan sonra, su ilave edilir

b.Motor yüksek hızda çalışırken, ılık su ilave edilir

c. Motor rölantide çalışırken, ılık su yavaş yavaş ilave edilir
d
.Motor tam gazda çalışırken, ılık su yavaş ilave edilir

5-Bujinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Akümülatöre akım göndermek

b. Ateşlemeyi sağlamak

c. Yüksek akım üretmek

d. Akümülatörü şarj etmek

6-Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır? 
a. Radyatör b. Vantilatör

c. Endüksiyon hobini d. Vantilatör kayışı

7- Marş motorunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Karbüratöre benzin göndermek
b. Akümülatörü şarj etmek

c. Alternatöre akım vermek
d. Motora ilk hareketi vermek

8- Virajlarda arka tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Direksiyon sistemi b. Diferansiyel sistemi

c. Fren sistemi d. Ön düzen sistemi

9- Akümülatörün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

a. Akümülatörün tamamı saf su ile doldurulmalıdır
b. Plakaların 1 cm üzerine kadar saf su ile doldurulmalıdır

c. Plakaların ortasına kadar saf su ile doldurulmalıdır
d. Plakaların 1 cm altına kadar saf su ile doldurulmalıdır

10- Alternatörlü araçta elektrik kaynağı ile tamir yapılacağı zaman ne yapılır?  
a. Alternatörün kömürleri sökülür
b. Akümülatör kutup başı bağlantıları sökülür

c. Soğutma suyu boşaltılır
d. Motor yağı boşaltılır

11- Karterin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Soğutma sistemi suyuna depoluk eder

b. Motor yağlama yağına depoluk eder
c. Vites dişlilerine muhafazalık eder

d. Kavramaya muhafazalık eder

12- Su ile soğutmalı motorlarda, aşağıdakilerden hangisi soğutma sistemi parçasıdır?   

a. Karbüratör b. Alternatör

c. Hararet (ısı göstergesi) d. Dinamo


13- Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır? 

a. Pistonlar b. Supaplar c. Vites kutusu d. Rotlar

14- Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? 
a.
Amortisör kontrol edilir

b. Lastiklerin havasının normal değerde olmasına dikkat edilir

c. Yayların normal seviyede olmasına dikkat edilir

d. Motor yağının kontrolü yapılır

15- Devridaim (su) pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?  

a.Radyatördeki suyu basınçlı olarak su kanallarına göndermek
b.Radyatördeki suyu basınçlı olarak silindirler içerisine göndermek
c.Radyatördeki suyu basınçlı olarak kartere göndermek
d.Radyatördeki suyu basınçlı olarak yağ kanallarına göndermek

16- Aşağıdakilerden hangisi şarj sistemi elemanıdır? 
a. Distribütör b. Endüksiyon bobini
c. Platin d. Konjektör (regülatör)17- Motor çalışmazken akümülatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Yağlamayı sağlamak
b. Diferansiyeli çalıştırmak

c. Vites tertibatını çalıştırmak
d. Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak18. Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır? 

a. Debriyaj b. Rotil c. Amortisör d. Rotlar19- Aşağıdaki parçalardan hangisi fren sisteminin bir parçasıdır?
a. Kampana b. Volan c. Kavrama d. Aks20- Aşağıdakilerden hangisi ön düzene ait parçadır? 
a.
Vites kutusu b. Diferansiyel
c. Rot başları d. Şaft

CEVAPLAR:

1 – A 11 - B
2 – C 12 - C
3 – A 13- C
4 – C 14-- B

5 – B 15- A
6 – C 16- D

7 – D 17- D

8 – B 18- A

9 – B 19- A

10- B 20- C

A2-B-D-E ve FARK SINIFI
MOTOR SORU BANKASI


1-
Motor çalışırken bir araç için gerekli olan sürekli elektrik enerjisini aşağıdakilerden hangisi sağlar? 

a. Marş sistemi b. Ateşleme sistemi
c. Soğutma sistemi d. Şarj sistemi

2- Aşağıdakilerden hangisi distribütörün bir parçasıdır 
a.
Buji b. Konjektör c. Platin d. Enjektör3- Motorla vites kutusu arasında irtibatı keserek vites değiştirme imkânı sağlayan aktarma organı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Vites kutusu b. Debriyaj (kavrama)

c. Şaft d. Aks


4-
Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Egzoz susturucusu b. Emme susturucusu

c. Emme manifoldu d. Egzoz subabı

5-Motora gerekli olan benzin-hava karışımını ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Benzin otomatiği b. Egzoz manifoldu

c. Karbüratör d. Distribütör

6-Alternatörün (Şarj dinamosunun) görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek

b. Isı enerjisini elektrik enerjisine çevirmek

c. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek

d. Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek

7- Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Silindirlere ateşleme sırasına göre akım göndermek

b. Silindirlere ateşleme sırasına göte yağ göndermek

c. Akümülatörün voltajını 6 ile 12 volt arasına çıkartmak

d. Akümülatörün voltajını 15.000 ila 25.000 volt arasına yükseltmek

8- Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketini tekerleklere ileten elemanıdır? 
a. Diferansiyel b. Amortisör c. Rot d. Yaylar

9- Dizel motorlarda egzoz dumanı çok siyah çıkıyor ise sebebi nedir? 

a. Yakıt pompası arızalıdır b. Yağ filtresi kirlidir

c. Yağ seviyesi düşüktür d. Su seviyesi düşüktür

10- Motorlarda dört zamanın oluşum sırası aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Emme - ateşleme - egzoz – sıkıştırma

b. Emme - egzoz - ateşleme - sıkıştırma

c. Egzoz - emme - sıkıştırma - ateşleme

d. Emme - sıkıştırma - ateşleme - egzoz


 

11- Aşağıdakilerden hangisi ikaz sisteminin bir parçasıdır? 
a. Vantilatör b. Konjektör c. Fren müşiri d. Termostat

12- Jikle devresinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Sıcak havalarda motorun kolay çalışmasını sağlamak

b. Aracın sarsıntısız çalışmasını sağlamak

c. Aracın en yoğun hızda çalışmasını sağlamak

d. Soğuk havalarda motorun kolay çalışmasını sağlamak


13- Akümülatörü şarj eden (dolduran) parça aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Marş motoru b. Distribütör

c. Endüksiyon bobini d. Alternatör


14-Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin bir parçasıdır? 
a.
Buji b. Platin

c. Yakıt pompası (benzin otomatiği) d. Yağ filtresi

15- Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır? 

a. Şaft b. Kısa rot c. Rot başı d. Distribütör

16- Hareketin motordan tekerleklere kadar iletilmesini sağlayan aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
a. Debriyaj - Şaft - vites kutusu - diferansiyel – aks

b. Debriyaj - vites kutusu - diferansiyel - Şaft - aks
c. Debriyaj - aks - Şaft - diferansiyel - vites kutusu

d. Debriyaj - vites kutusu - Şaft - diferansiyel - aks17-Motora ilk hareketi aşağıdaki parçalardan hangisi verir? 

a. Marş motoru b. Şarj dinamosu

c. Alternatör d. Konjektör18. Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? 

a. Alkol - LPG b. Benzin - LPG

c. Gaz yağı – LPG d. Motorin - LPG19- Enjeksiyon pompasına basınçlı şekilde mazotu

gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Besleme pompası b. Enjektör

c. Endüksiyon bobini d. Kondansatör

20- Soğutma sisteminde radyatörün görevi

aşağıdakilerden hangisidir? 
a.
Soğutma suyuna depoluk eder

b. Yağlama yağına depoluk eder

c. Benzine depoluk eder

d. Motorine depoluk eder

CEVAPLAR:

1 – D 11 -C
2 – C 12 - D
3 – B 13- D
4 – A 14- C

5 – C 15- D
6 – C 16- D

7 – D 17- A

8 – A 18- B

9 – A 19- A

10- D 20- A


A2-B-D-E ve FARK SINIFI
MOTOR SORU BANKASI


1-
Gece taşıt hareket halindeyken gösterge panosunda sürekli yanan mavi ışığın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?  

a. Sinyal lambaları yanıyordur

b. Uzun farlar yanıyordur

c. Sis lambaları yanıyordur

d. Kısa farlar yanıyordur

2. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır? 

a. Dinamo b. Alternatör c. Distribütör d. Regülatör3- Aşağıdakilerden hangisi ön düzen sisteminin

bir elemanıdır? 

a. Diferansiyel kutusu b. Rot ve rot başları

c. Vites kutusu d. Şaft (kardan mili)


4-
Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?  

a. Balatalar yıpranmıştır

b. Disk veya kampana yüzeyleri bozuktur

c. Fren ayarı çok düşüktür

d. Balatalar ıslanmıştır

5-Dört zamanlı bir dizel motorunda ateşleme nasıl yapılır? 

a. Emme zamanında silindire yakıt püskürtülerek b. Egzoz zamanında silindire yakıt püskürtülerek

c. Sıkıştırma zamanı sonunda buji ile ateşleyerek

d. Sıkıştırma zamanı sonunda silindire yakıt püskürtülerek

6-El freni çekik vaziyette unutulup yola devam edilirse aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir? 

a. Kam mili ısınır, fren tutmaz

b. Kampanaları ısınır, fren tutmaz

c. Fren sisteminin hidroliği azalır

d. Krank mili ısınır fren tutmaz

7- Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır? 

a. Ayna dişlisi b. Mahruti dişlisi

c. Istavroz dişlisi d. Eksantrik dişlisi

8- İç lastiği bulunmayan lastiklere ne denir?

a. Çapraz b. Düz c. Dubleks d. Radyal

9- Soğuk havalarda el freni çekili halde park edilirse aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir? 

a. El freni yağlanır

b. Fren hidroliği azalır

c. Fren balataları donarak kampanaya yapılır

d. Fren sistemine hava dolar


10- Aracın direksiyon boşluğu fazlalaşmış ise muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

a. Rot başlan aşınmıştır b. Pistonlar aşınmıştır

c. Krank mili aşınmıştır d. Vites kutusu aşınmıştır

11- Süspansiyon sisteminin elemanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Direksiyon b. Yaylar c. Şaft d. Mafsallar

12- Aracın kampanaları aşırı ısınmışsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Diferansiyel ayarları bozuktur

b. Vites kutusu ayarları bozuktur

c. Fren ayarları bozuktur

d. Motor ayarları bozuktur


13- Vites kutusu ve diferansiyel yağının azalmasının

etkisi ne olur? 

a. Tekerleklere hareket iletilemez

b. Yağ sızıntıları artar

c. Ses ve sürtünme artar, aşınma fazla olur

d. Vites değiştirme kolaylaşır


14- Belirli hız aralıklarında direksiyonda titremeler

oluyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Lastikler balanssızdır b. Lastik hava basıncı düşüktür

c. Direksiyon simidi ayarsızdır d.Lastikler fazla ısınmıştır

15- El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur? 

a. Araç yavaş gider b. El freni az tutar

c. El freni tutmaz d. Araç hızlı gider

16- Dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasının

sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Enjeksiyon basıncı yüksektir

b. Besleme pompası fazla yakıt gönderiyor
c. Sıcaklık (hararet) müşiri arızalıdır

d. Isıtma bujisi arızalıdır17- Frene basıldığında etkili bir frenleme olmuyorsa

sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  

a. Hidrolik yağı seviyesinin yüksek olması

b. Fren pedal boşluğunun az olması

c. Rot ayarının bozuk olması

d. Balataların ve fren sisteminin aşırı ısınması18. Fren yapılınca aracın hızı azalmıyorsa nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  

a. Hidrolik kalmamıştır b. Akslar arızalıdır

c. Diferansiyel arızalıdır d. Kavrama kaçırıyordur19- Araç çalıştırılıp hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Jikle düğmesi çekilidir b. El freni çekilidir

c. Lastiklerin havası fazladır d. Motor yağı eksilmiştir

20- Direksiyon sisteminin bakımı yapılırken

aşağıdakilerden hangisine bakılır?  

a.Direksiyon mili yağma b.Direksiyon mahruti dişlisi yağına

c.Direksiyon kutusu yağına d.Direksiyon istavroz dişlisi yağma
CEVAPLAR: 1 – B 8 –C 15-C
2 – C 9 – C 16-D
3 – B 10- A 17-D
4 – B 11- B 18-A

5 – D 12- C 19-B
6 – B 13- C  20-C

7 – D 14- A

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1- motorun çalışması sarsıntılı ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? iconAracın ve Motorun Kısımları

1- motorun çalışması sarsıntılı ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? iconBenzinli motorun ateşleme siteminin bazı önemli parçaları şunlardır

1- motorun çalışması sarsıntılı ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? iconKaraden?Z balikзi gem?Ler?N?N genel yapisal цzell?KLer?
Цrne?in sьrьtme a??yla avc?l?k yapan bir bal?kз? teknesi trol teknesi, veya зevirme a?? kullanan bir gemi ise g?rg?r teknesi olarak...

1- motorun çalışması sarsıntılı ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1- motorun çalışması sarsıntılı ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1- motorun çalışması sarsıntılı ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1- motorun çalışması sarsıntılı ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1- motorun çalışması sarsıntılı ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1- motorun çalışması sarsıntılı ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1- motorun çalışması sarsıntılı ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com