Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri


sayfa1/5
araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
  1   2   3   4   5

Solmaz


Gümrük Müşavirliği A.Ş.


Merkez ve Bölge Müdürlükleri


İstanbul Merkez : (212) 249 4062

İzmir Bölge Md. : (232) 463 6516

Mersin Bölge Md. : (324) 237 8606

Ankara Bölge Md. : (312) 417 8660

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET SİRKÜLERİTARİH : 03.12.2013

SİRKÜLER : 2013-046

SEKTÖR : GENEL
(I) VE (II) SAYILI LİSTELERDEKİ KDV ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE 4760 SAYILI ÖTV KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖTV’NİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 2013/5595 SAYILI KARAR YAYIMLANMIŞTIR

01/12/2013 tarihli 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (I) ve (II) sayılı listelerde yer alan bazı mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarında ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı mallarda değişiklik yapılmıştır.
Söz konusu Karar ile (I) ve (II) sayılı listelerde yer alan KDV oranlarındaki değişiklikler ;

  • 01.05 GTİP’inde yer alan canlı kümes hayvanları tesliminde KDV oranı % 8 olmuştur.

  • E-gazete ve e-dergi satışlarında KDV oranı % 1 olarak belirlenmiştir. E-gazete ve e-dergi için daha önceki KDV oranı %18’di.

  • E-kitap KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir. E-kitap ve benzeri elektronik yayınların daha önceki KDV oranı %18’di.

  • Finansal Kiralama Kanunu kapsamında bazı malların teslimi ve kiralanması işlemlerinde uygulanan KDV oranı % 1 olarak belirlenmiştir.

  • 85.02 GTIP numarasında yer alan "Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri (8502.31, 8502.39, 8502.40 hariç)" satırı değiştirilerek aşağıdaki şekilde detaylandırılmıştır.

85.02

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri (8502.31, 8502.39, 8502.40 hariç)8502.11

Çıkış gücü 75 kVA.yı geçmeyenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları

8502.12

Çıkış gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler  (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları

8502.13

Çıkış gücü 375 kVA.yı geçenler  (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları

8502.20

Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrik enerjisi üretim  (elektrojen) grupları

8502.31

Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Yalnız çıkış gücü 500 kVA olanlar)


► 2013/5595 Sayılı Karar ile % 1 oranında KDV uygulanan makine ve teçhizat listesi genişletilmiştir. Aynı listenin 17. sırasına 85.14 GTIP numarasından sonra aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

84.06

Buhar türbinleri

84.10

Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler

84.11

Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri

8413.19.00.20.00

Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları

8413.19.00.90.11

Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları

8413.19.00.90.12

Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları

8413.40.00.00.00

Beton pompaları

8413.60

Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar

8422.30.00.00.00

Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar

8422.40.00.00.00

Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)

8423.30

Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler

84.27

Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları

84.39

Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar

84.40

Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil)

84.41

Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil)

84.42

Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila  84.65 pozisyonlarında yer alan  takım tezgahları hariç); levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak  üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin; düz, pütürlü veya cilalı)

8443.16.00.00.00

Fleksografik baskı yapan makinalar

8444.00

Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar

84.45

Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar

84.46

Dokuma makinaları (tezgâhlar)

84.47

Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları

8448.11.00.00.00

Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar

8448.19

Diğerleri (84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar)

8449.00

Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları

8452.21.00.00.00

Otomatik üniteler(Ev tipi olmayan diğer dikiş makinaları)

8452.29.00.00.00

Diğerleri(Ev tipi ve otomatik üniteli olmayan diğer dikiş makinaları)

84.53

Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç)

84.54

Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları

84.56

Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları

84.57

Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgâhlar ve çok istasyonlu transfer tezgâhları

84.58

Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri dahil)

84.59

Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]

84.60

Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgâhlar ( 84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları hariç)

84.61

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları, testere, dilme tezgâhları ve diğer takım tezgâhları

84.62

Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler

84.63

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları

84.64

Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar

84.65

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil)

84.77

Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus makina ve cihazlar

8479.10.00.00.19

Diğerleri(Yol çizme makinaları ile beton serme ve dökme makinaları dışındaki bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar)

8479.50.00.00.00

Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)

8479.89

Diğerleri (Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makine ve cihazlar)

8480.71.00.00.00

Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar (Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)

8480.79.00.00.00

Diğerleri(Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olmayan kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)

8515.80.10.10.00

Ultrasonik kaynak makinaları(Metalleri işlemek için olanlar)

8515.80.90.10.00

Ultrasonik kaynak makinaları (Metal dışındaki maddeleri işlemek için olanlar)                                                                                                  

8515.80.90.90.00

Diğerleri(Metal dışındaki maddeleri işlemeye mahsus ultrasonik olmayan kaynak makinaları)
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri iconSolmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri

Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR

Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri iconTÜRKİye cumhuriyet merkez bankasi

Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri iconC Araştırma yeri d Hassas bölge e Olay

Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. Merkez ve Bölge Müdürlükleri iconYht bölge müDÜRLÜĞÜ Bİnek tiPİ Hİzmet vasitasi kiralanmasi iŞİ


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com