İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar


araba.ogren-sen.com > Arabalar > EvraklarÇEVRE LİSANSI

BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN

SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR


Tesisin Adı :

Tesisin Adresi :
Çevre Lisansının Konusu : Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama

İlgili Yönetmelik : Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği

İlgili Tebliğ : Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği

İnceleme Tarihi :İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar


EVET

HAYIR

1

Tesis ömrünü tamamlamış araç deposu, idari büro, atölye, yeniden kullanılabilir parça deposu, atık deposu, soyunma odası, duş ve tuvalet bölümlerinden oluşur. (Cevabın “HAYIR” olması durumunda başvuru reddelir.)

İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar


EVET

HAYIR
Mevcut Durum
2

Asgari Alan (m2)


Yeni Tesisler İçin Toplam Alan

(m2)

M1 ve N1

430


Otobüs, Kamyon ve İş Makineleri

530


M1 ve N1, Otobüs, Kamyon ve İş Makineleri

580


Tesis Bölümleri

(Yalnızca Yeni Tesisler İçin)

(m2)

Ömrünü tamamlamış araç deposu


100


İdari büro


20


Atölye

Peron Sayısı(*)

1


M1 ve N1

Toplam 125

Malzeme ve ekipman alanı

25


Her bir peron alanı

50


Her bir yıkama ve taşıma alanı

50


Otobüs, Kamyon ve İş Makineleri

Toplam 225

Malzeme ve ekipman alanı

25


Her bir peron alanı

100


Her bir yıkama ve taşıma alanı

100


İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar


EVET

HAYIR
Mevcut Durum
2

M1 ve N1, Otobüs, Kamyon ve İş Makineleri

Toplam
275

Malzeme ve ekipman alanı

25


Her bir peron alanı

150


Her bir yıkama ve taşıma alanı

100


(*)Peron sayısı artıkça toplam alana peron alanı (M1-N1 için 50 m2, Otobüs kamyon için 100 m2 ve M1-N1, Otobüs, Kamyon ve İş Makineleri için 150 m2) kadar alan ilave edilir. Her üç peron ilavesinde toplam alana bir yıkama ve taşıma alanı ((M1-N1 için 50 m2, Otobüs kamyon için 100 m2 ve M1 ve N1, Otobüs, Kamyon ve İş Makineleri için 100 m2) kadar daha alan ilavesi yapılır.

Yeniden kullanılabilir parça deposu


100Atık depoları


Sıvı atık deposu

25


Katı atık deposu

20


Hurda deposu

40

Ömrünü tamamlamış araç deposu

EVET

HAYIR

3

Çatı katı, bodrum katı, asma katlar, yan yollar gibi yerler araç deposu olarak kullanılmıyor.4

İşletmenin zemini, en az % 0,05 eğimde 25 cm hasırlı beton ile kaplı olmalıdır. Betonun kürlü beton veya bu maksatla kullanılacak çimentonun C30 (STS) standardında olması zorunludur.Bu şartın sağlanamaması durumunda, beton arasına en az 1 mm’lik membran serilerek geçirimsizlik sağlanıyor.

Zemin eğimi, sıvının drenaj kanallarına akmasını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.5

Sızıntı, döküntü ve yıkama sularının toplanmasını sağlayacak ızgaralı drenaj kanalları bulunuyor.6

Drenaj kanallarına bağlı yağ tutucu bulunuyor.7

Raflı depolama yapılıyor ise raf sistemi, azami 3 katlı raf sistem özelliklerini sağlıyor.İdari Büro

EVET

HAYIR

8

Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu işlemlerinin “Ömrünü Tamamlamış Araç Veri Sistemi” üzerinden yapılabilmesi maksadıyla internet erişimli bilgisayar ve buna bağlı yazıcı bulunuyor.Atölye

EVET

HAYIR

9

İşletmenin zemini, en az % 0,05 eğimde 25 cm hasırlı beton ile kaplı olmalıdır. Betonun kürlü beton veya bu maksatla kullanılacak çimentonun C30 (STS) standardında olması zorunludur. Bu şartın sağlanamaması durumunda, beton arasına en az 1 mm’lik membran serilerek geçirimsizlik sağlanıyor.

Zemin eğimi, sıvının drenaj kanallarına akmasını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.10

Sızıntı, döküntü ve yıkama sularının toplanmasını sağlayacak ızgaralı drenaj kanalları bulunuyor.11

Drenaj kanallarına bağlı yağ tutucu bulunuyor.12

Peronlarında M1ve N1 araçlar için lift veya forklift, daha büyük araçlar için tavan vinci veya kanalı bulunuyor.13

Havalandırma sistemi bulunuyor.14

Motor, transmisyon, şanzıman ve hidrolik yağları ile yakıt, soğutma sıvıları, antifriz ve fren sıvılarının boşaltılmasını ve boşaltılacak sıvıların tanklara alınmasını sağlayacak boşaltma sistemi veya ekipmanı bulunuyor.15

Sıvılaştırılmış gaz tankı boşaltma ve depolama sistemi bulunuyor.16

Klima gazları boşaltma ve depolama sistemi bulunuyor.17

Hava yastıklarının nötralizasyonu için gerekli ekipman bulunuyor.18

Seyyar LPG kaçak detektörü bulunuyor.19

Oksijen kaynağı takımı veya mekanik kesme cihazı bulunuyor.20

Atölye motor vinci bulunuyor.21

En az 6 barlık kompresör bulunuyor.22

Cam ve lastik sökme cihazı bulunuyor.23

Atıkların biriktirilmesi için gerekli konteyner bulunuyor.24

Yağ ile kirlenmiş (kontamine) olmuş yüzeyleri temizlemek maksadıyla kullanılacak emici malzeme ile yağ çözücüler bulunuyor.Yeniden kullanılabilir parça deposu


EVET

HAYIR

25

Yeniden kullanılabilir, temizlenmiş ve barkodlanmış parçaların istif edildiği kapalı depo bulunuyor.26

Depo içinde parçalara uygun raf sistemi bulunuyor.27

Betonarme zemin bulunuyor.28

İşletmede yakıt, motor yağı, şanzıman yağı, transmisyon yağları, hidrolik yağlar, soğutma sıvıları, antifiriz, fren sıvıları, klima sıvıları ve ömrünü tamamlamış araçlardan çıkan diğer sıvılar için depolama tankları bulunuyor.29


Yağ ile kirlenmiş yüzeyleri temizlemek maksadıyla kullanılacak emici malzeme ile yağ çözücüler bulunuyor.
Atık depoları


EVET

HAYIR

30

Sıvı atık deposu, katı atık deposu ve hurda depolama alanı olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.31

İşletmenin zemini, en az % 0,05 eğimde 25 cm hasırlı beton ile kaplı olmalıdır. Betonun kürlü beton veya bu maksatla kullanılacak çimentonun C30 (STS) standardında olması zorunludur. Bu şartın sağlanamaması durumunda, beton arasına en az 1 mm’lik membran serilerek geçirimsizlik sağlanıyor.

Zemin eğimi, sıvının drenaj kanallarına akmasını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.32

Sızıntı, döküntü ve yıkama suları için ızgaralı drenaj kanalları bulunuyor.33

Drenaj kanallarına bağlı yağ tutucu bulunuyor.34

Atık depolama alanının kapalı kısımlarında havalandırma yapılıyor.35

Atık deposu diğer bölümlerden ayrı bulunuyor.Sıvı atık deposu

EVET

HAYIR

36

Sıvı atık deposunda araçtan boşaltılan

a) Motor, diferansiyel, şanzıman ve transmisyon yağları,

b) Hidrolik ve fren sıvıları,

c) Soğutma ve klima sıvıları,

ç) Sıvılaştırılmış yakıt,

d) Motorin,

e) Benzin,

f) Antifiriz

gruplamalarına göre depolama yapılıyor.37

Havuzlama, sıvı atık tank alanındaki tankların toplam hacminin 1/3’ü oranında yapılıyor.38

Tank alanının kapalı olması halinde, yapı içinde havalandırma sağlanıyor.39

Açık alanda yer alan tanklar, üstü sundurma ile kapalı alanda bulunuyor.40

Sıvı ve gaz tanklarında topraklama yapılıyor.41

Tanklarda gösterge bulunuyor.Katı atık deposu

EVET

HAYIR

42

Araçların sökümü esnasında ortaya çıkan atıklar;

a) Pil,

b) Akümülatör,

c) Yağ filtresi,

ç) Hava filtresi,

d) Katalizör,

e) Cıva içeren parça,

f) Kadmiyum içeren parça,

g) Kurşun içeren parça,

ğ) Artı altı değerlikli krom içeren parça,

h) Poliklorlubifenilleri içeren parça,

ı) Nötralize edilmiş hava yastığı,

i) Asbest içeren fren balatası,

j) Yağ tutucu atığı,

k) Elektronik devreler ve bunları içeren parça,

l) Sprey benzeri maddeleri içeren basınçlı kap,

m) Boya kutusu ve temizlik malzemesi,

n) Üstübü, eldiven, önlük, tulum ve benzeri kirlenmiş atık

gruplarına göre tesiste ayrı toplanır ve ayrı konteynerler içinde depolanıyor.Hurda deposu

EVET

HAYIR

43

Söküm sonucunda hurdaya ayrılan;

a) Demirli metaller,

b) Demir dışı metaller,

c) Büyük plastik parçalar,

ç) Camlar,

d) Tekstiller,

e) Kauçuklar,

f) Lastikler,

g) Kompozit parçalar,

üç yanı kapalı betonarme bölmeler veya konteynerler içinde depolanıyor.
Yangından korunma

EVET

HAYIR

44

Geçici depolama alanını oluşturan idari büro, atölye, yeniden kullanılabilir parça deposu ve atık deposunda TS 11827 ve TS EN 54’e uygun yangın algılama ve söndürme sistemi bulunuyor.Arıtma tesisleri(Eğer İşletmede Arıtma Tesisi varsa) ve yağ tutucular

EVET

HAYIR

45

Atık suların arındırılması için gerekli olan arıtma sistemleri ve yağ tutucular, 20/3/2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’nde yer alan kriterlere uygun olarak projelendirilir ve kurulur. Arıtma sistemlerinin uygunluğu, projesi bulunuyor.

Alev sızdırmazlık


EVET

HAYIR

46

Atölye ve atık depolama alanında bulunan parlayıcı ve patlayıcı sıvı ve gazlar için kullanılan pompalar, vanalar, fanlar, bağlantı kutuları gibi alevlenme ihtimali bulunan ekipmanlar, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı (4 üncü Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelikte belirlenen niteliklere uygun olarak seçilmiştir.İşaretleme ve etiketleme


EVET

HAYIR

47

Tesisten kaynaklanacak atıkların depolandığı tanklar ve konteynerler, 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetiminin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak, içerdiği atıkların kodlarına göre kodlanmış ve bu Yönetmeliğe göre atığın tehlikeli özellikleri bu ekipman üzerinde belirtilmiştir. Kodlama ve işaretlemede kullanılacak levhalar üzerindeki ibareler, yirmi metre mesafeden kolaylıkla okunmaktadır.Konteyner özellikleri


EVET

HAYIR

48

Atölye içinde kullanılacak seyyar konteynerlerin tekerlekli, plastik veya paslanmaz malzemeden imal edilmiştir.(Tesiste forklift bulunması durumunda konteynerlerde tekerlek şartı aranmaz.)

*Bütün sayfalar paraflı olmalıdır.

İncelemeyi Yapanların
Adı Soyadı Unvanı İmza


İl Müdürlüğü Parafısosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar iconDünya Sağlık Örgütüne (who) göre sağlık; insanın fiziksel, zihinsel...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com