İStanbul otobüS İŞletmeleri Tİcaret a.Ş


sayfa1/13
araba.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

İSTANBUL OTOBÜS İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.


CNG YAKITLI SOLO TİP OTOBÜS TEKNİK ŞARTNAMESİKONU: “12 metrelik” CNG yakıtlı solo tip toplu taşıma otobüsünün aşağıdaki şartlar dâhilinde, teknik özelliklerini ve kontrollerini içermektedir.
A. GENEL HÜKÜMLER:

1. Otobüsler; M3 kategorisi “Sınıf I” için 2918 sayılı T.C. Karayolları Trafik Kanunu Hükümlerine, Motorlu Araçlar Tip Onay yönetmeliği 2007/46/AT ve 2001 /85 /AT Yönetmeliklerine uygun; ayrıca diğer ilgili mevzuatta anılan ölçü, değer ve gereçlerle imal edilecektir.


2. Araçlar hizmete girecek olduğu yılın modelinde ve 0 (sıfır) kilometre olacaktır.

3. Otobüsler solo tip ve en az 80 yolcu taşıyacak kapasitede olacaktır.

4. Otobüsler alçak tabanlı basamaksız tip olacaktır.


5. Araçlar Türkiye’de üretilecek olup İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında tam donanımlı yetkili teknik servisi bulunacaktır. Servisler 7 gün 24 saat hizmet vermelidir.

6. T.C. Sanayi Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu AT yönetmeliklerinin en son versiyonuna uygun olmalıdır.
B. TEKNİK ÖZELLİKLER:
1. DOĞALGAZLI MOTOR:
    1. Araç motoru; sıra tipi, 6 silindirli, 4 zamanlı, su soğutmalı, en az Euro V-EEV emisyon değerlerini sağlayan tek yakıtlı doğalgaz motoru olacaktır.

    2. Araç motorunun en az Euro V-EEV emisyon standardında olduğunu gösterir belge teklife eklenecektir. Kusursuz ses izolasyonu sağlamak ve vibrasyonu önlemek için gerekli tüm işlemler yapılmış, motor elektronik kontrollü tipte ve araç arıza tespit donanımına sahip olacaktır.

    3. Motor gücü 80/1269/AT direktifinin son versiyonu olan 1999/99/AT’ ye göre en az 200 kW olacaktır. İlgili mevzuata dair uygunluk belgesi teklif ile birlikte verilecektir. Teklif edilen motorun gücünün, momentinin ve özgül yakıt sarfiyatının devir sayısına bağlı olarak değişimini gösteren belge istekli tarafından onaylanarak, tekliflerle birlikte verilecektir. İDARE gerektiğinde motorun, bu performans değerlerini sağlayıp sağlamadığını imalat safhasında test tezgâhında kontrol edebilecektir.

1.4 Her vites kademesinde devir sınırlandırılması yapılarak motor devrinin kritik bölgede çalışması engellenecektir. Kritik devir aralığı devir/dakika olarak belirtilecektir.

1.5 Motor mahalli otomatik yangın algılama, uyarı ve söndürme sistemi bulunacaktır. Yangın söndürme sistemi, belirli set sıcaklığından sonra otomatik olarak devreye girecek ve bu sırada gösterge ekranında ışıklı ve sesli “Motorda Yangın” ikazı verilecektir.

1.6 Yangın söndürme sistemi, sistemin etkin olup olmadığını ve arızalarını sürekli denetleyebilecek özellikte olacaktır. Yangın söndürme sistemi uluslararası kabul gören sistem onay sertifikasına sahip olacaktır.


2. DOĞALGAZLI MOTORUN PÜSKÜRTME SİSTEMİ:

2.1 Yakıt Kontrol ve Kumanda Sistemi:

Araçlardaki yakıt kontrolü, Euro V-EEV standartlarını karşılayan elektronik sistem tarafından kontrol ve kumanda edilecektir.

2.2 Yakıta yol verme; aracın içinde bulunduğu şartlara uygun olarak hassas bir şekilde yapılacaktır.

2.3 Motor ve yakıt sistemi kontrolünde kullanılan elektronik cihaz ve tesisatlar, dış ortamdan gelecek elektro manyetik etkilere karşı izole edilecektir.

2.4 Yakıt tüplerindeki herhangi bir sızıntı ve aşırı basınç düşmesi halinde şoför panelinde kırmızı ışıklı kaçak ikazı verecek veya yakıt akışı güvenlik maksadıyla direk olarak kesilecektir.
3. YAĞLAMA SİSTEMİ

3.1 Motor yağlama sistemi

3.1.1 Motor yağlama sistemi; yağ pompasının temin ettiği yeterli basınç ve debideki motor yağı ile tüm yağlanması gerekli noktaları yeterli seviyede yağlayacaktır.

3.1.2 Yağlama donanımında; yağ pompası, yağ tazyiki emniyet düzeni, motor yağ filtresi, yağ soğutucusu bulunacaktır.

3.1.3 Yağ basıncı ön tablodaki göstergede gerektiğinde izlenebilmelidir. Yağ basıncının asgari emniyet sınırı altına düşmesi halinde, ışıklı ve sesli ikaz sistemi bulunacaktır.

3.1.4 Kritik yağ seviyesi ve ikazı meyilli yol şartlarında dahi sorunsuz çalışabilecektir.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İStanbul otobüS İŞletmeleri Tİcaret a.Ş iconİstanbul büYÜKŞEHİr belediyesi Hİzmetlerinde kullanilmak üzere satin...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com