D koyu renkten açık renge doğru


sayfa1/4
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4


TELSİZ ZABİTİ İÇİN VARDİYA ZABİTİ
SEYİR VE VARDİYA STANDARTLARI
1. Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 7° olarak ölçmüştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 1.7 mildir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 13,91 mil

B) 24,31 mil

C) 10,91 mil

D) 22,09 mil

E) 17,06 mil
2. Bir gemi seyir anında adanın düşey açısını sextant ile 2° 54' olarak ölçmüştür. Haritada aynı tepenin yüksekliği 300 m. dir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4,2 mil

B) 2,3 mil

C) 3,2 mil

D) 2,9 mil

E) 3,9 mil
3. Parakete seyri kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A) EP

B) DR

C) MPP

D) EB

E) TR
4. Aşağıdakilerden hangisi sulu ve kuru pusula tası arasındaki farklardan biri değildir?

A) Kuru pusula tası kartı, sulu pusula tası kartına göre çok oynaktır.

B) Sulu pusula tası ile daha rahat dümen tutulur.

C) Sulu pusula tasında pusula kartını şamandıra, kuru pusula tasında ise iğnecik taşır.

D) Sulu pusula tasında pusula kartı, gemi yalpaya düştüğünde düz durduğu halde, kuru pusula tasında düz durmaz.

E) Sulu pusula tasında körük olduğu halde kuru pusula tasında körük yoktur.
5. Bir seyirci; iki fenerin transitini hatası 1°W olan cayro pusula ile 201° olarak okumaktadır. Bölgede doğal sapma 3°E ve gidilen rotadaki yapay sapma değeri 2°W ise manyetik pusula ile bu transitler kaç derecede okunur?

A) 197°

B) 198°

C) 199°

D) 200°

E) 201°
6

. harita sembolünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Iğrıplanmış batık leş,

B) Bir kısmı su üstünden görülen batık

C) Derinliği bilinmeyen, su üstü seyrine mani olmayan batık,

D) Batık leş (Su üstü seyrine tehlikeli),

E) Yalnız direkleri gözüken leş,

7

. sembolünün anlamı nedir?

A) Radyo beacon istasyonu
B) Minare

C) Yel değirmeni

D) Çanak anten

E) Silo
8. Düşey şeritler halinde boyanmış şamandıranın haritadaki sembolü altındaki “RW” gibi kısaltmalar hangi düzene göre yazılmıştır?

A) Sağdan sola doğru

B) Soldan sağa doğru

C) Açık renkten koyu renge doğru
D) Koyu renkten açık renge doğru

E) Böyle bir sistem yoktur
9. Aşağıdakilerden hangisi sis işareti ile ilgili bir kısaltma veya açıklama değildir?

A) Dia

B) Explos

C) Bell

D) Fog Det Lt.

E) Siren Mo (N)
10. Gece şartlarında CENOVA/İtalya limanına giriş yapan yüksek tonajlı bir gemi; pruva istikametinde orta mesafede gördüğü bir fenerin karakteristiğini, Fl.(2+1)G olarak tespit etmiştir. Bu geminin vardiya zabiti olarak hareket tarzınız ne olacaktır ?

A) Halihazırdaki rotada seyre devam ederim

B) Şamandıranın güneyinden geçecek şekilde yeni bir rotada viyalarım.

C) Şamandırayı iskelede bırakarak, sancak taraftaki tercihli kanalda seyrederim.

D) Şamandırayı sancakta bırakarak, iskele taraftaki tercihli kanalda seyrederim.

E) Şamandıranın kuzeyinden geçecek şekilde yeni bir rotada viyalarım.
11. Güney yarım kürede açık denizde rüzgar akıntısının yönü için aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 200° fazlası olur.

B) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 160° fazlası olur.

C) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 220° fazlası olur.

D) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 140° fazlası olur.

E) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 40° - 45° eksiği olur.
12. Radar sinyallerinin dalga tepeciklerinden yansıması ile meydana gelen ekolara ne ad verilir

A) Yalancı eko

B) Deniz dönüşü ekoları

C) Dümen suyu ekoları

D) Yansıma ekoları

E) Çift yansıma ekoları
13. Sancak baş omuzluğunuz 35 de aşağıdaki fenerleri taşıyan bir tekne gördünüz. Bu teknenin kerterizi değişmemektedir. Sizin teknede seyir fenerlerine ilaveten düşey bir doğrultuda üç adet her yönden görünür kırmızı fener çekili durumdadır. Çatışma tehlikesini önlemek üzere Çatışmayı Önleme Tüzüğüne göre sancak baş omuzluktaki tekneye nasıl manevra yaparsınız.
B

B

B

B

K

B

K
K


 1. Rota ve süratimi muhafaza ederim

 2. Süratimi azaltır ve bu teknenin pruvamdan geçmesini beklerim

 3. İskeleye dönerim ve bu teknenin kıçından geçecek şekilde manevra yaparım

 4. Süratimi arttırır, pruvasından geçerim

 5. Hiçbiri


14. Boyu 120m. ve eni 11 m. olan bir teknenin kıç silyon fenerinin küpeşteden yüksekliği kaç metre olmalıdır.

 1. 10,5 m

 2. 12,5 m

 3. 14,5 m

 4. 15,5 m

 5. 18,5 m


15. Gemilere gerektiğinde birleşik düdük sistemi monte edilebilir. Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereği, Birleşik Düdük Sistemine tek bir düdük gözü ile bakılacaktır. Ancak bu düdükler birbirlerinden;

 1. 90 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır

 2. 95 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır

 3. 100 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır

 4. 105 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır

 5. 110 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır


16. Pilotlu seyir tamamlandı. Kaptan gemiyi rotasına aldı ve vardiya zabitine “vardiya şimdi sende” dedi ama kendisi hala köprüüstünde. Kaptanın söylediği bu sözün önem derecesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir.


 1. Kesinlikle o andan itibaren sorumluluğun kimde olduğunun bilinmesi açısından çok önemli

 2. Çok önemli değil çünkü kaptan hala köprüüstünde

 3. Kaptanın bu sözü zabitin sorumluluk duygusunu artırması bakımından çok önemli

 4. Çok önemli değil, çünkü kaptan her zaman sorumlu

 5. Hiçbiri


17. Kritik konuma gelen bir tehlikede zabitin yapması gereken ilk şey aşağıdakilerden hangisi olmalıdır.


 1. Kaptanı çağırmak

 2. Gerekli manevra için hazırlık yapmak

 3. Gemiyi derhal durdurmak

 4. Mevkii kontrolü yapmak

 5. Radar gözlem yapmak


18.Kaptan liman vardiyasının süresi ve yapısı hakkında karar verirken bazı kriterleri göz önünde tutar. Aşağıdakilerden hangisi bu kriterlerden değildir?


 1. Geminin tipi

 2. Liman işçileri

 3. Limanda kalış süresi

 4. Liman iş yoğunluğu

 5. Personel sayısı ve yeterliliği


19.Tehlikeli yük taşıyan bir gemide liman vardiyası tutan gemi personelinin öncelikli bilmesi gereken aşağıdaki maddelerden hangisinde yer almaktadır

 1. Tutulacak vardiya düzeni

 2. Çıkılacak seyrin şartları

 3. Gemi liman arası acil durum haberleşmesi

 4. Hava ve deniz durumu

 5. Yükün tabiatı, miktarı, nasıl istifleneceği ve özel durumları

20. Aşağıdakilerden hangisi yağ kirliliği temizleme metotlarından olup yağın tekrar toplanamaması durumunda kullanılması belli bir izin gerektiren bir yöntemdir.


 1. Kepçe kova ve benzeri bir metotla yağın temizlenme çabası

 2. Emici keçelerle geri toplama metodu

 3. Yağın kenarına şamandıralar yerleştirme

 4. Yağ ıslah ediciler kullanarak temizleme metodu

 5. Yağ döküntüsünün çevresine su sıkmak


GEMİCİLİK, GEMİ MANEVRASI VE DENİZDE GÜVENLİK
1. Üç Burkatlık bir roda bitkisel halatın uzunluğu aşağıda gösterilen değerlerden hangisine uygundur?

A) 80 kulaç.

B) 100 kulaç.

C) 90 kulaç.

D) 120 kulaç.

E) 110 kulaç.
2. Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denizden gemiye alınması için hangi komut verilir?

A) Kaloma

B) Hayboci

C) Vira

D) Suga

E) Funda
3. Hayboci ne demektir?

A) Demirin vira edilmesidir.

B) Halatın boş koyulmasıdır.

C) Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denize verilmesidir.

D) Demirin deniz dibinden kopmasıdır.

E) Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle zincirliğe istif edilmesidir.
4. Aşağıda belirtilen palangalardan hangisinin mekanik avantajı yoktur ?

A) Kabasorta

B) Tartan

C) Adi

D) Sübye

E) Kantar
5.Boyaların açılması için aşağıda belirtilen hangi malzemeler kullanılır?

A) Gaz yağı

B) Benzin

C) Motorin

D) Neft yağı

E) Tiner
6. Oksi-Asetilen kaynağında kullanılan hortumlar kaç barlık çalışma basıncına dayanıklı olmalıdır ?

A) 4

B) 10

C) 5

D) 15

E) 20
7. Sığ suda dönme çemberinin ve diğer manevra özelliklerinin farklılık göstermesinin sebebi nedir?

A) Yoğunluğun büyümesi

B) Dirençlerin büyümesi

C) Tuzluluğun artması

D) Sıcaklığın yükselmesi

E) Suyun moleküler yapısında meydana gelen değişikliğin kendini kıyılara yakın bölgelerde göstermesi.
8. Aşağıdaki durumlardan hangisinde daha dar bir alanda dönülebilir?

A) Başa trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse

B) Başa trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse

C) Kıça trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse

D) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse

E) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken iskeleye dönülürse
9. Rüzgar, aşağıda sıralanan hangi etkilerin tümünü veya birkaçını gemi üzerinde

meydana getirir?

A) Hız değiştirme, Düşürme, Savurma

B) Düşürme, Savurma, Bayıltma

C) Savurma, Bayıltma, Hız değiştirme

D) Savurma, Hız değiştirme, Düşürme, Bayıltma

E) Bayıltma, Hız değiştirme, Düşürme , Şahlanma
10. Ağır denizlerde denizden adam kurtarmak için gemiyle kazazedelere yaklaşırken kazazedeler geminin hangi tarafına gelecek şekilde durulur?

A) Rüzgar baş omuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgarüstü tarafında tutulmalıdır.

B) Rüzgar baş omuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgaraltı tarafında tutulmalıdır.

C) Rüzgar bir bordada kazazedeler rüzgaraltı bordada tutulmalıdır.

D) Rüzgar kıçomuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgaraltı tarafında tutulmalıdır.

E) Rüzgar kıçomuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgarüstü tarafında tutulmalıdır.
11. Bir gemi dar su yolunda, dar suyun olumsuz etkilerini yenmek için ne şekilde

seyretmelidir?

A)Su altı banklarının gerçek orta çizgisinde ve yeryüzüne göre ölçülen emniyetli bir hızla seyretmelidir.

B)Dar su yolunun görünür orta çizgisinde ve yeryüzüne göre emniyetli bir hızla seyretmelidir.

C)Dar su yolunun sancak tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir.

D)Dar su yolunun iskele tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir.

E)Dar su yolunun boş olan kısmından kanalı çabuk terk etmek için mümkün olduğunca süratli seyretmelidir.

  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

D koyu renkten açık renge doğru iconSu, yukarıdan aşağıya doğru akar. Su, kimyasal materyal

D koyu renkten açık renge doğru iconArmağan köyü yerleşim yeri olarak çok eskilere dayanmaktadır. Doğu...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com