D koyu renkten açık renge doğru


sayfa3/4
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4


11- Bir bulut damlacığının çapı aşağıdakilerden hangi aralıkta değişir?

A) 10 – 20 m

B) 20 – 40 m

C) 20 – 100 m

D) 20 – 200 m

E) 100 – 200 m
12- Hale olayı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kötü hava habercisidir

B) İyi hava habercisidir

C) İç kısımda mor, dışta kırmızı halkalardan oluşan ışıklı bir olaydır

D) Sadece ay etrafında meydana gelir

E) Sadece güneş etrafında meydana gelir
13- Alçak basınç alanlarında, havanın bulutlu ve yağışlı olmasını aşağıdaki nedenlerden hangisi açıklar*

A) Yüzey rüzgarlarının konverjansı ve havanın çökmesi

B) yüzey rüzgarlarının konverjansı ve havanın yükselmesi

C) Yüzey rüzgarlarının diverjansı ve havanın çökmesi

D) Yüzey rüzgarlarının diverjansı ve havanın yükselmesi

E) Yüzey rüzgarlarının diverjansı ve havanın rüzgaraltında çökmesi
14- Yüzey yakınındaki, soğuk hava tabakası üzerindeki daha sıcak havadan düşen yağmurdan oluşan sisler aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Cephe sisi

B) Adveksiyon sisi

C) Enversiyon sisi

D) Radyasyon sisi

E) Buhar sisi
15- Eğer dünya dönmeseydi aşağıdakilerden hangisi olurdu?

A) Yüzey rüzgarları direk olarak yüksek basınçtan alçak basınca doğru eserdi

B) Coriolis kuvvet olmazdı

C) Basınç gradyanı kuvveti olmazdı

D) Yukarıdakilerinin hepsi

E) Sadece (a) ve (b)

16- Frontojenez için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Var olan bir süreksizliğin ortadan kalmasıdır

B) Var olan bir süreksizliğin zayıflamasıdır

C) Bir süreksizliğin oluşması veya kuvvetlenmesidir

D) Basınç gradyanı süreksizliğidir

E) Sıcaklık gradyanı süreksizliğidir
17- Sıcak cephede aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Sıcak cephe yağışları genellikle Ns bulutlarından meydana gelir

B) Cephe yaklaşırken basınçta sürekli düşüş olur

C) Cephe geçtikten sonra rüzgar yönü genellikle aynı kalır

D) Cephe geçerken yağmur durur veya çisentiye döner

E) Sıcak cephede meydana gelen yağışlar dar bir bölgede olur
18- Squall Hattı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Bir cephe tipi olmayıp, kararsızlık hattıdır

B) Soğuk cephenin önünde yer alır

C) Daha çok sıcak yaz ve sonbahar mevsimlerinde akşam üzerleri görülür

D) Sıcak cephe önünde oluşur

E) Şiddetli sağanaklar meydana getirebilir
19- Oklüzyon cephede aşağıdakilerden hangisi sözkonusudur*

A) Soğuk cephenin bir sıcak cepheyi yakalaması

B) Sıcak cephenin soğuk cepheyi yakalaması

C) Sıcak cephe tarafından yakalanan stasyoner cephe

D) Soğuk cephe tarafından yakalanan stasyoner cephe

E) Yüksek basınçta oluşan stasyoner cephe
20- FM 13 X SHİP Kod formunda,

4PPPP grubunda ne bilgisi verilir

A) Tandans

B) Hava basıncı

C) Hava durumu

D) Hava sıcaklığı

E) Ölü dalga bilgisi


TELSİZ ZABİTİ İÇİN VARDİYA ZABİTİ
GEMİ İNŞA, YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ
1. Boş gemi ağırlığı 10600 ton olan bir geminin boş KG’si 11 m.’dir. Bu geminin 1-3-5-7 nolu ambarlarına sırasıyla 11 800 ton, 13500 ton, 13600 ton, 12000 ton yük yüklenmiştir. Yüklenen yükün KG yükseklikleri sırasıyla 10.42 m, 10.38 m, 10.35 m ve 10.12 m. dir. Yükleme sonunda KM 10.73 m olduğuna göre geminin final GM’ini hesaplayınız.

A) 0.70 m

B) 0.60 m

C) 0.29 m

D) 0.40 m

E) 0.50 m
2. Nötr dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır.

A) GZ kolu geminin yattığı trafın ters yönündedir,

B) G noktası ile M noktası çakışıktır,

C) Gemi yattığı pozisyonu korur,

D) GZ kolu sıfırdır,

E) GM sıfırdır.
3. Aşağıdaki olaylardan hangisinde ağırlık merkezi yer değiştirmez.

A) Geminin iskeleye meyletmesi,

B) Gemiye yük alınması,

C) Yük şifting yapılması,

D) Gemiye balast alınması,

E) Gemiye yakıt alınması.
4. Tatlı suda deplasmanı 7000 ton olan bir gemi, yoğunluğu 1015 Kg/m3 olan bir suda aynı draftta iken deplasmanı ne olur.

A) 7115 ton

B) 7105 ton

C) 6895 ton

D) 7015 ton

E) 6915 ton
5. Deplasmanı 5330 ton ve KG’si 4.50 m olan seyir halindeki bir gemi limana varıncaya kadar, KG’si 1.50 m olan tankından 166 ton ve KG’si 0.5 m olan tankından ise 72 ton yakıt harcamıştır. Bu gemi limana vardığında KM’si 5.35 m olduğuna göre limana varış GM’ini hesaplayınız.

A) 0.55 m

B) 0.60 m

C) 0.65 m

D) 0.70 m

E) 0.75 m
6. Omurga altından su hattına kadar olan mesafeye ne isim verilir.

A) Kalıp genişliği,

B) Kalıp derinliği,

C) Freeboard,

D) Draft,

E) Dikmelerarası boy
7. Uygun birleşme yeri kaynağı yapılıncaya kadar kısımları geçici olarak yerinde tutmak için yapılan kaynak aşağıdakilerden hangisidir

A) Siper kaynağı

B) Köşe dikişi kaynağı

C) Yüzey kaynağı

D) Derin dikiş kaynağı

E) Punta kaynağı
8. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç GM i küçük olan gemilerde denge açısından görülebilecek tehlikelerden birisidir.

A) Gemi tanklarında taşma olabilir

B) Gemi TPC değerleri sürekli değişir

C) Gemi GM inde gizli artış olur

D) Gemi kararsız dengeye düşebilir

E) Ambarlara sıvı sızar
9. Yükleme boşaltma işleminde kullanılan sapanlardan değildir.

A) Halat sapan,

B) Tel sapan,

C) Zincir sapan,

D) Kasalı sapan

E) Islak Sapan
10. Hazırlık mektubu bir geminin aşağıdaki şıklardan hangisine hazır olduğunu belgelemek için verilir.

A) Yüklemeye veya boşaltmaya

B) Limana yanaşmaya

C) Limana demirlemeye

D) Limandan hareket etmeye

E) Yakıt ikmali yapmaya
11. Bir alevere donanımında koçada birleşen yük telleri gam olmasın diye koçaya ne bağlanır.

A) Bir kanca bağlanır

B) Bir kilit bağlanır

C) Bir bastika bağlanır

D) Bir fırdöndü bağlanır

E) Kerye bağlanır
12. Bir geminin deplasmanı 2450 ton, KG’si 2.6 m dir. Bu gemi Kg’si 4.3 m olan ambarına 3200 ton yük yükledikten sonra Kg’si 7.3 m olan güvertesine de yük alacaktır. Yükleme sonunda GM=0.6 m olması için güverteye kaç ton yük alabilir.

(Yükleme sonunda KM=4.5 m dir.)

A) 457.5 ton

B) 520.40 ton

C) 545.26 ton

D) 560.30 ton

E) 580.25 ton
13. A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. Vasattaki su hattı, yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı, yaz yükleme hattında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir. (TPC: 30 ton. FWA: 90mm).

A) 558

B) 552, 5

C) 568

D) 685

E) 562, 5
14. Deplasmanı 3800 ton KG’si 3.8 m olan bir geminin güvertesine KG’si 6.5 metre olan 150 ton yük yüklenirse geminin yeni KG’si ne olur.

A) 3.96 m

B) 3.90 m

C) 4.10 m

D) 3.86 m

E) 3.85 m


15. Başta 7.60 m, Kıçta 8.80 m su çeken bir geminin F noktası gemi ortasındadır. F noktasının 30 m önüne 60 ton yük yüklenirse geminin yeni draftları ne olur.

(TPC : 20 ton, MCT 1cm = 180 ton metre)

A) Baş:7.62 m Kıç:8.72 m

B) Baş:7.70 m Kıç:8.70 m

C) Baş:7.64 m Kıç:8.64 m

D) Baş:7.68 m Kıç:8.78 m

E) Baş: 7.50 m Kıç:6.50 m
16. Bir geminin LCB’si, gemiye göre LCG’nin baş tarafında ise geminin durumuna uygun olan şık aşağıdakilerden hangisidir.

A) Gemi kıça trimli olur

B) Gemi başa trimli olur

C) Gemi trimsiz olur

D) Gemi tender olur

E) Gemi stiff olur
17. A gemisine stowage faktörü 1.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir. Geminin deplasmanı 27000 dur. Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320.40 tonmetre, Başlangıç GM=2.70 m olarak tespit edilmiştir.

Bu bilgiler ışıgında SOLAS’ a uygunluk açısından bu geminin yatma açısını hesaplayınız.

A) 9

B) 10

C) 11

D) 12

E) 13
18. Gemi dip tanklarının doldurulması KG’yi nasıl etkiler.

A) KG büyür

B) KG küçülür

C) KG etkilenmez

D) KG derin draftlarda büyür, düşük draftlarda küçülür

E) KG derin draftlarda küçülür,düşük draftlarda büyür
19. Bir geminin baş draftı 8 m 30 cm, kıç draftı 8 m 20 cm olarak okunmuştur. Bu geminin durumu aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tanımlanır.

A) Başlı gemi

B) Kıçlı gemi

C) Trimsiz gemi

D) Bir tarafına meyilli gemi

E) Kararsız dengede gemi
20. Boş ağırlığı 7350 ton olan A gemisi X limanına yanaşıyor. Geminin Deplasmanı 11200 tondur. A gemisinin tanklarında 125 ton yakıt, 30 ton su bulunmaktadır. Gemiden 1100 ton yük boşaltılmış ve 2980 ton yük yüklenmiştir. Ayrıca gemiye 100 ton yakıt ve 20 ton su alınmıştır.

A Gemisinin X limanından kalkıştaki deplasman tonu aşağıdakilerden hangisidir.

A) 9500 ton

B) 10600 ton

C) 11400 ton

D) 12600 ton

E) 13200 ton

DENİZ HUKUKU VE ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ
1.Donatanın sınırlı sorumluluğu denince ne anlaşılır?

A)Donatanın sorumluluğunun taahüt ettiği sermaye ile sınırlandırılması

B)Donatanın sorumlu olacağı hallerin belirlenmesi

C)Donatanın sorumlu olacağı kişilerin belirlenmesi

D)Donatanın sorumluluğunun takip safhasındaki sınırlarının belirlenmesi

E)Donatanın sorumluluğunun şirketteki hissesi oranında sınırlandırılması
2. Gemi ve deniz ile ilgili aşağıdaki harç ve resimlerden hangisi liman başkanlıklarınca alınmaz.

A)Yola Elverişlilik belgesi harcı

B)Gemi Tasdikname harcı

C)Ölçme Belgesi harcı

D)Denize Elverişlilik belgesi harcı

E)Liman işgal resmi
3. İşveren sendikalı ve sendikasız işçiler arasında aşağıdakilerden sadece biri hususunda takdir hakkını haizdir.

A) İşin sevk ve dağılımında ayırım yapabilir

B) İşin ücretinde ayırım yapamaz

C) Mesleki ilerlemede ayırım yapamaz

D) Sosyal yardımlarda ayırım yapamaz

E) İşe son verilmesinde ayırım yapamaz
4.TTK’nın kaptanın hakları ile ilgili düzenlemelerine, aşağıdakilerden hangisi aykırıdır?

A)Hastalanması halinde tedavi ve ilaç giderlerini donatan öder

B)Kaptan, donatanın izni olmadan kendi hesabına yük taşıyamaz

C)Kaptan, yükle ilgililerden gerekirse, prim, ikramiye, alabilir

D)Belirli durumlarda yurda dönüş masraflarını donatan öder

E)Gemide iaşe edilme hakkı vardır
5. Gemiadamlarının ücretlerini alamamaları ve talep etmeleri durumunda gemi üzerinden imtiyazlı olarak alabilmeleri hakkına ne denilmektedir.

A) Yük alacaklısı hakkı

B) İşçi alacaklısı hakkı

C) İşveren alacaklısı hakkı

D) Deniz alacağı hakkı

E) Gemi alacaklısı hakkı
6. Müşterek avaryanın doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve masraflar, kurtarılan gemi yük ve navlun arasında değerleri oranında paylaştırılır. Bu paylaşmayı ve hesaplaşmayı gösteren belge veya rapor aşağıdakilerden hangisidir.

A) M/A zarar hesabı

B) Manifesto

C) M/A hesap cetveli

D) Dispeç

E) M/A Garame nispeti
7. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk bittikten sonraki muamelerinden değildir.

A) Varma limanında resmi muameleleri yapmak

B) Dönüş yolculuğu için yük aramak

C) Yükü usulü dairesinde boşaltmak

D) Yolculuk hakkında donatana bilgi vermek

E) Gemiyi yeni sefer için hazırlamak
8. TTK.817/1’e göre, aşağıdakilerden hangisi “Denize Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz.

A) Can kurtarma ve seyir donanımları, Yangından korunma ve yangın söndürme araçları

B) Tekne

C) Makine

D) Kazan

E) Genel donatım
9.Denize Elverişlilik” belgesi olmayan veya süresi biten gemi :

A) Hiçbir şekilde hareket edemez

B) Yük taşıyamaz

C) Yolcu taşıyamaz

D) Yük taşır, yolcu taşıyamaz

E) Ticari faaliyette bulunamaz
10. Aynı menfaatin aynı rizikolara karşı birden çok sigortacılara sigorta ettirilmesine ne denir.

A) Aşkın sigorta

B) Çifte sigorta

C) Güvenceli sigorta

D) Teşvik sigortası

E) Tedbir sigortası
11. SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği uyarınca gemilere verilen uluslararası sertifikalar ve bunlarla ilgili sörvey ve denetlemeler konusunda sorumlu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klas krumları

B) IMO

C) Kıyı Devleti

D) Bayrak Devleti

E) Liman Devleti
12. SOLAS 78 protokolünün getirdiği önemli yeniliklerden birisi aşağıdakilerden hangisidir.

A) Liman Devleti kontrolü gerekliliklerin önemi

B) ARPA kullanımı

C) Zimni kabul

D) Seperatör kullanımı

E) Hiçbiri
13. Gemilerde yangın önleme, yangın tespit ve yangın söndürme ile ilgili donanım ve teçhizata ilişkin kurallar hangi uluslararası konvansiyonun kapsamındadır?

A) COLREG 72

B) SOLAS 74

C) LOADLINE 66

D) STCW 78

E) MARPOL 73/78
14. (I) Yaşam mahallerinin fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler,

(II) Kazaları önleme konusundaki düzenlemeler,

(III) Gemideki çeşitli alarm düzenekleri ile ilgili düzenlemeler,

(IV) Telsiz teçhizatları ve donanımların fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler,

(V) Yükleme sınırı ve markası ile ilgili düzenlemeler.

Yukarıdaki düzenlemelerden hangisi ya da hangileri Uluslararası Denizde Can ve Mal Emniyeti Sözleşmesinin temel amacına hizmet eder?

A) I,III,V

B) II,IV

C) III,IV,V

D) II

E) I,II,III,IV,V
15. (I) 500 GRT’dan küçük tüm yolcu gemileri MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.

(II) 400 GRT’dan küçük tüm tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.

(III) 400 GRT’dan küçük tüm kuruyük gemileri, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.

(IV) 300 GRT’dan küçük tüm kimyasal tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.

MARPOL Sözleşmesinin kapsamı gereği, yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru değildir?

A) I,IV

B) II,III

C) III

D) III,IV

E) I,II,IV
16. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’si, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar.

A) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

B) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar

C) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.

D) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar

E) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar.
1   2   3   4

Benzer:

D koyu renkten açık renge doğru iconSu, yukarıdan aşağıya doğru akar. Su, kimyasal materyal

D koyu renkten açık renge doğru iconArmağan köyü yerleşim yeri olarak çok eskilere dayanmaktadır. Doğu...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com