Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ


sayfa2/7
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7

EK-2Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri-2

(31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı R.G. ile değişik – Mülga Listeler)

GTİP No.

Ürün Tanımı

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler kalıp çıkarma yağları

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

2710.19.99.00.25

Diğer Madeni Yağlar

3403.11.00.00 00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

3403.19.20.00.00

Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60'a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar

3403.19.80.00.00

Diğerleri

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.99.00.00.00

DiğerleriEK-3

BAŞVURU FORMU (29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı R.G. ile değişik)


(05.06.2014 tarih ve 29021 sayılı R.G. ile yürürlükten kaldırılmıştır

EK-4

(29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı R.G. ile değişik)

(05.06.2014 tarih ve 29021 sayılı R.G. ile yürürlükten kaldırılmıştır


EK-5

FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

(29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı R.G. ile değişik)


Temini Yapan Kişinin Unvanı

:
Temini Yapan Kişinin Ticaret Sicil No

:
Temini Yapan Kişinin Oda Sicil No

:
Temini Yapan Kişinin Üretim Konusu

:
Temini Yapan Kişinin Adresi

:
Dönem

:

…/…/… - …/…/…

Düzenleme Döneminde İthalatı Yapan Kişinin Üretim Yaptığı Vardiya Sayısı

:

…./…./.… - …./…./.… tarihleri arasında yukarıda belirtilen kişinin temin ettiği (aşağıdaki tablolar temin edilen her ürün için ayrı ayrı tanzim edilecek olup, bazyağ temini yapmış kişiler için Bazyağ; Heavy Neutral, Light Neutral, Spindle Oil, Bright Stock vb. olarak sınıflandırılacaktır):


Ürün Adı

:GÜMRÜK BEYANNAMESİ

Beyanname Tarihi

Beyanname Nosu

Miktarı (kg)


Ürün Adı

:YURTİÇİ TEMİN BİLGİLERİ

Satıcının Ticari Unvanı

Fatura Tarihi ve Sayısı

Miktarı (kg)


…./…./.… - …./…./.… tarihleri arasında yukarıda adı geçen kişinin toplam aldığı, üretimde kullandığı ve stokunda bulunan hammadde miktarları:


Ürün Adı

(I)

Yurt İçi Alımlar (kg)

(II)

Yurt Dışı Alımlar (kg)

(III)=(I)+(II)

Toplam Alınan Madde Miktarı (kg)


Ürün Adı

(II)

Dönem Başı Stok Miktarı (kg) (sanayici)

(III)

Dönem Başı Stok Miktarı (kg) (ithalatçı)

(IV)=(II)+(III)

Dönem Başı Toplam Stok Miktarı (kg)

(V)

Toplam Alınan Madde Miktarı (kg)

(VI)

İmalatta Kullanılan Madde Miktarı (kg)

(VII)

Dönem Sonu Stok Miktarı (kg)

(Sanayici)

(VIII)

Dönem Sonu Stok Miktarı (kg)

(ithalatçı)

(IX)=(VII)+(VIII)

Dönem Sonu Toplam Stok Miktarı (kg)

…./…./.… - …./…./.… tarihleri arasında yukarıda adı geçen kişinin Fiili Tüketim Belgesine konu olan hammaddeleri kullanarak ürettiği ve sattığı mamuller:


Ürün Adı (Hammadde)

Mamul(……………)

Mamul(……………)

Mamul(……………)

Toplam (kg)


ToplamEK-6
1   2   3   4   5   6   7

Benzer:

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconEk-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconVergi usul kanunu 458 sira no. Lu genel tebliĞ

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/34)...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconÇevre Bakanlığından: Çİmento fabrikalarinda atiklarin alternatif...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconYönetmelikler Diğer Düzenleyici İşlemler (Yönetmelik, Tebliğ, Genelge vb.)

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ icon2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconPiston Ü.Ö. N. de iken üst tarafında kalan boşluğa yanma odası denir....

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAmaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAmaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com