Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ


sayfa4/7
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7


(28.12.2014 tarihli, 29219 sayılı R.G. ile değişik. Yürürlük 01.01.2015)

SANAYİCİLERİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN HAREKET TABLOSU

Tanzim Tarihi

.../.../…

UNVANI:

Ürünün Cinsi

Bir önceki başvuruda beyan edilen dönem sonu stok miktarı

Ürün

Toplam ürün miktarı

İmalatta kullanılan miktar

Düzenleme tarihindeki stok miktarı

Talep edilen miktar

Uygun görülen miktar

Uygunluk Yazısı No

İthal edilen miktar

Yurt içinden temin edilen miktareminli Mali Müşavir Onayı


İthal Edilen Ürünün

Gümrük Beyanname Numarası


Ürünün

GTİP Nosu

Cinsi

Miktarı

Yeminli Mali Müşavir Onayı

SANAYİCİLERİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN HAREKET TABLOSU

(31.12.2016 tarih ve 29935 3. Mükerrer R.G. ile değişik)

Tanzim Tarihi: …./…../…

Sanayicinin Unvanı veya Adı:


(I)

Bir önceki başvuruda beyan edilen madde miktarı(kg)

Uygunluk Yazısı No

İzin Miktarı(kg)

(II)

İthal Edilen Miktar(kg)

(III)

Yurt İçinden Temin Edilen Miktar(kg)

(IV)

İstisna ve muafiyet kapsamında temin edilen miktar

toplamı(kg) *

(V)

(I) + (II) +(III) + (IV) Toplam Madde Miktarı(kg)

(VI)

İmalatta Kullanılan Miktar ve Diğer(kg)**

(VII)

Tablo Tanzim Tarihindeki Stok MiktarıGümrük Beyannamesinde yer alan

Beyanname Numarası(16 Hane)

GTİP N0 (12Hane)

Ticari Tanım

Net Miktar(kg)
Toplam:Yurt İçinden Temin Edilen Ürünün

Satıcının Ticari Unvanı

Fatura Tarihi

Fatura Sayısı

GTİP No (12 Hane)

Ticari Tanım

Net Miktar(kg)

Toplam:

Şirket kayıtlarının ve resmi evrakın incelenmesi neticesinde yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tarafımca tespit edilmiştir.

Yeminli Mali Müşavir Onayı /

Bağımsız Denetçi Onayı

* Tebliğ'in istisna ve muafiyetleri kapsamında uygunluk yazısı olmaksızın temin edilen toplam miktar.

** Fire, zayi, dahili tüketim vb. çıktılar toplamı.

1   2   3   4   5   6   7

Benzer:

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconEk-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconVergi usul kanunu 458 sira no. Lu genel tebliĞ

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/34)...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconÇevre Bakanlığından: Çİmento fabrikalarinda atiklarin alternatif...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconYönetmelikler Diğer Düzenleyici İşlemler (Yönetmelik, Tebliğ, Genelge vb.)

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ icon2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconPiston Ü.Ö. N. de iken üst tarafında kalan boşluğa yanma odası denir....

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAmaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAmaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com