Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ


sayfa5/7
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7

Tablonun (V) = (VI) + (VII) eşitliğini sağlaması gerekmektedir."

EK-8

(29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı R.G. ile değişik)


31.12.2016 tarih ve 29935 3. Mükerrer R.G. ile yürürlükten kaldırılmıştır
(01.07.2016 tarih ve 29759 sayılı R.G. ile eklenmiştir) Ek-9

31.12.2016 tarih ve 29935 3. Mükerrer R.G. ile yürürlükten kaldırılmıştır

31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı R.G. ile değişiklik yapılmadan önceki hali

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri-1

(18.03.2015 tarihli ve 29299 sayılı R.G. ile değişik)

G.T.İ.P. Nosu

Tanımı

2707.10.00.00.00

Benzol (benzen)

2707.20.00.00.00 

Toluol (toluen)

2707.50.00.00.11 

Solvent nafta (çözücü nafta)

2707.99.99.00.00 

Diğerleri

2710.12.11.00.00 

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.12.15.00.19 

Diğerleri

2710.12.21.00.00 

White spirit

2710.12.25.00.00 

Diğerleri

2710.12.41.00.00 

Oktanı (RON) 95'den az olanlar

2710.12.45.00.18 

Diğerleri

2710.12.49.00.18 

Diğerleri

2710.12.51.00.00 

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

2710.12.59.00.00 

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

2710.12.90.00.11 

Diğer solventler (çözücüler)

2710.12.90.00.19 

Diğerleri

2710.19.11.00.00 

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.15.00.00 

2710.19.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.25.00.19 

Diğerleri

2710.19.29.00.00 

Diğerleri

2710.19.31.00.00 

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.35.00.00 

2710.19.31.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.43.00.29 

Diğerleri

2710.19.46.00.29 

Diğerleri

2710.19.47.00.19 

Diğerleri

2710.19.48.00.18 

Diğerleri

2710.19.51.00.00 

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.55.00.00 

2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.62.00.39 

Diğerleri

2710.19.64.00.39 

Diğerleri

2710.19.68.00.39 

Diğerleri

2710.19.71.00.00 

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.75.00.00 

2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.99.00.21 

Spindle Oil

2710.19.99.00.22 

Light Neutral

2710.19.99.00.23 

Heavy Neutral

2710.19.99.00.24 

Bright Stock

2710.19.99.00.98 

Diğerleri

2710.20.11.00.19 

Diğerleri

2710.20.15.00.00 

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler

2710.20.17.00.00 

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002y'i geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler

2710.20.19.00.00 

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler

2710.20.31.00.00 

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler

2710.20.35.00.00 

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler

2710.20.39.00.00 

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

2710.20.90.00.00 

Diğer yağlar

2901.10.00.90.11

Hekzan

2901.10.00.90.12

Heptan

2901.10.00.90.13

Pentan

2902.11.00.00.00

Siklohekzan

2902.20.00.00.00

Benzen (benzol)

2902.30.00.00.00

Toluen (toluol)

2902.41.00.00.00

o-Ksilen

2902.42.00.00.00

m-Ksilen

2902.44.00.00.00

Ksilen izomerleri karışımları

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

1   2   3   4   5   6   7

Benzer:

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconEk-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconVergi usul kanunu 458 sira no. Lu genel tebliĞ

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/34)...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconÇevre Bakanlığından: Çİmento fabrikalarinda atiklarin alternatif...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconYönetmelikler Diğer Düzenleyici İşlemler (Yönetmelik, Tebliğ, Genelge vb.)

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ icon2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconPiston Ü.Ö. N. de iken üst tarafında kalan boşluğa yanma odası denir....

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAmaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden...

Akaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi kaynaklardan temiNİne iLİŞKİn usul ve esaslar hakkinda tebliĞ iconAmaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com