Kullanici iÇİn not: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye uygun olarak gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kullanılmalıdır


sayfa1/6
araba.ogren-sen.com > Doğru > Kullanici
  1   2   3   4   5   6


BÖLÜM 03 00 00- BETON & BETONARME İMALATLAR

BÖLÜM 1 GENEL


KULLANICI İÇİN NOT: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye uygun olarak gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.  1. ÖZET
   1. İçerik


Bu şartname, beton imalatları ve betonarme uygulama projeleri ve listelenen standartlara uygun olarak yapılmasını öngörmektedir. Yüklenici işçilik, malzeme, ekipman, nakliye ve tüm gerekli hizmetleri sağlayacaktır. Bu şartnamede bütün beton yapıların inşasında uygulanacak ortak gerekler yer almaktadır.


   1. Bu Bölüm Altında Tedarik Edilmeyen Fakat Uygulaması Yapılan Malzemeler


Aksi belirtilmedikçe, hazır beton, betonarme donatı çeliği ve manşonlar işveren tarafından sağlanacak olup, Yüklenici bu malzemelerin uygulamasından sorumludur.


   1. Birim Fiyat Tarifleri


Poz No. B01 (Kalıp yapılması): Her türlü beton yüzey için kalıp yapılması (kalıp gören beton yüzeyi hesap edilir) (her türlü endüstriyel sistem kalıp, hidrolik kalıp sistemi ve kontrplak (plywood) kullanılacaktır, kalıp yapımında ki iskele kurulması ve sökülmesi fiyata dahildir, beton içinde bırakılacak rezervasyonlar ve boşluklar için kalıp yapılması fiyata dahildir; her turlu avadanlık ve kalıp sarf malzemesi, gergi teli, rabiz teli, çivi, tel, pas payları, pah çıtası, mazot, onaylanmış uygun kalıp yağı, montaj aksesuarları, çırpı ipi, tebeşir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere fiyata dahildir, her türlü alet, edevat (kule vinç ve mobil vinçler hariç) ekipman fiyata dahildir, şantiye için her türlü yatay ve düşey taşımalar fiyata dahildir. Yüklenici, İşveren Tarafından kurulacak vinçlerden bedelsiz olarak yararlanabilir. Derz malzemeleri, su tutucu bant, strafor, beton içine gömülecek ankarajlar, borular, saclar, sleevler, profiller, İşveren tarafından temin edilir, Yüklenici bunların kalıp içine montajını yapacaktır. Kalıp malzemesinin bu nedenle zedelenmemesine dikkat edecektir. Bu iş için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Bu tur ilave işler için süre uzatımı verilmez. Kalıp imalatında hata toleransı +/- 5 mm dir.
Poz No.B02 (İnşaat demiri montajı): İşveren temini betonarme inşaat demirlerinin ve hasır çeliğin kesilmesi, bükülmesi, yine işveren tarafından temin edilen manşonların yerine takılması, şantiye sahasından yatay ve düşey taşınması, projesine ve tekniğine uygun olarak yerine montajı ve projesinde gösterilen yerlere göre türlü derz teşkili, manşon uygulaması, uygun inşaat derzlerinin yapımında Rabiz teli ve isçiliği fiyata dahildir. Projesine göre yerine monte edilen demir ağırlığı hesap edilir. İnşaat demiri ve hasır çelik işveren tarafından temin edilecektir. Bunun haricinde ki; demir kesme makineleri, kesme makası, demirci el aletleri, matkap, demir testeresi, kesme taşı motoru, şalumo takımı ve aksesuarları, oksijen / propan / asetilen tüpleri, elektrot fırını dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü alet, edevat, ekipman, araç ve gereç fiyata dahildir; bağ teli, çivi, takviye teli, pas payı, kesme taşı, taslama taşı, kaynak elektrodu, pvc veya naylon demir kılıfı, gres yağı, koli bandı dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü demir işçiliği sarf malzemesi fiyata dahildir. Yüklenici, İşveren tarafından kurulacak kule vinçlerden bedelsiz olarak yararlanabilir. İşveren onayı haricinde demir tahvili yapılamaz. Tolere edilen maksimum demir zayiatı %3 tur. Demir kesimi ve bükülmesi İşveren onaylı tablolara göre yapılır.

Poz No. B03 (Beton Dökülmesi): İşveren tarafından temin edilen hazır betonun ve beton harçlarının projesine ve tekniğine uygun olarak, yerine göre normal sistemler ve sabit veya mobil beton pompası, beton tevzii boomlari, beton kovasi gibi tüm sistem vasıtası ile yerine dökülmesi, kalıp içine yerleştirilmesi, vibrasyonu, mastarlama için geçici desteklerin teşkili, yüzeyin mastarlanmasi ve her türlü beton yüzeyi bitirme işçiliği (yerine dökülen ve bitirilen betonun hacmi proje ölçülerine göre hesap edilir), betonun korunması, sulanması ve kürlenmesi Yüklenici tarafından yapılacaktır. Beton dökülmesi için gereken ekipman (beton konvektörleri, vibratör şişeleri ve aksesuarları, beton mastar makineleri v.b.) ile her türlü betoncu el aleti temini Yüklenici`ye aittir ve bunlar için ilave bedel ödenmez. Beton zayiat toleransı %2 dir. Beton kalıbına vibratörle yerleştirildikten sonra hemen ilk mastarlama yapılır. Daha sonra bir insan beton üzerine çıktığında yaklaşık 2 mm derinlikte iz oluşunca ikinci mastarlama işlemi yapılır. İlk mastarlama için alüminyum profil yada planyalanmış 5x10 kereste kullanılabilir. İkinci mastarlama için metal tabanlı bir mastar kullanılacaktır. Sap betonu ve beton harçlarının hazırlanması, perdah makinesi (helikopter) ile yüzey bitirilmesi ve yüzey sertleştirici katkılı harç işçiliği, derz kesme ve mastikleme işi fiyata dahil değildir, Ancak İşveren isterse Yüklenici piyasa rayiçlerine göre İşveren tarafından onaylanan ilave bedellerle bu isleri tekniğine uygun yapar. Tij demirleri boşluklarının doldurulması için malzeme İşveren tarafından temin edilerek, işçiliği Yüklenici tarafından fiyata dahil olarak yapılacaktır. Yüklenici bozuk çıkan beton yüzeylerini tamir etmek, harç atıklarını temizlemek zorundadır, bu is için ilave bedel ödenmez. Beton yüzeyinde proje ile istenen haricinde inşaat demiri filizi bırakılmayacaktır.


  1. İLGİLİ STANDARTLAR
 • TS 500, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları
 • TS 708, Çelik - Betonarme İçin - Donatı Çeliği
 • TS 802:2010,Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları
 • TS 3078-2007, Bina İnşaatı - Derz Sızdırmazlık Malzemeleri - PVC Plâstik Su Tutucu Contalar
 • TS EN 10218-1, Çelik Tel ve Tel Mamuller - Genel - Bölüm 1: Deney Metotları
 • TS EN 10218-2, Çelik Tel ve Tel Mamuller – Genel - Bölüm 2: Tel Boyutları ve Toleransları
 • TS 4559, Beton Çelik Hasırları
 • TS EN 206-1 Beton - Bölüm 1: Özellik, performans, imalat ve uygunluk
 • TS EN ISO 17660-1, Kaynak - Takviyeli çeliklerin kaynak edilmesi - Bölüm 1: Yüke maruz kaynaklı birleştirmeler
 • TS EN ISO 17660-2, Kaynak - Takviyeli çeliklerin kaynak edilmesi - Bölüm 2: Yüke maruz olmayan kaynaklı birleştirmeler
 • TS EN 934 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin
 • BS EN 206-9:2010 Beton Part 9: Kendinden Yerleşen Beton (KYB) İçin İlave Kurallar
 • BS 2571, Specification for General-Purpose Flexible PVC Compounds for Moulding and Extrusion
 • BS 8110-1:1997, Structural Use of Concrete – Part 1: Code of Practice for Design and Construction
 • ASTM C494 / C494M - 10a Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete
 • ASTM A18597, Standard Specification for Steel Welded Wire Fabric, Plain, for Concrete Reinforcement
 • ASTM C494 Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete
 • AWS D1.498 Structural Welding Code Reinforcing Steel
 • CRSI DA4-90 Manual of Standard Practice
 • NRMCA CIP 15, Chemical Admixtures for Concrete
 • NRMCA CIP 27, Cold Weather Concreting
 • ACI 347R-03, Guide to Formwork for Concrete
 • ACI 117-90, Standard Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials
 • ACI 306 R-88, Cold Weather Concreting
 • ACI 308.1-98, Standard Specification for Curing Concrete
 • ACI 363.2R Guide to Quality Control and Testing of High-Strength Concrete
 • ICBO ES AC 133-Acceptance Criteria For Mechanical Connector Systems For Steel Reinforcing Bars
 • ISO 15835-1:2009 Steels for the reinforcement of concrete -- Reinforcement couplers for mechanical splices of bars -- Part 1: Requirements
 • ISO 15835-2:2009 Steels for the reinforcement of concrete -- Reinforcement couplers for mechanical splices of bars -- Part 2: Test methods
 • CRD-C 572, Corps of Engineers Specifications for Polyvinylchloride Waterstop
  1. TANIMLAR
   1. Yüklenici: Bu şartname kapsamında ele alınan beton ve betonarme islerinin yapımını taahhüt eden, ve bu amaçla gerekli işgücü, malzeme ve ekipman sağlayarak bu imalatları yapan firmadır.
   1. Proje Müellifi: Bu şartname kapsamın da ki islerinin tasarımını yaparak, gerekli mühendislik hizmetlerini sağlayan firmadır.
   1. Yapı: İnşa edilen veya yapım işlemleri sonucu olarak ortaya çıkan, taşıyıcı olan ve olmayan kısımları dâhil tüm yapıdır.
   1. Beton yüzeyi: Beton yüzeyi görünüşünün geometri, doku, renk vb. hususları kapsayan tarifi.
   1. Tolerans: Ölçülerdeki üst sınır ile alt sınır arasındaki fark. (izin verilen ± sapmaların toplamı).
   1. Soğuk Hava: Ortalama hava sıcaklığının ardarda 3 gün boyunca, 4oC’nin altına düştüğü suredeki hava durumudur.(Günlük ortalama hava sıcaklığı;24 saatlik bir dönem de en yüksek ve en düşük sıcaklığın ortalamasıdır.).
   1. Sıcak Hava: Yüksek hava sıcaklığı, yüksek beton sıcaklığı, düşük nem, rüzgar ve güneş ışınlarından dolayı buharlaşmanın aşırı olduğu hava durumudur.
   1. Dmax: Agrega en büyük tane anma büyüklüğü
  1. SUNUMLAR
   1. Uygulama Yöntemi: Yüklenici bu bölümde tarif edilen işlerle ilgili uygulama yöntemini teslim edecektir.
   1. Sertifikalar: Yüklenici malzemeler ile ilgili üreticiden temin edeceği sertifikaları onay için sunacaktır.
  1. KALİTE GÜVENCE
   1. Teknik şartname ile uyumlu olacak şekilde uygulama yapılacaktır.
   1. Standartlara uygun olmayan malzemeler kullanılmayacaktır. İşveren temsilcisi tarafından uygunsuz bulunan malzemeler Yüklenici tarafından değiştirilecektir.
   1. Uygulama Öncesi Toplantılar: Uygulama öncesi Yüklenici ile toplantı yapılarak, saha şartlarının uygun olduğu ve uygulamaya başlamak için gerekli tüm malzeme onayları, imalat resimleri vs. tamamlandığının belirtilerek saha uygulama kontrollerinin de konuşulacağı uygulama öncesi toplantı yapılacaktır.
   1. Yüklenici teknik altyapısını gösteren personel, makine ve ekipman bilgilerini içeren raporunu sunmalıdır.


BÖLÜM 2 MALZEMELER


  1. ÜRETİCİLER
   1. Manşon
    1. Bacus Metal İnş. Taah. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti

Adress:IOSB, Biksan Sanayi Sitesi, 19. Cadde, B1, No: 34 34000 Basakşehir, Istanbul – TÜRKİYE

Telefon: +90 0212 485 59 38

Faks : +90 0212 485 44 97


    1. BarSplice Products, Inc.

Adres: 4900 Webster Street Dayton, Ohio 45414: USA

Phone: (937) 275-8700 x 146

Fax: (937) 275-9525

www.barsplice.com


   1. Beton Tamir Harçları, Kalıp ayırıcı yağ ve beton kur malzemeleri
    1. Sika

www.sika.com.tr


    1. BASF

www.basf-construction.com


   1. Hasır Çelik
    1. BMS Çelik Hasır San veTic A.Ş.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Cad. No:3 Manisa TURKEY

Phone : +90 236 236 0037

Fax : +90 236 233 34 11

www.bmscelikhasir.com.tr


  1. MALZEMELER
   1. Beton Katkıları
    1. Su azaltıcı ve priz geciktirici katkılar: ASTM C494 (Tip D), TS EN 934 veya eşdeğeri.
    1. Priz hızlandırıcı katkılar: ASTM C494 (Tip C), TS EN 934 veya eşdeğeri.

    2. Su azaltıcı ve priz hızlandırıcı katkılar: ASTM C494 (Tip E), TS EN 934 veya eşdeğeri.
    1. Yüksek oranda su azaltıcı katkılar (Süper akışkanlaştırıcılar): ASTM C494 (Tip F veya G), TS EN 934 veya eşdeğeri.
   1. Bağ Teli


TS EN 10218 standardına uygun en az 1.3 mm kalınlığında çelik tel.


   1. Pas Payı (Net Beton Örtüsü)
    1. Donatıya gerekli aderansı sağlamak ve donatıyı dış etkilerden korumak için kullanılacak plastik veya prekast beton pas payları ACI 315 ve CRSI Manual of Practice`de belirtilen şartları sağlamalıdır.
    1. Beton kullanılarak imal edilen paspayı elemanları, yapıda kullanılan betonla asgari aynı dayanıma ve asgari aynı korozyondan koruma etkinliğine sahip olmalıdır.
   1. Manşon


Kullanılacak manşon, ICBO ES AC 133` `e ve/veya ISO 15835-1:2009 & ISO 15835-2:2009 belirtilen şartlara uygun olmalıdır.


   1. Betonarme çeliği: TS 708 e uygun olacaktır.
   1. Hasır çelik: ASTM A185, TS 4559 veya İşveren tarafından onaylanan muadil bir standarda uygun olmalıdır.
   1. Çimento: Portland Çimentosu EN 197-1 CEM I & CEM II veya onaylı eş değer özellikte olacaktır.
   1. Kaba Agrega: TS 706 EN 12620 `e uygun veya onaylı eşdeğer özellikte olacaktır.
   1. İnce Agrega: TS 706 EN 12620 `e uygun veya onaylı eşdeğer özellikte olacaktır.
   1. Karma Suyu: Beton karışımlarında kullanılacak su TS EN 1008 ’e uygun temiz olmalıdır.
   1. Su tutucu bant
    1. PVC su tutucu bantlar TS 3078, CRD C572, BS 2571 `e veya onaylı eşdeğer bir standart ta belirtilen özelliklere uygun olmalıdır. Kullanılacak urun tip ve boyutları, üretici bilgilerine uygun olarak seçilmelidir. Aşağıda belirtilen ürünlerin kullanımı önerilmektedir;

     • Sika®-Su Tutucu Bantlar
    1. Genleşebilen derz sızdırmazlık profilleri. Kullanılacak urun tip ve boyutları, üretici bilgilerine uygun olarak seçilmelidir. Aşağıda belirtilen ürünlerin kullanımı önerilmektedir;

     • SikaSwell®-P Profilleri
   1. Kimyasal Kürler: ASTM C 309 Tip I `e uygun olmalıdır. Önerilen ürünler;
    1. BASF Mastercure 181- ASTM C309 Type I Class B,Styren reçinesi esaslı,

    2. BASF Mastercure 101- ASTM C 309 Type I Class A, Akrilik emulsiyon esaslı

    3. SIKA Antisol 15 WP- ASTM C 309, Reçine su esaslı
   1. Beton Tamirat Malzemeleri: Uygulamalar sırasında ortaya çıkan betonarme hataların tamiratlarında aşağıda ki tabloda verilen malzemeler kullanılır. Bu tabloda verilen malzemelerin dışında kullanılmak istenen malzemeler İşveren onayına bağlıdır.
Kullanilacak Yer

Üretici

Tek kat uygulama kalinligi (mm)

Yapıştırıcı Malzeme

Tamir Malzemesi

Yüzey Bitişi

min

max

Tij delikleri, yuzeyde olusan hatalar

SIKA

5

30

Monotop 610

Monotop 612

Monotop 620

5

20

Monotop 610

Sika repair 640

Sika Repair 645

BASF

0

5
Yapkret 5

-

10

40

*

Emaco S 88C

Yapkret 5

10

100

*

Emaco S 88C +

5-10 ince agrega

10

150

*

Emaco S 88C +

5-15 ince agrega

Boşluklar

SIKA

10

75

*

Sika Grout 212

-

10

30

*

Sika Grout 210-214

-

10

100

*

Sika Grout 212 or

Sika Grout 210-214 +

5-10 ince agrega

-

10

150

*

Sika Grout 212 or

Sika Grout 210-214 +

5-15 ince agrega

-

BASF

10

40

*

Emaco S 55 / S 88

-

Büyük Boşluklar

SIKA
-

Sikadur 32

Kendinden Yerlesen Beton (KYB)

-

BASF
-

Concresive 1420

Çatlaklar

SIKA

0.2

5

-

Sikadur 52

-

0

30

-

Sikadur 31

-

BASF

0

1

-

Concresive 1302

-

2

30

-

Concresive 1406  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kullanici iÇİn not: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye uygun olarak gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kullanılmalıdır icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

Kullanici iÇİn not: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye uygun olarak gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kullanılmalıdır iconGelir İdaresi Müdür Ve Müdür Yardımcıları Derneği olarak, meslektaşlarımızın...

Kullanici iÇİn not: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye uygun olarak gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kullanılmalıdır icon1. Hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi...

Kullanici iÇİn not: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye uygun olarak gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kullanılmalıdır iconBu teknik şartname, Telekomünikasyon Dairesi’nin ihtiyacı için yurtiçinden/yurtdışından...

Kullanici iÇİn not: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye uygun olarak gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kullanılmalıdır icon01. 01. 2006 – 20. 10. 2006 tarihleri arasında yukarıda adı geçen...

Kullanici iÇİn not: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye uygun olarak gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kullanılmalıdır iconEk III tip I deneyi

Kullanici iÇİn not: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye uygun olarak gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kullanılmalıdır iconEk VI tip IV deneyi kivilcim ateşlemeli motorlu araçlardan çikan buharlaşMA

Kullanici iÇİn not: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye uygun olarak gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kullanılmalıdır iconTekniK Şartname

Kullanici iÇİn not: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye uygun olarak gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kullanılmalıdır iconÇocuklar gelmeden önce sınıfa geçici bir öğrenme merkezi hazırlanır....

Kullanici iÇİn not: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye uygun olarak gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kullanılmalıdır iconLiqui moly hidrolik yağları artık en yüksek kalite standartlarına uygun


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com