ÖN ve son muayeneleri İle iLGİLİ AÇiklamalar


sayfa1/16
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

TS 10922 EN 81-1 Muayene Formu Açıklamaları


TS 10922 EN 81-1: 2001

ve

TS 10922: 1993’e

GÖRE

ELEKTRİKLİ ASANSÖRLERİN

ÖN ve SON MUAYENELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR


Hazırlayan

Elk.Y.Müh. Çelik GökmenSayfa 1

Ön muayene ÖM

Son muayene SM

Kurulduğu yer

Asansörün kurulduğu yerin adresi yazılır.

ÖM’ye uygunluk kontrol edilir.

Asansör sahibi

Asansör sahibinin adı, soyadı veya unvanı ile adresi yazılır

ÖM’ye uygunluk kontrol edilir.

Asansörün sınıfı

Sınıf I: İnsan asansörü

Sınıf II:İnsan + Yük asansörü

Sınıf III: Hasta asansörü

Sınıf IV: Yük asansörü

Sınıf V: Servis asansörü olarak yazılır

ÖM’ye uygunluk kontrol edilir.

Asansörün tipi

Konutlarda kullanılan;

Konut dışı yerlerde kullanılan;

Sağlık tesislerinde kullanılan asansör olarak yazılır

ÖM’ye uygunluk kontrol edilir.

Beyan yükü veya Kişi

Projeden yazılır.

Kabinde, asansörün beyan yükü kg olarak ve taşıyacağı insan sayısı belirtilmelidir (15.2.1).

İkaz levhası aşağıdaki gibi olmalıdır:

“........kg .........KİŞİ”

İkaz levhasında kullanılacak yazı karakterlerinin yüksekliği büyük harfler ve sayılar için: 10 mm, küçük harfler için: 7 mm.

Verinin ÖM’ye uygunluğu kontrol edilir.

Beyan hızı

Projeden yazılır.

ÖM’ye uygunluk kontrol edilir.

Seyir mesafesi

Projeden yazılır.

ÖM’ye uygunluk kontrol edilir.

Kullanma şartları

Asansör dosyasında özel kullanma şartları bildirilmişse yazılır

ÖM’ye uygunluk kontrol edilir.

İmalâtçı / İmal yılı / Fabrika Nr.

Asansör dosyasından yazılır. Bu kısım yeni asansörde doldurulur.

ÖM’ye uygunluk kontrol edilir.

Revizyon / İmal yılı / Seri Nr.

Asansörde büyük revizyon yapılmışsa bu kısım doldurulur.

ÖM’ye uygunluk kontrol edilir.

Hareket yolu alt / üst, Durak / Giriş

Projeden en alt ve en üst durak isimleri, durak sayısı ve kabindeki giriş sayısı yazılır.

ÖM’ye uygunluk kontrol edilir.

Muayene esasları

Yasalar / Yönetmelikler / AB direktifleri

4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair” yasa, bu yasaya dayanılarak hazırlanan Asansör Yönetmeliği ve 95/16/AT sayılı Asansör Direktifi.
Standardlar / Asansör tesisi için tip muayenesi

● Muayeneye esas olan standard (TS 10922 veya TS 10922 EN 81-1) belirtilir.

● Asansör tesisi Asansör Yönetmeliği Ek-V e (Modül B) göre AT-Tip İncelemesi belgesine sahipse, belge ile ilgili referanslar bu kısma yazılır.
Risk analizleri

Asansör tesisi için harmonize standarda uygun olmayan tasarımlar varsa, bunlar için Asansör Yönetmeliği Ek-I e göre risk analizi yapılmalıdır.

Risk analizi ile ilgili belgeler varsa, belge ile ilgili referanslar bu kısma yazılır.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

ÖN ve son muayeneleri İle iLGİLİ AÇiklamalar iconGÜn işIĞi aşağıdaki parçayı okuyunuz ve ilgili soruları yanıtlayınız....

ÖN ve son muayeneleri İle iLGİLİ AÇiklamalar iconTarihinde çocuklarımız ile BÜYÜkleriM partisi kutlayacağız. Çocuklarımız...

ÖN ve son muayeneleri İle iLGİLİ AÇiklamalar icon1. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir?

ÖN ve son muayeneleri İle iLGİLİ AÇiklamalar iconEgzoz gazi emisyonu kontrolü İle benzin ve motorin kalitesi YÖnetmeliĞİ

ÖN ve son muayeneleri İle iLGİLİ AÇiklamalar icon5. gef-5 DÖnemi odak alan stratejileri ve grup bulgulari ile değerlendirme

ÖN ve son muayeneleri İle iLGİLİ AÇiklamalar icon1-Bakanlık Makamı'nın 14. 04. 2015 Günlü 7209606 ile 7209885 Sayılı Onayların İncelenmesi

ÖN ve son muayeneleri İle iLGİLİ AÇiklamalar iconKarayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar...

ÖN ve son muayeneleri İle iLGİLİ AÇiklamalar iconAraç BİLGİSİ İle ekonomiK araç kullanimi

ÖN ve son muayeneleri İle iLGİLİ AÇiklamalar iconMikalar, Çizelge 1’de görüldüğü üzere kimyasal bileşimleri açısından...

ÖN ve son muayeneleri İle iLGİLİ AÇiklamalar icon8. Kapalı kap içine basınçlı bir akışkan gönderdiğimizde kaba bağlı...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com