1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?


sayfa1/3
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3
44. Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevapları

1) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?
a) Hareketli olmak suretiyle kamu düzenini sağlamak
b) Gerektiğinde halka yardımda bulunmak
c) İşlenen suçlara müdahale etmek
d) Kabahatlere idari yaptırım uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak
e) Suç soruşturması yapmak

2) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk görevlisinin adli veya idari nitelikte bir işlem yapmaya yetkili olduğu yasadışı bir fiil değildir?
a) Kumar oynamak, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak
b) Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükûnunu bozmak
c) Kamu kurumuna ait kapalı alanda sigara içmek
d) Dilencilik yapmak
e) Gürültü yapmak

3) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin doğrudan görevleri arasında yer almaz?
a) Yaya olarak durdurma, kontrol ve kimlik sorma işlemleri yapmak
b) Suç işlemiş yabancı uyruklu bir şahsın geri gönderme işlemlerini yürütmek
c) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek
d) Devamlı hareketli bulunmak suretiyle tehlike ve riskleri önceden tespit edebilmek
e) Trafiğin genel düzenini bozanlara müdahale etmek ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak

4) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine ilişkin doğru bir tanımlamadır?
a) Nokta görevi süresince yetkili amire bilgi verilmeksizin nokta mahallinden ayrılmak mümkündür.
b) Nokta görevi süresinde görev mahalline gelen kişilerle her zaman uzun süreli görüşme yapılabilir.
c) Nokta görevi yerine herkesin girmesine izin verilebilir.
d) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonraki personele görevi devretmeden görev yerinden ayrılamaz.
e) Nokta görevi sırasında telefonla özel görüşme yapılabilir.

5) Aşağıdakilerden hangisi “yakalama” işlemini ifade eden doğru bir tanımlamadır?
a) Kişilerin bir suç şüphesi ile özgürlüğünün kısıtlanmasını da içerir.
b) Kabahat nedeniyle yerine getirilen bir özgürlük kısıtlamasıdır.
c) Yakalama sadece kolluk tarafından yapılabilir.
d) Yakalanan kişi mutlak surette gözaltına alınır.
e) Yakalanan kişinin yakınlarına bilgi verilmez.

6) Aşağıdakilerden hangisi kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla özel güvenlik görevlisi tarafından yapılabilecek bir yakalamadır?
a) Saldırgan bir hayvanın kontrol altına alınması
b) Ailesini kaybeden ve velisi bulunmayan beş yaşındaki bir çocuğun yakalanması
c) Hakkında yakalama emri bulunan kişinin yakalanması
d) Firari bir hükümlünün yakalanması
e) Henüz suç işlemiş bir kişinin yakalanması

7) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?
a) Yakalama işlemine ilişkin genel kolluğa bilgi verme
b) Yakalanan kişinin ifadesini alma
c) Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme
e) Yakalanan kişiye ilişkin gerekli güvenlik tedbirlerini alma
e) Kişinin üstündeki suç unsurlarından arındırılmasını sağlama

8) Önleme araması aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılmaz?
a) Havaalanlarının girişinde
b) Stadyumların girişinde
c) Konutta ve işyerlerinin başkaları tarafından girilmeyen bölümlerinde
d) Kamuya açık alanlarda ve karayollarında
e) Toplumsal olayların yapılacağı yerlerin girişinde

9) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkili olduğu bir kontrol işlemi değildir?
a) Korunan yere gelenlere kimlik sorma
b) Korunan yere gelenleri duyarlı kapıdan geçirme
c) Korunan yere gelenlerin çanta gibi kapalı eşyalarının içini inceleme
d) Detektör ile kişilerin üstünü inceleme
e) X-ray ve teknolojik cihazlar ile eşya içlerini kontrol etme

10) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin arama olarak kabul edilmeyen ve yardım amaçlı olarak yerine getirebileceği bir görevdir?
a) Yangın sebebiyle imdat çağrısında bulunan bir işyerine girme
b) Üniversitelerde genel güvenliği sağlama
c) Meşru savunma halinde mevcut saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla zor kullanma
d) Görevli olduğu yere gelenlere kimlik sorma
e) Hakkında karar bulunan kişileri yakalama

11) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından uygulanabilecek bir tedbir değildir?
a) Kişileri durdurma ve aranıp aranmadıklarına ilişkin sorgulama yapma
b) Görevli olduğu yere gelenlere kimlik sorma
c) Koruduğu bina ve tesislere gelenlerin eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
d) Görev yerinde aramalar sırasında tespit edilen suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyayı emanete alma
e) Görev mahallinde meydana gelen suçlarda olay yerini koruma önlemlerini alma

12) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin, görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?
a) Haklarında yakalama emri bulunan kişiler
b) Vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken kişiler
c) Suç işlerken rastlanılan kişiler
d) Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler
e) Hakkında icra takibi bulunan kişiler

13) Aşağıdakilerden hangisi arama işlemlerine dair doğru bir eşleştirmedir?
a) Önleme araması – Özel güvenlik amirinin kararı
b) Önleme araması – Yerleşim yerinde ve konutta yapılabilir
c) Önleme araması – Hakim kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amir
d) Adli arama – Cumhuriyet savcısının şifahi talimatı
e) Adli arama – Konutta yapılamaz

14) Zor kullanma yetkisi kapmasında direnmeyi (1), amacıyla kullanacağı araç ve gereç ile (2) kuvveti kullanan kolluk görevlisi kendisi (3) ifadesinde (1)-(2)-(3) nolu boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) (1) etkisiz kılmak – (2) zorun derecesini – (3) takdir ve tayin eder.
b) (1) ortadan kaldırmak – (2) zorun derecesini – (3) takdir ve tayin eder.
c) (1) etkisiz kılmak – (2) zorun kapsamını – (3) belirler.
d) (1) etkisiz kılmak – (2) zorun içerik ve yapısını – (3) takdir ve tayin eder.
e) (1) ortadan kaldırmak – (2) zorun niteliğini – (3) belirler.

15) Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangileri yapılmamalıdır?
I Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.
II Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılması temin edilmelidir.
III Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir.
IV Olayın aydınlatılması açısından deliller hemen toplanmalı ve genel kolluğa teslim edilmelidir.
V Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, olay yeri krokisi çizilmelidir.
a) I-II ve IV
b) IV ve V
c) I ve IV
d) II ve III
e) II ve V

16) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?
a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
c) Kişinin aracını park yasağı bulunan bir yere park etmesi
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi

Not : Bu soru, eski sınavlarda aşağıda belirtildiği gibi sorulmuştur. Diğerlerinden farklı olarak bu sınavdaki şıklarda iki doğru var gibi. Hangisinin doğru kabul edildiğini bilemiyoruz. 

40.Sınav 40) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?
a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
c) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi

41.Sınav 32) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?
a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması
c) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi

42.Sınav 35) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?
a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
c) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi

17) Şüpheli bir paket olayına müdahale sırasında özel güvenlik görevlisinde aşağıdaki tedbirlerden hangisi uygulanamaz?
a) Şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş şekilde çevre güvenliği alınmalıdır.
b) Şüpheli paketin ön incelemesi yapılarak tehlike arz edip etmediği belirlenmelidir.
c) Şüpheli paketin sahibi olabilecek kişiler çevreden araştırılmalıdır.
d) Şüpheli paketin kim tarafından ve nasıl bırakıldığı incelenmelidir.
e) Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadaki trafik durdurulmalı ve kontrollü geçiş sağlanmalıdır.

18) Anayasamızda yer alan “ölçülülük” zor kullanmada aşağıdaki ilkelerden hangisine karşılık gelir?
a) Direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde
b) Orantılılık ve kademelilik
c) Orantılılık ve sıralılık
d) Direnmenin mahiyeti ve derecesi
e) Kademeli olarak artan nispette

Not: Bu sorunun geçmişte çıkan benzerleri aşağıdadır.

43.Sınav 22) Zor kullanmada aranan “orantılılık” ve “kademelilik” ilkeleri Anayasamızda yer alan aşağıdaki ilkelerden hangisine karşılık gelmektedir?
a) İnsan haklarının korunması
b) Temel hak ve hürriyetlerin korunması
c) Ölçülülük ilkesi
d) Hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlandırılabilmesi
e) Kişi haklarının anayasal güvence altında olması ilkesi

43.Sınav 79) Kolluğun güç kullanması sırasında bağlı kalması gereken iki temel ilke nedir?               

a) Kademelilik ve ölçülülük
b) Minimum güç kullanma ve ölçülülük
c) Gecikmeme ve kademelilik
d) Makullük ve orantılılık
e) Ölçülülük ve orantılılık

19) Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkla ilişkilerin en önemli özelliğidir?
a) Halkla ilişkiler entropiyi kapsar.
b) Halkla ilişkiler kamuyu ilgilendirir.
c) Halkla ilişkiler karşılıklıdır.
d) Halkla ilişkiler güven duymayla aynı anlama gelir.
e) Halkla ilişkiler ciddiye alınmalıdır.

20) İletişim nasıl bir süreçtir?
a) İletişim; bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir.
b) İletişim bir karar verme sürecidir.
c) İletişim bir düşünme sürecidir.
d) İletişim bir yönetim sürecidir.
e) İletişim bir bilgi yönetimi sürecidir.

21) İletişim faaliyetinin olması için aşağıdakilerden hangisi olmazsa olmazlardandır?
a) En az bir organizasyonun varlığı gereklidir.
b) En az iki sistemin varlığı gereklidir.
c) En az bir personelin varlığı gereklidir.
d) En az bir sistemin varlığı ereklidir
e) En az belli bir mali kaynağın varlığı gereklidir.

22) Aşağıdakilerden hangisi iletişim çatışması doğuran sebeplerden değildir?
a) Kültürel faktörler
b) Rol farklılıkları
c) Sosyal çevre faktörü
d) Empati
e) Algı farklılıkları

23) Aşağıdakilerden hangisi sen dilinin özelliklerinden değildir?
a) Suçlayıcıdır.
b) Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir.
c) Yeniden konuşma isteğini engelleyicidir.
d) Kişiyi incitir.
e) Savunmaya itmez.

24) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Halkla ilişkiler ile kurum arasında bağlantı yoktur.
b) Halkla ilişkiler ile iletişim tamamen birbirinden farklı kavramlardır.
c) Halkla ilişkiler empatinin önemli bir parçasıdır.
d) Halkla ilişkiler ile reklam arasında bağlantı vardır.
e) Halkla ilişkiler empatisiz bir iletişimdir.

25) Aşağıdakilerden hangisi “kitle iletişimi”nin tanımıdır?
a) Birtakım iletişim araçlarının hedef kitleye ulaştırılması sürecine denir.
b) Birtakım bilgilerin/sembollerin personele iletilmesi sürecine denir.
c) Birtakım bilgilerin/sembollerin, birtakım hedefler tarafından üretilerek iletişim kuralları haline getirilmesi sürecine denir.
d) Birçok iletişim bilgisinin toplanarak insanlara dağıtılması sürecine denir.
e) Birtakım bilgilerin/sembollerin, birtakım kaynaklar tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine denir.

26) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden değildir?
a) Korku
b) Ön kabul
c) Kararlılık
d) Duyarsızlık
e) Alınganlık

27) “Çatışmalarını sağlıklı yollar izleyerek çözen kişiler… “ Cümlesi aşağıdaki şıklardan hangisiyle tamamlanırsa yanlış olur?
a) karşısındakileri dikkatle dinlerler.
b) karşısındaki kişilerin gereksinimlerini gözetirler.
c) yalnızca kendilerinden daha güçlü olduğunu düşündükleri kişiler karşısında pes ederler.
d) çabucak gerilemezler.
e) sorunla ilgili herkesin, sorunun çözümü üzerine odaklanabilmesini sağlarlar.

28) İletişim sürecinde alıcının, vericiye tepkilerini aktardığı süreç, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) Kanal
b) Mesaj
c) İleri bildirim
d) Geri bildirim
e) Kodu açma

29) Aşağıdakilerden hangisi empatinin birinci basamağını özetler?
a) Kendi rolünün dışına çıkma becerisi
b) Başkasının rolünü üstlenme
c) Karşılıklı rol değişimi
d) Rolün iyi tanımlanması
e) Yapılacak işte belirsizliğin giderilmesi

30) Aşağıdakilerden hangisi görsel medya unsurlarından biri değildir?
a) Televizyon
b) Basın bildirisi
c) Film
d) Gazete
e) İnternet

31) Uyuşturucu madde suçu ile ilgili bilgi almak ve operasyonel çalışmaya başlamak için nerelerden bilgi alınır?
a) Muhbirlerden
b) İhbarlardan
c) Gizli görevlilerden
d) İfade tutanaklarından
e) Hepsi

32) Tohumuna “çedene” de denen ve aynı zamanda tohumundan kuş yemi olarak faydalanılan uyuşturucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kokain
b) LSD
c) Afyon sakızı
d) Kenevir
e) Baz morfin

33) Polisin ve özel güvenliğin suçun önlenmesinde birbirini bütünleyen rolleri vardır. Bu nedenle iki kurum arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?
a) Dayanışma
b) Rekâbet
c) İşbirliği
d) Sosyal paylaşım
e) İletişim

34) Kolluk görevlileri ve özel güvenlik görevlileri ortak bir amaç için beraber çalışmak zorundadır. Burada bahsedilen amaç nedir?
a) Toplumda sosyal paylaşımı tesis etmek
b) Toplumda adalet duygusunu tesis etmek
c) Toplumda bilgi paylaşımını tesis etmek
d) Toplumda güven ve huzuru tesis etmek
e) Toplumda sevgi ve saygı tesis etmek

35) Aşağıdakilerden hangisi polisin yetkilerinden değildir?
a) Parmak izi alma
b) Arama
c) Zor kullanma
d) İşe alma
e) Silah kullanımı

36) Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışında ne zaman kullanabilir?
a) Hiçbir zaman
b) Her zaman
c) Kişi koruma sırasında
d) Para ve değerli eşya nakli sırasında
e) Cenaze töreni sırasında

37) Kişi ve kuruluşlar özel güvenlik izni için valiliğe başvururlar. İl özel güvenlik komisyonunda yapılan değerlendirme neticesinde talebin uygun görülmesi halinde hangi belge verilir?
a) Özel güvenlik kimlik kartı
b) Özel güvenlik sertifikası
c) Özel güvenlik eğitim programı
d) Özel güvenlik izin belgesi
e) Özel güvenlik denetim belgesi
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde...

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? iconRekabet yapisi ve rakipleriN Özellikleri 20

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? icon1. Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir?

1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz? iconBİRİNCİ kisim başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com