Deprem olmadan önce belirleme ve biLDİRİm sistemi


araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar




TARİFNAME
DEPREM OLMADAN ÖNCE BELİRLEME VE BİLDİRİM SİSTEMİ
TEKNİK ALAN
Bu buluş, yıkıcı depremlerin etkin olduğu her yerde ve deprem olabilme riski olan her alanda kullanılan ve depremin sisteme olan mesafesini, zamanını ve büyüklüğünü, deprem olmadan minimum altı saat önceden belirlemeye yarayarak can ve mal kayıplarının önüne geçen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi ile ilgilidir.
TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMU
Günümüzde insanoğlunun çözemediği en büyük problemler olarak görülen doğal afetlerdir.
Doğal afetlerin risk sıralamasına bakıldığında depremler en riskli olan afetler olarak bilinmektedir. Depremler zamanları yerleri ve büyüklükleri erken bildirilemediğinden günümüzde en riskli afetlerden biri olarak gösterilmektedir.
Toplu ve sosyal yaşamın giderek artış göstermesi ve özellikle kentlerdeki yapıların yüksekliğinin fazlalığı, çarpışık yerleşim düzeni herhangi bir depremin yüksek sayıda mal ve can kaybına yol açmasına sebep olmaktadır. Depremlerde ortaya çıkabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için günümüzde çeşitli çalışmalar yapılsa da bu çalışmalar deprem sonrası ya da deprem anını baz almaktadır. Bu önlemlerde yeterli olmamaktadır.
Jeolojik levha hareketlerinin durdurulması, volkanik patlamaların engellenmesi vb. yani depremlerin önlenmesi mümkün olamayacağından dolayı depremlerin olmadan önce can ve mal güvenliği sağlanacak zaman aralığında belirlenmesi gerekmektedir. Günümüzde bu bağlamda jeolojik ve jeofizik çalışmalar yapılsa da hali hazırda hayvanların psikolojileri, yer kabuğundaki gaz çıkışları vb. genel ve sayısal değerlere bağlı olmayan ampirik yöntemlerin ötesine geçilememiş bulunulmaktadır.
BULUŞUN TANIMI
Söz konusu buluş, tekniğin bilinen durumunda anlatılmış olan dezavantajları gidermektedir.
Söz konusu buluş, yıkıcı depremlerin etkin olduğu her yerde ve deprem olabilme riski olan her alanda kullanılan ve depremin sisteme olan mesafesini, zamanını ve büyüklüğünü deprem olmadan minimum altı saat önceden belirlemeye yarayarak can ve mal kayıplarının önüne geçen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi ile ilgilidir.
Buluşta ortak alandaki tabii sinyalleri ölçmektir. Böylece deprem erken bildirimleri net rakamlarla sunulmaktadır.
Üç alternance yöntemi ile minimum altı saat maksimum yüz yirmi saat önceden depremlerin zamanı, yeri ve büyüklüğü kesin olarak belirlenebilmektedir. Bu sayede depremler yüzünden olabilecek mal ve can kayıpları en alt seviyeye çekilebilmektedir.
REFERANS LİSTESİ


 1. Üst cihaz

  1. Yansıtıcı ve düzenleyici

  2. Merkezi proses ünitesi

  3. Kanal arayıcı

  4. Ses yükseltici

  5. SYNC yükseltici

  6. Yüksek volt transformatör

  7. Flaman

  8. 14 inç tüp

  9. Bobin

 2. Alt cihaz

 3. Alıcı anten

 4. Gösterge panosu

 5. Mercekli kamera

 6. Normal kamera

 7. Bilgisayar -1

 8. Bilgisayar – 2


ÇİZİMLERİN KISA AÇIKLAMASI
Şekil 1. Enerjinin en fazla yoğunlaşıp kırılmaya sebep olan noktası B (hipocentre) ile depremin taş küre yüzeyinde belirdiği ilk nokta P (epicentre) arası görünümü (S harfi yerleşim alanını ifade eder.)

Şekil 2. Buluşun blok diyagramı

Şekil 3. Buluşun parçaları arasındaki alanın normal durumu

Şekil 4. Buluşun parçaları arasında tabii sinyal oluştuğu andaki durum görünümü

Şekil 5. Üst aparat genel görünümü

Şekil 6. Alt aparat genel görünümü

Şekil 7. Üç alternance

Şekil 8. Buluşun ortak alanında beliren tabii sinyal içinde üç alternance’tan oluşan en büyük titreşimin görünümü

Şekil 9. Sinyal içinde en büyük titreşimin alınıp üç alternance yöntemi ile yapılan çıkarımın örnek görünümü
BULUŞUN AÇIKLAMASI
Bu buluş, deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi ile olup, üst cihaz (1), alt cihaz (2), alıcı anten (3), gösterge panosu (4), mercekli kamera (5), normal kamera (6), bilgisayar - 1 (7) ve bilgisayar – 2 ‘den (8) oluşmaktadır.
Üst cihaz (1), yansıtıcı ve düzenleyici (1.1), merkezi proses ünitesi (1.2), kanal arayıcı (1.3), ses yükseltici (1.4), SYNC yükseltici (1.5), yüksek volt transformatör (1.6), flaman (1.7), 14 inç tüp (1.8) ve bobin (1.9) içermektedir.
Buluş yer altındaki büyük enerji hareketleri ile doğru orantılı olarak hareket eden bir sistemdir. Taş küre içerisinde kırılmaya sebep olan büyük enerji sinyallerini üç alternance yöntemi ile belirleyen bir sistemdir.
Taş küre içinde B (hipocentre) noktasında kırılma başlarken görülen sinyalin depremin olduğu P(epicentre) noktasındaki depremin büyüklüğünü gösteren sinyal ile aynı olması şartından yola çıkmaktadır. (Not: S harfi ise yerleşim alanını ifade eder.) Söz konusu buluşta bir depremin büyüklüğünü gösteren sinyalin içindeki en büyük titreşimi üç alternance yöntemi ile belirlenir.
Söz konusu buluşa göre;


 • Birinci gerilim alternance ile ikinci negatif alternance arasındaki fark depremin gerillim ( büyüklüğü) alternance’nı oluşturur.




 • İkinci alternance ile üçüncü alternance arasındaki fark, birinci ve ikinci alternance arasındaki fark ile aynı ya da biraz fazla ise depremin kesin olarak büyüklüğünü belirlemektedir.




 • Üç alternance arasında geçen zaman ise depremin kesin olacağı zamanı belirlemektedir. Üçüncü alternastan birinci alternance’a doğru (birinci P/C nin gecikme ve atlama ayarlarını minimum ve sabit tutarak) kayıt inceleme esnasında geçen zaman depremin olma zamanını belirlemektedir.




 • Bir depremin belirtisinin çıkması için bir titreşim = üç alternance çıkması şart olmaktadır.




 • Ayrıca ikinci alternance’sın ikinci görevi depremin buluş parçalarının yerleştirildiği alana olan mesafesinin belirlenmesinde temel etken görevi yapmaktadır.


Söz konusu buluşta üst ve alt cihazdan (1,2) oluşan alan içinde sadece doğal sinyaller belirir. Sistem içerisinde beliren sinyaller taş küre içindeki büyük enerji hareketleri ile devamlı doğru orantılı olarak hareket eder.
Belirtilerde depremin büyüklüğü 4.5 ve üzeri ise değerlendirilmektedir. Söz konusu buluşun parçalarının bulunduğu alanın 100km’lik mesafe dışında çıkan belirti 5.0 ve üzeri büyüklükte ise dikkate alınıp değerlendirilmektedir.
Üç alternance arasında çıkan fark normalde 10 sn geçmemesi gerekmektedir. 10 sn geçerse değer 1.0 tam puan eksik çıkmaktadır. Örneğin; gecikmeli çıkan bir sinyalin en büyük titreşiminin=üç alternance’ı 6.0 büyüklüğünde bir depremi gösteriyorsa alternancelar arası hız düşük çıktığı için deprem 5.0 büyüklüğünde olmaktadır. Bununla beraber deprem derinliği de 10 km üzerinde olmaktadır.
Söz konusu buluş hesaplarında depremin büyüklüğünü gösteren üç alternance arasındaki hız üç saniyede tamamlanıyorsa bu deprem tam altı saat sonra ve sekiz saat arasında olacak demektir. Alternancelar arası hızı gösteren her bir saniye iki saate eşit baz alınmaktadır.
Söz konusu buluşa göre birinci alternance ile ikinci alternance arasındaki fark ve ikinci alternance ile üçüncü alternance arasındaki fark aynı ve beliren zaman 10 saniyenin altında ise çıkan deprem değerinin bir tam puan fazlası olacak demektir. Örneğin buluşa göre birinci ile ikinci alternance arasındaki fark: 31 olursa ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark da 31 ise 31+31=62 yani 6.2 büyüklüğünde deprem olacak şeklinde hesaplanmaktadır. Buna göre alternancelar arasındaki fark aynı olduğundan olacak depremin büyüklüğü bir tam puan fazla olarak hesaplanır ve 7.2 olur.
Üst cihaz (1), atmosfer içindeki gürültü sinyallerini (ses ve video dahil) kanal arayıcıdan (tuner) (1.3) ve ses yükselticiden (1.4) yükseltilerek çıkan gürültü sinyallerini 12 cm uzunluğunda 3 cm çapında tam yuvarlak verniklenmiş meşe ahşabının etrafına 0.15 bakır teli 60 defa sarılan bobine (1.9) iletilir.

Video sinyalleri ise 14 inçlik tüpe (1.8) yüksek volt (7500 volt DC) olarak iletilen video sinyaller, video ve gürültüm sinyalleri ile birlikte alt cihazla (2) oluşturulan ortak alana gönderilir. Ortak alanda oluşan ortak sinyaller ise alt ve üst cihazların (1,2) ortasına yerleştirilen gösterge panosunun alıcı anteni (3) gösterge panosuna (4) sürekli iletilir.

Atmosferdeki elektrik sinyalini milivolt olarak gösterge panosuna (4) yansıtır. 0.2 V DC (doğru akım) ve 220 V alternatif akım (AC) ile çalışır. Üst cihazın (1) belirtisiz normal durumu 205 ile 215 milivolt arası değerlerdedir. 220 volt ile çalışan ve alıcı anteninden (3) gelen 0.2 voltluk alıcı anten (3) sinyali kanal arayıcıya (1.3) gelen sinyalleri 33 voltluk doğru akım tarama voltajı ile kanal arayıcı (1.3) devresine taşır. Kanal arayıcıdan (1.3) çıkan sinyaller ses yükselticide (1.4) yükseltilir. Ses yükselticide (1.4) yükseltilen sinyaller 60 sarımlık iletim bobinine (1.9) verilir.
Üst cihazın (1) bobini (1.9), alt cihazın (2) bobini gibi sinyalleri alt cihaz (2) ile oluşturduğu ortak alana gönderir. Ortak alana alınan sinyaller tabii sinyallerin ortak alanda oluşmasına temel etken olur. Ortak alanda oluşan tabii sinyaller gösterge panosunun (4) alıcı anteni (3) ile gösterge panosuna (4) gönderilir. Gösterge panosuna (4) aktarılan sinyaller mercekli kamera (5) ile bilgisayar – 1’e (7) kayıt edilir. Alınan kayıtlar har saat başı değerlendirilir. B noktasında belirti çıkarsa belirti üç alternance esasına göre tahlil edilir.
Alt cihaz (2), gösterge panosundan (4) 78cm’den sonra yerin 10 cm derininde 220 volt alternatif akımın nötrü direkt, 2.5mm’lik tam izoleli bakır tel ile doğrudan geçişi sağlandıktan sonra, bünyesinde sadece 220 volt alternatif akımın canlı hattı; 5cm çapında içi dolu tam yalıtkan ve yuvarlak olan 50 cm uzunluğundaki ahşap üzerine, tam izoleli 2.5 mm’lik bakır telin; 100 adet sarımı yapılmadan önce vernik ve sonra sıcak silikon, motorların iç sarımında kullanılan tam yağlı yalıtkan sert ve esnek kartonla kapatıldıktan sonra soğuk silikon ve üzerine yapışkanı ile birlikte 0.5 mm’lik kalebodur konmuştur. Burada direncin sabit tutulması esas alınmıştır. Alt cihazın (2) sarım işleminden sonra alternatif akımın sadece canlı kısmı nötürle birlikte, 7 metre mesafedeki yine sistem için kullanılan iki bilgisayar (7,8), çalışmasını sağlayan 220 voltluk elektrik akımı bu alt cihaz (2) üzerinden sağlanmaktadır. Ayrıca alt cihazın (2) yanından 14 mm’lik plastik boru içinde 45 voltluk doğru akım enerjisi de geçmektedir.
Alıcı anten (3), problu ucu aparatlar arasına ve diğer ucu gösterge panosunun (4) alternatif milivolt cinsinden hattına irtibatlı olan parçadır.
Gösterge panosu (4), alıcı anteninden (3) gelen tabii sinyalleri rakamsal ve milivolt alternatif akım halinde gösteren paneldir.
Mercekli kamera (5), gösterge panosundan (4) aldığı tabii sinyalleri devamlı bilgisayar – 1’e (7) gönderir.
Normal kamera (6), sistemin etrafını devalı kontrol etmekle görevlidir. Sistemin kurulu olduğu alanı devamlı bilgisayar – 2’ye(8) kayıt için gönderir. Temel görevi sistem alanını sistem direncinin daima sabit kalması için olumsuz aşırı iletken maddelerden uzak tutmaktır. Direnç değiştiğinde voltta değişeceğinden dolayı direncin sabit tutulması gerekmektedir.
Bilgisayar – 1(7), mercekli kamera (5) ile gösterge panosundan (4) gelen tabii sinyalleri kayıt eder. Her saat başı kayıtlarda inceleme yapılır.
Bilgisayar – 2 (8), sistemin bulunduğu alanı sürekli kayıt eder. Kayda değer bir sinyalde kayıtları tahlil edilir.
Buluşta deprem belirti sinyali olmadığı zamanlarda alt ve üst cihazın (1,2) ortak alanında sinyal 205 ile 215 milivolt arasında gider gelir. Bu duruma belirtisiz normal hal denmektedir.
Buluşta sistemin ortak alanında deprem sinyali alındığında sinyal içindeki en büyük titreşim yavaşlatılıp genişletilir. İçindeki üç alternance’ın birinci ile ikinci alternance ve iki ile üçüncü alternance arasındaki fark sayısal değerde belirlenir.

Üç alternance kavramı;
Ortak alanda oluşan tabii sinyal içinde en büyük titreşim yavaşlatılıp açıldığında titreşimin üç alternancetan oluştuğu görülmektedir.
Birinci alternance: gerilim alternanceıdır. Fakat ölçüm esnasında ikinci alternance referans alınır. Daima referans çizgisinden yukarı yönde (pozitif) gerilim gösterir. Tek başına değerlendirilememektedir.
İkinci alternance: Daima referans çizgisinin negatif yönünde oluşur. Ölçüm esnasında birinci ve üçüncü alternance referans alınır. Tek başına değerlendirilememektedir. İkinci alternanceın birinci görevi depremin büyüklüğünün belirlenmesinde, ikinci görevi depremin sisteme olan mesafesinin belirlenmesinde ve üçüncü görevi depremin zamanının belirlenmesinde temel etken olmaktır.
Üçüncü alternance: Olası depremin büyüklüğünün kesinlik kazanmasında ve birinci alternance ile üçüncü alternance arasında geçen zaman ise depremin olma zamanının belirlenmesinde temel etkendir.
Alternanceların hepsi bir arada olduğu zaman, depremin büyüklüğü, zamanı ve yeri belli olmaktadır.
Deprem erken bildirimi için; üç alternance tahlili örneklenirse;

 • Örneğin; Eğer birinci ile ikinci alternance arasındaki fark ;30 ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark’da; 30 ise deprem büyüklüğü alternance farkalrı toplamının yüzde 10’u şeklinde hesaplanır bu örneğe göre deprem büyüklüğü 6.0 olarak belirlenir. Alternancelar arası zaman hızı 10 saniyeden az ise depremin büyüklüğüne bir tam puan eklenir ve deprem büyüklüğü bu örneğe göre 7.0 olarak hesaplanır ve depremin 5km civarı derinlikte meydana geleceği belirlenir.

 • Örneğin; Eğer birinci ile ikinci alternance arasındaki fark ; 30 ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark’da; 30 ise deprem 6.0 büyüklüğünde olacak şeklinde hesaplanır. Alternancelar arası zaman hızı 10 saniyeden fazla ise depremin 10km derinliğin üzerinde meydana geleceği belirlenir.

 • Örneğin; Eğer birinci ile ikinci alternance arasındaki fark ; 25 ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark’da; 27 ise ve alternancelar arası zaman hızı 10 saniyenin üzerinde ise deprem büyüklüğü alternance farkları toplamının yüzde 10’u alınarak hesaplanır ve bu örneğe göre deprem büyüklüğü 5.2 derinliğide 10 km. üzerinde olarak belirlenir. Eğer alternancelar arası zaman hızı 10 saniyenin altında ise depremin büyüklüğüne bir tam puan eklenir örneğe göre deprem büyüklüğü 6.2 ve derinliği 10km altında olarak belirlenir.


Sadece tabii deprem sinyallerinden oluşan bir titreşim üç alternance’tan oluştuğundan herhangi başka yapay bir sinyal ile karar yanılgısı oluşmamaktadır.
Söz konusu buluşta deprem zamanı için, üç alternance arasında geçen zamanı belirlemek için üçüncü alternance’tan birinci alternance’a doğru geçen zaman ölçümü baz alınmaktadır. Birinci alternance’tan üçüncü alternance’a doğru zaman ölçümü yapılmaz çünkü bu durumda kayıt cihazının önceden belirtilen kendi ayarı devreye girer ve buda gerçek zamanı vermemektedir.
Bir titreşimin tamamı (üç alternance) : 3 saniyeden önce hiç çıkmadığı için ve zaman hesaplamasında 3sn karşılık olarak 6 saat denk geldiğinden deprem en az 6 saat önceden belirlenebilmektedir. (zaman hesabı bir saniye: iki saat olarak hesaplanmaktadır.) Sinyalleri ölçerken zaman kaybı ve direnç değerlerinde değişim olmaması için osiloskop kullanılmamaktadır.
Söz konusu buluşta ortak alan; alt ve üst cihazlar (1,2) arasında kalan atmosfer boşluğudur. Buluşta alt cihazda (2) biriken alternatif akım sinyalleri ile beraber ortak alanda biriken (endüklenen) ortak sinyallerin içindeki tabii belirti sinyalleri dikkate alınmakta ve değerlendirilmektedir. Alt ve üst cihaz (1,2) arasında 166 santimetrelik ortak alan bulunmaktadır bu alan doğal kondansatör görevi görmektedir.
İSTEMLER


 1. Bu buluş, deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; üst cihaz (1), alt cihaz (2), alıcı anten (3), gösterge panosu (4), mercekli kamera (5), normal kamera (6), bilgisayar - 1 (7) ve bilgisayar – 2 ‘den (8) oluşmasıdır.




 1. İstem 1’de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; üst cihazın (1), yansıtıcı ve düzenleyici (1.1), merkezi proses ünitesi (1.2), kanal arayıcı (1.3), ses yükseltici (1.4), SYNC yükseltici (1.5), yüksek volt transformatör (1.6), flaman (1.7), 14 inç tüp (1.8) ve bobin (1.9) içermesidir.




 1. İstem 1’de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; üst cihazda (1), atmosfer içindeki gürültü sinyallerinin (ses ve video dahil) kanal arayıcıdan (tuner) (1.3) ve ses yükselticiden (1.4) yükseltilerek çıkan gürültü sinyallerinin 12 cm uzunluğunda 3 cm çapında tam yuvarlak verniklenmiş meşe ahşabının etrafına 0.15 bakır teli 60 defa sarılan bobine (1.8) iletilmesidir.




 1. İstem 1’de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; 14 inçlik tüpe (1.7) yüksek volt (7500 volt DC) olarak iletilen video sinyallerin, video ve gürültü sinyalleri ile birlikte alt cihazla (2) oluşturulan ortak alana gönderilmesi ve ortak alanda oluşan ortak sinyallerin ise alt ve üst cihazların (1,2) ortasına yerleştirilen gösterge panosunun alıcı anteni (3) gösterge panosuna (4) sürekli iletilmesidir.




 1. İstem 1’de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; üst cihazın (1) belirtisiz normal durumu 205 ile 215 milivolt arası değerlerde olmasıdır.




 1. İstem 1’de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; gösterge panosuna (4) aktarılan sinyallerin mercekli kamera (5) ile bilgisayar – 1’e (7) kayıt edilmesidir.




 1. İstem 1’de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; gösterge panosundan (4) 78cm’den sonra yerin 10 cm derininde 220 volt alternatif akımın nötrü direkt, 2.5mm’lik tam izoleli bakır tel ile doğrudan geçişi sağlandıktan sonra, alternatif akımın sadece canlı kısmı nötürle birlikte, 7 metre mesafedeki yine sistem için kullanılan ve iki bilgisayar ( 7,8) ileten alt cihaz (2) içermesidir.




 1. İstem 1’de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; problu ucu aparatlar arasına ve diğer ucu gösterge panosunun (4) alternatif milivolt cinsinden hattına irtibatlı olan alıcı anten (3) içermesidir.




 1. İstem 1’de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; alıcı anteninden (3) gelen tabii sinyalleri rakamsal ve milivolt alternatif akım halinde gösteren gösterge panosu (4) içermesidir.




 1. İstem 1’de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; gösterge panosundan (4) aldığı tabii sinyalleri devamlı bilgisayar – 1’e (7) göndermekte görevli olan mercekli kamera (5) içermesidir.




 1. İstem 1’de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; sistemin etrafını devamlı kontrol etmekle görevli olan, sistemin kurulu olduğu alanın görüntüsünü devamlı bilgisayar – 2’ye(8) kayıt için izleyen ve gönderen, temel görevi sistem alanını sistem direncinin daima sabit kalması için olumsuz aşırı iletken maddelerden uzak tutmak olan normal kamera (6) içermesidir.




 1. İstem 1’de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; mercekli kamera (5) ile gösterge panosundan (4) gelen tabii sinyalleri kayıt eden bilgisayar – 1(7) içermesidir.




 1. İstem 1’de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; sistemin bulunduğu alanı sürekli kayıt etmekte görevli olan bilgisayar – 2 (8) içermesidir.


 1. İstem 1’de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; depremin büyüklüğü, zamanı ve sisteme olan mesafesinin erken bildirimi için üç alternance tahlilinin;

 • sistemin ortak alanında deprem sinyali alındığında sinyal içindeki en büyük titreşim yavaşlatılıp genişletilmesi,

 • titreşimin içindeki üç alternance’ın birinci ile ikinci alternance ve ikinci ile üçüncü alternance arasındaki farkların sayısal değerde belirlenmesi,

 • eğer birinci ile ikinci alternance arasındaki fark ile ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark aynı ise deprem büyüklüğü alternance farkları toplamının yüzde 10’u şeklinde hesaplanması, alternancelar arası zaman hızı 10 saniyeden az ise depremin büyüklüğüne bir tam puan eklenmesi ve depremin 5km civarı derinlikte meydana geleceği belirlenmesi,

 • eğer birinci ile ikinci alternance arasındaki fark ile ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark aynı ise deprem büyüklüğünün alternance farkları toplamının yüzde 10’u şeklinde hesaplanması, alternancelar arası zaman hızı 10 saniyeden fazla ise depremin 10km derinliğin üzerinde meydana geleceğinin belirlenmesi,

 • eğer birinci ile ikinci alternance arasındaki fark ile ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark farklı ise ve alternancelar arası zaman hızı 10 saniyenin üzerinde ise deprem büyüklüğünün alternance farkları toplamının yüzde 10’u alınarak hesaplanması ve buna göre deprem derinliğinin de 10 km’nin üzerinde olarak belirlenmesi ve eğer alternancelar arası zaman hızı 10 saniyenin altında ise depremin büyüklüğüne bir tam puan eklenmesi ve derinliğinin 10km altında olarak belirlenmesi,

işlem adımlarından oluşmasıdır.

ÖZET

DEPREM OLMADAN ÖNCE BELİRLEME VE BİLDİRİM SİSTEMİ
Bu buluş, yıkıcı depremlerin etkin olduğu her yerde ve deprem olabilme riski olan her alanda kullanılan ve depremin sisteme olan mesafesini, zamanını ve büyüklüğünü, deprem olmadan minimum altı saat önceden belirlemeye yarayarak can ve mal kayıplarının önüne geçen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi ile ilgilidir.

sosyal ağlarda paylaşma



Benzer:

Deprem olmadan önce belirleme ve biLDİRİm sistemi iconSİNDİRİm sistemi ve aloe vera

Deprem olmadan önce belirleme ve biLDİRİm sistemi iconRayli ulaşim toplu taşima sistemi

Deprem olmadan önce belirleme ve biLDİRİm sistemi iconA Ön bilgiler Motor güçlerinin neler olduğunu ve hesaplamalarına...

Deprem olmadan önce belirleme ve biLDİRİm sistemi iconYeni kangal istasyonu sinyalizasyon sistemi role odasina jeneratör alimi tekniK Şartnamesi

Deprem olmadan önce belirleme ve biLDİRİm sistemi iconÇocuklar gelmeden önce sınıfa geçici bir öğrenme merkezi hazırlanır....

Deprem olmadan önce belirleme ve biLDİRİm sistemi iconPolatli yht gar’da bulunan asansörler, YÜRÜyen merdivenler, otomatik...


Arabalar




© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com