2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi DÖnem yazili sinav sorulari


araba.ogren-sen.com > Doğru > Ders


2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI SINAV SORULARIAşağıdaki soruların doğru cevabını arka sayfada bulunan kutucuğa işaretleyiniz.
1.


A. Mide B. İnce Bağırsak

C. Kalın Bağırsak D. Yemek Borusu
2.


A. Ter Deri

B. İdrar Üretra

C. Dışkı Anüs

D. Karbondioksit Karaciğer
3.

A. Bitkisel yağlarda, fındık, yeşil sebzeler, et, pirinç ve buğdayda bol miktarda bulunur.

B. Yumurta, domates, havuç, karaciğer ve sütte bol miktarda bulunur.

C. Limon, mandalina, domates ,yeşil yapraklı sebzelerde ve maydanozda bol miktarda bulunur.

D. Tahıllarda, ceviz, süt ve süt ürünlerinde, kırmızı ette bol miktarda bulunur.
4. Yetişkin ve sağlıklı bir insanın ağzında 8 adet bulunan diş çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kesici Diş B. Köpek Dişi

C. Azı Dişi D. Süt Dişi

5. Şekildeki dinamometre ile hangi seçenekteki kuvvet ölçülemez?

A. 10 Newton’dan küçük değerler

B. 30 Newton büyüklüğündeki kuvvet

C. 40 Newton’dan büyük kuvvetler

D. Büyüklüğü 16 ile 20 Newton arasında olan kuvvetler
6.A.

Ali: Raylara kum dökmelisin.

B.

Ayşe: Trenin tekerlerine kumaş sarmalısın.

C.

Pınar: Trenin tekerlerine yağ sürmelisin.

D.

Büşra: Trenin üzerine ağırlık koymalısın.


7. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin günlük hayattaki faydalarından birisi değildir?

A. Yağmur damlalarının yere yavaş düşmesi.

B. Canlıların yürüyebilmesi.

C. Makine parçalarının yıpranması.

D. Yazının yazılabilmesi.


Kuvvetin birimi ………(I)………. olup, ………(II)………….. ile ölçülür.
8.

Yukarıdaki cümlenin doğru olarak tamamlanabilmesi için I ve II numaralı boşluklara hangi kelimelerin gelmesi gerekir?
I

II

A.

Kilogram

Terazi

B.

Newton

Metre

C.

Newton

Dinamometre

D.

Kilogram

Dinamometre

9. Dinamometrenin çalışma prensibi ile ilgili hangi öğrenci doğru cevap vermiştir?

A. Furkan: Sert maddelerden yararlanılmıştır.

B. Metehan: Sürtünme kuvvetinden yararlanılmıştır.

C. Damla: Yayların esneklik özelliğinden yararlanılmıştır.

D. Emine: Maddelerin genleşme özelliğinden yararlanılmıştır.


I. Cismin ağırlığı

II. Cismin rengi

III. Cismin temas yüzeyinin cinsi


10.


Sürtünme kuvveti yukarıda verilenlerden hangilerine bağlı olarak değişir?

A. Yalnız I B. I ve II

C. I ve III D. I, II ve III
11.

A. Bilye mermerde daha yavaş gider.

B. Bilye halı kaplı yüzeyde daha fazla yol alır.

C. Mermer yüzeyde sürtünme kuvveti daha fazladır.

D. Halı kaplı yüzeyde sürtünme kuvveti daha fazladır.


I. Yer çekimi kuvveti temas gerektirmeyen kuvvettir.

II. Araç motorlarına sürtünmeyi azaltmak için motor yağı eklenir.

III. Sürtünme kuvveti daima olumsuz etkilere sebep olur.12.

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A. Yalnız I B. I ve II

C. II ve III D. I, II ve III
13.

Aşağıdakilerden hangisi bu kartların birisinin arkasında yazılı değildir?

A. Gaz halindeki bir maddenin ısı vererek sıvı hale dönüşmesidir.

B. Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale dönüşmesidir.

C. Gaz halindeki bir maddenin ısı vererek katı hale dönüşmesidir.

D. Katı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz hale dönüşmesidir.
14. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

A. Buharlaşma olayında madde ısı alır.

B. Sıvı maddenin gaz hale geçmesine buharlaşma denir.

C. Suyun gaz haline su buharı denir.

D. Su 100 OC de kaynar.
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?

A. Bugün havanın ısısı 25 OC dir.

B. Sıcaklık bir enerji çeşidi değildir.

C. Suyun ısısı 50 kaloridir.

D. Sıcaklık termometre ile ölçülür.
16. Aşağıdakilerden hangisi ısının birimidir?

A. Joule B. Derece C. Metre D. Newton
17. Aşağıdaki olaylardan hangisi genleşmeye örnek olarak gösterilemez?

A.http://ilkayoztas.files.wordpress.com/2011/05/tren_ray.jpg

Yazın ısınan tren rayları

B.http://www.masaustu-resimleri.com/d/14390-1/kapadokya+balon+turu+resimleri.jpg

Isınan balonun yükselmesi

C.http://www.turkcebilgi.com/images/imgk/termometre.png

Soğuyan termometrede bulunan seviyenin düşmesi

D.

Yazın telefon tellerinin sarkması


18. Isı akışının yönü göz önüne alındığında aşağıdaki maddelerin hangisinde ısı akışının yönü yanlış gösterilmiştir?


60 OC

30 OC


A.

5 OC

15 OC


B.

70 OC

50 OC


C.

65 OC

45 OC


D.19.

X ve Y direklerinin arasında tellerin farklı mevsimlerdeki durumları yukarıda 1, 2, ve 3 olarak gösterilmiştir. Buna göre bu durumların gözlendiği mevsimleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
1

2

3

A.

Yaz

İlkbahar

Kış

B.

Kış

Yaz

İlkbahar

C.

İlkbahar

Yaz

Kış

D.

Kış

İlkbahar

Yaz


20. Isı alan maddelerin hacmin artması olayına …………………. denir.

Yukarıdaki cümle hangi kelime ile doğru bir şekilde tamamlanabilir?

A. Genleşme B. Büzülme C. Donma D. Erime
21.

Yukarıdaki şemada kaç numaralı durumda yoğuşma olayı gerçekleşir?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
22. Aşağıdaki kaplarda bulunan suların miktarları verilmiştir. Özdeş ısıtıcılarla 10 dakika ısıtılan sulardan hangisi ilk önce kaynar?


100 ml

Su

50 ml

Su
A. B.


67 ml

Su

70 ml

Su
C. D.    • Isı bir enerjidir.

    • Isı termometre ile ölçülür.

    • Sıcaklık kalorimetre kabıyla ölçülür.

    • Isının birimi joule ve kaloridir.


23.

Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesi doğrudur?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
24. Donma sıcaklıkları verilen maddelerden hangisi 10 OC de katı haldedir?

A. Su (0 OC) B. Alkol (-117 OC)

C. Civa ( - 37 OC) D. Kurşun ( 328 OC)
25. Aşağıda verilen besin maddesi ve içeriği eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A. Fındık-yağ B. Portakal-karbonhidrat

C. Ekmek-karbonhidrat D. Et-protein


1


142


153


164


175


186


197


208


219


2210


2311


2412


2513


Adı Soyadı:
Aldığı Puanwww.alkanhoca.com
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi DÖnem yazili sinav sorulari iconSinav sorulari (src4)

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi DÖnem yazili sinav sorulari iconSinav sorulari (src3)

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi DÖnem yazili sinav sorulari iconSinav sorulari cevap anahtari

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi DÖnem yazili sinav sorulari iconSinav sorulari cevap anahtari

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi DÖnem yazili sinav sorulari iconGemi Makineleri Sınav Soruları

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi DÖnem yazili sinav sorulari iconSinav sorulari cevap anahtari

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi DÖnem yazili sinav sorulari icon18. 04. 2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle...

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi DÖnem yazili sinav sorulari iconFen ve teknoloji 6(401-413)

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi DÖnem yazili sinav sorulari iconBasin bülteni 4 Ağustos 2014

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri dersi DÖnem yazili sinav sorulari iconAraştirmasi® 2009 yili iÇERİK


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com