1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?


araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
9. Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevapları

1) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?
a) Soğutarak söndürme
b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
c) Havayı kesme
d) Boğma
e) Hepsi

2) Aşağıdaki şahıslardan hangisine el ve kapı tipi metal detektörü ile arama yapılmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur?
a) Hamile bayanlar
b) Kalp pili takılı olan şahıslar
c) Kafatasında metal aparat takılı olanlar
d) Bacağında metal aparat takılı olanlar
e) Hiçbiri

3) Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?
a) Derhal alev söndürülmelidir
b) Rüzgar arkaya alınmalıdır
c) Kuru kimyevi toz ile söndürülmelidir
d) Su ile söndürülmelidir
e) Gaz akışı kesilene kadar alev söndürülmemelidir

4) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistemlerinde kullanılan bir cihaz değildir?
a) Kapalı devre kamera sistemi
b) Kartlı geçiş
c) Kapı detektörü
d) Telsiz
e) El detektörü

5) Sporcular tarafından uyarıcı özelliğinden dolayı doping olarak kullanılan madde hangisidir?
a) Crack
b) Barbitüratlar
c) Amfetaminler
d) Trankilizanlar
e) Captagon

6) Yeraltındaki çatlamalar ve kırılmalar nedeni ile oluşan hareketlerin yeryüzünü sarsmasına ne ad verilir?
a) Tsunami
b) Sel
c) Çığ
d) Erozyon
e) Deprem

7) İtfaiye, polis ve Hızır acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 187-155-112
b) 110-155-177
c) 110-155-112
d) 112-177-155
e) 155-156-110

8) Özel güvenlik görevlisinin emanete aldığı eşyayı sahibine veya kolluk kuvvetine teslim ederken tanzim ettiği tutanağa ne ad verilir?
a) Olay tespit tutanağı
b) Buluntu eşya tutanağı
c) Üst arama tutanağı
d) Teslim tesellüm tutanağı
e) Müracaat tutanağı

9) Yaralının vücuduna yabancı cisim batmasında yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Batan cisim derhal çıkarılır
b) Yaralı yere yatırılmalıdır
c) Cisim çıkarılmadan çevresi sargı ile desteklenmelidir
d) Batan cisim tarafına yatırılmalı
e) Yaranın etrafı soğuk su ile yıkanmalı

10) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
a) Hırsız alarm sistemleri
b) Kapalı devre TV sistemi
c) Fiber optik algılama sistemi
d) Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
e) Yeraltı fiber optik algılama

11) Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
b) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza
c) Sahil Güvenlik-Gümrük Muhafaza-Polis
d) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
e) Jandarma-Belediye Zabıtası-Sahil Güvenlik

12) VİP’in araçla gideceği güzergâh üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevsime yada bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş yada değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi

13) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı topluluğun özelliklerindendir?
a) Örgütlenmişlerdir
b) Liderleri vardır
c) Genellikle bir amaç için toplanmışlardır
d) Kişilerde bireysel davranış olanağı kalmamıştır
e) Hepsi

14) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Araçlar çalışır vaziyette olmalıdır
b) Makam aracı mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmamalıdır
c) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır
d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir
e) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir

15) Özel güvenlik görevlileri hangi şekilde çalışabilirler?
a) 4857 Sayılı İş Kanununa göre işçi sıfatıyla
b) Özel güvenlik izni almış olan yerlerdeki sorumlu kişi ile sözleşme yaparak
c) Özel güvenlik birimi oluşturmuş olan bir kuruluşun bünyesinde
d) Özel güvenlik şirketiyle sözleşme yaparak
e) Hepsi

16) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) İşkence
b) Görevi kötüye kullanma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

17) Uyuşturucu maddeler kullanıldığında insan vücudunun neyini etkiler?
a) Kalp
b) Omurilik
c) Sinir sistemi
d) Beyin
e) Hiçbiri

18) Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 Sayılı Kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
a) 4857 Sayılı İş Kanunu
b) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
d) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu
e) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

19) Olay yerinin korunması ne zamana kadar sürer?
a) Olay yeri inceleme işlemleri tamamlanana kadar
b) C.Savcısı gelene kadar
c) Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar
d) Soruşturma bitene kadar
e) Korunması gerekmez

20) İş yaşamında iletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?
a) Ebeveyn / Yetişkin
b) Ebeveyn / Çocuk
c) Yetişkin / Yetişkin
d) Yetişkin / Çocuk
e) Ebeveyn / Ebeveyn

21) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik birimleri özel kanunlarında sayılan yetkilerini görev alanlarında ve görev süresinde kullanabilirler
b) Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar
c) Özel güvenlik personeli greve katılamazlar
d) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılabilirler
e) Özel güvenlik personeli kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz

22) 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgiler hangileridir?
a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız
b) Olay ve yaralı sayısı
c) Adresin bilinen noktalardan tarifi
d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
e) Hepsi

23) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya takibinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

24) Öncü ekibin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Korunan kişinin gideceği mevki hakkında ön güvenlik hazırlıklarını yapar
b) Öncü ekip korunan kişinin ziyaretinden önce her mevkiin fiziksel tetkikini yapar
c) Korunan kişinin eşyalarını önceden götürür
d) Öncü ekip tüm güvenlik hazırlıklarının alınması ve uygulanmasından sorumludur
e) Hiçbiri

25) Bir özel güvenlik görevlisi İş Kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
a) 45
b) 84
c) 90
d) 100
e) 168

26) Tabanca ile işlenen cinayet olayında suç yerindeki en önemli ip ucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Boş kovan
b) Kanlı bıçak
c) Cam parçaları
d) Kanlı gömlek
e) Hepsi

27) Önemli kişi aracının özellikleri ve donanımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Motoru güçlü ve hızlı olmalıdır
b) Araç ülkenin yol ve hava şartlarına uygun olmalıdır
c) Çarpışmalara karşı dayanıklı olmalı
d) Mümkünse zırhlı olmalı
e) Yakıt tasarrufu sağlamalı

28) Metal kapı detektöründen geçirilen şahıslar üzerinde ne aranmaz?
a) Kesici aletler
b) Delici aletler
c) Uyuşturucu madde
d) Silah
e) Ezici aletler

29) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?
a) Pratik zekâlı olmalı
b) Fizik kondisyonu yüksek olmamalı
c) Halkla iletişimi güçlü olmalı
d) Panik ve kargaşada soğukkanlı olmalı
e) Çevreyi iyi gözlemlemeli

30) Giriş kontrol görevi yapan ÖGG için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kullandığı güvenlik sistem cihazlarını iyi tanımalı
b) Bu işte eğitilmiş olmalı
c) Dikkatli ve duyarlı olmalı
d) İşini severek yapmalı
e) Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek istemeyenlere karşı zor kullanmalı

31) 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Ramazan Bayramı’nın üç gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?
a) 4
b) 2
c) 6
d) 3
e) 8

32) Anayasamız madde 17/3 ’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?
a) Kişi haklarını
b) Kişi hürriyetini
c) Kişi bağımsızlığını
d) Kişi ayrıcalığını
e) Kişi masuniyetini

33) Güvenlik kameralarında zoom yapılması hangi anlama gelir?
a) Görüntünün açısının değiştirilmesi
b) Görüntünün netlik ayarının yapılması
c) Görüntünün yakınlaştırılması/büyütülmesi
d) Görüntünün 90 derece döndürülmesi
e) Görüntünün renklendirilmesi

34) Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?
a) Toplulukla karşılıklı arbede sırasında
b) Kalabalığın biçimsel olarak kontrolünde
c) Saldırgan etkisiz hale getirildiğinde ve tecrit edildiğinde
d) Kalabalığı güvenlik güçlerinden belli bir mesafede tutmak için
e) Güvenlik güçlerinin, saldırı tekniğini kullandığı pozisyonlarda

35) 5188 Sayılı Yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?
I İçişleri Bakanlığı
II Özel güvenlik eğitim kurumları
III Üniversiteler
IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar
V Özel hocalar
a) I,V
b) I,II, III
c) III, IV
d) IV, V
e) II,IV

36) Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?
a) Sabunlu su ile yıkanmalıdır
b) Kuduz aşısı yapılmalıdır
c) Kuduz serumu yapılır
d) Dikiş atma
e) Pansuman

37) Olay yerinde bulunan kan lekelerinin incelenmesinden hangi sonuç çıkarılamaz?
a) Kanın insana mı yoksa hayvana mı ait olduğu
b) Yaralının kan grubunu
c) Kanın yaralıya mı, şüpheliye mi ait olduğu
d) Vücudun neresinin kanadığı
e) Hepsi

38) Aşağıdakilerden hangisi “olay”ın özelliklerinden biri değildir?
a) Dinamiktir, hareketlidir
b) Oluşan ve olağan dışı bir durum
c) Kanunlarda suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerdir
d) Hayatın akışını etkileyen ve değiştiren bir durum
e) Olağan bir durum

39) Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanıldığında “BOMBA” kelimesinin doğru bildirimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bolu-Manisa-Bolu-Ordu-Ankara
b) Manisa-Ordu-Bolu-Ankara-Bolu
c) Bolu-Ordu-Manisa-Bolu-Ankara
d) Bolu-Ankara-Manisa-Bolu-Ordu
e) Bolu-Ordu-Manisa-Bolu-Ordu

40) Aşağıdakilerden hangisi mektup bombanın özelliklerinden değildir?
a) Normal mektuplara göre daha ağır olur
b) Kalınlığı en az 0,7 cm’dir
c) Üzerinde gereğinden fazla pul yapıştırılmıştır
d) Mektubun ağırlığı dengesizdir
e) Üzerinde yağ lekesi olabilir

41) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerindendir?
a) Zincirleme reaksiyonu engelleme
b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
c) Boğma
d) Soğutma
e) Hepsi

42) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz
b) Asansörü en üst kata çıkarmalıyız
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz
d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz
e) Hiçbiri

43) Olay yeri tespiti aşağıdakilerden hangisi ile yapılmaz?
a) Kroki ve plan ile
b) Tutanak ile
c) Sanık beyanı ile
d) Fotoğraf ve kamera ile
e) Hiçbiri

44) Bilgi işlem merkezleri, laboratuar gibi hassas yangınlarda hangi söndürücü kullanılır?
a) Köpük
b) Su
c) Halo karbon
d) Kum
e) Hiçbiri

45) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir?
a) Dozimetre
b) Metal detektörü
c) X-Ray cihazı
d) CCTV
e) Alarm sistemi

46) X-RAY cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?
a) 75 cm
b) 90 cm
c) 110 cm
d) 50 cm
e) Fark etmez

47) Turnike uygulaması nereye uygulanır?
a) Kanayan yara üzerine
b) Eklem yerlerine
c) Kanayan yer ile kalp arasında herhangi bir yere
d) Parmak ile dirsek arasına
e) Kanayan yer ile kalp arasında tek kemik olan yere

48) Birlikte çalıştığı kişilere sürekli emirler veren, onlarla sorunun çözümü ya da işle ilgili konularda görüş almayan bir yönetici aşağıdaki iletişim türlerinden hangisini gerçekleştirmiş olur?
a) Yüz yüze
b) Çift yönlü
c) Resmi
d) Tek yönlü
e) Enformatik

49) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?
a) Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek
d) Suç failini yakalamak
e) Suça ait delilleri toplamak

50) Aşağıdakilerden hangisi bir empati biçimidir?
a) Bireyin ölen kedisi için çok üzülmesi
b) Bireyin hastalanan annesi için üzülmesi
c) Bireyin piyangodan ikramiye çıktığı için sevinmesi
d) Arkadaşının kendisine hediye almasından dolayı sevinmesi
e) Kendisine kötülük yapılmasını istemeyen birisinin başkasına kötülük yapmaması

51) Hasta / yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
a) Bilinç durumu
b) Kırık olup olmadığı
c) Solunum
d) Dolaşım
e) Vücut ısısı

52) CCTV’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kapalı devre televizyon sistemi
b) Kontrol sistemi
c) Açık devre televizyon sistemi
d) Canlı yayın yapma sistemi
e) Renkli televizyon sistemi

53) Hangisi şahısların vücut güvenlik kontrollerinde kullanılmaz?
a) Patlayıcı ve narkotik tespit sistemleri
b) Bodyscanner
c) X–ray cihazları
d) El tipi metal tarama detektörü
e) Hiçbiri

54) Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartlarını kim verir?
a) İçişleri Bakanlığı
b) Belediye başkanı
c) ÖG şirketi
d) Valilik
e) Kurs gördüğü eğitim kurumu

55) Şüpheli bir paket, poşet vs. olarak tespit edilen olayda ilk yapılması gereken nedir?
a) Şüpheli paketi alarak emniyetli bir yere götürmek ve muhafaza etmek
b) Şüpheli paket çevresindeki insanları olay yerinden uzaklaştırıp, gerekli çevre emniyetini aldıktan sonra ilgili kolluk kuvvetlerine haber vermek
c) Şüpheli paketi üst sıralı amirlere haber verip kontrol etmek
d) Şüpheli paketi imha etmek
e) Hiçbiri

56) Güvenlik alarm sistemleri aşağıdaki prensiplerden hangisine göre çalışırlar?
a) Bir elektrik devresinin kesilmesi ile alarm verilmesi
b) Bir ışığın engellenmesi suretiyle alarm verilmesi
c) Sesin algılanması suretiyle alarm verilmesi
d) Titreşim ya da hareketin algılanması suretiyle alarm verilmesi
e) Hepsi

57) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik olaylarını kaydeden cihazlardan değildir?
a) Bilgisayar
b) Kamera
c) El detektörü
d) Video
e) Hiçbiri

58) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?
a) Tıbbi eğitim almış olmalıdır
b) Sakin ve kararlı olmalıdır
c) Hızlı karar verebilmelidir
d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

59) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Boyu
c) Görülebilir yara izleri
d) Saç rengi
e) Eğitim durumu

60) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Hareketlerindeki tutarsızlık
e) Hepsi

61) Mıknatıs, hoparlör vb. manyetik alanlardan uzak tutulması gereken maddi delil aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kâğıt para
b) Kan
c) Disket
d) Boş kovan
e) Kıl

62) Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
a) 12
b) 9
c) 6
d) 3
e) 8

63) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
a) Kısa, öz, anlaşılır
b) Ayrıntılı
c) Yazılı
d) Şifreli
e) Hiçbiri

64) Üzerinde silah bulunan kişi ÖGG’nin düzenlediği tutanağı imzalamazsa ne olur?
a) İmzalamadığı tutanağa yazılır
b) Zorla imzalatılır
c) İmzalayacağı yeni bir tutanak hazırlanır
d) Cezası artırılır
e) Tutuklanır

65) Atardamar kanaması neden daha tehlikelidir?
a) Vücuttaki kanı kalbe topladığından
b) Kısa zamanda fazla kan kaybı olduğundan
c) Atardamar kanaması tehlikeli değildir
d) Kanama bölgesinde pıhtılaşma olacağından
e) Atardamarda kanın az basınçla dolaşmasından

66) ÖGG kimlik kartını ne şekilde taşımalıdır?
a) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılmalıdır
b) Günün her saati cebinde bulunmalıdır
c) Cüzdan içerisinde istendiğinde gösterebilecek şekilde taşımalıdır
d) Sadece genel kolluk kimlik sorabilir
e) Hepsi

67) Kamu kolluğu, suç şüphesi üzerine şartları da varsa ÖGG’ni arayabilir mi?
a) Arayamaz
b) Savcıdan izin alır
c) Arayabilir
d) İşverenin iznine tabidir
e) Yazılı izni olsa bile arayamaz

68) Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkili değildir?
a) CMK ‘nun ilgili maddesine göre yakalama
b) Olay yerindeki delilleri toplama
c) Şüpheli görülen birine kimlik sorma
d) Gerektiğinde zor kullanma
e) Terk edilmiş eşyayı emanete alma

69) Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?
a) Cumhurbaşkanı, milletvekilleri
b) Hâkimler ve savcılar, avukatlar, noterler
c) Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar
d) Sakatlar ve yaşlılar
e) Hiçbirisi

70) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına

71) Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?
a) ABC kontrolü
b) Hastayı ortamdan uzaklaştırmak
c) Ambulans çağırmak
d) Ayran içirmek
e) Suni solunum yapmak

72) Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yaparlar?
a) Suçun devamını engeller
b) Sanığı tespit eder ve yakalar
c) Suça el koyar
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder
e) Hepsi

73) Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?
a) Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır
b) Koruma araç ve şoförü her zaman harekete hazır durumda bulunmalıdır
c) Koruma 24 saat sürekli olmalıdır
d) Korumada giriş ve çıkış saatleri rutin olmamalıdır
e) Hepsi

74) Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
a) Özel güvenlik görevlisinin
b) Mağdurun
c) Jandarmanın
d) Polisin
e) Herkesin

75) Özel güvenlik görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
a) 18 yaşını doldurmuş olmak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Kamu haklarından yasaklı olmamak
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
e) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak

76) Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?
I Dernek kurma
II Siyasi parti üyeliği
III Sendika üyeliği
IV Grev
V Hak arama hürriyeti
a) I, II, III, IV, V
b) II, IV
c) I, II, III, IV
d) IV
e) IV, V

77) En etkili iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beden dili
b) İmaj
c) Olumlu kelimeler
d) Olumsuz kelimeler
e) Ses tonu

78) İlaç içerek zehirlenen kişiye ilk yardım olarak yerinde ne yapılmalıdır?
a) Yoğurt yedirilir
b) Su içirilir
c) Kusturulur
d) Hastaneye götürülür
e) Ağrı kesici ilaç verilir

79) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri hangi makama kaç gün içinde bildirilir?
a) Emniyet Müdürlüğüne–13 gün
b) Emniyet Müdürlüğünü–15 gün
c) Valiliğe–15 gün
d) Valiliğe–10 gün
e) Ö.G. Komisyonuna 15 gün

80) El detektörlerinin kullanılması ile ilgili hangisi doğrudur?
a) Islak zemine bırakılmamalıdır
b) Metal zemine bırakılmamalıdır
c) İnsanın baş kısmına tutulmamalıdır
d) Başka amaçla kullanılmamalıdır
e) Hepsi

81) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amacı ve hedeflerinden biri değildir?
a) Suçları önlemek
b) Kamu düzenini sağlamak
c) Güven vermek
d) Halkı sindirmek
e) Halkla ilişkisini sağlamak

82) Aşağıdakilerden hangisi stres yönetiminde bireysel başa çıkma yolları arasında yer almaz?
a) Olumlu hayal kurma
b) Spor yapma
c) Hobilerle uğraşma
d) Sakinleştirici ilaç alma
e) Arkadaşlarla yakın ilişki kurma

83) Aşağıdakilerden hangisi solunun durmasına (hava yolu tıkanıklığı) neden olur?
a) Elektrik çarpması
b) Yabancı cisim
c) Aşırı dozda ilaç alınması
d) Dil debisinin geriye kaçması
e) Hepsi

84) Yaya koruma esnasında saat 09.00 istikametinden saldırı gelmesinde koruma personelinin korunan kişiyi hangi saat istikametine kaçırmalıdır?
a) 06.00
b) 09.00
c) 12.00
d) 18.00
e) 03.00

85) Makam ve takip arabası (veya konvoy) ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren hangisidir?
a) Koruma amiri
b) Öncü koruma
c) Sürücüler
d) Takip arabalarındaki korumalar
e) Protokol ekibi

86) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme maddesi olarak kullanılmaz?
a) Su
b) Karbondioksit
c) Köpük
d) Karbon monoksit
e) Halokarbon

87) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumluluğu bulunan kişilerden değildir?
a) İlk ekip
b) C.Savcısı
c) Gazeteciler
d) Olay yeri inceleme ekibi
e) Adli tabip

88) Bir yangın nedeni olan yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden düşen yıldırımı toprağa ileten sisteme ne ad verilir?
a) Drenaj
b) Paratoner
c) Algılama sistemi
d) Spring sistemi
e) Duman algılayıcı detektör

89) İntihar olayında aşağıdaki atış türlerinden hangisi söylenemez?
a) Yakın atış
b) Uzak atış
c) Bitişik – yakın atış
d) Bitişik atış
e) Hiçbiri

90) Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından değildir?
a) Kablo-Bant
b) Parça etkisi için konulan malzemeler
c) Anahtar sistemi
d) Kamufle malzemeleri
e) Dış kap ve akım kaynağı

91) Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanların üzerinde korku ve heyecan etkisi ile çıkan kontrolsüz hareketlere ne denir?
a) Heyecan
b) Öfke
c) Duygu
d) Panik
e) Motivasyon

92) Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
a) Hâkim
b) C.Savcısı
c) Mülki amir
d) Kolluk amiri
e) Hiçbiri

93) Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemi değildir?
a) CCTV
b) El detektörleri
c) Beton bariyerler
d) Mektup kontrol cihazları
e) Kapalı devre görüntüleme sistemleri

94) ”Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir” cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İz
b) Delil
c) Papil
d) Traje
e) Delta

95) Özel güvenlik görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?
a) Görev alanında
b) Görev süresince
c) Suçüstü halinde
d) Kimlik kartları yakaya takılı olduğu durumda
e) Hepsi

96) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olabilir?
a) Çevik kuvvet ekibi
b) Özel güvenlik personeli
c) Asayiş devriye ekibi
d) Trafik ekibi
e) Hepsi

97) Patlamanın etkilerinden parça etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
a) Cam parçaları
b) Demir parçaları
c) Kitap sayfaları
d) Çiviler
e) Taş parçaları

98) Aşağıdakilerden hangisi maddi delil değildir?
a) Biyolojik deliller
b) Kimyasal deliller
c) Fiziksel deliller
d) Tanık ifadeleri
e) İz deliller

99) Çok sayıda kişiye ulaşarak bilgilendirme yapan TV,gazete, radyo vb. aşağıdakilerden hangi iletişime örnektir?
a) Ast üst iletişimi
b) Kitle iletişimi
c) Örgüt iletişimi
d) Görsel iletişimi
e) Basın iletişimi

100) Özel güvenlik görevlisi Türk Ceza Kanunu uygulamasında nasıl değerlendirilir?
a) İşçi
b) Kamu görevlisi
c) Sözleşmeli personel
d) İşveren
e) Genel kolluk

SİLAH SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Namlu
b) Kovan
c) Kapsül
d) Barut
e) Çekirdek

2) 6136 Sayılı Kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatı alan sivil vatandaşların ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?
a) 3 yıl
b) 5 yıl
c) 2 yıl
d) 4 yıl
e) 1 yıl

3) Etkili mesafe nedir?
a) Silahın menzili
b) Fişeğin ilk hızı
c) Merminin delme gücü
d) Atıcının görüş mesafesi
e) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi

4) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık hedef net görülmeli
b) Gez net hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez bulanık arpacık ve hedef net görülmeli
d) Gez ve arpacık net hedef bulanık görülmeli
e) Gez ve hedef net arpacık bulanık görülmeli

5) Hangisi silah bakım zamanlarından değildir?
a) 3 günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

6) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?
a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin takla atarak gitmesini sağlar
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
e) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır

7) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de ……………. denir?
a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu –hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

8) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Rüzgâr
d) Atıcının uzmanlığı
e) Havanın ısısı

9) Aşağıdaki parçalardan hangisi sürgü üzerinde bulunmaz?
a) İcra yayı
b) Gez
c) Arpacık
d) Kovan atma boşluğu
e) Tetik

10) Tabancalarda ateşleme ilk olarak aşağıdaki parçalardan hangisiyle başlar?
a) Horoz
b) Tetik
c) Emniyet mandalı
d) Yerine getiren yay ve mili
e) Ateşleme iğnesi

11) 6136 Sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
a) 20 yaşını
b) 21 yaşını
c) 18 yaşını
d) 15 yaşını
e) 25 yaşını

 

12) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz 

  

13) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmez?
a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Oluksuz bıçak

14) Aşağıdakilerden hangisi silahlarda bulunan emniyetlerden değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Tetik emniyeti
c) Sürgü emniyeti
d) Şarjör emniyeti
e) İkaz pim emniyeti

15) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Mermi yolu
b) Etkili menzil
c) Azami menzil
d) İlk hız
e) Hiçbiri

16) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?
a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Kişi koruma
c) Cenaze törenleri
d) Para ve değerli eşya taşınması
e) Hepsi

17) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

18) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz

19) Fişek ateş almadığında, silah sökülüp nedeni araştırılmazdan önce, silahın namlusu hedefe doğru olarak atış kurallarına göre en az kaç saniye bekletilmelidir?
a) 5 sn
b) 10 sn
c) 15 sn
d) 30 sn
e) 45 sn

20) Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle artan oranda baskı yapmasına ne denir?
a) Tetik ezme
b) Horoz indirme
c) Ateş etme
d) Nişan alma
e) Şarjör çıkarma

21) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Namlu
c) Gez- arpacık
d) Sürgü
e) Şarjör

22) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

23) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Mermi

24) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

25) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde...

1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir? iconYangın durumunda dioksin oluşturabilen maddeler ve cihazlar

1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir? iconYönetmeliğe Göre Mekanik Yangın Tesisatı Pratik Bilgiler

1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir? icon1- motorun çalışması sarsıntılı ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com