Ek-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri


sayfa4/4
araba.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4

Yeminli Mali Müşavir Onayı
EK- 7/B

İTHALATÇIYA YETKİ VEREN SANAYİCİNİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN

HAREKET TABLOSU

Tanzim Tarihi

…/…/…

SANAYİCİ :

İTHALATÇI :


Madde cinsi

Bir önceki başvuruda beyan edilen madde miktarı (ithalatçı)

Bir önceki başvuruda beyan edilen madde miktarı (Sanayici)

Yetki belgesi kapsamında ithalat

Alımlar

Toplam madde miktarı

İthalatta kullanılan miktar

Düzenleme tarihindeki stok miktarı (İthalatçı)

Düzenleme tarihindeki stok miktarı (sanayici)

Talep Edilen

Uygun Görülen

Alınan Miktar

Kendi adına yapılan ithalat miktarı

Yetki verilen diğer ithalatçıdan alınan

Yurtiçi üreticiden alınan

Yeminli Mali Müşavir Onayı


EK- 7/C

SANAYİCİLERİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN HAREKET TABLOSU


Tanzim Tarihi

.../.../…

UNVANI:


Ürünün Cinsi

Bir önceki başvuruda beyan edilen dönem sonu stok miktarı

Ürün


Toplam ürün miktarı

İmalatta kullanılan miktar

Düzenleme tarihindeki stok miktarı

Talep edilen miktar

Uygun görülen miktar

İthal edilen miktar

Yurt içinden temin edilen miktarYeminli Mali Müşavir Onayı
İthal Edilen Ürünün

Gümrük Beyanname Numarası

(12 Haneli)

Ürünün

GTİP Nosu

Cinsi

Miktarı
Yeminli Mali Müşavir Onayı


Yurt İçinden Temin Edilen Ürünün

Fatura Tarih ve Sayısı


GTİP Nosu

Cinsi

Miktarı
Yeminli Mali Müşavir Onayı

EK-8

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri Yurt İçi Satış Bildirim FormuTanzim Tarihi

.../.../…


Alıcının Unvanı

Uygunluk Yazısı Tarih ve Sayısı

Fatura Tarihi

Fatura Numarası

Ürün Adı

Ürün GTİP Numarası

Satış Miktarı

Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin


Adı Soyadı

İmza

Tüzel Kişilerde Kaşe

1   2   3   4

Benzer:

Ek-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri iconAkaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi...

Ek-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri iconAksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller

Ek-1 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri iconPiston Ü.Ö. N. de iken üst tarafında kalan boşluğa yanma odası denir....


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com