Rekabet yapisi ve rakipleriN Özellikleri 20


sayfa1/17
araba.ogren-sen.com > Ekonomi > Rekabet
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

PLASTİK ESASLI AMBALAJ ÜRETİMİ

YATIRIM FİZİBİLİTESİ
Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı çerçevesinde Anadolu Girişimcileri İş Birliği ve Eğitim Derneği tarafından uygulanan TRC2/13/DFD/0027 referans numaralı “Şanlıurfa Öncü Yatırımlarla Kalkınıyor” projesi kapsamında hazırlanmıştır.c:\users\dv2730et\desktop\images (1).jpg

yeni logo (marka tescilli)

Bu kitapçığın içeriğinden sadece Anadolu Girişimcileri İş Birliği ve Eğitim Derneği sorumludur. Bu içeriğin herhangi bir şekilde Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüş ya da tutumunu yansıttığı mütalaa edilemez.

Bu çalışma, Progem Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından Anadolu Girişimcileri İş Birliği ve Eğitim Derneği adına “ Şanlıurfa Öncü Yatırımlarla Kalkınıyor” kapsamında hazırlanmıştır

HAZIRLAYANLAR

Adnan HACIBEBEKOĞLU

Meliha HACIBEBEKOĞLU

Gülşah OĞUZ YİĞİTBAŞI

Gül Nihal SİNGİLİçindekiler Tablosu


4.1. PAZAR VE TALEP ANALİZİ 9

4.1.1. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 9

4.1.2. PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE PROFİLİ 11

4.1.3. TALEBİ ETKİLEYEN UNSURLAR 16

4.1.4.REKABET YAPISI VE RAKİPLERİN ÖZELLİKLERİ 20

4.2. PAZARLAMA PLANI 20

4.2.1. HEDEF PAZAR VE ÖZELLİKLERİ 20

4.2.2 HEDEF MÜŞTERİ GRUBU VE ÖZELLİKLERİ 26

4.2.3. İLK FAALİYET YILINDA HEDEFLENEN SATIŞ DÜZEYİ 26

4.2.4. İLK FAALİYET YILINDA HEDEFLENEN SATIŞ FİYATI 26

4.2.5. DAĞITIM KANALLARI 26

4.2.6. PAZARLAMA/SATIŞ YÖNTEMLERİ 26

4.2.7. KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLER 27

5.1. HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ TEMİN KOŞULLARI 31

5.2. HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ MİKTARLARI 31

6. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI 31

6.1. PERSONEL YÖNETİMİ 31

6.2. ORGANİZASYON ŞEMASI 32

7.1. YATIRIM UYGULAMA PLANI VE SÜRESİ 33

7.3. ÜRETİM MİKTARI 34

7.3.1. TAM KAPASİTEDEKİ ÜRETİM DÜZEYİ 34

7.3.2. İLK FAALİYET YILINDAKİ ÜRETİM VE SATIŞ DÜZEYİ 34

7.3.3. İLK 15 YILDAKİ ÜRETİM VE SATIŞ DÜZEYİ 34

İşletmenin 1. yılı yatırım dönemi olarak kabul edildiğinden üretim 2.yıldan itibaren başlamaktadır. 34

7.4. BİRİM MALİYETLER VE KARLILIK ORANLARI 34

7.5. İŞ AKIŞ ŞEMASI 35

7.6. TEKNOLOJİ ÖZELLİKLERİ 35

7.7. MAKİNE VE EKİPMAN BİLGİLERİ 37

8.1. SABİT YATIRIM TUTARI 39

8.2. İŞLETME SERMAYESİ 40

8.3. TOPLAM YATIRIM İHTİYACI 42

8.4. FİNANSAL KAYNAK PLANLAMASI 43

8.5. NAKİT AKIM HESABI 44

9.1. NET BUGÜNKÜ DEĞER ANALİZİ 45

9.2. AYRINTILI TAHMİNİ GELİR TABLOSU 46

9.3. BİLANÇO 48

9.4. FİNANSAL ORANLAR VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 50

9.4.1. FİZİBİLİTE SONUÇLARI 50

9.4.2. ORAN ANALİZİ SONUÇLARI 51

11.1. YATIRIM YERİ TAHSİSİ 54

11.2. VERGİ İNDİRİMİ 55

11.3. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ VE KDV İSTİSNASI 56

11.3.1. GÜMRÜK VERGİ MUAFİYETİ 56

11.3.2. KDV İSTİSNASI 56

11.4. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 56
  1. EKİP ÖZGEÇMİŞLERİ

ADNAN HACIBEBEKOĞLU

1981 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Adnan HACIBEBEKOĞLU, Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 2000-2004 yılları arasında mobilya ve finans sektörlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.2004 yılından bu yana ise Türkiye’deki hibe programları, yerel kalkınma ve yatırım alanlarında danışmanlık yapmaktadır. Halen Türkiye’nin birçok bölgesinde yerel yönetimlere, oda ve borsalara, sivil toplum kuruluşlarına ve KOBİ’lere bu alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Progem Danışmanlık’ın Genel Müdürlüğü’nü yapmaktadır. Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşuna üyeliği bulunan HACIBEBEKOĞLU, 2009 yılından bu yana Ekonomik ve Sosyal Gelişim Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Yerel, ulusal ve uluslararası yayın organlarında çok sayıda makaleleri ve raporları yayınlanan HACIBEBEKOĞLU iyi derecede İngilizce bilmektedir.

MELİHA HACIBEBEKOĞLU

1981 yılında Kayseri’de doğmuştur. 2004 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarından itibaren Avrupa Birliği hibe programları kapsamındaki projelerin yürütülmesinde koordinatör ve uzman gibi çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Özellikle bölgesel kalkınma konusunda saha araştırmaları ve çalışmaları yürütmüştür. Kadın Girişimciler ve Yöneticiler Derneği ile Ekonomik ve Sosyal Gelişim Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer almakta olup, halen Ekonomik ve Sosyal Gelişim Derneği’nin yönetim kurulunda saymanlık görevini yürütmektedir. 2007 yılından bu yana Progem Danışmanlık’ta proje uzmanı olarak görev yapmakta olup, Türkiye genelindeki birçok kurum, kuruluş ve firmaya hibe danışmanlığı hizmeti vermekte ve çeşitli araştırma çalışmalarında uzman olarak görev almaktadır. İyi derecede İngilizce ve temel düzeyde Almanca bilmektedir.

GÜLŞAH OĞUZ YİĞİTBAŞI

1981 yılında Konya’da doğmuştur. Lisans eğitimini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olarak tamamlamıştır.2003-2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ekonomik ve Sosyal Demografi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi almıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi sürecinde Türkiye genelinde yürütülen çeşitli projelerde Anketör, Veri Giriş Sorumlusu, Veri Giriş Denetmeni, Proje Asistanı, Saha Ekibi Sorumlusu, Koordinatörlük, Raporlama Sorumlusu vb. görevlerde rol almıştır. 2006 yılından bu yana hibe danışmanlığı ve araştırma çalışmaları sektöründe görev yapmaktadır. 2008 yılından bu yana ise Progem Danışmanlık’ta Proje ve Araştırma Birimi Koordinatörü olarak çalışmaktadır. 2009 yılından kurulan Ekonomik ve Sosyal Gelişim Derneği’nin kurucu üyeleri arasında bulunmakta olup aynı zamanda dernek Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
GÜL NİHAL SİNGİL

1987 yılında Sivas’ta doğmuştur. 2013 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında AB Gençlik Programları çerçevesinde gerçekleştirdiği projede, proje yürütücüsü olarak görev almıştır. Gül Nihal SİNGİL, 2013 yılından itibaren Progem Danışmanlık’ta proje uzmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
  1. ÖNSÖZ

Türkiye’de AB sürecinde ve dünyadaki gelişmeler karşısında ihtiyaç duyulan en önemli konulardan birisi kaynakların akıllıca kullanılmasıdır. Bu durum siyasal ve ekonomik aktörler tarafından yatırım, üretim ve istihdama yönelik reformların hayata geçirmesine bağlıdır. Bir ülkenin çalışan nüfusunun güçlü bir yapıya sahip olması ülkenin kalkınmasının temel unsuru olarak görülmektedir. Günümüzde Türkiye’nin de dâhil olduğu birçok ülke işsizlik sorununa çözüm bulmak için mücadele vermektedir. İşsizlik konusunda başarıyı yakalayan ülkeler gelişmiş kategorisinde yer almakla birlikte bazı gelişmiş ülkeler de işsizlik sorunuyla başa çıkamamış durumdadır.
İstihdamın artırılması yöntemlerinden biri girişimciliğin geliştirilmesi ve yeni işletmelerin kurulmasının sağlanmasıdır. Ülkelerin ekonomilerini dışa bağımlılıktan kurtarmalarının ve üretime dayalı olarak işleyen bir yapı kurmalarının en önemli aracı girişimciliği teşvik etmek olarak ortaya çıkmaktadır. Girişimcilik sadece bireysel karar alıcıların kariyer planlamaları açısından değil aynı zamanda ekonomik gelişmeden sorumlu olan aktörler için de önem kazanmıştır. Ekonomik ve sosyal kalkınmada girişimcilik günümüzde en etkin araçlardan biridir. Bu kapsamda, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında desteklenen bu proje çerçevesinde Şanlıurfa ili için 10 uygun yatırım alanı belirlenmiş ve bu alanlara yönelik yatırım fizibiliteleri hazırlanmıştır. Türkiye’de ekonomik alanda büyük bir değişim yaşanmaktadır. Bölgesel kalkınma stratejilerinin etkisiyle Türkiye’de yapılan yatırımlar doğu ve güneydoğu bölgelerine doğru kayma eğilimindedir. Gerçekleştirilen yatırımlar ile bu bölgelerde yer alan iller de ekonomik olarak kalkınmaya başlamıştır. Bu noktada Şanlıurfa ilinin bir an önce ön plana çıkarılması ve potansiyel yatırımcıların dikkatinin çekilerek ile yatırım yapılmasının sağlanması gerekmektedir. Bu proje sonunda ilde yatırım yapmayı hedefleyen girişimcilerin il için doğru ve kazançlı sektörlere yönlendirilmesi sağlanacaktır. Böylelikle ilin ekonomik kalkınması için yapılacak çalışmalara projenin bitimiyle yön verilmeye başlanacaktır. Bu sayede ilin ve dolayısıyla TRC2 Bölgesi’nin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulan bu raporlar ile uygun yatırım alanlarının fizibilite düzeyine çıkarılması hedeflenmiştir. Ancak, nihai fizibilite statüsü kazanma açısından raporlar bazı belirsizliklere ve kısıtlara sahiptir. Bu belirsizlikler ve kısıtlar 3 ana başlık altında toplanabilir:


  1. Projeyi uygulayacak yatırımcıların kimliği belli değildir. Bu durumda hazırlanan raporlarda zorunlu olarak standart bazı varsayımlardan hareket edilmiştir.

  2. Hazırlanan projelerin ne zaman uygulanacağı hususu belirsizdir.

  3. Yapılan fizibilite çalışmalarının destek dokümanlar ile kati hale gelmesi gerekmektedir. Gerekli destek dokümanlar arasında bazı projelerde yasal olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) veya Ön-ÇED raporu hazırlanması, ilave pazar etütleri yapılması gibi dokümanların hazırlanması gerekli olabilecektir.


Bu belirsizlikler ve kısıtlar altında hazırlanan raporlarda duyarlılık analizleri yapılması, gelecekte ortaya çıkabilecek değişimlere karşı raporların kullanım değerini artırıcı olumlu bir unsur olarak görülmektedir. Ancak, yukarıda açık bir şekilde ifade edilen kısıtlar altında hazırlanan fizibilite çalışmalarının, özel sektör için yol gösterici bir doküman olarak değerlendirilmesi ve uygulama aşaması öncesinde yukarıda sözü edilen konularda ilave çalışmalar ile raporların güncelleştirilmesi gerekmektedir.
  1. ÇALIŞMA ÖZETİ
YATIRIM BİLGİLERİ

BİRİM

AÇIKLAMA

Yatırım Konusu

-

Gıda Ambalajı Üretim Tesisi

Üretilecek Ürün/Hizmet

-

Plastik Gıda Ambalajı

NACE Kodu

-

22.22.00

GTİP No

3919

3920

3921

Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde

Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar

Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar

Yatırım Yeri

-

Şanlıurfa

Yatırım Süresi

Ay

12

İlk Faaliyet Yılı İtibariyle Kapasite Kullanım Oranı

%

90%

İlk Faaliyet Yılı İtibariyle Tesis Kapasitesi

Ton/Yıl

4.968 Ton/Yıl

İlk Faaliyet Yılı İtibariyle İstihdam Kapasitesi

Kişi

9

Toplam Yatırım Tutarı

TL601.737

Yatırımın Geri Dönüş Süresi

Yıl

3,91

Sermayenin Karlılığı

%


12,45%


İç Verimlilik Oranı

-6,13%

15 Yıllık Net Bugünkü Değer

TL

2.489.412

  1. PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA PLANLAMASI

4.1. PAZAR VE TALEP ANALİZİ

4.1.1. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Ambalaj, içine konulan ürünü koruyan, en temiz ve en güvenilir koşullarda tüketiciye ulaşmasını sağlayan, taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştıran değerli bir malzemedir. Bir ambalajın temel fonksiyonları içermek, korumak, muhafaza etmek,
taşımak, bilgi vermek ve satmak olarak özetlenebilir.

Tarih öncesi dönemlerde şarap taşımak amacıyla kilden yapılmış olan amforalar sınai ve sevk ambalajın ilk örneklerini teşkil etmektedir. Tüketici ambalajının ilk örneği ise eski Mısır’da parfüm taşımak amacıyla kullanılan cam şişelerdir. Aynı dönemlerde cam ve kil dışında kullanılan bir başka ambalaj çeşidi de tulum olarak bilinmektedir. Ambalaj, ürünlerin dışarıdan gelen etkilere karşı korunmasını, kolay taşınmasını ve depolanmasını sağlamak amacıyla ağaç, cam, metal, plastik, oluklu mukavva, kağıt/karton gibi ana materyallerden oluşan ve böylelikle ürünü tamamlayan çok önemli bir unsurdur. Ambalajlamada ana malzemeler doğrudan kullanıldığı gibi kimi zaman zaman birbirleriyle bağlanarak ya da iki yüzeylerine kaplama yapılarak fleksibl ambalaj olarak da kullanılabilirler. Kullanılan ambalajlama teknikleri ve hangi çeşit ambalajın daha çok tüketildiği, ülkelerin medeniyet seviyelerini de ortaya koyan ayrı bir unsurdur.1

Ambalajlar kullanım alanlarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır2:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Rekabet yapisi ve rakipleriN Özellikleri 20 icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com