Rekabet yapisi ve rakipleriN Özellikleri 20


sayfa5/17
araba.ogren-sen.com > Ekonomi > Rekabet
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Tablo . Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı (1000 Ton)

GTİP

2010

2011

2012

% Artış

2012-11

3919

13

16

16

4

3920

196

216

234

9

3921

63

76

93

23

3923

202

213

228

7

Toplam

474

520

572

10

Kaynak: TÜİK
Tablo . Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı (Milyon $)

GTİP

2010

2011

2012

% Artış

2012-11

3919

78

98

107

9

3920

569

734

756

3

3921

211

268

320

19

3923

526

651

662

2

Toplam

1.384

1.751

1.846

5

Kaynak: TÜİK

2012 yılında plastik ambalaj mamullerinde 2011 yılına kıyasla;

  • Üretim miktar bazında %7 değer bazında %2 artmış,

  • İthalat miktar bazında %7 değer bazında %2 artmış,

  • İhracat miktar bazında %10 değer bazında %5 artmış,

  • Yurtiçi tüketim miktar bazında %6, değer bazında %1 artmıştır.

  • Dış ticaret fazlası da miktar bazında %15 değer bazında %26 yükselmiştir.

Bu durumda;

  • 2012 yılında toplam üretimin miktar bazında %20’si, değer bazında %17’si ihraç edilmiş,

  • Yurt içi tüketimin miktar bazında %13’ü değer bazında %14’ü ithalatla karşılanmış,

  • İhracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında %163 değer bazında da %120 olarak gerçekleşmiştir.20

Türkiye’nin ülkelere göre ambalaj sanayi ihracatı aşağıda Tablo13’te verilmiştir. 2011 yılı verilerine göre ambalaj sanayinde en yüksek ihracat Almanya’ya yapılmaktadır. Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Irak ve Fransa izlemektedir. Aynı zamanda Romanya haricinde bütün ülkelere olan ihracat değerlerinde 2009-2011 yılları arasında artış görülmüştür.

Tablo . Ülkelere Göre Ambalaj Sanayi İhracatı (Değer: 1000 ABD $)

Ülkeler

2009

2010

2011

Almanya

177.907

216.251

273.659

İngiltere

139.706

167.589

208.705

Irak

90.786

141.979

201.761

Fransa

112.627

142.811

193.228

İran

86.094

106.961

150.220

Hollanda

68.193

83.585

112.594

İtalya

66.897

86.283

110.220

İsrail

77.529

85.902

98.287

Rusya Federasyonu

58.639

76.471

93.102

Romanya

73.760

71.146

88.737

Kaynak: TÜİK

Tablo 14’te ise ülkelere göre ambalaj sanayi ithalat değerleri verilmiştir. Bu sektörde ithalatta da en yüksek değer Almanya’ya aittir. Buna göre Almanya’dan yapılan ithalat 2009 yılında 474.767; 2010 yılında 583.061; 2011 yılında ise 675.542 bin dolardır. Ambalaj sanayi ithalatında Almanya’dan sonra İtalya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir.

Tablo . Ülkelere Göre Ambalaj Sanayi İthalatı (Değer: 1000 ABD $)

Ülkeler

2009

2010

2011

Almanya

474.767

583.061

675.542

İtalya

222.728

280.947

315.160

Çin

145.920

222.693

301.839

ABD

140.553

241.605

298.701

Fransa

95.958

115.718

142.277

Güney Kore

65.596

95.077

132.106

İngiltere

71.329

90.674

102.102

Finlandiya

37.867

65.237

83.108

İspanya

48.735

60.610

82.159

Belçika

50.516

59.872

77.875

Kaynak: TÜİK

4.2.2 HEDEF MÜŞTERİ GRUBU VE ÖZELLİKLERİ

Önceki bölümlerde bahsedildiği üzere sert plastik ambalaj sektörü Türkiye’de istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Plastik ambalaj imalatına yönelik yapılacak olan yatırımlar geniş bir müşteri grubuna hitap edecektir. Gıda ambalajı imalatına yönelik yapılacak yatırımlar genel olarak bakliyat, makarna ve diğer gıda türlerinin paketlenmesinde ihtiyaç duyulan ambalajları sağlayacaktır. Hedef müşteri grubu ise gıda imalatına yönelik çalışan iç ve dış pazardaki firmalardır.
4.2.3. İLK FAALİYET YILINDA HEDEFLENEN SATIŞ DÜZEYİ

Ürünler/Aylar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Toplam

Plastik Ambalaj (Ton)

460,00

460,00

460,00

460,00

460,00

460,00

460,00

460,00

460,00

460,00

460,00

460,00

5.520

4.2.4. İLK FAALİYET YILINDA HEDEFLENEN SATIŞ FİYATI

Ürün

Birim Satış Fiyatı TL

Plastik Ambalaj (Ton)

100,00

4.2.5. DAĞITIM KANALLARI

Şanlıurfa ilinde kurulması planlanan “Plastik Gıda Ambalajı”nın ürün satışlarının doğrudan pazarlama elemanı vasıtasıyla fabrikadan yapılacağı öngörülmüştür. İşletmenin ilerleyen yıllarında dağıtım ağının toptancılara ve bölge bayiliklerine ulaştırılması hedeflenmektedir. Ürünler Toptancılar ve bölge bayilikleri vasıtasıyla gıda üreticileri ve perakendecilere ulaştırılacaktır.


4.2.6. PAZARLAMA/SATIŞ YÖNTEMLERİ

Aylar

Aktivite 1

Tutar

Aktivite 2

Tutar

Toplam

1

Kartvizit

500

Müşteri Ziyaretleri

500

1.000

2

Katalog

2.500

Müşteri Ziyaretleri

500

3.000

3

İnternet Sitesi

1.500

Müşteri Ziyaretleri

500

2.000

4

Yerel TV Reklamları

1.000

Müşteri Ziyaretleri

500

1.500

5

Müşteri Ziyaretleri

500

Müşteri Ziyaretleri

500

1.000

6

Müşteri Ziyaretleri

500

Müşteri Ziyaretleri

500

1.000

7

Müşteri Ziyaretleri

500

Müşteri Ziyaretleri

500

1.000

8

Müşteri Ziyaretleri

500

Müşteri Ziyaretleri

500

1.000

9

Müşteri Ziyaretleri

500

Müşteri Ziyaretleri

500

1.000

10

Müşteri Ziyaretleri

500

Müşteri Ziyaretleri

500

1.000

11

Müşteri Ziyaretleri

500

Müşteri Ziyaretleri

500

1.000

12

Müşteri Ziyaretleri

500

Müşteri Ziyaretleri

500

1.000

Toplam

15.500

4.2.7. KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLER

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Şanlıurfa, doğuda Mardin, batıda Gaziantep, kuzeybatıda Adıyaman, kuzeydoğuda Diyarbakır illeriyle çevrilidir. 789 km'lik Türkiye-Suriye sınırının bir bölümünü ilin güney sınırı oluşturur. Genelde bir ova görünümündeki il merkezinin rakımı 518 m’dir. Şanlıurfa kontinental (Karasal) iklim özelliği gösterir. Yazları çok kurak ve sıcak, kışları bol yağışlı, nispeten ılıman geçmektedir. Matematik konum itibariyle ekvatora yakın olup, deniz etkisinden uzak bir bölgede bulunmaktadır. Bu nedenle karasal iklim özelliği ağır basmaktadır. Bu özellik sıcaklık ve yağış bakımından kendisini göstermektedir. Kar ve don olayının görüldüğü gün sayısı oldukça azdır.21

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 yılı sonuçlarına göre Şanlıurfa’nın toplam nüfusu 1.762.075’tir. İl/ilçe merkezi nüfusu ise 975.455 iken bu sayı belde/köyde 786.620’dir. Nüfus büyüklüğü bakımından ilçeleri sırasıyla Siverek, Viranşehir, Suruç, Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Harran, Bozova, Hilvan, Halfeti’dir. Şanlıurfa nüfus açısından Türkiye’nin en büyük dokuzuncu kentidir.22

İle dair temel göstergeler aşağıda verilmiştir (Tablo 8). Güncel verilere göre ilin yıllık nüfus artış hızı %26,3’tür (2011-2012). 2012 yılı verilerine göre ilin nüfus dağılımı %56 il ve ilçe, %44 belde ve köy şeklindedir. İldeki okur-yazarlık oranı %83,5’tir. İlde 11 ilçe, 26 belediye ve 1.157 köy bulunmaktadır. Şanlıurfa’nın komşu pazarları Irak, Suriye, İran’dır. İlin elektrik voltajı 220 V, 50 Hz, kişi başına toplam elektrik tüketimi 1.340 kWh ve sanayi elektrik tüketimi 339.660 MWh’dir.

Tablo . Şanlıurfa İli Temel Göstergeleri

Yüzölçümü

18.764,88 km2

Yıllık Nüfus Artış Hızı (2011-2012)

%26,3

Nüfus Yoğunluğu (2012)

94 kişi/km2

Nüfus Dağılımı (2012)

%56 İl ve İlçe,  %44 Belde ve Köyler

Okur-Yazarlık Oranı (2010)

%83,5

Ortalama Yükseklik

518 m

Toplam Yerleşim Sayısı (2012)

11 İlçe,  26 Belediye, 1.157 Köy

Komşu Pazarlar

Irak, Suriye, İran

Elektrik Voltajı

220 V, 50 Hz

Ortalama Sıcaklık ile En Yüksek ve En Düşük Sıcaklıklar

Ortalama 18,4 0C, en yüksek  46,8 0C  ve  en düşük -12,40C

Kişi Başına Toplam Elektrik Tüketimi

1.340 kWh

Sanayi Elektrik Tüketimi

339.660 MWh

Kaynak: http://www.karacadag.org.tr/bolgemiz-detay.asp?ContentId=27

2009 yılı verileri arazi kullanım durumu şu şekildedir: %66 tarım alanı, %12 çayır ve mera alanı, %1 orman ve fundalık alan, %21 tarım dışı alanlardır. URAK Raporu (2010) İller Arası Rekabetçilik Endeksi Genel Endeks Sıralamasına göre Şanlıurfa 2008 yılında 41; 2009 yılında 40; 2010 yılında 39. sırada yer almaktadır.

İlin ticari profilini çıkartmak amacıyla aşağıda Tablo 9, Tablo 10 ve Tablo 11 verilmiştir. Tablo 9’da verilen sanayi işletmeleri sektörel dağılımına göre en yüksek oran %40 ile gıda ürünlerine aittir. Sanayi işletmeleri sektörel dağılımda en yüksek ikinci oran %29 ile tekstil ürünleri sektörüne aittir. Aynı tabloda metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı %6, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı %4, diğer madencilik ve taşocakçılığı %4, kauçuk ve plastik ürünlerin imaları %3’lük orana sahiptir.

Tablo . Sanayi İşletmeleri Sektörel Dağılımı, Şanlıurfa

Sektörler

Oran (%)

Gıda ürünleri

40

Tekstil ürünleri

29

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

6

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

4

Diğer madencilik ve taşocakçılığı

4

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

3

Diğer

14

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 81 İl Durum Raporu

Tablo 10’da ise yıllara göre Şanlıurfa’daki ihracatçı firma sayısı verilmiştir. 2008 yılında 92 olan ihracatçı firma sayısı 2011’de önemli bir yükselişle 152’ye çıkmıştır. Ancak ilin ihracat değerine bu yükseliş önemli bir etkide bulunamamıştır. 2008 yılında 140.363 (1.000 $) olan ihracat değeri 2009 yılında düşmüş, 2010 yılında büyük bir yükselişe geçmiş ancak 2011 yılında tekrar azalmıştır. 2011 yılı verilerine göre ilin ihracat değeri ise 146.703 (1.000 $)’tür.

Tablo . Şanlıurfa’da Yıllara Göre İhracatçı Firma Sayısı

Yıl

İhracatçı Firma Sayısı

İhracat Değeri (1.000 $)

2008

92

140.363

2009

123

128.893

2010

131

173.699

2011

152

146.703

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 81 İl Durum Raporu, 2012

Tablo-11’de ise 2008-2011 yılları arasında ilde ithalat yapan firma sayıları verilmiştir. Buna göre 2008 yılında 233 olan ithalatçı firma sayısı 2011 yılında 288’e yükselmiştir. İthalat değeri ise bu dönem içerisinde 185.239 bin dolardan 288.722’ye yükselmiştir.

Tablo . Şanlıurfa’da Yıllara Göre İthalatçı Firma Sayısı

Yıl

İthalatçı Firma Sayısı

İthalat Değeri (1.000 $)

2008

233

185.239

2009

218

195.541

2010

239

247.412

2011

288

288.722

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 81 İl Durum Raporu, 2012

Şanlıurfa GAP’ın merkezi olarak bilinmekte ve GAP İdaresi’nin idari yerleşkesini içermektedir. GAP, çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölgesel kalkınma projesidir. Proje alanı Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) kapsamaktadır. 1970'lerde Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki sulama ve hidroelektrik amaçlı projeler olarak planlanan GAP, 1980'lerde çok sektörlü, sosyo-ekonomik bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür. Kalkınma programı, sulama, hidroelektrik, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri kapsamaktadır. GAP; 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1,82 milyon hektar alanda sulama sistemlerinin yapımını öngörmektedir. Geniş ve verimli tarım arazilerine sahip Şanlıurfa’da, GAP Projesi ile birlikte tarımın etkinliği ve önemi daha da artmıştır.23


  1. HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ PLANLAMASI

5.1. HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ TEMİN KOŞULLARI

PETKİM tesisinde plastik hammadde üretmektedir. Ancak PETKİM’in yıllık üretim kapasitesi yerli talebi karşılamamaktadır ve bu nedenle plastik hammadde talebinin %84’ü ithalatla karşılanmaktadır.24                         

5.2. HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ MİKTARLARI

Plastik Ambalaj (Ton)

No

Ürün/Hizmet

Birim Fiyat

Miktar

Birim Tutar

Yıllık Maliyeti

1

Hammadde Alımı (Siyah Granül)

1,400

1

1,4000

6.955,20

Toplam

1,40

6.955,20


6. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
6.1. PERSONEL YÖNETİMİ

No

Pozisyon

Aylık Brüt Ücretler

Personel Sayısı

Yıllık Brüt Ücretler

1

Genel Müdür

4.000

1

48.000

2

Sekreter ve İdari İşler Sorumlusu

1.500

1

18.000

3

Satış ve Pazarlama Sorumlusu

2.000

1

24.000

4

Ön Muhasebe Sorumlusu

1.800

1

21.600

5

Usta

1.400

1

16.800

6

Düz İşçi

1.258

4

60.405

Toplam

9

188.805

Yönetim ve üretimde üst kademede çalışacak personelin maaşı Şanlıurfa ilindeki piyasa koşulları ve yapılacak işin niteliği dikkate alınarak belirlenmiştir.
Asgari ücret (1.258 TL) belirlenirken 2014 yılı tutarı baz alınmış ve 2016 yılına kadar her yıl %10 artış olacağı varsayılmıştır.
Brüt ücretlere işveren payı dâhildir.

6.2. ORGANİZASYON ŞEMASI

  1. ÜRETİM PLANLAMASI

7.1. YATIRIM UYGULAMA PLANI VE SÜRESİ

Aktiviteler/Aylar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Finansal kaynakların temini

Arazi belirlenmesi

İşletmenin yasal kuruluşu

Gerekli izinlerin alınması

İnşaat işleri

Makine ve donanım alımı

Makine ve donanım montajı

Hammadde temini

Deneme üretimi

İdari örgütlenmenin yapılması

İşgücünün sağlanması

Pazarlama planının yapılması

Yatırımın başlangıç tarihi 01.07.2014 olarak kabul edilmiştir.

7.2. KAPASİTE KULLANIM ORANI

Yıllar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kapasite Kullanım Oranı

0%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%


İşletmenin 1. yılı yatırım dönemi olarak kabul edildiğinden üretim 2. yıldan itibaren başlamaktadır.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Benzer:

Rekabet yapisi ve rakipleriN Özellikleri 20 icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com