Rekabet yapisi ve rakipleriN Özellikleri 20


sayfa8/17
araba.ogren-sen.com > Ekonomi > Rekabet
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

7.7. MAKİNE VE EKİPMAN BİLGİLERİ
No

Makine-Ekipman ve Tefrişatlar

Birim Fiyat

Adet

Toplam

1

Ekstruder+Plastik Ambalaj Üretim Tesisi

400.000,00 TL

1

400.000

Toplam (KDV Hariç Tutarlar)

400.000

Geri dönüşüm hattının ana parçası olan granül ekstrüderi, atık plastiklerin granül haline getirilip yeniden kullanılabilmesi işlevini gören en önemli ünitedir. Granül ekstrüzyon ünitesi 3 ana bölgeden meydana gelmektedir. Bunlar; besleme bölgesi, sıkıştırma bölgesi (Atık gaz bu bölgeden çıkarılır), ölçme ve pompalama bölümüdür.


Granül Ekstrüderi

Plastik geri dönüşüm makinelerinde, atık plastik ürünlerin granül haline dönüşümü iki farklı kesim sistemi ile çalışan makinelerde yapılır. Her iki makinede aynı özellikte granül ekstrüderi bulunur. Farklılıkları granül ekstrü derinden çıkan plastikleştirilmiş mamulün kesim sistemindedir. Bunlardan birincisi ilk üretilmiş olan soğuk kesim (Pelletizing) granül makinesidir. Bu makinede plastik eriyik, ekstrüder kafasına montajı yapılmış filtre plakasından tel biçiminde akarak çıkar. Doğrudan su ile dolu havuza giren uzun sıcak plastik burada soğutulur. Tel biçimli gelen uzun soğumuş plastikler çekici vasıtası ile kesim ünitesine getirilir. Bıçaklar soğutulmuş olan plastik malzemeyi yüksek devirde keserek granül haline getirir.27
Diğer bir geri dönüşüm makinesi de sıcak kesim (Kafa kısmında kesim) yapan granül makinesidir. Bu makineler son teknoloji ile üretilmiş, yüksek kapasitede ve kalitede üretim yapan sistemlerden meydana gelmiştir. Pelletizing(İplik kesim) tipi granül makinesinden farklı tarafı, filtre plakasından gelen sıcak plastik malzemenin bu kısımda bıçaklar yardımıyla kesilmesidir. Direkt kafada kesilerek elde edilen granüller su dolu havuzlara dökülürler. Bunun dışında hava ile soğutma yapan sistemler vardır. Havuza dökülen granüller akan su vasıtası ile silolara taşınır. Daha sonra kurutma işlemi ile granüller kurutulur.
Granül ekstrüder makinelerinin ana üniteleri şu şekildedir:

  • Kontrol ünitesi,

  • Kesme ünitesi (Pelletizing),

  • Granül ekstrüderi (Vida ve kovan),

  • Agromer,

  • Kırıcı,

  • Filtre plakası ve filtre,

  • Bıçaklar,

  • Yıkama ve sıkma ünitesidir.


8. FİNANSAL ANALİZLER

8.1. SABİT YATIRIM TUTARI


Yatırım Kalemleri

Tutar

Giderle İlgili Açıklama

Etüt Proje Giderleri

0,00

Bina inşaatının projelendirme (Keşif, metraj, plan, harita ve çizim) ve zemin etüt maliyetidir.

Arazi Alım Giderleri

0,00

Arazi-arsa alımı yapılmayacaktır

Bina Yapımı

0,00

Tesis yapım maliyetidir.

Makine-Ekipman ve Tefrişatlar

400.000,00

Makine, ekipman, tefrişat ve donanımların KDV hariç tutarlarıdır.

Demirbaş Giderleri

12.000,00

Makine ve ekipman giderlerinin % 3'üdür.

Taşıt Alım Giderleri

0,00

Taşıt alım gideridir.

Montaj Giderleri

4.000,00

Makinelerin montaj giderleridir.

Kuruluş İşlemleri ve Harç Masrafları

3.000,00

Limited Şirket için öngörülmüştür.

Genel Giderler

4.190,00

Diğer kalemlerin toplamının % 1'idir.

Beklenmeyen Giderler

21.159,50

Diğer kalemlerin toplamının % 5'idir.

Sabit Yatırım Alt Toplamı

444.349,50

 

2014 Yılı Finansman Gideri

42.121,57

 

Sabit Yatırım Genel Toplamı

486.471,07

 


Etüt proje gideri tutarı hesaplanırken bina inşaat giderleri tutarının %5’i düzeyinde olacağı varsayılmıştır.

Yatırımcının işyerini inşa edebileceği bir araziye sahip olduğu varsayılmış ve maliyet belirtilmemiştir.

İnşaat sürecinde Taban Alanı Katsayısı Şanlıurfa Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre %35’tir.

Bina inşaat giderleri hesaplanırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013 yılı birim fiyatı (382 TL/m2) esas alınmıştır.

Makine-ekipman ve tefrişat giderleri 7.7. Makine-Ekipman ve Tefrişat Bilgileri tablosundan alınmıştır.

Demirbaş Giderlerinin makine-ekipman ve tefrişat giderlerinin %3’ü düzeyinde bir maliyeti olacağı varsayılmıştır.

Taşıt alım gideri hesaplanırken yatırımın ilk yılında istihdam edilecek 1 satış-pazarlama elemanı için 1 araç ihtiyacı olduğu ve her bir araç maliyetinin 50.000 TL olduğu varsayılmıştır.

Montaj giderlerinin makine-ekipman ve tefrişat giderlerinin %1’i düzeyinde bir maliyeti olacağı varsayılmıştır.

Kuruluş İşlemleri ve Harç Masrafları limited şirketler için 3.000 TL olarak öngörülmüştür.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Benzer:

Rekabet yapisi ve rakipleriN Özellikleri 20 icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com