Rekabet yapisi ve rakipleriN Özellikleri 20


sayfa9/17
araba.ogren-sen.com > Ekonomi > Rekabet
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

8.2. İŞLETME SERMAYESİ


İşletme Gider Kalemleri

İşletme Sermayesi*

2.Yıl

3.Yıl

4. Yıl

5. Yıl

6. Yıl

7. Yıl

8. Yıl

9. Yıl

10. Yıl

11. Yıl

12. Yıl

13. Yıl

14. Yıl

15. Yıl

Hammadde ve Diğer Girdiler

1.739

6.955

6.955

6.955

6.955

6.955

6.955

6.955

6.955

6.955

6.955

6.955

6.955

6.955

6.955

Personel Giderleri

47.201

188.805

188.805

188.805

188.805

188.805

188.805

188.805

188.805

188.805

188.805

188.805

188.805

188.805

188.805

Pazarlama-Satış Giderleri

3.875

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

Elektrik

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Su

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Yakıt (Isınma-Aidat)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mali Müşavir Ücreti

1.302

5.208

5.208

5.208

5.208

5.208

5.208

5.208

5.208

5.208

5.208

5.208

5.208

5.208

5.208

Hukuk Müşaviri Ücreti

7.800

31.200

31.200

31.200

31.200

31.200

31.200

31.200

31.200

31.200

31.200

31.200

31.200

31.200

31.200

Telefon

581

2.325

2.325

2.325

2.325

2.325

2.325

2.325

2.325

2.325

2.325

2.325

2.325

2.325

2.325

Kırtasiye Giderleri

349

1.395

1.395

1.395

1.395

1.395

1.395

1.395

1.395

1.395

1.395

1.395

1.395

1.395

1.395

Ambalaj-Paketleme Giderleri

1.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Sigorta Giderleri

515

2.060

2.060

2.060

2.060

2.060

2.060

2.060

2.060

2.060

2.060

2.060

2.060

2.060

2.060

Nakliye Gideri

4.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Bakım-Onarım

500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Genel Giderler (%1)

689

2.754

2.754

2.754

2.754

2.754

2.754

2.754

2.754

2.754

2.754

2.754

2.754

2.754

2.754

Beklenmeyen Giderler (%5)

3.478

13.910

13.910

13.910

13.910

13.910

13.910

13.910

13.910

13.910

13.910

13.910

13.910

13.910

13.910

Toplam Tutar

73.028

292.112

292.112

292.112

292.112

292.112

292.112

292.112

292.112

292.112

292.112

292.112

292.112

292.112

292.112

Dönem Sonu Stok

0

580

580

580

580

580

580

580

580

580

580

580

580

580

580

TOPLAM TUTAR

73.028

291.533

291.533

291.533

291.533

291.533

291.533

291.533

291.533

291.533

291.533

291.533

291.533

291.533

291.533

* İşletme sermayesi giderleri 3 aylık varsayılmıştır.
Hammadde ve diğer girdiler tutarı 5.2. Hammadde ve Diğer Girdi Miktarı tablosundan alınmıştır.

Personel giderleri 6.1. Personel Yönetimi tablosundan alınmıştır.

Pazarlama satış giderleri 4.2.6. Pazarlama/Satış Giderleri tablosundan alınmıştır.

Elektrik kWh fiyatı belirlenirken Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) Aralık 2013 Sanayi İşyerleri İçin Uygulanan Tek Zamanlı Tarife baz alınmıştır. Birim fiyata KDV dâhil değildir.

Metreküp su fiyatı belirlenirken Şanlıurfa Belediyesi’nin Ocak 2013 Su (Fabrika) Tarifesi baz alınmıştır. Birim fiyata KDV dâhil değildir.

Isınma amaçlı yakıt türü olarak doğalgaz kullanılacağı varsayılmıştır. Metreküp doğalgaz fiyatı belirlenirken

URFAGAZ Doğalgaz’ın Aralık 2013 fiyatı baz alınmıştır. Birim fiyata KDV dâhil değildir.

Mali müşavir ücreti belirlenirken “2013 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi” baz alınmıştır.

Hukuk müşaviri ücreti belirlenirken Şanlıurfa Barosu Başkanlığı’nın 2013 Yılı Asgari Ücret Çizelgesi’nde yer alan tarife baz alınmıştır.

Telefon giderlerinin pazarlama-satış giderlerinin %10’u düzeyinde gerçekleşeceği varsayılmıştır.

Kırtasiye giderlerinin pazarlama-satış giderlerinin %3’ü düzeyinde gerçekleşeceği varsayılmıştır.

Sigorta gideri olarak araçlara ait kasko gideri ve işyerinin (Makineler, bina ve diğer ekipmanlar dahil) yangın, hırsızlık, sel, deprem vb. risklere yönelik sigorta gideri baz alınmıştır. Gider hesaplanırken sabit yatırım kalemleri tablosunda yer alan her taşıt için yıllık 1.000 TL kasko maliyeti olacağı varsayılmıştır. İşyeri sigortası hesaplanırken ise yine sabit yatırım kalemleri tablosunda yer alan bina inşaat giderleri, makine-ekipman giderleri ve demirbaş giderleri toplamının binde 5’i baz alınmıştır.

Bakım-onarım gideri işyeri binasının, makine ekipmanların ve taşıtların bakım – onarım giderlerini kapsamaktadır. Gider hesaplanırken sabit yatırım kalemleri tablosunda yer alan bina inşaat gideri, makine ekipman gideri ve taşıt gideri toplamının binde 5’i baz alınmıştır.

Genel giderler hesaplanırken diğer tüm giderlerin %1’i oranında bir genel gider olacağı varsayılmıştır.

Beklenmeyen giderler hesaplanırken diğer tüm giderlerin %10’u oranında bir beklenmeyen gider oluşabileceği varsayılmıştır.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Benzer:

Rekabet yapisi ve rakipleriN Özellikleri 20 icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com