Th-s serisi, Çelik Gövdeli, Otomatik Yüklemeli, Katı Yakıtlı Sıcak Su Kazanı


sayfa1/6
araba.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6

TermoHOT TH-SceTermohot Isıtma Sistemleri

TH-S Serisi, Çelik Gövdeli, Otomatik Yüklemeli, Katı Yakıtlı Sıcak Su Kazanı

Kullanım ve Bakım Kılavuzu
İÇİNDEKİLER


Sayfa

1 Giriş ve İmalatçı Bilgileri 2

2 Kazanın Tanıtımı 3

2 Bakım ve Onarımda Uyulması Gereken Kurallar 4

3 Taşıma ve Nakliyede Dikkat Edilecek Hususlar 8

4 Kullanım Sırasında İnsan veya Çevre Sağlığına Tehlikeli Veya Zararlı

Olabilecek Durumlara İlişkin Uyarılar 9

5 Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler 13

6 Kazan Özellikleri 18

7 Bağlantı ve Montaj Talimatları 20

8 Kontrol Paneli 25

9 Kartın Elektrik Bağlantısı 33

10 Sağlık ve Güvenlik Bildirimi 34

11 Garanti Belgesi 36

GİRİŞ ve İMALATÇI BİLGİLERİ

Termohot TH-S serisi katı yakıtlı kat kaloriferini tercih etiğiniz için teşekkür ederiz.

Ürününüz kurulmadan ve çalıştırılmadan önce kullanma kılavuzu dikkatlice okunmalı ve ürünün kullanım süresi boyunca kullanma kılavuzunu saklanmalıdır.

Kazanın kurulum, bakım ve servis hizmetleri uzman teknik ekip gerektirmektedir. Kazanın kurulması, kurulum için uygun yerin seçilmesi, kazan su tesisatının kurulması ve baca dizaynı için bu kullanma kılavuzu ve yönetmelikler göz önünde tutulmalıdır.

TH-S serisi, sadece katı yakıt yakmak için tasarlanmış, yüksek verimli, çelikten kaynaklı sıcak su kazanlarıdır. Bu kazanlar sadece kalorifer tesisatı ısıtmasında kullanılır, doğrudan kullanma suyu ısıtmasına uygun değildir. Farklı tip uygulamalar için yetkili bayilerimizden bilgi alınmalıdır.

TH-S model kazanlar, yakıt yükleme haznesindeki yakıtın kimyasal enerjisinin yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştürür ve ısıtıcı akışkan olan suyun üzerine yükler. Bu yükleme alanlarının tamamıyla yanmamış yakıtla kaplanması ısı transfer yüzeyini azaltacağı için yanma hücresinin en uygun seviyede yüklenmesi gerekmektedir. Yanma devresi, fan ve sistem pompası kontrolü kazan ile birlikte verilen elektronik kontrol panosu tarafından gerçekleştirilir. TH-S kazanlar ile sadece bu kılavuzda verilen yakıtlar kullanılabilir, yakıtların kalorifik değerlerine ve yükleme şekillerine bağlı olarak, kazandan suya geçen ısı, deklare edilen değerlerin dışına çıkabilir.

İMALATÇI ADRES ve İLETİŞİM

İmalatçı Firma: TERMOHOT Isıtma Sistemleri, Hüseyin KALYONCU

Adres: Kazım Karabekir Mh. Bekir Saydam Cd. No: 104 B7 Blok No: 3-4

Çetmen Sanayi Sitesi

Pancar –Torbalı/ İZMİR

Tel: 0232 257 5644

Faks: 0232 257 5643

www.termohot.com

info@termohot.com

2.KAZANIN TANITIMI
TERMOHOT Otomatik Yüklemeli katı yakıt kazanları kombine kazanlardır. Emsallerinden üstün bir diğer tarafı da; istenirse elle yüklemeli kazanlar gibi iri boyutlu yakıtları da yakabilmesidir.

(Otomatik Yüklemeli Merkezi Sistem Kazanlarda)
DİKKAT: Bu tip bir uygulama yapılacağında iri kömürler bunkerden değil kazan kapağından yapılmalıdır.
Sistemin ana parçaları:
1. Bunker

2. Helezon

3. Pota

4. Kumanda paneli
1. BUNKER:
Kazanın günlük yakıtının depolandığı kısımdır. Üzerinde yabancı maddelerin girmemesi için elek vardır. Bunkere doldurulan kömürün ıslatılmaması gerekir. Islak kömür yanma verimini düşürür. Ayrıca helezona girişte tıkanmalara neden olur. Bunkerin boş bırakılması durumunda bunkerden duman çıkma olayı görülebilir. Aynı zamanda helezonda zarar görebilir. Bu yüzden boş

bırakılmaması önemle tavsiye edilir. Bunkerin üstündeki elek helezona yabancı maddeler ve iri yakıt parçaları gitmemesi için konulmuştur. Bundan dolayı eleğin kaldırılmaması gerekir.
2. HELEZON:
Helezon bunkerdeki kömürü yanma haznesine ileten kısımdır.
3. POTA:
Yanma olayının gerçekleştiği kısımdır. Helezonun getirdiği kömür ile vantilatörün bastığı hava burada karışarak yanmanın oluşmasını sağlarlar.
Potada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
a. Yanma esnasında pota üzerinde kat kaloriferinde 10 cm merkezi kazanlarda 15 cm kadar kömür yüksekliği olmalıdır. Kumanda panosundaki besleme ve bekleme zamanlarının ayarlanmasıyla bu temin edilmelidir.

b. Potanın orta kısmına müdahale etmeyiniz.

c. Merkezi kazanlarda günde bir iki defa potanın kenarlarında biriken cüruflar çekilmelidir.

d. Mevsimde bir iki defa potanın alt kısım kapağı açılıp alt tarafa inen tozlar temizlenmelidir.
4. KUMANDA PANELİ:

Kazanın otomatik çalışmasını sağlayan elektronik kontrol panelidir.

BAKIM, ONARIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Düzenli kontroller:

 • Su seviyesini kontrol edilmelidir. Su seviyesinin düzenli bir şekilde kontrol edilebilmesi için, hidrometre sistemin ilk doldurulmasından sonra işaretlenmelidir. Su seviyesi veya basıncı statik basıncın ya da sistem ayarının altına düşmüş ise sisteme su ilave etmek gerekmektedir. Sistemi ve kazanı korozyondan korumak için sisteme besleme yapılacak suyun yerel ayarlara göre yumuşatılmış olması gerekmektedir. Sistemde manometre varsa basınç işaretlenip gözlemlenmelidir.

 • Ön kapıların iyi kapanıp kapanmadığı kontrol edilmelidir. Yanma odası dışına duman sızıntısı varsa kapı fitillerinin değiştirilmesi gerekmektedir.

 • Baca bağlantısından gaz kaçağı olup olmadığını kontrol edilmelidir. Kaçak varsa, geçici olarak, kazan bacası soğukken alüminyum folyolu bant ile izole edilmeli, servis çağırıp kaçak yeri tamir ettirilmelidir.

 • Kazanda kurum oluşumu yanma ve yakıt cinsine göre değişmektedir. Isıtma yüzeyleri kontrol edilmeli, gerekirse sıyırıcı bir aparatla temizlenmelidir.

 • Pompanın çalışma sesi dinlenmeli, arıza durumunda kazan çalıştırılmamalıdır.

 • Yakıt besleme motorunun çalıştığı ve ocak içerisine yakıt beslemesi yapıldığı kontrol edilmelidir.


Kazanın temizlenmesi:

Kazan temizlenmeden önce sisteme bağlı tüm elektrikli cihazlar kapatılmalıdır.

Kazanı temizlemek için:

 • Kazan ile birlikte verilen temizleme fırçası ile kazanın duman boruları, gelberi ile de tüm ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir. Fırça ile temizlik yaparken; fırça telleri borunun içerisinde tersine dönmeyeceğinden, fırça duman borusu içine sonuna kadar sokulmalı daha sonra geri çekilmelidir. Kazan içerisindeki yüzeylerin temizliği en az iki hafta bir yapılmalıdır. Gerek görüldüğünde daha sık yapılabilir.

 • Kazan fanının içerisindeki tozlar, en az ayda bir kez, fan kanatçıklarına zarar vermeden elektrik süpürgesi ile temizlemelidir.

 • Ocak üzeri temizlenmeli, varsa tıkanan delikler çivi yardımıyla açılmalıdır. Ocak içerisine düşen küller, öndeki temizleme kapağı vasıtası ile alınmalıdır.

 • Duman sandığında ve kül tablasında biriken tüm kurumlar temizlenmelidir. Kül temizliği en fazla gün sonunda yapılmalıdır. Gerek görüldüğünde daha sık yapılabilir.

 • Baca çekişinin iyileştirmesi için duman sandığının temizliği en az ayda bir defa yapılmalıdır.

Bakım:

Sistemin her çalışma sezonu öncesi anlaşmalı servisi; kazanı, tesisatı, elektrik bağlantılarını, bacayı kontrol etmesi için çağrılmasını önemle tavsiye edilir. Bir bilirkişinin yardımı olmadan bakım işlerini kesinlikle yapılmamalıdır.

Sezon sonunda yıllık bakımların servisler tarafından yapılması, bunun için de periyodik servis anlaşması yapılması uygundur. Her sezon başlangıcında ya da bitişinde baca temizliği yapılmalıdır. Baca temizliği işini uzmanı ehliyetli kişilere yaptırılmalıdır ve gerek görüldüğünde sezon başlangıcı ya da bitişi beklenmeden yapılmalıdır.

Kullanımda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

TH-S model kazanlar, ısıtma amaçlı olarak hazırlanmış bir mekâna kurulmalıdır. Kazanın kurulduğu mekânın, kazanın kurulumu, yanması ve bakımı için yeterli derecede boş alana sahip olması gerekmektedir. Ayrıca verimli bir yanma için yeterli miktarda temiz hava sirkülasyonu olmalı, baca tasarımı kullanılan model için gerekli çekiş değerlerin karşılamalı ve kılavuzda verilen konstrüksiyon kriterlerine, ilgili yönetmeliklere uymalıdır. Kazan asla açık mekânlara veya balkonlara, yaşam alanlarına (mutfak, oturma odası, banyo, yatak odası) patlayıcı ve kolay alevlenen malzemelerin bulunduğu mekânlara kurulmamalıdır.

Kazan dairesi havalandırma için mutlaka doğrudan dış ortama bağlı, taze havanın girişine imkân veren menfezlere sahip olması gerekmektedir. Menfezlerden birisi kazan dairesi tavanından en çok 40 cm aşağıda, diğeri ise tabandan en çok 50 cm yukarıda bulunmalıdır. Bu menfezler devamlı açık vaziyette bulunmalıdır. Alt menfez en az 40 x 40 cm, üst menfez de az 30 x 30 cm boyutlarında olmalıdır.

Tüm elektrik ve su tesisatları, ilgili yasal kuruluşlarca onaylı ve yürürlükteki her türlü yasal ve teknik kurallara uygun olarak, yetkili tesisatçılar tarafından yapılmalıdır.

Kazanda yakılacak yakıtlar kazana en az 800 mm’lik mesafe korunacak şekilde tutulmalıdır. Yakıtların ayrı bir mekânda depolanması tavsiye edilir.

Beton kaidenin bunker ayağını da içine alması denge açısından önemlidir.

TH-S model kazanlar, beton bir kaide üzerine kurulmalıdır. Modellere göre beton kaidelerin minimum ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Minimum ölçüler

TH-S 25

TH-S 40

TH-S 60

TH-S 80

TH-S 100
(mm)
Genişlik

1000

1000

1000

1100

1100
Derinlik

800

850

950

1200

1350
Yükseklik

60

Minimum ölçüler

TH-S 130

TH-S 160

TH-S 180

TH-S 200

TH-S 250

TH-S 300

(mm)

Genişlik

1350

1350

1350

1550

1550

1550

Derinlik

1550

1750

1750

2000

2000

2000

Yükseklik

70

Montaj yeri ölçüleri:

Kazan dairesi, kazan etrafında aşağıdaki resimde verilen minimum ölçüleri sağlayacak boyutlarda olmalıdır. Kazan ölçüleri dikkate alınarak, kazan dairesi yan tarafta gösterilen montaj şemasına uygun ölçülendirilmelidir.Kullanma kılavuzunuzu dikkatlice okuyunuz ve beraberindeki garanti belgesi ile birlikte kazanınızın kullanım ömrü süresince saklayınız.

TAŞIMA ve NAKLİYEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Termohot TH-S serisi kazanlar tek parça halindedir.

 1. Kazan Grubu: Kazan izolasyonu ve dış ceketi giydirilmiş olarak sevk edilir. Kontrol paneli, redüktörlü motor kazan üzerinde ve montajlı olarak sevk edilir.

 2. Aksesuarlar: Fan, kullanma kılavuzu, temizleme fırçası ve gelberi kazan paketi içerisine konur.

Ürünün emniyetli olarak taşınması

TH-S model kazanlar ağır ürünlerdir, bu yüzden kazan kurulacağı mekâna taşınırken dikkat edilmelidir. Her tip kazanın net ağırlığı teknik özellikler tablosunda belirtilmiştir. Ürünü kaldırmak ve taşımak için kullanılacak olan ekipmanlar yeterli kapasitede olmalıdır.

Taşıma esnasında kazan dış saclarına ve kazana zarar gelmemesi için;

 • Şasesinde bulunan forklift ayaklıklarından forkliftle,

 • Kazanın arka tarafından girecek, dar transpaletle,

 • Ya da üzerindeki taşıma mapasından ceraskal veya vinç yardımıyla taşınmalıdır.

Kazanın etrafındaki ambalajı çıkartmak için sert ve kesici cisimler kullanmayınız, ambalajın altındaki boyalı kazan saclarına zarar verebilirsiniz.

Elektrik bağlantısı hakkında uyarı

TH-S model 25-100 model kazanlar 220 V şebeke gerilimi ile beslenir. Şebeke geriliminin 205 V'dan küçük veya 230 V'dan büyük olduğu yerlerde regülatör kullanılmalıdır. 130-300 model kazanlarda bu durum opsiyonel olduğu için 380 V şebeke gerilimi ile çalışanlarda bu durum min. 360 V, max. 400 V olarak belirlenebilir.

Kontrol panosu uygun topraklama donanımına sahip bir duvar panosuna bağlanmalıdır, kazan panosu ile duvar panosu arasındaki mesafe 80 cm'yi aşmamalıdır.

Tüm elektrik bağlantıları, yetkili personel tarafından yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmalıdır.

Bu ürün mutlaka toprak hattı ile elektriğe bağlanmalıdır!
  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Th-s serisi, Çelik Gövdeli, Otomatik Yüklemeli, Katı Yakıtlı Sıcak Su Kazanı icon14 1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Th-s serisi, Çelik Gövdeli, Otomatik Yüklemeli, Katı Yakıtlı Sıcak Su Kazanı iconPolatli yht gar’da bulunan asansörler, YÜRÜyen merdivenler, otomatik...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com