1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür?


sayfa1/3
araba.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3
TAŞIMACILIK DEĞERLENDİRME SORULARI
DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür?

a) Boru hattı ♦b) Kara yolu c) Demir yolu d) Deniz yolu e) Hava yolu

2. Toplumun gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetlerin eldeki sınırlı kaynaklarla üretildiği, tüketildiği, kaynakların, mal ve hizmetlerin ve gelirin bölüşüldüğü ortam olarak tanımlanan genel çevre unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

a) Demografik çevre b) Siyasi ve hukuki çevre ♦c) Ekolojik çevre

d) Ekonomik çevre e) Uluslararası çevre

3. Multi-modal taşımacılığı…………………………ile ifade edilir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Konteyner taşımacılığı b) Ro-Ro taşımacılığı c) Kombine taşımacılık

d) İç su yolları taşımacılığı ♦e) Taşımada birden fazla taşıma modunun birlikte kullanılması

4. Kombine taşımacılığın en önemli özelliği nedir?

a) Taşıma modları arasında yük değil, yükün içinde bulunduğu kap aktarılır.

b) En az iki taşıma modu birlikte kullanılır.

c) Demir yolu ile deniz yolunun entegrasyonu sağlanır.

d) Demir yolu ile kara yolu bütünleştirilir.

e) Hava yoluna kara yolu entegre edilir.
5. Taşıtanın en uygun taşıma modunu seçmesi için taşıyıcının, çeşitli faktörleri göz önünde bulundurması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez?

a) Operasyonel faktörler b) Taşıma modunun özellikleri c) Sevkiyata ilişkin faktörler d) Maliyet ve hizmet gereksinimleri ♦e) Müşteri beklentileri

6. Taşıma yönteminin seçim süreci büyük ölçüde operasyonel faktörlere bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi lojistik faktörlerdendir?

a) Ekonomik koşullar ♦b) Tedarik ve üretim noktaları c) Kargo tipi

d) Taşıma hizmetinin maliyeti e) Yükün değeri

7. Aşağıdaki karma taşıma modellerinden hangisi uygulamada en az kullanılan modeldir?

a) Kara yolu – Demir yolu ♦b) Deniz yolu – Hava yolu c) Demir yolu – Deniz yolu

d) Kara yolu – Hava yolu e) Kara yolu – Deniz yolu

8. Aşağıdaki taşıma modları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Hava yolu taşımacılığı, yüksek değerli ürünlerin uzun mesafeli, hızlı ve güvenilir bir şekilde taşınmasına olanak verir.

b) Deniz yoluyla, kısa mesafelerde değerliği düşük, uzun mesafelerde değerliği yüksek ürünler taşınır.

c) Boru yolu taşımacılığı çok yavaş ama güvenilirdir.

d) Demir yolu taşımacılığı genelde değerli ürünlerin taşındığı kara yoluna göre daha güvenilir olan bir taşıma çeşididir.

e) Kara yolu taşımacılığı genelde orta değerli denebilecek zaman duyarlılığı olan mamul veya yarı mamullerin taşındığı hızlı ve güvenilir sayılabilecek bir taşıma şeklidir.

9. Yukarıdaki taşıma yöntemlerinin maliyetlerini düşük olandan yüksek olana doğru sıralayınız?

I- Boru hattı, II- Demiryolu, III- Karayolu, IV- Havayolu, V- Denizyolu

a) I-II-III-IV-V b) II-III-V-I-IV c) I-II-III-V-IV ♦d) V-I-II-III-IV e) I-V-II-III-IV

10. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık türünün seçiminde en az etkilidir?

a) Taşıma programının esnekliği b) Kapıdan kapıya teslimat c) Toplam taşıma süresi

d) Özel gereçler e) Taşıma süresinde tutarlılık
Cevap Anahtarı 1.B, 2.C, 3.E, 4.A, 5.E, 6.B, 7.B, 8.D, 9.D, 10.A
DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Özel bir hizmet ve depolama gerektirmeyen, tehlikeli madde, bozulabilir gıda veya canlı hayvan sınıfına girmeyen, kuru ve temiz gönderiye ……………………… denir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Özel yük B) Genel yük c) Frigorifik yük d) Saf yük e) Ağır yük

2. Aşağıdakilerden hangisi parsiyel yükün özellikleri arasında sayılamaz?

a) Araçtaki yük tek bir alıcıya teslim edilir. b) Grupaj yük olarak isimlendirilir. c) Farklı göndericilerin yükleri vardır.

d) Yükün teslim yerleri farklı olabilir. e) Birden fazla konşimento düzenlenir.

3. Aşağıdakilerden hangisinde yarı römorkun (semi-trailer) tanımı doğru yapılmıştır?

a) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg'dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıttır.

b) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıttır.

c) Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıyıcıdır.

d) Motorlu taşıtın yük taşımayan, sürücünün içinde oturduğu kısımdır.

e) Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yük ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan kısımdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi kara yolları taşımacılık sisteminin özelliklerinden biridir?

a) Genellikle hacim ve ağırlık olarak küçük, değer olarak büyük ve teslimi acil malzemelerde tercih edilir.

b) Yükleme - boşaltma işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi, tarifeli taşımacılığa uygun, hızlı ve esnek bir taşıma türüdür.

c) Özellikle uzak mesafeler için ekonomik bir taşıma seçeneğidir.

d) Küçük olmayan yüklerde, taşıma fiyatı en uygun olduğu için tercih edilir.

e) Yükleme-boşaltma maliyetleri en yüksek taşıma türüdür.

5. Aşağıdakilerden hangisi demir yolu taşımacılığının dezavantajlardan biri değildir?

a) Yükleme-boşaltma sayısının fazlalığı sebebiyle mallar üzerinde hasar meydana gelmesi

b) İstasyon sayısının azlığının ulaşılabilirlik seviyesini düşürmesi

c) Vibrasyon nedeniyle değerlikli ve hassas ürünlerin taşınamıyor olması

d) Demir yolu taşımacılığı ile intermodal taşımacılık yapılamaması

e) Kayıp ve hırsızlığın fazla olması

6. Aşağıdakilerden hangisi kombine taşımacılıkta açık yük vagonu üzerine römork bindirmeli taşıma yöntemidir?

a) Birdyback

b) Fishybach c) Piggyback d) Ship-Barge e) Unimodal

7. Türkiye’nin mevcut demir yollarının toplam uzunluğu yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?

a) 195 bin km b) 63 bin km c) 49 bin km d) 45 bin km e) 12 bin km

8. Demir yolu araçlarının ve vagonların gerek yüklü gerekse yüksüz olarak (vagon platform yüksekliği + eşya yüksekliği olarak) herhangi bir emniyet tedbiri alınmadan geçebileceği yükseklik ve genişlik ölçülerine ne denilir?

a) Platform vagon b) Gabari c) Yük gabarisi d) Yapı gabarisi e) Azami yükseklik

9. Rusya Federasyonu'ndan alınan doğalgazın Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşınabilmesi amacıyla, inşa edilen ve Samsun'dan başlayarak Amasya, Çorum, Kırıkkale üzerinden Ankara'ya ulaşan doğalgaz boru hattının adı nedir?

a) Nabucco-Doğal Gaz Boru Hattı b) Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı

c) Rusya-Ukrayna-Romanya-Bulgaristan-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı

d) Güney Hazar Petrol Boru Hattı e) BTC Petrol Boru Hattı

10. Aşağıdakilerden hangisi boru hatlarının avantajları arasında yer almaz?

a) Esnek bir sistemdir. b) Taşıma fiyatları ekonomiktir, değişken değildir.

c) Gömülü hat çevreyi rahatsız etmez. d) Gömülü hat trafik ve benzer hizmetleri engellemez.

e) Rota seçmek kara yolu ve demir yolundan kolaydır.
Cevap Anahtarı

1.B, 2.A, 3.E, 4.B, 5.D, 6.C, 7.E, 8.C, 9.B, 10.A
DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdaki taşıma sistemleri içerinde birim maliyeti en az olan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Boru hattı b) Demir yolu c) Deniz yolu d) Kara yolu e) Hava yolu

2. Deniz taşımacılık sisteminin bileşenleri fiziksel veya fonksiyonel özelliklerine göre; sabit altyapı tesisleri, destek hizmetleri ve işletim elemanları olarak gruplanabilir. Aşağıdakilerden hangisi destek hizmetleri arasındadır?

a) Kılavuz hizmetleri b) Liman hizmetleri c) Kanal hizmetleri d) Gemi işletmeciliği e) Terminal işletmeciliği

3. Yük taşıyan lastik tekerlekli araçları uzak mesafelere taşımak için kullanılan gemi türüne ne ad verilir?

a) Tır gemisi b) Ro-Ro gemisi c) Şilep d) Kurvaziyer e) Konteyner

4. Yaptıkları anlaşmalar ile gemi sahibi, kaptanı, işleteni veya gemi kiralayanı adına ve hesabına yük/yolcu toplayan ve gönderen ticari işletmelere ne ad verilir?

a) Armatör b) Navlun komisyoncusu c) Broker d) Gemi acentesi

e) Gemi alım-satım komisyoncusu

5. Küçük miktarlardaki sevkiyatları bir araya getirerek daha büyük hacimlere ulaştıktan sonra taşıma işlemini organize eden firmaya ne ad verilir?

a) Navlun komisyoncusu b) Freight forwarder c) Brokır d) Armatör e) Gönderici

6. Liner işletme terimi aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

a) Serbest rekabet ortamını tesis etmek için gerekli önlemleri alan ve uygulayan işletmelerin bir araya gelerek oluşturdukları birliktir.

b) Kabotaj hakkı gereği kendi kara sularında gemi işleten işletmelerdir.

c) Deniz taşımacılığı kurallarını belirleyen işletmelerdir.

d) Navlun fiyatlarını belirleyen üst kuruluştur.

e) Belirli ticari hatlarda ve aynı limanlar arasında önceden açıklanmış ve yayınlanmış bir sefer tarifesine göre çalışan işletmelerdir

7. Türkiye’de Ro-Ro taşımacılığı aşağıda belirtilen limanların hangisinden yapılmamaktadır?

a) Antalya b) Pendik c) Ambarlı d) Çeşme e) Mersin

8. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) görev ve yetki alanına girmez?

a) Emniyetli hava taşıma hizmetinin verilmesini sağlamak

b) Düzenli ve ekonomik taşımacılığı geliştirmek

c) Yolcu ve kargo ücretlerinin saptanmasında koordinasyonu sağlamak

d) Hava kargo işletmeleri ve hava taşıtlarının teknik donanımı ile ilgili usul ve prosedürleri belirlemek

e) Küçük miktardaki yükleri bir araya getirerek yüklerin daha büyük hacimlere ulaşmasını sağlamak

9. Hava yolu kargo taşımacılığında aşağıdakilerden hangisi özel kargolar arasına girmez?

a) Kıymetli kargo taşımacılığı b) Konfeksiyon taşımacılığı c) Canlı hayvan taşımacılığı

d) Gıda taşımacılığı e) Ağır kargo taşımacılığı

10. Aşağıdakilerden hangisinde havayolu kargo taşımacılığı daha etkin bir şekilde kullanılabilir?

a) Yüksek miktardaki ham maddenin taşınmasında b) Hacim / ağırlık oranı yüksek ürünlerin taşınmasında

c) Değer / ağırlık oranı yüksek ürünlerin taşınmasında d) Kısa mesafeye yapılacak taşımalarda

e) Tehlikeli maddelerin taşınmasında
Cevap Anahtarı

1.C, 2.A, 3.B, 4.D, 5.B, 6.E, 7.A, 8.E, 9.B, 10.C

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. 20’lik konteyner için en yüksek ağırlık kaç tondur?

a) 10.000 b) 15.000 c) 20.000 d) 25.000 e) 30.000

2. Aşağıdakilerden hangisi ayaklı konteyner ölçülerinden birisidir?

a) 7,55 m b) 7,50 m c) 7,45 m d) 7,40 m e) 7,35 m

3. 1970’li yıllarda uluslararası kara taşımacılığının gelişmesiyle Türk taşımacıların filolarına giren ilk araç olan Amerikan yapımı “dorsey trailers” markalı semi-treylerlerden esinlenerek ortaya çıkan taşıma aracı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yarı römork b) Demiryolu römork taşıyıcı c) ISO konteyner

d) Ayaklı konteyner e) Dorse

4. Demiryolu taşımacılığında römorkların ya da yarı römorkların alçak platformlu vagon üzerinde taşınmasına ne denir?

a) Araç sırtında taşıma b) ROLA c) RORO d) Multifret vagon e) Double stacking

5. İntermodal taşımacılık için özel olarak üretilen alçak platformlu vagonlara ne denir?

a) Araç sırtında taşıma b) Kapalı vagon c) Yarı treyler d) Multifret vagon e) Uzatılabilir taşıyıcı

6. GPS sistemi hangi yıl sivil kullanıma açılmıştır?

a) 1965 b) 1970 c) 1975 d) 1980 e) 1985

7. GPS sisteminde kaç uydu yer almaktadır?

a) 20 b) 22 c) 24 d) 26 e) 28

8. Modlar arası taşımacılığın diğer adı nedir?

a) Kara yolu taşımacılığı b) Konteyner taşımacılığı c) Karma taşımacılık

d) Demir yolu taşımacılığı e) Deniz yolu taşımacılığı

9. Aşağıdakilerden hangisi karma taşımacılığın faydalarından biri değildir?

a) Karma taşımacılık sistemiyle alıcıya esneklik sağlanır.

b) Coğrafi nedenlerden dolayı aktarmalı taşımacılığın zaman kayıplarını en aza indirilir.

c) Kara yolu taşımacılığının, ekonomik mesafe dışında bulunan teslimlerde daha rasyonel bir sevkiyat tarzı olmasının getirdiği üstünlükten yararlanılır.

d) Gelişmiş taşıma tekniği (parça yüklerin konteyner veya başka taşıma kapları ile birleştirilmesi ile seri sevkiyat ve teslimat imkânı).

e) Taşıma sistemi içinde bulunan unsurların birbirleri ile uyumlu olmasının getirdiği optimizasyon.

10. Aşağıdakilerden hangisi karma taşımacılığın sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için gereken unsurlardan biri değildir?

a) Taşıtlar b) İşletme kuralları c) Mevzuat d) Yol e) Rakipler

Cevap Anahtarı

1.C, 2.C, 3.E, 4.A, 5.D, 6.D, 7.C, 8.B, 9.A, 10.E

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi limanların özelliklerinden biri değildir?

a. Deniz ve kara yolu taşımacılığı arasındaki bir arayüzdür.

b. Gemilerin yakıt, kumanya ve içme suyu gibi ihtiyaçlarının giderildiği alanlardır.

c. Ülkenin ekonomik durumu hakkında gerek duyulan ticari verilerin birinci elden alındığı önemli bir veri kaynağıdır.

d. Sadece ithalat ve ihracat gibi dış ticaret faaliyetleri için birer çıkış kapısı durumundadır.

e. Kargonun zarar görmesi, fire verilmesi ya da çalınması riskinin ortaya çıktığı yerlerdir.

2. Aşağıdakilerden hangisi kullanım amacına göre liman türlerinden biri değildir?

a. Ticari limanlar b. Özel limanlar c. Endüstriyel limanlar d. Askerî limanlar e. Marinalar

3. Konteyner taşımacılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Konteyner; standart boyutlarda ve köşelerinde elleçleme ekipmanının rahatça ve güvenli bir şekilde kavrayabilmesi için uygun yapıların bulunduğu çelik bir kutudur.

b. Konteynerler sadece kargoyu taşımak için değil, aynı zamanda depolamakamacıyla da kullanılmaktadır.

c. Kısa mesafelerde konteyner taşımacılığı, ucuz olması nedeniyle palet ya da Ro‐Ro taşımacılığına tercih edilmektedir.

d. Konteyner terminallerinde kullanılan elleçleme ekipmanları konteynerin şekline uygun olarak imal edildiklerinden, konteynerlerin bir araçtan diğerine transferi hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

e. Konteynerler, herhangi bir kapalı depo alanına ihtiyaç duymaksızın açık arazi üzerinde üst üste istiflenebilir.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? iconRayli ulaşim toplu taşima sistemi

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? iconLiqui moly hidrolik yağları artık en yüksek kalite standartlarına uygun

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? iconKullanici iÇİn not: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com