1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür?


sayfa3/3
araba.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
1   2   3

a) Konşimento b) Çeki Listesi c) CMR Belgesi d) Menşei Şehadetnamesi e) UBAK Belgesi

10. Aşağıdakilerden hangisi bir noktadan başka bir noktaya hava taşıması ile gönderilen kargoyu ve bu kargonun taşıyıcı, gönderici ve alıcısını, hangi şartlarda bu kargonun taşındığını belirtir kıymetli evraktır?

a) Kargo Manifestosu b) Hava Yolu Konşimentosu c) Kargo Muhasebe Bildirisi

d) Kargo Masraflarını Düzeltme Bildirisi e) Yükleme Ordinosu

Cevap Anahtarı

1.C, 2.D, 3.E, 4.C, 5.D, 6.A, 7.B, 8.A, 9.D, 10.B

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. CMR Konvansiyonu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

a) 1961 b) 1965 c) 1968 d) 1970 e) 1972

2. Türkiye CMR Konvansiyonu’na hangi yıl katılmıştır?

a) 1991 b) 1993 c) 1995 d) 1997 e) 1999

3. CMR Konvansiyonu kapsamında ödenecek tazminat kaç SDR’dir?

a) 5.33 b) 6.33 c) 7.33 d) 8.33 e) 9.33

4. ADR Konvansiyonu hangi yıl imzalanmıştır?

a) 1968 b) 1970 c) 1972 d) 1974 e) 1976

5. Türkiye ADR Konvansiyonu’na hangi yıl katılmıştır?

a) 2009 b) 2010 c) 2011 d) 2012 e) 2013

6. TIR Konvansiyonu hangi yıl imzalanmıştır?

a) 1945 b) 1946 c) 1947 d) 1948 e) 1949

7. Her kara yolu taşıtı veya konteyner için kaç adet TIR karnesi düzenlenir?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

8. Türkiye’de TIR Konvansiyonu hangi yıldan beri uygulanmaktadır?

a) 1960 b) 1962 c) 1964 d) 1966 e) 1968

9. AETR Konvansiyonu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

a) 1970 b) 1972 c) 1974 d) 1976 e) 1978

10. Türkiye sürüş ve dinlenme sürelerine ilişkin olarak AETR Konvansiyonu’na ne zaman katılmıştır?

a) 1999 b) 2000 c) 2002 d) 2003 e) 2004

Cevap Anahtarı

1.A, 2.B, 3.D, 4.A, 5.B, 6.E, 7.A, 8.D, 9.D, 10.A

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Otobüsle uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı yapmak için alınması gereken yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) B b) C c) A d) D e) K

2. Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı yapmak için alınması gereken yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) A b) C c) B d) L e) N

3. Otobüsle yurt içi yolcu taşımacılığı yapmak için alınması gereken yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) H b) M c) P d) D e) A

4. Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı yapmak için alınması gereken yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) T b) P c) K d) G e) L

5. Yurt içi eşya taşımacılığı yapmak için alınması gereken yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir

a) N b) F c) H d) G e) K

6. M2 yetki belgesi alabilmek için en az kaç coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az kaç ilde örgütlenmenin tamamlamış olması gerekmektedir?

a) 3 bölge 7 il b) 4 bölge 6 il c) 5 bölge 5 il

d) 6 bölge 4 il e) 7 bölge 3 il

7. N2 yetki alabilmek için en az kaç coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az kaç ilde örgütlenmenin tamamlamış olması gerekmektedir?

a) 2 bölge 2 il b) 3 bölge 3 il c) 4 bölge 4 il d) 5 bölge 5 il e) 6 bölge 6 il

8. P1 ve P2 yetki belgesi alabilmek için ticari veya hususi olarak kayıtlı en az kaç adet iki tekerlekli motorlu taşıta sahip olmak gerekmektedir?

a) 5 - 20 b) 5 - 25 c) 10 - 25 d) 10 - 30 e) 5 - 30

9. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası eşya kargo taşımacılığı yapan/yapacak sürücülerin alması zorunlu mesleki yeterlilik belgesidir?

a) SRC1 b) SRC2 c) SRC3 d) ODY1 e) ODY3

10. Uluslararası eşya kargo taşımacılığı yapan bir firmada çalışmak isteyen operasyon yöneticisi aşağıdaki mesleki yeterlilik belgesinden hangisini almak zorundadır?

a) ODY1 b) ODY2 c) ODY3 d) UDY1 e) UDY3

Cevap Anahtarı

1.B, 2.C, 3.D, 4.D, 5.E, 6.E, 7.A, 8.E, 9.C, 10.C

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Motorlu araç tarafından çekilen vasıtaya ne denir?

a) Römork b) Kamyonet c) Çekici d) Kombine araç e) Yarı römork

2. Aşağıdakilerden hangisi taşıma maliyetlerinin yakından takip edilmesi gerektiren bir durum değildir?

a) Araç yakıt fiyatlarındaki sürekli değişim b) Taşıma güzergâhı açısından kullanılacak yakıt miktarı

c) Araçların beklenenden fazla yakıt tüketmesi d) Rakamların yanlış kaydedilmesi

e) Taşıma aracının türüne karar verilmesi
3. Kullanılan girdi maliyeti hangi temel girdi sınıfında yer alır?

a) İş gücü b) Makine c) Malzeme d) Sermaye e) Zaman

4. Aşağıdakilerden hangisi maliyet kaynağı değildir?

a) Araç b) Filo c) Güzergâh d) Sürücü e) Depo

5. Maliyet kaynağı araç olarak düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi direkt maliyet unsurudur?

a) Personel ücreti b) Araç sigortası c) İletişim gideri d) Reklam ve tanıtım gideri

e) Yönetim gideri
6. Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyettir?

a) Yağ b) Taşıtın satın alma değeri c) Personel ücreti d) Araç sigortası

e) Aracın vergisi

600.000 TL’ye satın alınan, 5 yıl ömrü olan ve 5. yıl sonunda hurda değerinin 90.000 TL olacağı tahmin edilen taşıtın normal amortisman yöntemine göre; yukardaki veriler ışığında 7. ve 8. soruları cevaplayınız.

7. Yıllık amortisman tutarı nedir?

a) 102.000 b) 104.000 c) 106.000 d) 108.000 e) 110.000

8. Yıllık amortisman oranı nedir?

a) 0.10 b) 0.15 c) 0.20 d) 0.25 e) 0.30

600.000 TL’ye satın alınan, 5 yıl ömrü olan ve 5. Yıl sonunda hurda değerinin 90.000 TL olacağı tahmin edilen taşıtın azalan bakiyeler üzerinden amortisman yöntemine göre; yukardaki veriler ışığında 9. ve 10. soruları cevaplayınız.

9. 1. yıl ayrılacak amortisman miktarı ne kadardır?

a) 200.000 b) 202.000 c) 204.000 d) 206.000 e) 208.000

10. 5. yıl ayrılacak amortisman miktarı ne kadar olmaktadır?

a) 204.000 b) 122.400 c) 73.440 d) 66.100 e) 44.064

Cevap Anahtarı

1.A, 2.E, 3.D, 4.C, 5.B, 6.A, 7.A, 8.C, 9.C, 10.D

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi bir taşıma probleminde en düşük maliyetli rotanın belirlenmesi ya da hesaplanmasını içerir?

a) Doğrusal programlama b) Sezgisel c) Kuyruk optimizasyonu

d) Rota planlama e) Taşıma sistemleri

2. Aşağıdakilerden hangisi şebeke problemlerine örnek değildir?

a) İstatistiksel kalite kontrol b) Kara yolu taşımacılığında rota planlama

c) Süpermarket zincir ve depoları arasında dağıtım planlama

d) Bilgisayar birimleri arasında veri akışının optimize edilmesi e) Şehirler arası otobüs terminalleri

3. Aşağıdakilerden hangisi şebeke problemlerinin çözülmesinde tam sayı kısıtını yok sayarak kolay çözüm üreten basit algoritmalara verilen isimdir?

a) Rota planlama b) Optimizasyon c) Sezgisel d) Tam sayılı programlama e) Taşıma problemi

4. Aşağıdakilerin hangisinde amaç “m” kaynaktan “n” hedefe yapılacak sevkiyatları minimum taşıma maliyetiyle gerçekleştirecek şekilde her bir i ve j noktası arasında taşınacak miktarları (yani Xij’leri) belirlemektir?

a) Atama problemi b) En kısa yol problemi c) Kuyruk problemi

d) Gezgin satıcı problemi e) Taşıma problemi

5. Atama problemi matematiksel modelleme açısından aşağıdakilerden hangisinin özel bir hâlidir?

a) En kısa yol problemi b) Taşıma problemi c) Gezgin satıcı problemi

d) Kuyruk problemi e) Dinamik programlama problemi

6. Aşağıdakilerden hangisi bir başlangıç noktasından çıkıp “m” farklı noktayı ziyaret edip başladığı yere geri dönen ziyaretçinin, noktaları hangi sırada ziyaret etmesi gerektiğini belirlemeye çalışır?

a) Atama problemi b) Taşıma problemi c) En kısa yol problemi

d) Kuyruk problemi e) Gezgin satıcı problemi

7. Aşağıdakilerden hangisinde tedarikçi firmadan gelen parça siparişleri belli bir program dâhilinde ve belli sırada toplanarak son montajları yapılmak üzere ana firmaya günlük (ya da saatlik) olarak sevk edilmektedir?

a) Süt dağıtımı (Milk Run Distribution) b) Atama problemi c) En kısa yol problemi

d) Gezgin satıcı problemi e) Rota planlama

8. 5 uğrama noktası olan bir simetrik olmayan gezgin satıcı probleminin kaç muhtemel çözümü vardır?

a) 16 b) 12 c) 24 d) 48 e) 20

9. Aşağıdakilerden hangisini atama problemi şeklinde çözebilmek için, bütün muhtemel alt döngülerin ek kısıtlar getirilerek engellenmesi gerekir?

a) Taşıma problemi b) En kısa yol problemi c) Kuyruk problemi

d) Gezgin satıcı problemi e) Sezgisel problem

10. Aşağıdakilerden hangisi en kısa yol probleminin özelliklerindendir?

a) Başlangıç noktasına dönülür. b) Her bir noktanın ziyaret edilmesi gerekmemektedir.

c) Bitiş noktasından çıkış vardır. d) Başlangıç noktasına giriş vardır.

e) Her bir noktanın ziyaret edilmesi gerekmektedir.
Cevap Anahtarı

1.D, 2.A, 3.C, 4.E, 5.B, 6.E, 7.A, 8.C, 9.D, 10.B

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi ürün tasarımı, ham madde ve kaynak kullanımı, üretim, lojistik ve geri dönüştürmede çevreyi korumayla ilgilidir?

a) Yeşil pazarlama b) Tersine lojistik c) Yeşil tedarik zinciri yönetimi

d) Rota planlama e) Taşıma sistemleri

2. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde zararlı gazların minimum seviyelere indirilebilmesi için araçlarda kullanılır?

a) Yakıt filtresi b) Hava filtresi c) Egzoz filtresi d) Coğrafi bilgi sistemi e) Katalizatör

3. Aşağıdakilerden hangisi bir taşıma probleminde en düşük maliyetli rotanın belirlenmesi ya da hesaplanmasını içerir?

a) Rota planlama b) Optimizasyon c) Sezgisel d) Tam sayılı programlama e) Taşıma problemi

4. Aşağıdakilerin hangisi tedarik zincirinde geriye doğru taşıma hareketleriyle ilgili tüm süreçleri ve lojistik faaliyetleri kapsar?

a) Yeşil dağıtım b) Doğrudan tedarik zinciri yönetimi c) Kurumsal kaynak planlama

d) Tersine lojistik e) Yeşil taşıma

5. Aşağıdakilerden hangisi iki bilgisayar platformu arasında şebeke üzerinden veri iletimini sağlamak için tanımlanmış standart iletişim protokolüdür?

a) EDI b) RFID c) OMS d) WMS e) TMS

6. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin üretim, pazarlama, dağıtım, lojistik, vb. tüm birimleri arasındaki veri akışlarında bütünleşmeyi ve süreç iyileştirmesini sağlayan yazılımlardır?

a) Taşıma yönetim sistemleri b) Kurumsal kaynak planlama yazılımları c) Lojistik bilgi sistemleri

d) Bütünleşik bilgi sistemleri e) Elektronik veri iletimi

7. Aşağıdakilerden hangisi internet standartlarına göre kurulmuş firma içi bilgi sistemi ağıdır?

a) World wide web b) E-lojistik c) Intranet d) Extranet e) EDI

8. Aşağıdakilerden hangisi bir tedarikçinin teslimatlarının yüzde kaçının tam zamanında ve yüzde kaç eksik miktarlı gerçekleşmiş olduğunu gösterir?

a) Tedarik zinciri performansı b) OTIF (On time in full) c) Lojistik performans

d) Termin süresi e) OLAP (On line analytical process)

9. Aşağıdakilerden hangisi araca yerleştirilen bir cihaz ile aracın konum bilgisinin anlık olarak takip edilmesini sağlayan sistemdir?

a) Depo yönetim sistemi b) Kurumsal kaynak planlama c) Sipariş yönetim sistemi

d) Araç takip sistemi e) Coğrafi bilgi sistemi

10. Aşağıdakilerden hangisi mikro işlemcili bir etiket ile malzemenin kimlik bilgileri ile hareketlerini radyo frekans ile izleyebilen teknolojidir?

a) WLAN b) Barkod c) WMS d) EDI e) RFID
Cevap Anahtarı

1.C, 2.E, 3.A, 4.D, 5.A, 6.B, 7.C, 8.B, 9.D, 10.E
1   2   3

Benzer:

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1 Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? icon1. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? iconRayli ulaşim toplu taşima sistemi

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? iconLiqui moly hidrolik yağları artık en yüksek kalite standartlarına uygun

1. Aşağıdakilerden hangisi kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verilmesinde en uygun taşıma türüdür? iconKullanici iÇİn not: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com