Tcdd hi zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi


araba.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
TCDD
ZMET ARACI KİRALANMASI İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartnamede TCDD, “İDARE” kısaltmasıyla, teklif verecek istekli ise “YÜKLENİCİ” olarak belirtilecektir.
MADDE 1 - KAPSAM
İDARE’nin, TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Sinyalizasyon Projesi Kontrol Teşkilatınca kullanılmak üzere akaryakıt ve tüm giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanacak hizmet aracı temin edilmesi.

MADDE 2- KİRALANACAK ARAÇ ÖZELLİKLERİ

2.1-Kiralanacak araç sayısı toplam 3 adettir. 2 araç 6 ay 1 araç 3 ay kiralanacaktır.
2.2- YÜKLENİCİ firma tarafından temin edilecek hizmet araçları ;
Yerli menşeli olacak (Yerli muhteva oranı %50 nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli sayılır). Sözleşmenin imzalandığı tarihte 2 yaşından büyük ve LPG’li olmayacaktır. ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi), EBA-AFU (Acil Fren Destek Sistemi), EBD-EBV (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) sistemlerine sahip olacak motor hacmi 1600 cc’yi geçmeyecek, hidrolik direksiyonlu, Radyo-CD ve MP3 çalarlı, Klimalı, sürücü ve yolcu (arka-ön koltuk) Air Bag özellikli ,OGS (Otomatik Geçiş Sistemi ) kartlı ve en az 1 araç otomatik vitesli olacaktır.

MADDE 3 - UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE DİĞER HUSUSLAR
3.1 YÜKLENİ Firmanın sözleşme yürürlük süresince çalıştırmayı taahhüt ettiği araçların; bakım-onarım, akaryakıt, zorunlu trafik sigortası ve muayeneleri, tam kasko, koltuk sigortaları, her türlü vergi ödemeleri, trafik cezaları vb. ödemeleri YÜKLENİCİ’ye aittir.
3.2- Kiralanan aracın görev esnasında ve görev dışında trafik kazasına maruz kalması veya yola devam edemeyecek şekilde arızalanması halinde, YÜKLENİ Firma tarafından İDARE’nin kabul edeceği cins ve modeldeki araç, aynı gün içinde, hasarlı aracın yerine gönderilecektir. Acil durumlarda İDARE’ce başka araç kiralanarak görev yerine gidilmesi durumunda fatura bedeli YÜKLENİ Firma’nın hak edilişinden kesilecektir.
3.3-Trafik ve kasko sigortası ile 3.şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar ve ziyan taleplerine karşı YÜKLENİ Firma sorumludur. İDARE, bu kabil dava, şikâyet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir.


3.4-Aracın lastikleri görevli olduğu yerin iklim şartlarına göre İDARE’nin gerek görmesi halinde YÜKLENİ Firma tarafından değiştirilecektir.


3.5-Araçların, sürekli periyodik bakımları yapılarak (yağ değişimi vb.) sözleşme yürürlük tarihi itibariyle, altışar aylık bakım ve kontrol işlemleri YÜKLENİ Firma tarafından yaptırılacaktır. Bu işlemlere ait bir rapor ilgili servisten alınarak, İDARE’ ye teslim edilecektir.
3.6-Araçların koltuklarında ve döşemelerinde herhangi bir deformasyon olmayacak, meydana gelen lekelenmeler ve deformasyonlarda gerekli düzenleme hemen yapılacaktır.


3.7-Araçların iç ve dış mekânlarında trafik kurallarına aykırı herhangi bir yazı, çıkartma, poster, kart, süs eşyaları, vb. malzemeler bulundurulmayacaktır.


3.8-Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde araçların tümünde uyulması gereken kurallar ve bulundurulması gereken belge ve teçhizat, dikkat levhası, ilk yardım çantası, yangın söndürme aleti, çekme halatı, takoz ve yedek lastik, kış aylarında zincir devamlı bulundurulacaktır.

3.9-TCDD’den onayı alınan araçlar İDARE’ nin onayı olmaksızın değiştirilemez. İDARE’ nin değişmesini istediği araç 2 iş günü içerisinde İDARE’ nin onayladığı araç ile YÜKLENİ tarafından değiştirilir.


MADDE 4- ARAÇLARIN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI
4.1- Gün içerisinde yapılan km. her gün İDARE tarafından tutulan puantaja işlenecek, ay sonunda yapılacak hak edişinin altında bu puantaj bulunacak ve aylık kilometre + sabit ücret hesaplanarak hak ediş yapılacaktır.


4.2- Araçların şehirlerarası görevlendirilmelerinde günlük sabit ücret ve yaptığı km dışında başka ücret ödenmez. Otoyol ve Köprü geçiş ücretleri (OGS) ile biletli geçiş ücretleri yüklenici firma tarafından ödenir.
MADDE 5- TEKLİF BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİ:

- YÜKLENİCİ, araç cinsi, miktarı, talep edilen günlük sabit ücret ile 1 km. başına istenecek ücreti tek, tek belirleyerek birim fiyat üzerinden KDV hariç teklif verecektir.

- (Teklif edilen günlük sabit ücret) + (km. başına teklif edilen ücret x yapılan günlük km.) şeklinde aracın günlük maliyeti üzerinden aylık bedel bulunacaktır. Aylık bedelin işin süresi ile çarpılması ile de teklifin toplam tutarı tespit edilecektir.
- Söz konusu araçlar şoförsüz olarak kiralanacak olup Hafta Sonu ve Resmi tatil günlerinde herhangi bir hak ediş ödemesi yapılmayacaktır. Ancak bu günlerde araç kullanıldığı takdirde belirlenen tutar üzerinden hak ediş ödemesi yapılacaktır.
- Teklifler Araç Günlük Kiralama bedeli ile Günlük Ortalama 100 Km. bedelinin toplamı üzerinden değerlendirilerek karara bağlanacaktır.
MADDE 6- YAPILAN İŞ BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİ:
- Gün içinde yapılan km. miktarı ile teklif edilen 1 km. ücretinin çarpılması sonucu bulunacak ücret ile sabit ücretin toplanması sonucu bulunacak tutar o aracın günlük kiralama bedeli olacaktır. Her gün hesaplanacak tutar ay sonunda toplanacak ve bulunan tutar o araca ait aylık hak ediş tutarı olacaktır.
İşin süresi; sözleşmenin imzasını müteakip işe 02.07.2012 tarihinde başlanacak ve 31.12.2012 tarihinde sona erecektir.


- -

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Tcdd hi zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi iconTcdd süRÜCÜLÜ Hİ zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi

Tcdd hi zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi iconTcdd süRÜCÜLÜ Hİzmet araci kiralanmasi iŞİ

Tcdd hi zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi iconYht bölge müDÜRLÜĞÜ Bİnek tiPİ Hİzmet vasitasi kiralanmasi iŞİ

Tcdd hi zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi iconYht hatti arazi TİPİ (4x4) Hİzmet vasitasi kiralanmasi iŞİ

Tcdd hi zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi iconHasta nakil ambulansi tekniK Şartnamesi

Tcdd hi zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi iconYeni kangal istasyonu sinyalizasyon sistemi role odasina jeneratör alimi tekniK Şartnamesi

Tcdd hi zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi iconAriza bulma-giderme, bakim, revizyon, KORUYUCU bakim, DÜzeltiCİ bakim,...

Tcdd hi zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi iconPolatli yht gar’da bulunan asansörler, YÜRÜyen merdivenler, otomatik...

Tcdd hi zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi icon1. Isi pompalari nedir ?

Tcdd hi zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi icon1 9331100 Isı üretimi için güneş kollektörleri 5 orta teknoloji


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com