Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132


sayfa5/5
araba.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
1   2   3   4   5

Geçici Madde 5 – Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede gösterilen kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çevre ve Orman Bakanlığına ilişkin bölümünden çıkartılmış, ekli (2) sayılı listede gösterilen kadrolar ise ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çevre ve Orman Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.

Geçici Madde 6 – Bu Kanunda geçen Türk Lirası ibaresi karşılığında, uygulamada 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine göre Ülkede tedavülde bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldığı sürece bu ibare kullanılır.

2872 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

GÖSTERİR LİSTE

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

______________________________________________ ____________ __________ _________

2872 sayılı Kanun 4, 5, 6, 7 nci maddeleri ve diğer Ka

nunların bu KHK'ye aykırı hükümleri 8/6/1984 KHK222 30

2872 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 13/3/1990 KHK-409 12

2872 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 9/8/1991 KHK-443 43

2872 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

                                                                                                                                                          

            

KHK-222                                                        —                                                             18/6/1984

     3301                                                           —                                                             19/6/1986

     3362                                                           —                                                             26/5/1987

     3416                                                           —                                                             11/3/1988

KHK-409                                                        —                                                             10/4/1990

KHK-443                                                        —                                                             21/8/1991

     4629                                                           ––                                                          1/1/2002 ta-

                                                                                                                                 rihinden geçerli

                                                                                                                                      olmak üzere

                                                                                                                            3/3/2001 tarihinde

     5177                                                           10                                                               5/6/2004

     5216                                                           24                                                             23/7/2004

 

5491            1, 2, 3, 4,5,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,

                28,29,30,31, Ek Madde, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, İşlenemeyen Hüküm

                     Geciçi Madde 1,2,3,4,5 ve 6                                                                    13/5/2006
1   2   3   4   5

Benzer:

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 iconYayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19. 12. 2012/28502

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 icon18. 04. 2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle...

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 iconResmi Gazete Tarihi: 30. 07. 2008 Resmi Gazete Sayısı: 26952

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 iconResmi Gazete Tarihi: 30. 07. 2008 Resmi Gazete Sayısı: 26952

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 iconResmi Gazete Tarihi: 19. 09. 2013 Resmi Gazete Sayısı: 28770

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 iconResmi Gazete Tarihi: 23. 09. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25592

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 iconResmi Gazete Tarihi: 31. 12. 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 icon14 1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com