2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3


sayfa1/19
araba.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ 2

2.KURULUŞ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3

2.1.Kuruluşun Yeri 3

2.2. Kuruluşun Organizasyon Şeması 3

3.BOR MADENİ 5

3.1.Dünya ve Türkiye’de Bor 6

4.BORAKS FABRİKASI 12

4.1.Boraks Fabrikası Tarihçesi 13

4.2.Ürün Özellikleri 14

4.3.Hammadde Özellikleri 14

4.4. Kullanılan Yardımcı Maddelerin Özellikleri 14

4.5. Boraks Dekahidrat Üretimi 15

4.5.1. Çözme Oluğu Ünitesi 15

4.5.2. Moleküler flokulant hazırlama 16

4.5.3 Çöktürme ünitesi 17

4.5.4.Polietilen Oksit Ünitesi 17

4.5.5. Dekanter santrifüj ünitesi 18

4.5.6. Filtrasyon Ünitesi 18

4.5.7. Kristalizasyon ünitesi 19

a.Boraks tesis tarafı kristalizasyon ünitesi 19

b. Ek tesis tarafı kristalizasyon ünitesi 20

c. Swenson kristalizatör 20

4.5.8. Santrifüjleme ünitesi 20

a. Boraks tesis tarafı santrifüjleme ünitesi 20

b. Ek tesis tarafı santrifüjleme ünitesi 21

4.5.9. Kurutma ve torbalama ünitesi 21

4.5.10. Proses kontrol 23

5. ETİDOT-67 (BORLU GÜBRE) ÜRETİMİ 28

5.1.Etidot-67 Üretim Prosesi 28

5.1.1.Çözelti Hazırlama Ünitesi 28

5.1.2.Kurutma Ünitesi 28

5.1.3.Torbalama Ünitesi 29

5.2. Proses Kontrolü 29

5.3. Etidot-67 Kullanım Alanları 29

6.BORİK ASİT FABRİKASI 31

6.1. Kullanılan Hammaddelerin Özellikleri 31

6.2. Kullanılan Yardımcı Maddenin Özellikleri 31

6.3. Borik Asit Üretim Prosesi 32

6.3.1.Kırma-Öğütme Ünitesi 32

6.3.2. Reaksiyon- Filtrasyon Ünitesi 34

6.3.3. Kristalizasyon- Santrifüjleme Ünitesi 35

6.3.4. Kurutma- Torbalama Ünitesi 36

7. SÜLFÜRİK ASİT FABRİKASI 38

7.1. Sülfürik Asit Kullanım Alanları: 38

7.2.Sülfirik Asit Üretim Prosesi 38

7.2.1.Kavurma Ünitesi 38

7.2.2.Gaz Temizleme 40

7.2.3.Sıcak Gaz Temizleme 40

7.2.4.Kalsine Taşıma ve Pelletme Sistemi 40

7.2.5.Islak Gaz Temizleme 41

7.2.6.Gaz Temas Ve Absorpsiyon 42

8. BOR OKSİT FABRİKASI 44

8.2.Özel Bor Kimyasallarının Üretiminde ve Katalizör olarak B2O3 Kullanımı 49

8.3.Bor Oksidin Fiziksel Özellikleri 49

8.4.Bor Oksidin Kimyasal Özellikleri 50

9.YARDIMCI TESİSLER 51

9.1 Atık Arıtma Ünitesi 51

9.2 Deniz Suyu Soğutma Ünitesi 52

9.3 Su Arıtma Ünitesi 53

9.4.Buhar Enerji Üretim Sistemi 54

10. MADDE DENKLİĞİ 55

11.MADDE VE ENERJİ DENKLİĞİ 62

11.1.Madde Denkliği 63

11.2.Enerji Denkliği 64

12. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 65

12.1.İşletmede Kimya Mühendislerinin Yasal ve Etik Sorumlulukları 67

13.SONUÇ 69

14.REFERANSLAR 70

1.GİRİŞ


Eti Maden Bor İşletmeleri’nde 20 iş günü yapmış olduğum işletme stajımda öğrenmiş olduğum bilgiler ve edindiğim tecrübelerle hazırlamış olduğum bu raporda; kuruluş hakkında genel bilgiler ve organizasyon şeması verildikten sonra bor madeninin özellikleri, Dünya’daki ve Türkiye’deki rezerv durumu, kullanım alanları incelenmiştir. Staj sürecinde bulunduğum Boraks Dekahidrat Fabrikası (Ana ve Ek Tesis), Etidot-67 (Borlu Gübre) Fabrikası, Borik Asit Fabrikası, Boroksit Fabrikası ve Sülfirik Asit Fabrikası için kullanılan ham madde ve ürünün özellikleri belirtildikten sonra, akım şemaları çizilmiş ve üretim prosesi anlatılmıştır. İşletmedeki en geniş üretim seyrine sahip Boraks Fabrikası için “Genel Kütle Denkliği” kurulmuş ve Borik Asit Fabrikasında, Borik Asitin neminin uzaklaştırıldığı ünite olan akışkan yataklı kurutucu için kütle ve enerji denkliği kurulmuştur. İşletmenin sahip olduğu kalite sistemleri anlatılmış ve işletmedeki Kimya Mühendislerinin çalışma ortamları, sorumlulukları ve görevleri incelenmiştir.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3 iconÇevre Bakanlığından: Çİmento fabrikalarinda atiklarin alternatif...

2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3 iconYönetmeliğe Göre Mekanik Yangın Tesisatı Pratik Bilgiler

2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3 iconA Ön bilgiler Motor güçlerinin neler olduğunu ve hesaplamalarına...

2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3 iconEk I genel tanimlar

2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3 iconAmaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden...

2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3 iconAmaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden...

2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3 iconEkli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe...

2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3 iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3 iconVergi usul kanunu 458 sira no. Lu genel tebliĞ

2. kuruluş hakkinda genel biLGİler 3 iconAkaryakit hariCİnde kalan petrol üRÜnleriNİn yurt iÇİ ve yurt dişi...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com