PendiK, gebze, İZMİT, sapanca, ariFİYE, pamukova, BİleciK ve bozüYÜk garlarina 8


sayfa1/4
araba.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
  1   2   3   4

TCDD

1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

HAYDARPAŞA/İSTANBUL
PENDİK, GEBZE, İZMİT, SAPANCA, ARİFİYE, PAMUKOVA, BİLECİK ve BOZÜYÜK GARLARINA 8 METAL KAPI DEDEKTÖRÜ ve 8 BAGAJ KONTROL X-RAY CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HAZIRLAYANLAR

DÜZENLENME TARİHİ:..../03/2014

ADI SOYADI

ÜNVANI

İMZA

İsmail DEMİRTAŞ

1/XVI Mühendis
REV:

Murat BEŞLİ

1/XVI Tekniker
Sayfa Sayısı:18

Ümit PINAROBA

1/XVI-Md. Yrd.
Tarih
KONTROL

Kemal ÇİFÇİ

1/XVI-Müdürü V.
ONAYHasan GEDİKLİ

1.Bölge Müdürü
METAL KAPI DEDEKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ VE KAPSAM :
Bu şartname, Pendik, Gebze, İzmit, Sapanca, Arifiye, Pamukova, Bilecik ve Bozüyük YHT Garlarında TCDD’ nin belirleyeceği giriş alanından giren yolcuları, görüntülemek için; sürekli çalışmaya müsait, maksimum doğruluk ve güvenirliğe sahip, uluslararası standartlarda en son teknolojiye göre imal edilmiş, 8 METAL KAPI DEDEKTÖRÜ ” temini, tesisi, montaj ve garantilerini kapsar.

Bu Teknik Şartname, sistemlerin gerekli minimum teknik özelliklerini belirler. Bu konuda teknoloji hızla gelişmekte olduğundan, şartnamelerde bazı maddeler için sınırlamalar konulmamış, gerekli fonksiyonları sağlayacak standart değerler belirlenmiştir. Dolayısıyla teklif veren firmalar daha üstün nitelikli teklifler verebilirler.

2. STANDARTLAR:

2.1. Yüklenicinin ISO 9001 -2008 belgesi olacak ve teklifte sunacaktır.
2.2 . Teklif edilen cihazlar CE belgeli olmalı , EN 60950, En 61000-6-3, EN 61000-6-1 normlarına uygun olmalıdır. Firmalar bunları belgelendirmelidir.

Yerli üretim cihazlar CE Belgesi ile birlikte TSEK belge ve onaylı olmalıdır.(sözleşme aşamasında bu belgeler istenecektir)
2.3. Teklif edilen cihazlar enaz ECAC doc. No:30 özelliklerine uygun olacaktır. Milletlerarası kalite ve sağlık, güvenlik, elektronik, mekanik standartlarda imal edilmeyen cihazlar teklif edilemeyecek, Teklif edilen cihazın hangi uygunluk ve standartları taşıdığı belirtilecek, Uygunluk Belgesi ve benzerleri ile belgelenecektir. Belgelerle ilgili (firmanın kendi beyanı/taahhütnamesi yeterli olmayacaktır)

(sözleşme aşamasında bu belgeler istenecektir)

2.4. Cihaz konu ile ilgili standartlara uygun olarak başka yayın ve kontrol cihazlarında enterferansa meydan vermeyecek şekilde korunmuş olacaktır. Ayrıca cihazın kendisi de her türlü radyo frekansından ve güç beslemesi harmoniklerinden etkilenmeyecektir.

2.5. Şebeke besleme voltaj frekansı ile fış ve prizlerde Avrupa (Türk) standartlarına uyulacaktır. Avrupa standartlarına uygunluğunu sağlamak için ilave adaptör v.b. kabul edilmeyecektir

2.6. Cihazlar EU Standardı, EU Standard 2 ve EU Standard 3 güvenlik düzeyleri yüklü olacaktır.

2.7. Teklif edilen cihaz ergonomik yapıda, boyut ve renk olarak kullanılacak ortama uygun olacaktır.Cihaz ebatı renk ve dizaynı için kuruluşun tercihi göz önüne alınacak , talep edildiğinde numune gösterilecek ve demo yapılacaktır.

2.8. Her türlü kablo ve konektörler uluslararası standartlara uygun imal edilecek, renk, işaretleme ve sembollerde bu standartlara uyulacaktır.
2.9. Cihazın dış etkenlere karşı korunması (Protection) IP 20/ IP 31 (IEC 529) standardına uygun olacaktır.
3. GENEL ŞARTLAR:

3.1. Cihazlar en son teknolojik yeniliklere göre imal edilecek ve malzemeler kullanılmamış yeni tipten olacaktır.Montajı yapılacak her türlü malzeme orijinal ambalajından açılırken mutlaka TCDD yetkilileri bulunacaktır.

3.2. Kapı geçiş cihazları X Ray cihazı, Telsiz, Cep Telefonu ve TCDD katener gerilimi olan 27 kV’tan hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.Cihaz çalışması ve koruma için gerekli topraklamalar Yüklenici tarafından yapılacaktır.

3.3. Çalışma voltajı 140V-250 V AC, 50 (±%40) Hz olacaktır.Enerji kesilmelerinde cihazı en az az 4 saat yetecek battery back-up sistemi besleyecek dahili bataryaya sahip olacaktır.

3.4. Firmalar üretici Firmaların en son jenerasyon ( 2014 üretimi ) cihazlarını teklif edeceklerdir.

3.5. Metal Kapı Dedektörlerinin mütemmimleri olarak 16 adet metal eşya sehpası, 16 adet el dedektörü ve 32 adet yönlendirme bariyeri verilecektir. Belirtilen malzemeler cihaz fiyatına dahil edilecektir.

4.KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ:


 1. Kapı dedektörleri , içerisinden geçen kişinin üzerinde (ateşli silahlar ile kesici delici aletlerin kontrolü için) daha önceden belirlenmiş ve güvenlik otoritelerinin tespit ettiği metal miktarından daha fazla manyetik ve manyetik olmayan metal ihtiva eden nesneleri tespit ederek ışıklı ve sesli olarak ikazını yapacaktır.

 2. Kapı dedektörleri; multizone özellikli olup, dedekte edilen metalin, kapı içinden geçen kişinin vücudunun hangi bölgesinde bulunduğunu düşey olarak gösterecektir. Ölü bölgesi bulunmayacak, minumum sekiz (zone) algılama bölgesi bulunacaktır ve bu bölgeler birbirinden bağımsız çalışacaktır.

 3. Cihazın dizaynı, montaj ve demontaj kolaylığı sağlayacak şekilde olacak; birleşim yerleri ve mekanizmaları kapının yerinin değiştirilmesinden ötürü aşınıp, deforme olmayacaktır.

 4. Kapı dedektörü 7/24 çalışmaya elverişli olacaktır.

 5. Tüm ayar ve kontroller mikro işlemci yardımı ile yapılacaktır.Kullanım menüsünün TÜRKÇE olması tercih sebebidir.

 6. Cihazın tüm kontrolleri mikroişlemci üzerinde bulunacak ve elektronik olan hiçbir unite dışarda olmayacak gizli haznede ve kilitli olacaktır. Elektronik ünitesi açıkta olan vida yardımı ile tutturulmuş cihazlar Kabul edilmeyecektir.

 7. Cihazın kendi kendini test etme özelliği olacak ve işletim programı windows 2000 uyumlu olacaktır.

 8. Cihazın hassasiyet seviyeleri 0-255 aralığında ayarlanabilecektir.

 9. Cihaz ara bağlantıları soketli ve/veya konnektörlü tipten olmalıdır.

 10. Hassasiyet seviye ayarının, işlem modlarının ve hafıza bilgilerinin güvenliğini sağlamak ve yetkisiz kişilerin zarar vermesini önlemek amacıyla Mikroişlemcinin programına girmek için belli bir kod yada şifre kullanılmış olacaktır, ve silinmez bellek kullanılmış olmalıdır.

 11. Cihazın algılama bölgeleri hassasiyet ayarları ayrı ayrı yapılabilecek ve 0-255 arası olacaktır.

 12. Cihazın besleme kablosu olası kazaları ve sabotaja karşı paneller üzerinde olmayacak yukarıdan olacaktır.

 13. Kapı dedektörünü uzaktan control edebilmek için network bağlantı imkanı olacaktır.

 14. Elektronik birimler toza, neme, rutubete, ısıya ve darbeye karşı korunmuş olacaktır.

 15. Kontrol ünitesi kapının üzerinde olacaktır. Kontrol ünitesinde LCD ekran üzerinde; hassasiyet seviye ayarı, sesli uyarı sinyali, ayarlanabilen ve kapatılabilen ses seviye ayarı, alarmın elle veya otomatik olarak reset edilmesi, cihazı açıp kapama gibi kontroller olacaktır. Bu kontroller cihazın başında manuel olarak yapılabildiği gibi uzaktan remute kontrol cihazı ile de yapılabilecektir.

 16. Cihazın menüsüne girmeden saat ve tarih ve geçiş yapan kişi sayısı bilgisi görülebilir olacaktır.

 17. Cihazın uygulanma yerine gore minimum 6 adet programlanmış hafızası bulunacaktır.

 18. Cihaz IP65 koruma standartına uygun olacaktır.

 19. Metal kapı dedektörünün sesli uyarı sistemi az metale az, çok metale çok ses çıkararak geçen metalin miktarını tespit etmeyi kolaylaştıracak ve, sağ sol kapı panelleri üzerindeki ışıklı led gösterge ise metalin bulunduğu bölgede, metal sağda ise sağ tarafta, solda ise sol tarafta ışıklı ikaz yapacaktır. Ayrıca yönlendirme için kırmızı yeşil renkli trafik ışığı da olacaktır.

 20. Dedektör geçiş kapıları, en alt noktasından (döşeme kodundan) en üst noktasına kadar aynı hassasiyetle dedekte etme kabiliyetinde olacak ve hiçbir yerde ölü bölge yada ölü nokta bulunmayacaktır.

 21. Kapı de dektörlerinin çevrede bulunan aşırı miktardaki metallerden ve parazit sinyallerinden etkilenmemesi için gerekli her türlü önlem alınmış olacaktır.

 22. Kapı dedektörünün alarm verme süresi ayarlanabilir olmalıdır. Alarm sesinin süresi ihtiyaca göre uzatılabilmeli yada kısaltılabilmelidir..

 23. Kapı dedektörlerinde, metalin vücudun hangi bölgesinde bulunduğunu gösteren antenler üzerindeki ışıklı göstergeler, döşeme kodundan başlayıp kapı boyunca uzanacaktır.

 24. İki veya daha fazla kapı dedektörünün birbirlerini etkilememesi için aralarındaki mesafenin ne kadar olacağı ve birbirleriyle senkron olarak çalışma durumu teklifte detaylı olarak açıklanacaktır. Kapı en az 8 (sekiz) çalışma frekansına ayarlanabilmelidir.

 25. îki adet kapı dedektörü yan yana çalıştırılmak istendiğinde en fazla 50 cm aralıkla çalıştırılabilmeli ve detektörler birbirlerini etkilememelidir

 26. Üzerinde metal unsurlar bulunmayan ancak Plastik Patlayıcılar bulundurabilecek kişilerin caydırılması amacı ile, metal alarmı alınmayan kişiler arasında %50’ye kadar(ayarlanabilir) seçilecek oranlarda rastgele sinyal verdirilerek detaylı üst araması için imkan yaratabilen, rastgele sinyal-random alarm özelliği bulunacaktır..

 27. Cihaz üzerinde otomatik sayıcı olacaktır.

 28. En yoğun çalışma şartında kapı içerisinden geçen kişi en fazla 1 (bir) sn.de kontrol edilebilmeli ve böylece dakikada en az 60 (altmış) kişinin geçişi temin edilebilmelidir. Toparlanma süresi (Reset) düşük (hızlı) olan kapı dedektörleri tercih edilecektir.

 29. Cihaz hamile kadınlara, kalp pili olanlara, Kayıt bantlarına, manyetik bantlar ve disketlere kapıdan geçiş esnasında kesinlikle zarar vermeyecektir.

 30. Dedektör geçiş kapısı

Net geçiş genişliği : 700mm’den düşük olamaz.

Net yükseklik : 2220 mm’den düşük olamaz.

Malzeme cinsi : Bina içi kullanımına uygun ve dayanıklı malzemeden oluşacak.

Cihaz rengi : Mimari isteklere uygun olacak.

Güç sarfiyatı : 30 W’ı geçmeyecek.

Ağırlık : 90 Kg dan fazla olmayacaktır.


 1. Kapı dedektörleri 140V-250 V AC, 50 (±%40) Hz arasında şehir şebekesinden beslenecek, bu şartlar altında tüm fonksiyonlarını yerine getirecektir. Elektrik kesintilerine karşı en az 4 saat yetecek battery back-up sistemi bulunacaktır.

 2. Cihaz hafızasında en az 5 adet uluslararası güvenlik standardı bulunacak ve istendiğinde cihazlar direkt bu standartlara set edilebilecektir.

 3. Kapı dedektörü EEC 89/336 Standartını sağlayacaktır.

 4. Cihazlar -15° C ile 50 °C arasında ve %95 bağıl nem ortamında normal şekilde çalışacaktır.

 5. Kapı dedektörü ISO 9001 ve CE belgelerine sahip olacaktır.

 6. Cihazın çarpma sonucu hareket etmesine ve devrilmesine karşı gerekli önlemler alınmış olacak istenildiği takdirde zemine sabitlenebilir olacaktır.

 7. Cihaz su geçirmez olmalı ve panellere zarar vermeden zeminin suyla yıkanabilmesini sağlamak için panel korumalarıyla birlikte verilmelidir.

 8. Cihazlar imalat ve işçilik hatalarına karşı en az tam kapsamlı olarak 5 (beş) yıl garantili olacaktır.5 yıl boyunca cihazların tüm peryodik,koruyucu ve önleyici bakımlarını firma yapacaktır. 2 yıllık tam kapsamlı garanti süresi bittikten sonra, daha sonraki 3 yıl boyunca oluşabilecek olan parça değişimli arıza durumunda yedek parçayı/parçaları İdare teminiyle onarımını madde 8.3'e atfen yapacağını kabul edecektir. Daha uzun garanti tercih sebebidir.


5. SİSTEM DÖKÜMANLARI - KABUL- EĞİTİM:

5.1. Kabul esnasında Cihaz kullanım dokümanları , Cihaz Teknik kullanım kılavuzu Türkçe doküman olarak 3 adet dosya ve ayrıca 3 adet cd ortamında dijital olarak verilecektir.

 1. Operatör Kılavuzu

Kapı Tipi Metal Dcdektörünü kullanma talimatı çalışma prensipleri ve blok diyagramlarını içerecek ve Türkçe olarak verilecektir.

 1. Teknik Dokümantasyon

Kapı Tipi Metal Dedektörünün bakım, onarımının yapılabilmesi amacıyla blok devre şemalarını, baskı devrelerini, arıza giderme bilgileri, devre elemanları listesini içerecek, Türkçe ve İngilizce olarak verilecektir.

5.2. İhaleye katılacak firmalar kullanacakları ürünlerin teknik özelliklerini belirten doküman ve katalogları ihale dosyası ile birlikte vereceklerdir.

5.3 Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.Yapılan kontrolde teknik şartnameye ile firma şartname cevabına göre uygunsuzluk görüldüğünde cihazlar iade edilecektir.

5.4 Kabul ve muayene sırasında kurumca firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin test raporu istendiği takdirde ilgili firma testi kurum yetkilileri ile birlikte yaptıracaktır. Kabul, test ve muayene masrafları yükleniciye ait olacak ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumlu olacaktır.

5.5 Cihazın kullanımı ile ilgili masrafları yükleniciye ait olmak üzere cihaz başında teorik olarak güvenlik personelinin tamamına eğitim verilecektir.TCDD eğitimin yetersiz görülmesi durumunda eğitim süresini uzatma hakkına sahiptir.

5.6 Cihazın kabülü esnasında gerekli olacak, Standard Test çanta ve objeleri firma tarafından temin edilecektir.

6. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ :
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşma
Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com