Anesteziye ait riskler


araba.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
YÜZ GENÇLEŞTİRME AMELİYATLARI BİLGİLENDİRME FORMU
Dr…………………. aşağıda belirtilen tıbbi duruma sahip olduğumu söyleyerek sözlü ve yazılı geniş açıklamalarda bulundu:

Bu form yüz gençleştirme ameliyatları ve bu tür ameliyatların olası risk ve komplikasyonları (istenmeyen sonuçlar) hakkında bilgilendirmeye yöneliktir. Lütfen formu dikkatlice okuyunuz. Sorularınız ya da anlamadığınız noktalar varsa lütfen doktorunuzdan yardım isteyiniz. Talebiniz doğrultusunda doktorunuz size ek yazılı açıklama verecektir.
GİRİŞ:

Yüz gençleştirme ameliyatı yüz ve boyundaki gözle görünen yaşlanma belirtilerini gidermek amacı ile yapılan cerrahi bir işlemdir. Yaşlandıkça, yüz bölgesindeki cilt ve kas dokusu gerginliğini kaybetmeye başlar. Yüz germe genellikle yüz gençleştirmenin en önemli basamağıdır, ancak yüz gençleştirmek için genellikle başka birçok ek işleme ihtiyaç olur. Yüz gençleştirme yaşlanmayı durduramaz. Yaşlanmanın gözle görülür izlerini, derin dokuları gerginleştirerek, yüz ve boyun cildini gererek ve yüzdeki bazı bölgelerden yağ alarak veya yağ injekte ederek, implanlar yerleştirerek gidermeye çalışır. Yüz germe ameliyatı tek başına olunabileceği gibi, diğer cerrahi girişimlerle örneğin alın germe, kaş kaldırma, yağ emme (liposuction), yağ injeksiyonu, dermofat graft uygulama, göz kapağı cerrahisi, yanak implantı, çene ucu girişimi veya burun cerrahisi ile beraber de olabilir.

Yüz gençleştirmenin temel işlemi olan germe ameliyatı sonuçları kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu ameliyat için en iyi adaylar yüz ve boyun cildi sarkmaya başlamış fakat cildi elastik olan ve kemik hatları belirgin ve düzgün olanlardır.

ALTERNATİF TEDAVİLER:

Alternatif tedavi yöntemleri yüz ve boyundaki sarkıklığı yüz germe ameliyatı olmadan gidermeyi kapsar. Ciltteki gevşeklik, kırışıklık ve yağ birikimlerini düzeltme, diğer tedavi yöntemleri (laser) ile bazen kimyasal veya dermabrasion ile yüz soyma ve liposuction gibi cerrahi yöntemlerle yapılabilir. Riskler ve potansiyel gelişebilecek komplikasyonlar (olumsuz sonuçlar) alternatif tedavi yönteminin her birine göre değişir.

ANESTEZİYE AİT RİSKLER


Ameliyat genel anestezi, sedasyonla birlikte lokal anestezi veya sadece local anestezi altında yapılmaktadır. Bu nedenle işlemden 6 saat öncesinden itibaren yemek yenmemeli ve 4 saat öncesinden itibaren sıvı alınmamalıdır. İşlemden önce anestezi uzmanı sizinle anestezi seçeneklerini ve özelliklerini tartışacaktır. Anestezi ve riskleri ile ilgili olarak “Anestezi hakkında” adlı bilgi formunu okuyun. Herhangi bir soru işaretiniz varsa, bunları anestezistiniz ile görüşün. Eğer size bilgi formu verilmediyse, bir adet isteyiniz.

Bu riskler arasında şunlar bulunur:

 1. Bazı akciğer alanları sönebilir ve buralarda enfeksiyon (mikrobik hastalıklar) oluşabilir. Bu durumda antibiyotikler ve fizyoterapi gerekebilir.

 2. Bacaklarda ağrı ve şişmeye neden olan pıhtılar oluşabilir (derin ven trombozu- derin toplar damarın pıhtı ile tıkanması-DVT). Nadiren bu pıhtılardan bir kısmı koparak akciğerlerinize ve başka organlara gidebilir ve bu ölümcül olabilir.

 3. Kalbe binen yük nedeniyle kalp krizi veya inme meydana gelebilir.

 4. Uygulamaya bağlı olarak ölüm meydana gelebilir.

 5. Şişman insanlarda akciğer enfeksiyonu (mikrobik hastalıklar), tromboz, kalp ve akciğer komplikasyonlarının (olumsuz sonuçlar) oranı fazladır.

 6. Sigara içenlerde akciğer enfeksiyonu (mikrobik hastalıklar), tromboz, kalp ve akciğer ile ilgili komplikasyonlarının (olumsuz durum) oranı fazladır. Prosedürden 6 hafta önce sigarayı bırakmak riskin azalmasına yardımcı olabilir.

Diğer ameliyatlarda olduğu gibi göz kapağı ameliyatları da belli riskleri taşır. Bunlar basit riskler olabildiği gibi önemli de olabilir.

YÜZ GENÇLEŞTİRME AMELİYATININ RİSKLERİ:

Her cerrahi işlemin belirli bazı riskleri vardır ve sizin yüz germe ile birlikte yüz gençleştirme ameliyatının getireceği riskleri anlamanız önemlidir. Cerrahi işlem öncesi şahısların potansiyel kazanım ve risk arasında kıyaslama yapması gerekir. Gerçi, hastaların büyük çoğunluğu bu komplikasyonları (olumsuz sonuçları) yaşamamaktadır. Her bir komplikasyonu (olumsuz sonuçları) plastik cerrahınızla tartışmalı, gelişebilecek komplikasyonlar, ameliyatın riskleri ve kazanımları anladığınızdan emin olmalısınız.

 1. Kanama: Ameliyat esnasında veya sonrasında kanama ile ilgili sorunlar, sık gözlenmemesine rağmen karşınıza çıkabilir. Ameliyat sonrasında kanama gelişirse, acil olarak biriken kanı (hematom) boşatmak veya kan transfüzyonu yapmak gerekebilir. Kanamaya neden olabileceğinden ameliyattan on gün öncesinden itibaren aspirin veya benzeri anti-inflamatuar ilaçları kullanmayın. Tıbbi kontrol altına alınmamış hipertansiyon ameliyat esnasında veya sonrasında kanamaya yol açabilir. Cilt altında kan birikimi iyileşmede gecikmeye ve nedbe oluşumuna yol açabilir.

 2. Enfeksiyon: Bu tür cerrahi girişimden sonra enfeksiyon gelişmesi nadirdir. Eğer enfeksiyon gelişirse ek tedavi yöntemleri, antibiotik kullanımı veya cerrahi uygulama gerekebilir.

 3. Nedbe: Ameliyat sonrası iyi bir yara iyileşmesi beklenmesine rağmen, cilt ve derin dokularda anormal nedbe dokusu gelişebilir.Nedbeler çirkin görünümlü ve çevresindeki normal cilt dokusundan farklı renkte olabilir.Gözle görülebilen dikiş izleri gelişebilir.Nedbeyi düzeltmek için ek tedaviler gerekebilir.

 4. Derindeki dokularda yaralanma: Kan damarları, kaslar ve özellikle sinirler gibi derindeki dokular cerrahi işlem sırasında yaralanabilir. Yüz germe ameliyatının tipine göre bu tarz bir yaralanma farklı şekillerde olabilir. Derindeki dokularda hasar geçici veya kalıcı olabilir.

 5. Asimetri: İnsan yüz görünümü normalde simetrik değildir. Yüz germe ameliyatından sonrada yüzün her iki tarafında sonuçlarda farklılık gözlenebilir.

 6. Cerrahi anestezi: Hem lokal hem de genel anestezi birtakım riskleri beraberinde getirir. Her türlü cerrahi anestezi veya sedasyon (sakinleştirme) esnasında komplikasyonlar, istenmeyen yaralanmalar ve en kötüsü ölüm riski mevcuttur.

 7. Sinir yaralanması: Yüz germe ameliyatı esnasında motor ve duysal sinirler yaralanabilir. Yüz germe ameliyatından sonra yüz mimik hareketlerinde zayıflık veya kayıp gözlenebilir. Sinir yaralanmaları yüz mimik hareketlerinde ve hissiyatta geçici veya kalıcı kayba neden olabilir. Bu yaralanmalar sonucu kaş kaldırılamaz veya ağız ve dudaklar yanlara çekilemediği gibi diğer tarafa kayabilir. Bu tür yaralanmalar zamanla iyileşebilir, çok nadiren kalıcı olabilir. Yüz, boyun ve kulak bölgelerindeki duyusal sinirlerdeki yaralanmalarda geçici veya çok nadiren kalıcı hissizlik meydana gelebilir. Sinir dokusunda ağrılı nedbe gelişimi çok enderdir.

 8. Kronik ağrı: Yüz germe ameliyatından sonra kronik ağrı gelişmesi çok enderdir.

 9. Cilt hastalıkları / cilt kanseri: Yüz germe ameliyatı, yüz cildi ve altındaki derin dokuları germeyi içeren bir cerrahi işlemdir. Cilt hastalıkları ve cilt kanseri yüz germe ameliyatından bağımsız olarak gözlenebilir.

 10. Tatmin etmeyen sonuç: Yüz germe ameliyatından yetersiz sonuç alma olasılığı vardır. Bu yetersiz sonuçlar içerisinde kabul edilemeyecek gözle görülen deformiteler (şekil bozukluğu, asimetri), mimik kas hareketlerinde kayıp, yara açılması ve his kaybı gibi riskler vardır. Ameliyat sonrasında hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Nadir olarak, daha iyi sonuçlar elde edebilmek için ek ameliyat gerekebilir.

 11. Alerjik reaksiyon: Nadir olarak bazı olgularda dikiş materyaline, yara bantlarına veya cilde uygulanan bir takım solüsyonlara karşı lokal alerjik reaksiyonların geliştiği belirtilmiştir. Çok daha ciddi olarak gelişen sistemik alerjik reaksiyonlar ise ameliyat esnasında veya sonrasında kullanılan bir takım ilaçlara karşı gelişebilir. Alerjik reaksiyonlar ek tedaviler gerektirebilir.

 12. Saç kaybı: Saçlı deride ve cerrahi insizyon (kesi) bölgelerinde saç kaybı oluşabilir. Saçlı deri içindeki yara izinde saç olmaz. Özelikle seyrek saçlı kişilerde ve geciken iyileşmelerde bu izler dikkat çekici olabilir. Bazen dikiş yerleri dışındaki alanda da saç dökülmesi olabilir. Bu durum tahmin edilemez ve saç kaybı yavaş bir şekilde düzelebilir veya nadiren kalıcı olabilir.

 13. Yara iyileşmesinde gecikme: Yara ayrışması veya yara iyileşmesinde gecikme olabilir. Yüzün bazı alanları normal iyileşmeyebilir veya iyileşmesi uzun zaman alabilir. Bazı cilt alanları yaşamayabilir. İyileşmeyen dokuları ayırmak için pansumanın sık olarak değiştirilmesi veya ek cerrahi girişimler gerekebilir.

 14. Sigara içenler ciltte doku kaybı ve yara iyileşmesi komplikasyonlarının (olumsuz sonuçlar) görülmesi açısından yüksek risk içermektedir.

 15. Uzun dönem etkileri: Yüz görünümünde sonradan meydana gelen değişimler yaşlanmanın sonucu olarak, kilo alımı veya kaybı, güneş ışınına maruz kalma veya yüz germe cerrahisi ile bağlantısız diğer bir takım çevresel faktörlerin etkisiyle oluşabilir. Yüz germe cerrahisi yaşlanma sürecini durdurmadığı gibi yüz ve boyunda kalıcı bir gerginlikte oluşturmaz. Yüz germe ameliyatının sonuçlarının devamlılığı için gelecekte tekrar cerrahi veya başka tedaviler gerekebilir.

SAĞLIK SİGORTASI


Sağlık sigorta firmalarının çoğu kozmetik cerrahi girişimleri, yüz germe ameliyatı gibi veya bu tür bir cerrahi nedeniyle oluşan komplikasyonları sigorta kapsamı dışında tutmaktadır. Lütfen,sağlık sigorta poliçenizi dikkatli bir şekilde gözden geçiriniz.

EK AMELİYAT GEREKLİLİĞİ


Yüz germe ameliyatının uzun dönem sonuçlarını etkileyen mevcut risk ve potansiyel cerrahi komplikasyonlara (olumsuz sonuçlar) ek olarak çok sayıda değişik durumda vardır. Riskler ve komplikasyonlar sık gözlenmese de, özellikle yüz germe ameliyatına ait risklerden bahsedilebilir. Diğer komplikasyonlar ve riskler çok ender görülmektedir. Tıp ve cerrahi pratiği kesinlik arz eden bir bilim değildir. İyi sonuçlar beklenildiği halde, önceden elde edilecek sonuçlar ile ilgili garanti verilemez.

FİNANSAL SORUMLULUKLAR

Cerrahi masrafların hastane ve doktorunuzun ücretini kapsayıp kapsamadığını ve ödeme şeklini sorunuz. Bazı beklenmeyen durum ve tedaviler için gereken ek ödemeler ve ücretlerden sorumlu olacaksınız. Cerrahi komplikasyonlar (olumsuz sonuç) gelişmesi halinde ek masraflar oluşabilir. İkincil cerrahi veya düzeltme (revizyon) amaçlı cerrahilerle ilgili hastanede kalış ve ameliyat ücretleri de sizin sorumluluğunuzdadır.

AÇIKLAMA

Bilgilendirilmiş onam dokümanları, ilgili hastalık veya durumun cerrahi tedavisi hakkında bilgi vermek, riskler ve alternatif tedavi yöntemlerini açıklamak amaçlıdır. Bilgilendirilmiş onam süreci, çoğu hastanın çoğu durumda faydalanabileceği bir şekilde riskler hakkında bilgi vermeyi amaçlar.

Bununla birlikte bilgilendirilmiş onam formlarının diğer bakım metotlarının ve risklerin tümünü kapsamaz. Plastik cerrahınız şahsınızın durumuna uygun biçimde ve tıbbi bilgi düzeyinize göre ek bilgi verebilir.

Bilgilendirilmiş onam formları, tıbbi bakımın bir standardı olarak düzenlememiştir ve öyle kullanılamaz. Tıbbi bakımın standartları bireyin durumu ile ilgili bütün gerçekler temel alınarak belirlenir ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda değişime açıktır.

Yukarıda belirtilen bilgileri dikkatlice okumanız ve bir sonraki sayfada bulunan onay formunu imzalamadan önce tüm sorularınızın cevaplanmış olması önemlidir.

YÜZ GENÇLEŞTİRME AMELİYATLARI ONAM FORMU

Bu formu imzalayarak Prof. Dr. Ahmet KARACALAR ve asistanlarını aşağıda belirtilen ameliyat veya tedaviyi yapmaya yetkili kılıyorum.

    1. Doktorum tıbbi durumumu ve önerilen cerrahi işlemi anlattı. Ameliyatın risklerini, bana özel riskleri ve olası olumlu ve olumsuz durumları (komplikasyonları) anladım.

    2. Doktorum diğer tedavi yöntemlerini, ilişkili riskleri, olası tıbbi seyrimi (prognozumu) ve tedavi görmeme durumunda olabilecek riskleri anlattı.

    3. Bana bir adet anestezi bilgi formu verildi. Bana bir adet hasta bilgilendirme formu verildi.

    4. Tıbbi durumum, tedavi ve riskleri ile alternatif tedaviler hakkındaki sorularımı tartışma fırsatım oldu. Sorularım ve düşüncelerim tatmin olacağım biçimde tartışıldı.

    5. Ameliyat esnasında gerektiğinde kan verilmesini kabul ediyorum.

    6. Ameliyat sırasında organ veya dokuların çıkarılabileceğini ve bunların belli bir süre test amaçlı saklanma sonrasında hastane tarafından atılacağını biliyorum.

    7. Doktorum, ameliyat sırasında hayatı tehdit edici olaylar olabileceğini anlattı. Ameliyat sırasında fotoğraf ve video görüntülerinin alınabileceğini anladım. Bunlar daha sonra sağlık çalışanlarının eğitimi için kullanılabilir.

    8. Ameliyatın durumumu daha iyiye veya daha kötüye götürebileceğine dair hiçbir garantinin olmadığını anladım.

10.Ameliyat sırasında veya sonrasında ya da anestezi sırasında önceden bilinemeyen durumların ortaya çıkması halinde yukarıda anlatılanların dışında işlemlerin gerekebileceğini anladım. Bu durumda yukarıda adı geçen doktor ve asistanlarının gerekebilecek uygulamalara karar vermeleri ve yapmalarını ve ayrıca onların uygun göreceği ilgili dallardaki uzmanların cerrahi girişime katılmalarını onaylıyorum.

Yukarıdaki bilgilerin hepsini okudum ve bu bilgilerden başka birçok sözlü bilgi verildi.

TARAFIMA YAPILAN SÖZLÜ VE YAZILI AÇIKLAMALARDAN TATMİN OLDUĞUMU BELİRTİRİM. YAPILACAK OLAN TEDAVİ VEYA AMELİYATA, DAHA SONRA ÇIKABİLECEK DURUMLARDA YAPILACAK TÜM TEDAVİLERE, YUKARIDA LİSTENENEN MADDELERE VE AYNI ZAMANDA BANA YAPILAN SÖZLÜ AÇIKLAMALARA KENDİMDE OLARAK VE İRADEMLE ONAY VERİYORUM VE BEN BU TEDAVİYİ İSTİYORUM.
Hastanın adı İmza Tarih

(veya Vekil ve yakınlık derecesi)


Dr………………………. olarak

Tedavi yöntemi ve riskleri, Tedaviyle ilgili seçenekler ve riskleri, Bu riskler gerçekleştiğinde olası sonuçları, Hastaya özel risk ve problemleri hastaya anlattım.
Dr………………….. olarak hastaya / vekile, yukarıda bahsedilen noktalarla ilgili sorular sorma diğer düşüncelerini tartışma fırsatı verdim ve mümkün olduğunca hepsini cevapladım. Hasta / vekilin yukarıdaki bilgileri anladığını düşünüyorum.

İmza Tarih

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Anesteziye ait riskler iconAnesteziye ait riskler

Anesteziye ait riskler iconDemetkent sitesi b bloklari ortak kullanim iÇme suyu deposu sihhi...

Anesteziye ait riskler iconİstanbul büYÜKŞEHİr belediyesi Hİzmetlerinde kullanilmak üzere satin...


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com