Polatli yht gar’da bulunan asansörler, YÜRÜyen merdivenler, otomatik kapilar, jeneratöR, kazan dairesi, su deposu, isitma- soğutma sistemi, klima santrali, elektrik tesisati, sihhi-Pİssu tesisatinin periyodik bakimi ve onarimi tekniK Şartnamesi


sayfa1/5
  1   2   3   4   5

TCDD

YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

POLATLI YHT GAR’DA BULUNAN ASANSÖRLER, YÜRÜYEN MERDİVENLER, OTOMATİK KAPILAR, JENERATÖR, KAZAN DAİRESİ, SU DEPOSU, ISITMA- SOĞUTMA SİSTEMİ, KLİMA SANTRALİ, ELEKTRİK TESİSATI, SIHHİ-PİSSU TESİSATININ PERİYODİK BAKIMI VE ONARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
HAZIRLAYANLAR

Coşkun ADIGÜZEL

YHT/II Cer Serv.Müd.

ONAYLAYAN


Hasan Hüseyin Güney

YHT/XVI Tesisler Serv.Müd.V.
Özgür KOÇ

YHT/XVI Müh.
Emel TERZİ AKOĞLAN

YHT/II Müh.
Mustafa ORMAN

YHT Bölge Müd.Yrd.

Selen IŞIK

YHT/II Müh.İş bu teknik şartname, kapak hariç 19 sayfadır. 09.04.2013


TEKNİK ŞARTNAME


 1. KONU:

Bu şartname TCDD ‘nin ihtiyacı için satın alınacak Polatlı YHT Gar’da bulunan asansörler, yürüyen merdivenler, otomatik kapılar, jeneratör, kazan dairesi, su deposu, ısıtma- soğutma sistemi, klima santrali, elektrik tesisatı, sıhhi-pissu tesisatının periyodik bakımı ve onarım hizmet alımının teknik özelliklerini ve diğer hususları konu alır.


 1. GENEL HUSUSLAR:
  1. Tanımlar:

4734 sayılı kamu ihale kanununu, 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununu, hizmet alım ihaleleri uygulama yönetmenliğinde tanımlandığı gibidir.  1. Kısaltmalar:
   1. Teknik şartnamede bundan sonra ‘‘Polatlı YHT Gar’da bulunan asansörler, yürüyen merdivenler, otomatik kapılar, jeneratör, kazan dairesi, su deposu, ısıtma- soğutma sistemi, klima santrali, elektrik tesisatı, sıhhi-pissu tesisatının periyodik bakımı ve onarım hizmet alımı’’ ifadesi yerine ‘hizmet’ ifadesi kullanılacaktır.

   2. Teknik şartnamede bundan sonra ‘‘Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’’ ifadesi yerine ‘TCDD’ ifadesi kullanılacaktır.

   3. Bu şartnamede geçen yüklenici; ihale yolu ile 2.3 ‘ün tüm maddelerinde bahsi geçen hizmetleri üstlenmiş kişi veya kuruluşu ifade eder.

   4. Bu şartnamede geçen TCDD Kontrol Heyeti; TCDD tarafından hizmetin kontrolü için görevlendirilmiş heyettir.
  1. Kapsamı :
   1. TCDD YHT Polatlı Gar’da bulunan 3 adet 1000 kg, 2 durak 1.0 m/sn hızlı asansörünün yedek parça hariç, bakım malzemesi dahil aylık bakım-onarım hizmetini sözleşme süresince ve günün 24 saat (cumartesi, Pazar ve tüm resmi tatiller dahil olmak üzere) yolcu hizmetlerini aksatmayacak şekilde yapılması,

   2. TCDD YHT Polatlı Gar’da bulunan 3 adet 5630 mm. 30˚Eğimli,1000mm basamak genişliğinde, 0.5 m/sn. hızlı PLC kumanda, alüminyum basamaklı, dış ortam Yürüyen Merdiven yedek parça hariç, bakım malzemesi dahil aylık bakım-onarım hizmetini sözleşme süresince ve günün 24 saat (cumartesi, Pazar ve tüm resmi tatiller dahil olmak üzere) yolcu hizmetlerini aksatmayacak şekilde yapılması,

   3. TCDD YHT Polatlı Gar’da bulunan Kazan Dairesi, Su Deposu, Isıtma –Soğutma Sistemi, Klima Santrali ve Sıhhi-Pissu Tesisatının yedek parça hariç, bakım malzemesi dahil periyodik bakım-onarım hizmetinin sözleşme süresince ve günün 24 saat (cumartesi ,Pazar ve tüm resmi tatiller dahil olmak üzere) yolcu hizmetlerini aksatmayacak şekilde yapılması .

   4. TCDD YHT Polatlı Gar’da bulunan (Giriş çıkış hollerinde bulunan) 4 adet çift kanatlı otomatik kapının yedek parça hariç bakım malzemesi dahil periyodik bakım-onarım hizmetinin sözleşme süresince ve günün 24 saat (cumartesi, Pazar ve tüm resmi tatiller dahil olmak üzere) yolcu hizmetlerini aksatmayacak şekilde yapılması,

   5. TCDD YHT Polatlı Gar’da bulunan 345 kVA Dizel Genpower Jeneratörün yedek parça hariç, bakım malzemesi dahil periyodik bakım-onarım hizmetinin sözleşme süresince ve günün 24 saat (cumartesi, Pazar ve tüm resmi tatiller dahil olmak üzere) yolcu hizmetlerini aksatmayacak şekilde yapılması,

   6. TCDD YHT Polatlı Gar’da bulunan Yangın İhbar Algılama Sistemi (4 adet Yangın Dolabı da dahil olmak üzere), Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Tesisatı, Elektrik Panolarının yedek parça hariç, bakım malzemesi dahil periyodik bakım-onarım hizmetinin sözleşme süresince ve günün 24 saat (cumartesi, Pazar ve tüm resmi tatiller dahil olmak üzere) yolcu hizmetlerini aksatmayacak şekilde yapılması,
   1. Bu şartname periyodik bakımların ve onarımların yanı sıra acil müdahaleleri de kapsamaktadır. Bu nedenle yüklenici söz konusu acil müdahalelerde herhangi bir fazla ya da ek ödeme talep etmeyecektir.
  1. İşin Yapılacağı Yer : Polatlı Yüksek Hızlı Tren Gar Binası olup istekli firmalar teklif vermeden önce söz konusu tüm sistemleri yerinde göreceklerdir ve şartname konusu tüm sistemleri ve sistemlerdeki mevcut arızaları yerinde gördüklerine dair yer görme belgesi edineceklerdir. (Yer Görme Belgesi : İhaleye katılacak firmaların Polatlı Yüksek Hızlı Tren Gar Binasındaki şartname konusu tüm sistemleri ve sistemlerdeki mevcut arızaları bizzat yerinde görüp incelediklerine dair Gar Müdürü ile söz konusu firma tarafından imzalanmış belge) İstekli firmanın bu madde gereği, teklifinde sistemleri görüp incelediği ve teklifini buna göre verdiği kabul edilecektir.
 1. ORTAK GENELVE TEKNİK İSTEKLER:
  1. Ortak Genel İstekler:
   1. Yüklenici tarafından hizmet kapsamında görevlendirilecek personelin hizmet yerine getirilip götürülmesi ve tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

   2. Yüklenici hizmet kapsamında arıza giderme işini 24 saat esasına göre yerine getirecek, bu amaçla idarenin yükleniciye ulaşma için irtibat sistemini 24 saat esasına göre tesis edecektir.

   3. Periyodik bakım zamanları dısında bir arıza meydana gelirse bu arızalar yüklenici tarafından en kısa sure icinde müdahale edilerek gerekli islemler başlatılacak ve yedek parca dısında ücretsiz tamamlanacaktır.

   4. Yüklenici firmanın sürekli açık olan irtibat bürosu, sabit telefon ve faks hattı olacaktır.

   5. Acil arızalarda yetkili personel ile yüklenici firma arasında irtibatı sağlayacak sabit ve/veya mobil telefonlar yazılı bir şekilde idareye bildirilecektir. Sistem oluşabilecek arızalar telefon yada faks ile bildirilmesinden itibaren en geç 2 saat içinde müdahale edilerek giderilecektir

   6. Yüklenici, işin yapılması sırasında teknik kaide, teknik standart ve yönetmeliklere uygun olmayan, kazaya sebep olacak, iş güvenliği/iş sağlığı ve seyrüsefer emniyetini tehlikeye düşürecek hiçbir uygulama yapmayacaktır. Aksi halde meydana gelecek hadiselerin sonuçları ile zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilecektir. İstenmeyen bir durumda TCDD sorumlu olmayacaktır.

   7. Yüklenici hizmetin icrasında gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlü olacaktır.

   8. Yüklenici, hizmet kapsamında görevlendirdiği personel için gerekli koruyucu teçhizatı temin edecek ve personelin koruyucu teçhizatla çalışmasını sağlayacaktır.

   9. Yüklenici her bir cihaza ait 2 nüsha karne bulunduracak ve her bakım ve onarımdan sonra yapılacak işlemler karneye işlenecektir. İlk nüsha yüklenicide ikinci nüsha ise idareye teslim edilecektir. Tüm sistemlere ait basit ve anlaşılır kullanım talimatları ve emniyet gereklilikleri cihazlara ve sistemlere yakın uygun yerlere asılacaktır. Ayrıca her cihaza ait Kullanım Kılavuzu yüklenici tarafından temin edilecek ve idareye teslim edilecektir.

   10. Şartname konusu tüm sistemlere ait tüm cihazlar marka model tarih vb. özellikler olarak sözleşme tarihini müteakip 2 hafta içerisinde yüklenici firma tarafından etiketlenecektir.

   11. Yüklenici, işçilerinin veya ekiplerinin yol açacağı maddi ve manevi bütün zararlardan sorumludur.

   12. Yüklenici çalışma süresince, YHT Polatlı Gar Binasına (yeraltı ve yerüstü enerji hatlarına, su, elektrik, haberleşme hatları vb.), YHT Polatlı Gar Binası Elemanlarına ve üçüncü şahıslara zarar verilmesi durumunda, verilen zararlar yükleniciye ait olacaktır. Verilen zararların yüklenici tarafından giderilmemesi halinde zarar, TCDD tarafından giderilerek TCDD’nin yapacağı masraflar TCDD’nin kendi muhasebe usullerine göre yükleniciye fatura edilecektir.

   13. Değiştirilen tüm malzemelerin montajı yüklenici tarafından herhangi bir işçilik bedeli talep edilmeden yüklenici tarafından yapılacaktır.

   14. Bakım sırasında oluşan arızalardan yüklenici firma sorumludur. Bu arızaların giderilmesi için malzeme ve işçilik ücretleri ödenmeyecek.

   15. Hiçbir şekilde işçilik ödenmeyecektir.

   16. Yüklenici bakımı yapılan 2.3 de kapsamı belirtilen tüm sistem için ayrı bir dosya tutacak olup ilgili her türlü belgeler bu dosyada bulunacaktır.

   17. Yüklenici, TCDD kontrol teşkilatına istediği zaman, dosyaları vermekle yükümlüdür.

   18. Yapılan her türlü onarım için yüklenici firma tarafından arıza bildirim ve onarım formu hazırlanacak ve söz konusu form 3 nüsha olarak düzenlenecek olup aşağıdaki hususları içermelidir. (2 nüshası idareye verilecektir.)

 • Arızanın yüklenici firmaya bildirildiği tarih ve saat ,

 • Yüklenicinin arıza mahalline geldiği tarih ve saat,

 • Formun tanzim edildiği tarih,

 • Arıza ile ilgili açıklayıcı bilgiler,

 • Arızanın ıslahı ile gerekli malzemelerin cinsi, miktarı, tipi, markası vb.. ile birlikte her bir malzeme için malzemelerin bedelini içeren bilgiler açık bir şekilde belirtilecektir.

   1. Yapılan her türlü periyodik bakım için yüklenici firma tarafından periyodik bakım formu hazırlanacak ve söz konusu form 3 nüsha olarak düzenlenecek olup aşağıdaki hususları içermelidir. (2 nüshası idareye verilecektir.)

 • Hangi sistem ve cihazın periyodik bakımı yapılıyorsa o sisteme ait bilgiler,

 • Yüklenicinin bakım mahalline geldiği tarih ve saat,

 • Sisteme ait bütün cihaz ve aparatların şartnamede belirtildiği şekilde kontrollerini içeren maddeler,

 • Formun tanzim edildiği tarih,

 • Periyodik bakımın hangi aralıklarda yapıldığını içeren bilgiler açık bir şekilde belirtilecektir.

   1. Şartname konusu tüm sistemler için bakım formu her bakım çalışmasını müteakip düzenlenerek idareye teslim edilecektir. TCDD elemanlarınca şartname konusu tüm sistemler ile ilgili bir arızanın yükleniciye bildirilmesinden en geç 2 (iki ) saat sonra firma ehliyetli servis elemanlarını arıza mahalline gönderecektir. Servis elemanı, söz konusu arızayı TCDD kontrol heyeti ile birlikte yerinde görüp arızanın giderilmesi parça değiştirilmesini gerektirmiyor ise arıza derhal giderilecektir. Yapılan çalışma TCDD kontrol heyeti ile yüklenici firma personelince rapor 3 (üç ) nüsha altına alınıp bir nüshası dosyaya konulacaktır. Diğer nüshaları idareye iletilecektir. Arıza ıslahı parça değişimi gerektiriyor ise durum TCDD kontrol heyeti ile yüklenici tarafından hazırlanacak müşterek rapor 3 (üç) olarak nüsha hazırlanacaktır. Hazırlanacak raporun bir nüshası dosyaya konulacaktır. Diğer nüshaları idareye iletilecektir.


Parça değişimi gerekiyor ise en kısa sürede kontrol heyetince rapor incelenerek parça değişimi yapılacaktır. Gerekli malzeme TCDD tarafından yada yüklenici tarafından temin edilebilecektir. TCDD tarafından yada yüklenici tarafından temin edilen malzemenin montajı yüklenici firma tarafından yapılacak olup TCDD tarafından yüklenici firmaya montaj yada işçilik adı altında herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

Arızanın ıslah edilmesini müteakip, TCDD heyeti ıslahı yapan yüklenici firma personeli ile birlikte arıza açıkça belirtilerek rapor 3 nüsha hazırlanıp raporun bir nüshası dosyaya konacak diğer nüshaları idareye iletilecektir.


   1. Yüklenici, yapmış olduğu koruyucu bakım ve arıza tamirlerini TCDD kontrol heyeti nezaretinde yapacaktır. Bakım ve tamir esnasında değişen malzemeler tutanakla TCDD heyetine teslim edilecektir.

   2. Yüklenici, bakım hizmeti kapsamında teknik şartnamede belirtilen bakım periyoduna göre 2.3 de kapsamı belirtilen tüm sistem için bakımı yapılacak her parçayı içeren sözleşme süresince bakım tarihleri belirtilmiş bakım periyot listesi hazırlayacak ve idareye onaylatacaktır.

   3. Yüklenici bakımı yapılan 2.3 de kapsamı belirtilen tüm sisteme; üzerinde firma bilgisi, bakım tarihini ve bir sonraki yapılacak bakımın tarihini gösterir etiket yapıştıracaktır.

   4. Sözleşme süresinden önce oluşmuş ve hali hazırda mevcut olan arızalar ile sözleşme süresince çıkabilecek her türlü arızayı yüklenici gidermekten sorumlu olacaktır. 2.4 maddesinde de belirtildiği üzere ihaleye katılacak tüm firmalar Polatlı YHT Gar binasındaki şartname konusu tüm sistemleri ve sistemlerdeki tüm mevcut arızaları gördüklerine dair yer görme belgesi edinecekler ve bunu teklifleri ile birlikte ibraz edeceklerdir. Söz konusu belge olmadan hiç bir firma ihaleye katılamayacaktır. Yüklenicinin hiçbir şekilde, sözleşme süresinden önce oluşmuş ve hali hazırda mevcut olan arızalardan muaf tutulması gibi bir durum söz konusu olamaz.

   5. Şartname konusu hizmete ait her türlü nakliye işi yüklenici sorumluluğundadır.
  1. Ortak Teknik İstekler:
   1. Yüklenici, şartnamede belirtilen işleri yapma yetkisine sahip olacaktır. Konu ile ilgili yetki belgeleri ile daha önce bu tür işleri yaptığına dair tüm bilgi ve belgeleri ile referansları da TCDD’ye teslim edecektir. Yetki belgeleri ile ilgili değişiklikleri takip etmek ve bildirmek yüklenicinin sorumluluğundadır. Ayrıca yüklenici firma ISO 9001 belgesine sahip olacaktır.

   2. Yüklenici, gerek bakım gerekse tamir işini, TCDD tarafından oluşturulacak kontrol heyeti gözetiminde yapacaktır.

   3. Yapılacak imalatların fenni sorumluluğu yükleniciye aittir. İşin TCDD Kontrol Heyeti nezaretinde yapılması yüklenicinin fenni sorumluluğunu kaldırmaz.

   4. Periyodik bakımlar dışındaki arızalar tarafımıza güvenlik, teknik yetkili, mudur veya amirler tarafından ihbar edilecektir. Bu kişiler haricinde yapılacak ihbarlar dikkate alınmayacaktır.

   5. Tesiste kullanılacak malzeme ve donanımlar, TSE, ISO, VDE veya IEC normlarından en az birine uygun olacak, yüklenici TCDD Kontrol Teşkilatına bunları belgeleyecektir. TCDD Kontrol Teşkilatınca onaylanmamış malzeme/ marka ile yapılmış arıza, bakım ve onarım işlerinde hiçbir bedel ödenmeyecektir.

   6. Arızalı olup değişecek parçalar yüklenici firmadan alınmak zorunda değildir. Yüklenicinin verdiği teklif uygun ise yükleniciden temin edilecektir. Yüklenicinin teklifi uygun değilse, idare parçayı temin edecek ve yüklenici TCDD tarafından verilen yeni parçayı değiştirecektir.

   7. Yüklenici, tarafından şantiye dışında imal/ tamir edilecek cihaz ve donanımların imalat yerindeki durumu, TCDD Kontrol Teşkilatınca görülmek istenebilir. Bu durumda yüklenici TCDD Kontrol Teşkilatının istediği bir zamanda imalat yerine götürmekle yükümlüdür.

   8. Yüklenici periyodik bakım yapılacağı günleri idare ile görüşerek belirleyecektir.

   9. Periyodik bakım ve onarım cihazların bulunduğu yerde yapılır. Söz konusu arızalı cihazın YHT Polatlı Gar’da yapılma imkânı olmadığı durumlarda YHT Polatlı Gar dışında bir yere götürülmesi gerekiyorsa; gerekçelerinin de yer aldığı servis formu düzenlenip idareye imzalatıldıktan sonra götürülecektir. Yüklenici söz konusu işe ait nakliye ücreti veya herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Söz konusu iş sırasında oluşabilecek tüm zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

   10. Yüklenici çalışmaları esnasında ihtiyaç duyacağı her türlü alet takım ve diğer gerekli malzemeleri kendisi temin edecektir.

   11. Söz konusu iş ile ilgili olarak şartnamede bulunmayan ancak yapılması TCDD Kontrol Teşkilatınca da uygun görülen işler Bölge onayının alınması kaydıyla yaptırılacaktır. Yapılacak imalatlarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat tarifnamesinde belirtilen bedel ödenecektir.

   12. Sistemde kullanılan bütün malzemeler sessiz çalışacak olup cıvata, somun, rondela vb. bağlantı elemanları galvanizli olacaktır.

   13. Elektrik panosunda bulunan tüm malzemeler, siemens, Iegrand, telemecanıgue, w.müller ,ABB markalarından herhangi birisinden olacaktır. Kesinlikle Uzak Doğu ürünleri kullanılmayacaktır.

   14. Yüklenici 2.3 de kapsamı belirtilen tüm sistemlere ait koruma topraklamalarını periyodik olarak her bakımda ölçtürecektir. Topraklama değerlerini uygun ölçülerde tutma görevi firmaya ait olacaktır. Topraklamadan kaynaklanacak her türlü arıza firmaya aittir. Tesislerde oluşmuş ya da oluşabilecek tüm elektrik arızaları yüklenici tarafından giderilecektir.

   15. Bu teknik şartnamede açıkça belirtilmemiş veya hiç konu edilmemiş hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili şartnameler, Özel Şartnameleri ve bu sözleşme konusu ile ilgili ve sözleşmenin imzalanması tarihinde yürürlükte bulunan teknik ve idari tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

   16. Yüklenici bakımını yapmakla yükümlü olduğu sistemler de hiçbir şekilde TCDD Kontrol Heyetinin onayını almadan değişiklik yapmayacaktır.

   17. Şartname konusu tüm sistemlere ait cihazlar Makine Mühendisleri Odası tarafından yılda bir defaya mahsus olmak üzere ve masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak şartıyla periyodik bakım ve kontrole tabi tutulacaktır. Söz konusu periyodik bakım ve kontrole ait Makine Mühendisleri Odasından alınan teknik belge idareye sunulacaktır.

   18. Değiştirilen yedek parçaların (bakım hariç) garanti suresi 2 yıldır.  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Polatli yht gar’da bulunan asansörler, YÜRÜyen merdivenler, otomatik kapilar, jeneratöR, kazan dairesi, su deposu, isitma- soğutma sistemi, klima santrali, elektrik tesisati, sihhi-Pİssu tesisatinin periyodik bakimi ve onarimi tekniK Şartnamesi iconYeni kangal istasyonu sinyalizasyon sistemi role odasina jeneratör alimi tekniK Şartnamesi

Polatli yht gar’da bulunan asansörler, YÜRÜyen merdivenler, otomatik kapilar, jeneratöR, kazan dairesi, su deposu, isitma- soğutma sistemi, klima santrali, elektrik tesisati, sihhi-Pİssu tesisatinin periyodik bakimi ve onarimi tekniK Şartnamesi iconDemetkent sitesi b bloklari ortak kullanim iÇme suyu deposu sihhi...

Polatli yht gar’da bulunan asansörler, YÜRÜyen merdivenler, otomatik kapilar, jeneratöR, kazan dairesi, su deposu, isitma- soğutma sistemi, klima santrali, elektrik tesisati, sihhi-Pİssu tesisatinin periyodik bakimi ve onarimi tekniK Şartnamesi icon3 aylik periyodik bakim sözleşmesi (jeneratöR)

Polatli yht gar’da bulunan asansörler, YÜRÜyen merdivenler, otomatik kapilar, jeneratöR, kazan dairesi, su deposu, isitma- soğutma sistemi, klima santrali, elektrik tesisati, sihhi-Pİssu tesisatinin periyodik bakimi ve onarimi tekniK Şartnamesi iconHasta nakil ambulansi tekniK Şartnamesi

Polatli yht gar’da bulunan asansörler, YÜRÜyen merdivenler, otomatik kapilar, jeneratöR, kazan dairesi, su deposu, isitma- soğutma sistemi, klima santrali, elektrik tesisati, sihhi-Pİssu tesisatinin periyodik bakimi ve onarimi tekniK Şartnamesi iconTcdd hi zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi

Polatli yht gar’da bulunan asansörler, YÜRÜyen merdivenler, otomatik kapilar, jeneratöR, kazan dairesi, su deposu, isitma- soğutma sistemi, klima santrali, elektrik tesisati, sihhi-Pİssu tesisatinin periyodik bakimi ve onarimi tekniK Şartnamesi iconTcdd süRÜCÜLÜ Hİ zmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK Şartnamesi

Polatli yht gar’da bulunan asansörler, YÜRÜyen merdivenler, otomatik kapilar, jeneratöR, kazan dairesi, su deposu, isitma- soğutma sistemi, klima santrali, elektrik tesisati, sihhi-Pİssu tesisatinin periyodik bakimi ve onarimi tekniK Şartnamesi iconBu teknik şartname, Telekomünikasyon Dairesi’nin ihtiyacı için yurtiçinden/yurtdışından...

Polatli yht gar’da bulunan asansörler, YÜRÜyen merdivenler, otomatik kapilar, jeneratöR, kazan dairesi, su deposu, isitma- soğutma sistemi, klima santrali, elektrik tesisati, sihhi-Pİssu tesisatinin periyodik bakimi ve onarimi tekniK Şartnamesi iconAriza bulma-giderme, bakim, revizyon, KORUYUCU bakim, DÜzeltiCİ bakim,...

Polatli yht gar’da bulunan asansörler, YÜRÜyen merdivenler, otomatik kapilar, jeneratöR, kazan dairesi, su deposu, isitma- soğutma sistemi, klima santrali, elektrik tesisati, sihhi-Pİssu tesisatinin periyodik bakimi ve onarimi tekniK Şartnamesi iconEnerjisi Tedarik Zinciri Yönetimi, Elektrik Enerjisi, Elektrik Enerjisi...

Polatli yht gar’da bulunan asansörler, YÜRÜyen merdivenler, otomatik kapilar, jeneratöR, kazan dairesi, su deposu, isitma- soğutma sistemi, klima santrali, elektrik tesisati, sihhi-Pİssu tesisatinin periyodik bakimi ve onarimi tekniK Şartnamesi iconDamar, SİNİR, tendon onarimi


Arabalar
© 2000-2020
kişileri
araba.ogren-sen.com